Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Медээлер

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның Эмнелге ажылдакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини 19.06.2022 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның Эмнелге ажылдакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини
Хүндүлүг кадык камгалал адырының хоочуннары болгаш эмнелге ажылдакчылары!
Силер бүгүдеге професионал байырлалыңар – Эмнелге ажылдакчызының хүнү-биле байырым чедирип тур мен!

Тываның оглу улуг сержант Мерген Донгакка Россияның Маадыры атты тывыскан. 18.06.2022 Тываның оглу улуг сержант Мерген Донгакка Россияның Маадыры атты тывыскан.
Улуг сержант Мерген Донгактың салбырының кирип турган кезээниң мурнунга украин националистерниң адаанга турган девискээрлерже российжи шериглерни дүргени-биле ханылап кирер кылдыр кежиг черни чогуур хыналда адаанга дайзынга алыспайн тудар даалга салдынган турган.

Тываның тарифтер албаны: июль 1-ден чырык энергиязының хандырыкчызы өскерлир болгаш тарифтер өзер 17.06.2022 Тываның тарифтер албаны: июль 1-ден чырык энергиязының хандырыкчызы өскерлир болгаш тарифтер өзер
Россияның Экономиктиг сайзырал яамызының доктаатканы-биле, чыл санында-ла тарифтер 5 хуу иштинде өзүп турар. Коммунал ачы-дуза дээш чыл санында тарифтер өстүрүүшкүнү коммунал ажыл-агый бүдүрүлгелериниң турум ажылын болгаш хереглекчилерге коммунал ачы-дузаның чедингирин болгаш шынарын хандырарынга херек.

Тываның Баштыңы «Сибирь дугуржулгазы” регионнар аразының ассоциация чөвүлелиниң хуралынга киришкен 17.06.2022 Тываның Баштыңы «Сибирь дугуржулгазы” регионнар аразының ассоциация чөвүлелиниң хуралынга киришкен
Петербургтуң чурттар аразының экономиктиг шуулганның (ПМЭФ) ассоциация чөвүлелиниң 94-кү хуралында, Сибирь федералдыг округтуң регионнары «Улуг Сибирь» деп чаңгыс аай стендини өңгүр, тускай кылгаш, өскелерден аңгыланган. РФ-тиң чазааның даргазының оралакчызы Виктория Валериевна Абрамченко база РФ-тиң Президентизиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлээзи Анатолий Анатольевич Серышев МАСС-тың хуралының байырлыг ажыдыышкынынга киришкен.

Тывадан беш социал төлевилел Президентиниң грантылар фондузундан деткимчени алыр 17.06.2022 Тывадан беш социал төлевилел Президентиниң грантылар фондузундан деткимчени алыр
Президентиниң грантылар фондузундан деткимче бээр конкурстар чылда ийи катап эрттип турар. Бо чылын ийи конкурсче кирген 52 чагыг аразындан Тывада коммерцияга хамаарышпас организацияларының беш төлевилели түңнел шилилдени эрткен.

Санкт-Петербургтуң делегей чергелиг экономиктиг форумунда Тывадан делегация киржип турар 17.06.2022 Санкт-Петербургтуң делегей чергелиг экономиктиг форумунда Тывадан делегация киржип турар
Июньнуң 15-18 хүннеринде Санкт-Петербург хоорайда эртип турар чурттар аразының экономиктиг форумнуң ажылында Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгга баштаткан тыва делегация киржип турар.

Эмчи ажылдакчызының хүнүнде буянныг иштиң шылгараңгайларынга бедик шаңналдарны тывыскан 16.06.2022 Эмчи ажылдакчызының хүнүнде буянныг иштиң шылгараңгайларынга бедик шаңналдарны тывыскан
Бөгүн Улусчу Чогаадылга бажыңынга Эмчи ажылдакчызының хүнүнге тураскааткан байырлыг хемчегде кадык камгалал адырынга ачы-хавыяазы болгаш шылгараңгай ажылы дээш эмчилерни, эмчи сестраларын демдеглеп, күрүне шаңналдарын тывыскан.

Кызылдан дөрт доозукчу орус дылга чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын 100 санныг демдекке кылган 16.06.2022 Кызылдан дөрт доозукчу орус дылга чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын 100 санныг демдекке кылган
Май 30-де доозукчуларның бижээни орус дылга чаңгыс ай күрүне шылгалдаларының түңнелдерин чарлаан. Тываның найысылалында ниити өөредилге албан черлериниң дөрт өөреникчизи 100 санныг демдекти алган.

Тывада республика Баштыңының шаңналы дээш конкурска тиилээн аныяк эртемденнер тодараттынган 16.06.2022 Тывада республика Баштыңының шаңналы дээш конкурска тиилээн аныяк эртемденнер тодараттынган
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг 2022 чылда күрүне деткимчезиниң конкурузунга тиилээн аныяк эртемденнерниң даңзызын бадылаар дугайында айтыышкынга атты салган. Республика Баштыңының грантыларын 12 аныяк шинчилекчилер, оларның ону – Тываның күрүне университединиң ажылдакчылары, а ийизи – эмнелге албан черлериниң ажылдакчылары алыр.

Тывада «Элээр суур» мөөрей эгелээн 16.06.2022 Тывада «Элээр суур» мөөрей эгелээн
Тываның чазак-чагыргазы чурттакчы чоннуң арагалаашкыны-биле демисежип турар суурларны деткиир деп шиитпирлээн. Ынчангаш республиканың чазаа бо чылын “Элээр суур” конкурсту эрттирерин доктааткан. Кем-херек үүлгедиишкининиң үнер дөзү – арага ижерин эвээжеткен көдээ суурларны деткиири - мөөрейниң сорулгазы.

Тывада турисчи кешбэк программазы-биле уруглар лагерьлеринче муң хире путевканы садып алган 16.06.2022 Тывада турисчи кешбэк программазы-биле уруглар лагерьлеринче муң хире путевканы садып алган
Республиканың чурттакчылары мирпутешествий.рф платформа таварыштыр уругларның кадыкшылга лагерьлеринче 993 билетти садып алган. Регионнуң чурагай яамызының Күрүне ачы-дузалары чаңгыс аай порталында “Чурагайлыг күрүне башкарылгазы” регион төлевилелиниң “Уруглар дыштанылгазын база оларның кадыкшылгазын организастаарда турисчи ачы-дуза төлевири-биле холбашкан хамаатыларның чарыгдалдарының кезек чамдыызын эгидер хары угда бээр төлевир” ачы-дузаны кииргениниң ачызында, Тываның чурттакчылары путевка өртээниниң чартыын эгидип алыр аргалыг апарган.

Тываның хоорайдан дашкаар лагерьлеринге дөрт муң ажыг уруглар дыштаныр 15.06.2022 Тываның хоорайдан дашкаар лагерьлеринге дөрт муң ажыг уруглар дыштаныр
Республикада июнь 17-ге чедир ажылдап эгелээр хоорай даштының 18 лагери 4 333 уругну хүлээп алыр. Тускай өөредилгени болгаш эмчи шинчилгезин эрткен үш муң ажыг ажылдакчы – кижизидикчи башкылар, вожатыйлар, эмчи ажылдакчылары, чемненилге блогунуң ажылчыннары уруглар-биле ажылдаар. Оон аңгыда Тываның күрүне университединиң студентилери «Студотрядтар – лагерьлерже» деп төлевилел чорудуу-биле уруглар дыштанылгазынга киржир.

Тывада кызыгааржыларга дузалажыр эки турачы улусчу дружиналарны хевирлеп турар 15.06.2022 Тывада кызыгааржыларга дузалажыр эки турачы улусчу дружиналарны хевирлеп турар
Тываның кызыгаар кожууннарының чурттакчыларын РФ-тиң күрүне кызыгаарының камгалалынга киржир кылдыр хаара тудар. Республиканың чазаа ол ажылды организастаар дээш, күрүне кызыгаарын камгалаар эки турачы улусчу дружиналарның регион штавын тургузар дугайында шиитпирни хүлээп алган.

Тываның Чазаа Дус-Хөл хөлге база «Дүрген» заказнигинге барганы дээш төлевирни доктааткан 15.06.2022 Тываның Чазаа Дус-Хөл хөлге база «Дүрген» заказнигинге барганы дээш төлевирни доктааткан
Регионнуң Чазаа республика деңнелдиг онза хайгааралдыг бойдус девискээрлери – «Дус-Хөл хөл» бойдус тураскаалы биле «Дүрген» күрүнениң бойдус заказнигинге барганы дээш төлевир хемчээлин доктаадып, кирериниң дадывырын төлевес бөлүктерниң даңзызын тургускан.

Кызылга ча адарынга Россия чемпионадының шилилде маргылдаалары болуп эртер 15.06.2022 Кызылга ча адарынга Россия чемпионадының шилилде маргылдаалары болуп эртер
2022 чылдың июнь 16-19 хүннеринде, В.С. Биче-оол аттыг стадионга, эр болгаш херээжен спортчулар аразынга ча адарының маргылдаазы болуп эртер. Чемпионаттың организатору - Тыва Республиканың ча адарының федерациязы киржикчилерниң спортчу арга-мергежилин бедидер база Россия чемпионадынче чыынды команданы хевирлээринге шыырак спортчуларны илередир

Тывада энергокурлавыр дээш өрелер чыырының шалыпчы айын чарлаан 15.06.2022 Тывада энергокурлавыр дээш өрелер чыырының шалыпчы айын чарлаан
Июньнуң 1-ден Тывада албан черлериниң база чурттакчы чоннуң курлавырлар хандырар организацияларының мурнунда өрелерин чок кылырының шалыпчы айы эгелээн. 

Тываның Баштыңы Петербургтуң юбилейлиг XXV экономиктиг делегей шуулганынга (ПМЭФ-2022) киржир 14.06.2022 Тываның Баштыңы Петербургтуң юбилейлиг XXV экономиктиг делегей шуулганынга (ПМЭФ-2022) киржир
ПМЭФ-2022-ге Тыва Республиканың делегациязын Владислав Ховалыг удуртуп киржир. Тывадан делегация «РЖД» ААН-ның база Россияның Транспорт яамызының төлээлери-биле ужуражып, барыын чүкче кызыгаарлар аразының демир-орук коридорун тудар талазы-биле төлевилелдиң кедизин чугаалажып көөр.

Тываның кожууннарын «Эки муниципалдыг практика» бүгү-российжи конкурска киржиринче чалаан 14.06.2022 Тываның кожууннарын «Эки муниципалдыг практика» бүгү-российжи конкурска киржиринче чалаан
Тываның экономиктиг хөгжүлде яамызы «Эки муниципалдыг практика» бүгү-российжи мөөрейниң регион чадазынга киржир чагыгларны июль 1-ге чедир хүлээп алыр. 

Россия хүнүнде Тывага «Колыбель моя. Кавай» деп фестиваль болуп эрткен 13.06.2022 Россия хүнүнде Тывага «Колыбель моя. Кавай» деп фестиваль болуп эрткен
Фестиваль республиканың шупту булуңнарындан база Тываның девискээринде чурттап турар чоннарның төлээлерин чыып,  салгал дамчып келген өг-бүлениң үнелиг эъди болур чүс ажыг кавайларны делгээн.   

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның Россияның хүнү-биле байыр чедириишкини 12.06.2022 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның Россияның хүнү-биле байыр чедириишкини
Эргим чаңгыс чер-чурттугларым!
Россияның хүнү – чоннуң чаңгыс аай эп-каттыштырылгазының сүлде демдээ, Ада-чуртувустуң амгы болгаш келир үези дээш бистиң шуптувустуң ниити харыысалгавыстың илередикчизи.

Россия хүнүнүң бүдүүзүнде республиканың ажыл-ишчилеринге күрүне шаңналдарын тывыскан 11.06.2022 Россия хүнүнүң бүдүүзүнде республиканың ажыл-ишчилеринге күрүне шаңналдарын тывыскан
Тываның Чазааның бажыңынга Россия хүнүнүң бүдүүзүнде, аңгы-аңгы мергежилдерниң кижилеринге күрүне шаңналдарын тывыскан. Эмчилер, спортчу тренерлер, өөредилге болгаш культура, көдээ ажыл-агый болгаш кадык камгалал адырының ажылдакчылары – төрээн республиказының болгаш чуртунуң чаагай чоруу дээш ак сеткилиг күш-ажылы, бодунуң ажыл-ижинге шынчызы база бедик мергежили дээш улуг шаңналдарга төлептиг болган.

Тываның доозукчуларынга чурттуң шериг өөредилге черлеринче 156 олутту берген 10.06.2022 Тываның доозукчуларынга чурттуң шериг өөредилге черлеринче 156 олутту берген
Эрткен чылын чаңгыс аай күрүне шылгалдаларының (ЕГЭ), күш-шыдал белеткелиниң база профессионал шилилдениң түңнелдери-биле Тыва Республикадан 38 оолдар, уруглар 17 шериг өөредилге организацияларының курсантылары болганнар.

Тываның чурттакчы чону 5 чыл иштинде 10,9 муң кижиге көвүдээн 10.06.2022 Тываның чурттакчы чону 5 чыл иштинде 10,9 муң кижиге көвүдээн
2022 чылдың январь 1-де Тываның доктаамал чурттакчы чонунуң саны 332,6 муң кижи четкен. Беш чылда 10,9 муң кижи немешкен, азы 3,4 хуу көвүдээн.

Тывада боо-чепсекке чөпшээрел бижик алырын электроннуг хевирже шилчиткен 10.06.2022 Тывада боо-чепсекке чөпшээрел бижик алырын электроннуг хевирже шилчиткен
Тываның эмнелге организациялары кижиниң мага-бодунда наркотиктиг, албаарадыр база ындыг хевирлиг бүдүмелдер чок дугайында эмчиниң шынзылга бижиин, боо-чепсек эдилеп болур азы болбазының дугайында эмчиниң түңнел бижиин электроннуг хевирге долдурар талазы-биле ажылды чурумчудуп турар.

«Айыыл чок шынарлыг оруктар» национал төлевилел-биле Тывада 30 км ажыг орукту септээр 10.06.2022 «Айыыл чок шынарлыг оруктар» национал төлевилел-биле Тывада 30 км ажыг орукту септээр
«Айыыл чок шынарлыг оруктар» национал төлевилел-биле регион база муниципалдыг оруктарның ниитизи-биле 30,4 км хире хемчээлдиг 13 участоктарын 2022 чылда септеп-селиир. Ооң 11,1 км-де 8 участогу Кызылдың оруктарынга хамааржыр.

Тускай шериг операциязының үезинде мөчээн тыва дайынчыларның чоок кижилеринге Эрес-дидим чорук орденнерин тывыскан 09.06.2022 Тускай шериг операциязының үезинде мөчээн тыва дайынчыларның чоок кижилеринге Эрес-дидим чорук орденнерин тывыскан
Россия Федерациязының Президентизиниң чарлыы-биле, тускай шериг операциязының үезинде көргүскен маадырлыг болгаш эрес-дидим чоруу дээш. Тыва Республиканың чеди чурттакчызын шаңнаан.

Тывада «Енисей» Р-257 федералдыг орукта беш көвүрүгнү септеп эгелээн 09.06.2022 Тывада «Енисей» Р-257 федералдыг орукта беш көвүрүгнү септеп эгелээн
«Енисей» федералдыг автомобиль оруунуң эргелели Кара-Дыт хемчигешти база Коъш-Ой, Барык, Өөк, Хөндергей хемнерни кежир көвүрүглер септеп эгелээрин дыңнаткан. 

“Төп-Азия төөгү номчулгалары” – төөгүнүң чаа арыннарын ажыдар дилээшкиннерде 09.06.2022 “Төп-Азия төөгү номчулгалары” – төөгүнүң чаа арыннарын ажыдар дилээшкиннерде
Бөгүн, июнь 9-та, Кызыл хоорайда “Төп-Азия төөгү номчулгалары” деп V делегей чергелиг эртем-практиктиг конференция ажылын эгелээн. 

Донбасста бистиң оолдарывыс. «Барс» эки турачылар отрядының командири: «Тывадан эки турачыларның төрээн болгаш чоок кижилеринге четтирдивис!» 09.06.2022 Донбасста бистиң оолдарывыс. «Барс» эки турачылар отрядының командири: «Тывадан эки турачыларның төрээн болгаш чоок кижилеринге четтирдивис!»
Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыгның адынга Луганск Улус республикада шериг операциязында киржип турар “Барс” эки турачылар 2-ги мотоадыгжы ротазының отряд командири Р. Бурьянның тыва эки турачыларывыстың эрес-дидим чоруунуң дугайында чагаазы келген. 

Тожу кожууннуң үш суурунда соталыг харылзаа база дүрген дамчыыр мобильдиг интернет ажылдап эгелээн 09.06.2022 Тожу кожууннуң үш суурунда соталыг харылзаа база дүрген дамчыыр мобильдиг интернет ажылдап эгелээн
Тыва Республиканың Тожу кожууну кожа регионнардан балыктаарын база суг туризмин сонуургап чоруурларны сорунзалай тыртта бээр черлерниң бирээзи.

Тускай операцияда оолдар дугайында шын медээни кайыын алырыл? 08.06.2022 Тускай операцияда оолдар дугайында шын медээни кайыын алырыл?
Россияның Камгалал яамызында тускай шериг операциязында киржип турар шериг оолдарның төрелдеринге “изиг шугум” телефону ажылдап турарын база катап сагындыраал.

Чөөн-Хемчик кожуунда үш чаа эмнелге пунктулары ажылдап эгелээн 08.06.2022 Чөөн-Хемчик кожуунда үш чаа эмнелге пунктулары ажылдап эгелээн
”Кадык камгалалының бирги звенозун эде чаартыры” программа күүселдези-биле Чөөн-Хемчик кожууннуң Чыргакы, Чыраа-Бажы база Хөндергей суурларда сөөлгү санитарлыг негелделер езугаар дериттинген фельдшер-акушер пунктулары база эмчи амбулаториязы ажыттынган.

Тывада “Улусчу көвүрүг” губернатор төлевилели-биле 14 ыяш көвүрүглерни тудар 08.06.2022 Тывада “Улусчу көвүрүг” губернатор төлевилели-биле 14 ыяш көвүрүглерни тудар
Тыва Республиканың Орук-транспорт яамызы республиканың 13 муниципалдыг тургузугларынга “Улусчу көвүрүг” губернатор төлевилели-биле тудар көвүрүг кежиглерниң даңзызын тургускан.

Пенсия фондузу амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээли өскени-биле үш пособиениң хемчээли улгадырын дыңнаткан 07.06.2022 Пенсия фондузу амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээли өскени-биле үш пособиениң хемчээли улгадырын дыңнаткан
РФ-тиң Пенсия фондузу амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээли өскени-биле ай санының үш төлевириниң: 8-тен 17 харлыг ажы-төлдүг бот (азы чаңгыс) ада-иеге пособие, 8-тен 17 харлыг ажы-төлге ай санының акша төлевири, иштиг херээженнерге пособие түңүн улгаттырган.

Тываның Мөңгүн-Тайга кожууну сарлыкчыларны алгап, демдеглээр 07.06.2022 Тываның Мөңгүн-Тайга кожууну сарлыкчыларны алгап, демдеглээр

Июнь 9-та, Мөңгүн-Тайга кожууннуң Кызыл-Хая суурга Сарлык хүнүнге тураскааткан байырлыг хемчеглерлер эртер. Эрткен чылын Тыва Республиканың Баштыңының шаңналы дээш мөөрейге тиилээн "Тывавыстың чоргааралы – сарлык малым" төлевилелди 

Тыва чаагайжыдылга объектилерин бадылаар талазы-биле эң идепкейжи регионннар санынче кирген 07.06.2022 Тыва чаагайжыдылга объектилерин бадылаар талазы-биле эң идепкейжи регионннар санынче кирген
Вице-премьер Марат Хуснуллин Россия Федерациязының чазааның оперативтиг хуралында, «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри» федералдыг төлевилел-биле чаагайжыдар объектилерниң бүгү-российжи бадылаашкынында чурттакчы чондан эң хөй хуу үннү алган идепкейжи регионнарның аразынче Тыва Республика база киргенин адаан.

Сибирь федералдыг округта медицинаның дээди өөредилге черлери Тываның доозукчуларынга 120 тускай олуттарны аңгылаан 07.06.2022 Сибирь федералдыг округта медицинаның дээди өөредилге черлери Тываның доозукчуларынга 120 тускай олуттарны аңгылаан
Тываның Кадык камгалал яамызы Сибирь федералдыг округтуң медицина дээди өөредилге черлеринче тускай сорулгалыг олуттарже документилерни июньнуң 20-ден хүлээп эгелээн.

Тываның малчыннары уксаалыг мал-маганның XVIII Сибирь-Ыраккы чөөк чүк делгелгезинге тиилээн 07.06.2022 Тываның малчыннары уксаалыг мал-маганның XVIII Сибирь-Ыраккы чөөк чүк делгелгезинге тиилээн
2022 чылдың июнь 2-5 хүннеринде Забайкалье крайның Чита хоорайга уксаалыг хой база өшкүнүң 18-ки Сибирь-Ыраккы чөөн чүк делгелгези болуп эрткен. Чылдың-на эртип көдээ ажыл-агый делгелгези Сибирь болгаш Ыраккы Чөөн чүк регионнарының мал ажыл-агыйларының уксаажыдылга ажылында чедиишкиннерин көргүзүп, амгы үениң чаа көдээ ажыл-агый техникаларын делгеп көргүзери-биле көдээ ишчилериниң сонуургалын хаара тудуп турар.

Тывада июльдуң 1-ге чедир өнчү-хөреңгиге өре чыырының шалыпчы айын чарлаан 06.06.2022 Тывада июльдуң 1-ге чедир өнчү-хөреңгиге өре чыырының шалыпчы айын чарлаан
Тыва Республикада кижилерниң өнчү-хөреңгиге өрези 190 муң рубль четкен. Чер участоктары, бажыңнар, квартиралар, транспорт аймааның ээлери чылда бир катап, декабрь 1-ге чедир ол бүгүге үндүрүглерин төлээр ужурлуг.

Тываның дөрт кожууну кыжын одаар хөмүрүн киир сөөртүп эгелээн 06.06.2022 Тываның дөрт кожууну кыжын одаар хөмүрүн киир сөөртүп эгелээн
Чеди-Хөл, Каа-Хем, Чаа-Хөл база Барыын-Хемчик кожууннарның социал ужур-дузалыг объектилеринче кыжын одаар хөмүр сөөртүлгези эгелээн.Тываның чедери берге 30 чурттакчылыг черлеринде социал адырның 125 объектилери августка чедир хөмүрүн дүжүрер ужурлуг.

2022 чылда “Көдээ суурнуң башкызы” программага киржиринче Тывадан 18 башкы кордап турар 06.06.2022 2022 чылда “Көдээ суурнуң башкызы” программага киржиринче Тывадан 18 башкы кордап турар
Көдээ черлерге бо чоокку 5 чылда ажылдап чоруурунга чөпшээрешкен программаның конкурсантылары июнь 15-ке чедир, орус база литература, математика база физика, англи дыл, математика база информатика, төөгү база ниитилел билиглери, биология база химия башкылары бооп чаа өөредилге чылында ажылдаар кылдыр школаның администрациязы-биле күш-ажыл керээзин чарар ужурлуг.

Экология яамызы бойдус чурумал темазынга "Эко-объектив” фоточуруктар мөөрейин эрттирип турар 05.06.2022 Экология яамызы бойдус чурумал темазынга "Эко-объектив” фоточуруктар мөөрейин эрттирип турар
Тыва Республиканың Арга-арыг болгаш бойдус ажыглалының яамызы Экологтуң хүнүнге тураскаадып “Эко-көрүш” ("Эко-объектив”) деп фоточуруктар мөөрейин чарлаан.

Тываның активчилери Экологтуң хүнүнде субботникти организастаан 05.06.2022 Тываның активчилери Экологтуң хүнүнде субботникти организастаан
Бүгү Россияда Экологтуң хүнүнде «Тываның энерелдиг чүректери “ аныяктар шимчээшкининиң активчилери Тываның көдээ ажыл-агый болгаш политиехниктиг техникумнарының студентилери-биле кады найысылалдың аргы-силиин тудуп, арыглаашкын ажылдарын организастаан. Ниитизи-биле 80 шоодай бокту чыып, ону чүдүргеннер.

Экологтуң хүнүн бойдус камгалалының аңгы-аңгы хемчеглери-биле демдеглээри чаңчыл болу берген 05.06.2022 Экологтуң хүнүн бойдус камгалалының аңгы-аңгы хемчеглери-биле демдеглээри чаңчыл болу берген
Чылдың-на июнь 5-те – Экологтуң хүнүн бойдус камгалалының аңгы-аңгы хемчеглери-биле демдеглээри чаңчыл болу берген. Бо чылын Экологтуг хүнде арыглаашкынның, чаагайжыдылганың, ногаажыдылганың хемчеглерин база бойдус тамазынга чуруктар чуруунуң акциязын чарлап, ону калбаа-биле демдеглеп эрттирип турар. Эртенги сериин-биле кады албан черлериниң дыка хөй ажылдакчылары, сургуулдар арыглаашкын акцияларынче үнген.

Тывага хамнаашкынның «Дунгур» бирги российжи фестивалы болуп эртер 03.06.2022 Тывага хамнаашкынның «Дунгур» бирги российжи фестивалы болуп эртер
Фестивальдың киржикчилери болгаш аалчылары тыва культураның чарылбас кезээ - хамнаашкын таварыштыр республика-биле чоок таныжар аргалыг. Июньнуң 20-22 хүннеринде «Дунгур» фестивалы «Алдын-Булак» этнокультура комплекизинче Россияның аңгы-аңгы булуңнарындан хамнарны хаара тудар.

Тывада арга-арыг өрттерин өжүреринге чаъстар дузалаан 03.06.2022 Тывада арга-арыг өрттерин өжүреринге чаъстар дузалаан
Тываның Чазаа июнь 5-те төнер турган арга-арыг өрттеринге удур онза чурумну хуусаазы четпээнде соксаткан. Арга-арыг өрттеринге удур туржуп турган өртчүлерниң ажылын суггур чаъстар чиигедип, ону өжүреринге дузалаан. 

Тываның кызыгаарында Моолдан чума кирген таварылганы чок кылырынга өөредилгени эрттирген 03.06.2022 Тываның кызыгаарында Моолдан чума кирген таварылганы чок кылырынга өөредилгени эрттирген
Росхереглел хайгааралының ТР-де эргелели, ТР-ниң Кадык камгалал яамызы, Тываның чумага удур станциязы, Россияның ФАА ТР-де Кызыгаар эргелели, Каайлы албаны, ТР-де ИХЯ ажылдакчыларының киржилгези-биле, кожа күрүнеден чума кирген таварылганы узуткап чок кылырынга чурттар аразының өөредиглиг белеткели үш дугаар болуп эрткен.

Тывада хереглел барааннарының өртээ чыл эгезинден 9,9 хуу өскен 03.06.2022 Тывада хереглел барааннарының өртээ чыл эгезинден 9,9 хуу өскен
2022 чылдың баштайгы дөрт айында Тывада барааннар база ачы-дуза өртектери Россияда ортумак деңнелден оожум өзүп турар. Чыл эгезинде чуртта инфляцияның деңнели 11,7 хуу болган болза, Тывада ол апрельде 9,9 хуу болган.

Тывада хостуг хүрешке бүгү Россия чемпионадынга ажылдаар волонтерлар чыылдазы эгелээн 02.06.2022 Тывада хостуг хүрешке бүгү Россия чемпионадынга ажылдаар волонтерлар чыылдазы эгелээн
ТР-ниң Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилели база республиканың Спорт яамызы июньнуң 24-тен 27 хүннеринде Кызыл хоорайга болуп эртер хостуг хүрешке Россия чемпионадын организастап база эрттиреринге дузалажыр волонтерлар штавынче чыылданы чарлаан.

2021 чылдың январь-апрельге деңнээрге Тыва чуртталга бажыңнарын киирерин 3,9 катап көвүдеткен 02.06.2022 2021 чылдың январь-апрельге деңнээрге Тыва чуртталга бажыңнарын киирерин 3,9 катап көвүдеткен
2022 чылдың январь-апрельде социал-экономиктиг хөгжүлдениң түңнелдерин Тываның Чазаанга үндүрген.

Тываның найысылалында аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүреринге ийи бажың белен 02.06.2022 Тываның найысылалында аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүреринге ийи бажың белен
Кызылда “аварийлиг” бажыңнардан база “өскүс уруглар” категорияга хамааржыр хамаатыларның көжүп кирери Иркутская кудумчузунда хөй аалдыг ийи бажыңның тудуу доозулган.

Тывада шээр малдың баш саны 3,1 хуу өскен 02.06.2022 Тывада шээр малдың баш саны 3,1 хуу өскен
Тываның көдээ ажыл-агыйы көдээ ажыл-агый продукциязының бүдүрүлгезинде эки туружун салбаан – эрткен чылдың январь-апрельге деңнээрге ол 1 хуу көвүдээн (2020 чылдың январь-апрельге деңнээрге – 2,8).

 Тывада үлетпүр бүдүрүлгези 4 ай иштинде 29,3 хууга өскен 02.06.2022 Тывада үлетпүр бүдүрүлгези 4 ай иштинде 29,3 хууга өскен
2022 чылдың бирги кварталында үлетпүр бүдүрүлгезиниң өзүлде темпизи-биле Тыва Сибирь реионнарындан мурнуку черже үнген. Росстаттың дыңнадыы-биле алырга, январь – апрельде республикада үлетпүр бүдүрүлгезиниң индекизи эрткен чылга хамаарыштыр 129,3 хуу болган.

Кызылга ыяштан сиилбилгениң «Уран балды» мөөрейи болуп эртер 01.06.2022 Кызылга ыяштан сиилбилгениң «Уран балды» мөөрейи болуп эртер
Алдан-Маадыр аттыг Национал музейи уран шеверлерни ыяштан чазанып-сиилбиириниң «Уран балды» мөөрейинге киржир кылдыр чалаан. Чагыгларны июнь 3-ке чедир хүлээр.

Тывада мал оолдаашкыны 01.06.2022 Тывада мал оолдаашкыны
Республиканың ажыл-агыйларында мыйыстыг улуг бода малдың база шээр малдың оолдаашкыны февраль төнчүзүнде эгелээн. Бо хүнде 561,7 муң баш анай, хураган база 54,7 муң баш бызаа камгалап алдынган. 

Тываның Чазаа чурттакчы чоннуң чагыгларын күүседир планны тургускан 01.06.2022 Тываның Чазаа чурттакчы чоннуң чагыгларын күүседир планны тургускан
Тывада 2021 чылда республика чазааның ажылының түңнелдерин сайгарган ажык дыңнаашкыннар үезинде чоннуң киирген санал-оналдарын боттандырар хемчеглер даңзызын бадылаан. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бөгүн ооң дугайында айтыышкынга атты салган.

Тываның хөлдеринге аян-чорукчуларга таарымчалыг байдалдарны тургузар 01.06.2022 Тываның хөлдеринге аян-чорукчуларга таарымчалыг байдалдарны тургузар
Тываның Чазаа республиканың хөлдеринге инфраструктураны экижиткеш, регионнуң турисчи сонуурганчыын көдүрер курсту эгелээн. Дус-Хөлде хөл чоогунда пансионаттарны төпчүткен чырык хандыралгазынга кожар ажылдар чоруп турар.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ада-иеге ажы-төл дээш харыысалганы улгаттырарын чагаан 01.06.2022 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ада-иеге ажы-төл дээш харыысалганы улгаттырарын чагаан
Бөгүн чаңчыл езугаар Делегейде уруглар камгалалының хүнүн демдеглеп турар. Бичии чаштарның байырлалында Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг мынчаар чугаалаан: 

Тываның Баштыңы туттурган автомобильдер тургузар тускай черни 13 кожуун төптеринге ажыдар даалганы берген 31.05.2022 Тываның Баштыңы туттурган автомобильдер тургузар тускай черни 13 кожуун төптеринге ажыдар даалганы берген
Тываның эрге-чагыргазы ОШААЧКИ инспекторларының тутканы транспорт аймаан тургузар тускайжыттынган черлер санын үш катап көвүдедирин шиитпирлээн. Май 30-де эрткен аппарат хуралында республиканың Баштыңы ындыг шиитпирни үндүрген.

Тывада 8 – 17 харлыг ажы-төлдүг өг-бүлелерге төлевирлер дээш 2022 чылда 4,4 млрд. рубльди тускайлаан 31.05.2022 Тывада 8 – 17 харлыг ажы-төлдүг өг-бүлелерге төлевирлер дээш 2022 чылда 4,4 млрд. рубльди тускайлаан
8-тен 17 харга чедир назылыг ажы-төлге апрель база майның төлевирлерин Тывада 15 муң ажыг өг-бүле алган. 26,5 муң уругга ниитизи-биле 540,7 млн рубльди төлээн. ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы ол болгаш өске-даа төлевирлерниң дугайында республика Баштыңы Владислав Ховалыгга илеткээн.

Президентиниң спортчу оюннарынга Тываны Бажың-Алаак суурнуң школачылары төлээлээр 31.05.2022 Президентиниң спортчу оюннарынга Тываны Бажың-Алаак суурнуң школачылары төлээлээр
Чөөн-Хемчик кожууннуң Бажың-Алаак суурнуң школачылары эрткен неделяда Кызылга эрткен «Президентиниң спортчу оюннарының» регион чадазынга тиилээш, ам школачыларның бүгү-российжи маргылдаазынга төрээн Тывазының адын камгалаар эргени чаалап алган.

Тываның Өөредилге яамызы өөреникчилерге турисчи оруктарны ажылдап кылган 31.05.2022 Тываның Өөредилге яамызы өөреникчилерге турисчи оруктарны ажылдап кылган
Тываның Өөредилге яамызының немелде өөредилгени сайзырадыр төп дыштаныр хүннүң 9 походу дээш, уругларның 24 турисчи маршруттарын ажылдап кылган.

Бүгү-делегейниң Уруглар хүнүнге тураскааткан байырлал хемчеглериниң планы 31.05.2022 Бүгү-делегейниң Уруглар хүнүнге тураскааткан байырлал хемчеглериниң планы
Июнь 1

11.00 шакта - Национал театр артистериниң теартжыткан көргүзүү – В. Көк-оол аттыг национал театрның мурнунга;

Владислав Ховалыг Тываның төөгүзүнүң чаа өөредилге номун тургузарын саналдап үндүрген 30.05.2022 Владислав Ховалыг Тываның төөгүзүнүң чаа өөредилге номун тургузарын саналдап үндүрген
Тывада өөреникчилерге республиканың чаа төөгү номун чыып тургузар ажыл эгелээн. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг 2022 чылда бодунуң айыткалында мурнады кылыр ажылдарның бирээзи кылдыр төлевилелди боттандырарын ол айыткан.

Тыва Республика девискээринде коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал 30.05.2022 Тыва Республика девискээринде коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал
Росхереглел хайгааралының Тыва Республикада эргелели биле ТР-ниң Кадык камгалал яамызының медээзи-биле алырга, эрткен неделяда, азы 2022 чылдың май 20-26-га чедир COVID-19-тан аарааны лабораторияга бадыткаттынган 27 чаа таварылга бүрүткеттинген. 

Тываның кулаа дыңнавас спортчулары Россияның бирги чери дээш дзюдо чемипионадынга чедиишкинниг киришкен 30.05.2022 Тываның кулаа дыңнавас спортчулары Россияның бирги чери дээш дзюдо чемипионадынга чедиишкинниг киришкен
Майның 28-29 хүннеринде Подмосковьениң Зеленоград хоорайынга кулаа дыңнавас спортчуларның дзюдога Россия чемпионады болуп эрткен. Республиканың кулаа дыңнавас уруглар школа-интернадының чыынды командазы Тываны төлээлээн. 

Боттарын ажыл-биле хандыртырган хамаатыларның ийиги шуулганы Кызылга болуп эрткен 30.05.2022 Боттарын ажыл-биле хандыртырган хамаатыларның ийиги шуулганы Кызылга болуп эрткен
«Бодун ажыл-биле хандыртынары – чедиишкинниг бизнесче бирги базым» деп аттыг боттары ажыл-биле хандырттынган хамаатыларның ийиги республика шуулганы ажылын дооскан.

Тываның Баштыңы Россияның Федералдыг кызыгаар албанының ТР талазы-биле эргелелиниң ажылдакчыларын шаңнаан 28.05.2022 Тываның Баштыңы Россияның Федералдыг кызыгаар албанының ТР талазы-биле эргелелиниң ажылдакчыларын шаңнаан
ТР-ниң Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның Федералдыг кызыгаар албанының тургустунган хүнүнге тураскаадып, Тыва Республикада федералдыг албанның ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан

Тываның эрге-чагыргазынга арга-арыгда улуг өрттерни өжүреринче күштерни база акша-хөреңгини мөөңнээрин дааскан 27.05.2022 Тываның эрге-чагыргазынга арга-арыгда улуг өрттерни өжүреринче күштерни база акша-хөреңгини мөөңнээрин дааскан
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг арга-арыг өрттерин өжүрер ажыл-чорудулганы дүүштүрер федералдыг штабтың хуралынга киришкен. Россия Федерациязының бойдус курлавырлары база экология сайыды Александр Козловтуң даргалааны ВКС хурал май 26-та болган.

Кызылдан Улан-Удэже дорт авиарейс ажыттынган 27.05.2022 Кызылдан Улан-Удэже дорт авиарейс ажыттынган
Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагыргазы транспорт чедингирин улгаттырып, турисчи курлавырларны бедидер сорулга-биле, чаа рейсти организастап, авиакомпанияларны хаара тударының аргаларын эрткен чылдан бээр көрүп келген.

Тывада кайы хамаанчок төктүнген боктарны чок кылыр ажылдарның акшаландырыышкынын беш катап улгаттырган 27.05.2022 Тывада кайы хамаанчок төктүнген боктарны чок кылыр ажылдарның акшаландырыышкынын беш катап улгаттырган
Тывада кайы хамаанчок төктүнген боктарны аштаарынга 2022 чылда бюджеттен 21 млн рубльди тускайлаан, эрткен чылга деңнээрге ол 5 катап хөй. Коммунал боктарның ала айгаар чыглы берген черлерин аштап-арыглаары элээн калбарар.

Тываның Баштыңы Александр Куренковка харыысалгалыг албан-дужаалда томуйлатканы-биле байырын чедирген 27.05.2022 Тываның Баштыңы Александр Куренковка харыысалгалыг албан-дужаалда томуйлатканы-биле байырын чедирген

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг РФ-тиң хамааты камгалал, онза байдалдар болгаш ала чайгаар болган халаптарның уржуктарын чайладыр херектер талазы-биле сайыттың албан-дужаалында томуйлатканы-биле Александр Куренковка байырын чедирген.


Тываның школаларының капитал септелгезинде ортумак профессионал өөредилге черлериниң сургуулдары киржип турар 26.05.2022 Тываның школаларының капитал септелгезинде ортумак профессионал өөредилге черлериниң сургуулдары киржип турар
Тываның техникумнарының 20 сургуулу школаларның капитал септелгезин кылып турар тудуг организациялары-биле керээни чаргаш, ажылдап эгелээн. Оолдарга арга-дуржулга шиңгээдип, акша ажылдап алырынга тергиин эки арга деп, регионнуң өөредилге сайыды Алексей Храмцов чугаалаан. 

Тываның эрге-чагыргазы кадрлар белеткелиниң тускай сорулгалыг чагыглар санын 1,2 катап көвүдеткен 26.05.2022 Тываның эрге-чагыргазы кадрлар белеткелиниң тускай сорулгалыг чагыглар санын 1,2 катап көвүдеткен
Тывадан 935 оолдар, кыстар чурттуң дээди болгаш ортумак тускай өөредилге черлеринче тускай чыылда-биле 2022 чылда дужаап кирерлер. Республиканың эрге-чагыргазы ынча санныг олуттарны күрүнениң кадрлар чагыының шугуму-биле чагаан. 2021 чылга деңнээрге, ол 185 олутка хөй. 

Агаарже хоралыг бүдүмелдер үндүргенинге квота бээр федералдыг экспериментиге Тываның найысылалы киржир 26.05.2022 Агаарже хоралыг бүдүмелдер үндүргенинге квота бээр федералдыг экспериментиге Тываның найысылалы киржир
Агаарның шынарын экижидеринге дыка хереглелдиг РФ-тиң 24 хоорайларының баш бурунгаар тургускан санынче республиканың найысылалы Кызыл хоорайны киирерин Тываның эрге-чагыргазы чедип алган.

Тывада кадык камгалалының бирги звенозун эде чаартыры-биле ам база дериг-херекселдер келген 26.05.2022 Тывада кадык камгалалының бирги звенозун эде чаартыры-биле ам база дериг-херекселдер келген
Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң консультативтиг-диагностика поликлиниказында, Чөөн-Хемчиктиң база Улуг-Хемниң кожууннар аразының эмнелге төптеринде, Кызыл, Өвүр, Тес-Хем, Чеди-Хөл кожууннарның төп эмнелгелеринде чымчак эндоскоп чуур MT- 5000L деп дериг-херекселдер келген.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның сайгарлыкчы чорук хүнү-биле республиканың бизнес ниитилежилгелеринге байырны чедирген 26.05.2022 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның сайгарлыкчы чорук хүнү-биле республиканың бизнес ниитилежилгелеринге байырны чедирген
«Россияның сайгарлыкчы чорук хүнү-биле байыр чедирип тур мен!
Сайгарлыкчыларының саны немежип турар мурнакчы беш регионнуң санынче Тыва база кирген. 

СФО регионнарының аразында Тывада инфляцияның деңнели эң куду 25.05.2022 СФО регионнарының аразында Тывада инфляцияның деңнели эң куду
Мартка деңнээрге апрельде Тывада чылдың инфляциязы 0,08 хуу пунктуга улгадып, Сибирь федералдыг округдан (19,35%) база Россиядан (17,83%) 15,05 хуу куду болган.

Тываның 2116 школа доозукчуларынга сөөлгү коңга эткен 25.05.2022 Тываның 2116 школа доозукчуларынга сөөлгү коңга эткен
Бөгүн май 25-те, Тываның 175 школаларынга 11 класстың 2116 доозукчузунга байырлыг шугум чыскаалы болуп эрткен. Росхереглелхайгааралының регион эргелелиниң санитар-эпидемиологтуг негелделерин сагывышаан, сөөлгү коңганы эрттирген.

Тывада паром кежиглер ажыттынган 25.05.2022 Тывада паром кежиглер ажыттынган
Тывада Бии-Хем биле Каа-Хемде суг оруу ажыттынганы-биле шупту паром кежиглер ажылдап эгелээн. Дош шимчээрге чедир, күстен часка чедир, “улуг чер-биле” харылзаа чок турган 7 суур кожуун төвү-биле аргыжар аргалыг апарган.

Арга-арыг ажыл-агыйларынга ажыктыг техникалар келген 25.05.2022 Арга-арыг ажыл-агыйларынга ажыктыг техникалар келген
«Экология» национал төлевилелдиң «Арга-арыглар камгалалы» федералдыг төлевилел күүселдези-биле республикада чаа тускайжыттынган техникалар келген.

Тывада республика Баштыңының эрге-дужаалының ады өскерилген 24.05.2022 Тывада республика Баштыңының эрге-дужаалының ады өскерилген
Бөгүнден эгелеп Тываның Баштыңы албан-дужаалды өскерткен – “Чазак даргазы” деп немелде тодарадылга чокка, Тыва Республиканың Баштыңы деп адаар. 

Тываның чер ажылдыглары тарылга шөлдерин улгаттырган 24.05.2022 Тываның чер ажылдыглары тарылга шөлдерин улгаттырган
Тываның фермерлери эрткен чылдың тарылга шөлдеринге немей 1 муң га шөлдү ажыглалче киирген. Ынчап кээрге тарылга шөлү 56,2 муң га чедип, 20 хуу улгатканы ол.

Төп шериг округунуң шериглери Тожу кожуунда арга-арыг өртүн өжүреринге дузалажып турар 24.05.2022 Төп шериг округунуң шериглери Тожу кожуунда арга-арыг өртүн өжүреринге дузалажып турар
Тываның гидрометеорология база долгандыр хүрээлел мониторингизиниң төвү регионнуң найысылалынга база чамдык муниципалитеттерге бо неделя төнчүзүнге чедир 35 градус чедир изиирин дыңнаткан. Кааң изиг агаар, чер-черлдерге күштүг хат-биле катчы берген. Шак ындыг агаар-бойдус өрт айыылын улам күштелдирген.

Чаагайжыдар объектилер шилиир бадылаашкынның төнеринге чедир 6 хонук арткан 24.05.2022 Чаагайжыдар объектилер шилиир бадылаашкынның төнеринге чедир 6 хонук арткан
za.gorodsreda.ru сайтыга «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин» хевирлеп доозарынга чедир 6 хонук арткан, азы май 30-де ол доостур.

Тываның школаларынга 15 педагогика класстарын ажыдары планнаттынган 24.05.2022 Тываның школаларынга 15 педагогика класстарын ажыдары планнаттынган
Башкы мергежилге өөреникчилерниң сонуургалын хаара тударынче угланган тускай психологтуг-педагогиктиг 15 класс республиканың школаларынга сентябрь 1-де ажыттынар.

Тывада «Абилимпикс» регион чемпионадының тиилекчилери илереттинген 23.05.2022 Тывада «Абилимпикс» регион чемпионадының тиилекчилери илереттинген
Кызыл хоорайда «Россия – аргаларның чурту» президент платформазының «Абилимпикс» регион чемпионадының Тыва Республикада киржикчилериниң түңнелдерин үндүрген.

«ЗаБег» бүгү-российжи чартык марафонга Тываның спорт школаларының кижизидикчилери идепкейлиг киришкен 23.05.2022 «ЗаБег» бүгү-российжи чартык марафонга Тываның спорт школаларының кижизидикчилери идепкейлиг киришкен
Кызылга үш дугаар эрткен «ЗаБег» бүгү-российжи чартык марафон республиканың найысыладындан болгаш кожууннарындан чүгүрүктерни чыгган. Старттан үнген 978 спортчунуң финишке келген 775 кижизиниң 262-зи бичии уруглар болган. Спортчулар 21,1 км, 10 база 5 километр хемчээлге күжүн шенээннер.

Тыва биле Якутия чурттакчы чоннуң кадык камгалал адырында кады ажылдажылга керээзинге атты салган 20.05.2022 Тыва биле Якутия чурттакчы чоннуң кадык камгалал адырында кады ажылдажылга керээзинге атты салган
Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыгның даалга езугаар республиканың Кадык камгалал яамызы Якутиядан специалистерни чалаан.    

Тывада бедик деңнелдиң маргылдааларынга чемпионнаан болгаш шаңналдыг черлер ээлээн спортчуларга бажың садып азы тудуп алырынга субсидияның үстүкү хемчээлин 3 млн рубль чедир көвүдеткен 20.05.2022 Тывада бедик деңнелдиң маргылдааларынга чемпионнаан болгаш шаңналдыг черлер ээлээн спортчуларга бажың садып азы тудуп алырынга субсидияның үстүкү хемчээлин 3 млн рубль чедир көвүдеткен
Россия чемпионаттарындан эгелээш Олимпийжи оюннарга чедир дээди чаданың маргылдааларынга шаңналдыг черлерже үнген тыва спортчуларга база оларның тренерлеринге чуртталга байдалын экижидер күзели бар болза, эрге-чагырганың талазындан улуг деткимчени бээр.

Тывада «ТываЭкспо» регионнар аразының делгелге-ярмарказының кол ажылы ажыттынган 20.05.2022 Тывада «ТываЭкспо» регионнар аразының делгелге-ярмарказының кол ажылы ажыттынган

Бөгүн май 20-де, Тываның найысылалы Кызыл хоорайда, регионнар аразының универсалдыг делгелге-ярмарказы «ТЫВА ЭКСПО – 2022» ажылын эгелээн. Республиканың Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызының деткимчези-биле чылдың-на Россияның регионнарындан 100 хире киржкичини хаар тудуп турар хемчег бо чылын 24 дугаар эртер.

Тываның Чазаа бюджет акша-хөреңгизиниң башкарыкчыларын база алыкчыларын хынаарын түр када тургускан 20.05.2022 Тываның Чазаа бюджет акша-хөреңгизиниң башкарыкчыларын база алыкчыларын хынаарын түр када тургускан
Тываның Саң-хөө-бюджет хайгаарал албанының ревизорларынга бюджет акша-хөреңгизиниң кол башкарыкчыларын база алыкчыларын 2023 чылдың январь 1-ге чедир хынаарын соксаткан.

Тываның Баштыңы Россия Чазааның вице-премьери Татьяна Голикова-биле республика хөгжүлдезиниң перспективаларын чугаалашкан 20.05.2022 Тываның Баштыңы Россия Чазааның вице-премьери Татьяна Голикова-биле республика хөгжүлдезиниң перспективаларын чугаалашкан
Владислав Ховалыг ужуражылга дугайында социал четкилерде бодунуң блогунга дыңнаткан. “Россияның Чазааның вице-премьери Татьяна Голикова-биле ажыл-агыйжы ужуражылгада бистиң республиканың чедип алганы түңнелдеривисти үлештим” – деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.

Тывада культура болгаш уран чүүл адырында төлевилелдерге республика Баштыңының грант акшазының үстүкү хемчээлин көвүдеткен 19.05.2022 Тывада культура болгаш уран чүүл адырында төлевилелдерге республика Баштыңының грант акшазының үстүкү хемчээлин көвүдеткен
2022 чылда Тываның Баштыңының уран чүүл болгаш культура адырында грантызының үстүкү түңү 500 муң рубль болур. Республиканың Чазаа ол дугайында чогуур шиитпирни хүлээп алган. 

«Чаа делгемнер» марафонну 70 ажыг млн кижи көрген 19.05.2022 «Чаа делгемнер» марафонну 70 ажыг млн кижи көрген
«Чаа делгемнер» деп федералдыг чырыдыышкын марафону российжилерниң сонуургалын хаара туткан. Ийи хонук иштинде марафоннуң дамчыдылгазын 70 млн кижи көрген.

Тывада сүт-бараан фермаларын база сүт болбаазырадыр бүдүрүлгелер кылыр төлевилелдер мөөрейи чарлаттынган 19.05.2022 Тывада сүт-бараан фермаларын база сүт болбаазырадыр бүдүрүлгелер кылыр төлевилелдер мөөрейи чарлаттынган
“Тываның сүдү” губернатор төлевилелге киржир конкурс Тывада эгелээн. Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг сүт-бараан фермаларын база сүт хүлээп алыр пунктуларны база болбаазырадыр бүдүрүлгелер ажыдар сорулга-биле 2021 чылда ук төлевилелди саналдап киирген.

Тыва база Хүндүлээчел чорук индустриязының бүгү-национал эвилели кады ажылдажылга керээзин чарган 19.05.2022 Тыва база Хүндүлээчел чорук индустриязының бүгү-национал эвилели кады ажылдажылга керээзин чарган
Хүндүлээчел чорук индустриязының бүгү-национал эвилели туризм хөгжүлдезиниң чаа стратегиязын ажылдап кылырынга Тывага дузалажыр. Национал эвилел биле республика эрге-чагыргазының мурнундан регионнуң Турисчи информация төвүнүң ат салганы кады ажылдажылга дугайында дугуржулгазында кады ажыл угланыышкыннарының бирээзинге - Кызылга май 14-16 хүннеринде болуп эрткен “Тыва – дириг ужур-чаңчылдарның чери” турисчи шуулган хамааржыр.

#МЫВМЕСТЕ президент премиязы бодунуң лауреаттарын манап турар 19.05.2022 #МЫВМЕСТЕ президент премиязы бодунуң лауреаттарын манап турар
#МЫВМЕСТЕ делегей чергелиг премия 2022 чылдың март 16-да стартын алганын сагындыраал. Ол премия шак ындыг аттыг ачы-дуза акциязының уланчызы база Россияда 10 чыл дургузунда эрттирип турар “Россияның эки турачызы” бүгү-росcийжи конкурстуң салгалы болур. 

«Дээди экономика школазы» эртем-шинчилел университеди Тывага школа өөредилгезиниң шынарын бедидеринге дузалажыр 19.05.2022 «Дээди экономика школазы» эртем-шинчилел университеди Тывага школа өөредилгезиниң шынарын бедидеринге дузалажыр
Ниити өөредилге школа башкыларының билиг-мергежилиниң профессионал белеткел, эде белеткел база квалификациязын бедидер адырда кады ажылдажылга дугайында «Дээди экономика школазы» эртем-шинчилел университеди-биле кады ажылдажылга төлевилелин Тываның Чазаа деткээн.

Владислав Ховалыг: Тыва Азияже эжик апаар чадавас 18.05.2022 Владислав Ховалыг: Тыва Азияже эжик апаар чадавас
Май 14 – 16 хүннеринде «Алдын-Булак» этнокультурлуг комплекске болуп эрткен “Тыва – улусчу ужур-чаңчылдарның чери” деп бирги турисчи шуулганга туризм болгаш туризм индустриязының адырында 150 хире российжи болгаш даштыкы специалистер киришкен. 

Пассажирлер аргыжылгазында чаа рейстер ажыттынган 18.05.2022 Пассажирлер аргыжылгазында чаа рейстер ажыттынган
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ТР-ниң Дээди Хуралыяның депутаттарынга Айыткалын берип тура, чоннуң транспорт-биле аай-дедир аргыжылга айтырыын шиитпирлеп, кижилерге эптиг байдалдарны бир дугаарында шиитпирлээрин эрге-чагырга черлеринге айыткан.

2022 чылдың май 17-22 хүннеринде Тывага кааң хүннер болурун дыңнадып тур 18.05.2022 2022 чылдың май 17-22 хүннеринде Тывага кааң хүннер болурун дыңнадып тур
Тываның найысылалынга 2022 чылдың майның 17-ден 22-ге чедир агаарның ортумак температуразы нормадан 7 градус ажып, дыка изиг хүнер болурун Тываның ХК база ОБ албаны дыңнаткан.

Тывада эвээш орулгалыг 11 муң ажыг өг-бүле халас картошка болгаш ногаа үрезиннерин алыр 17.05.2022 Тывада эвээш орулгалыг 11 муң ажыг өг-бүле халас картошка болгаш ногаа үрезиннерин алыр
Тывада «Улусчу картофель» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге картошка үрезиннерин үлеп эгелээн. Төлевилелдиң удуртукчузу Күш-ажыл яамызы амыдырап чурттаарының кудуку хемчээлинден эвээш орулгалыг 11,3 муң өг-бүле гуманитарлыг дузаны алырын дыңнаткан. Тус черниң фермерлеринден база Кемерово болгаш Минусинскиниң ажыл-агыйларындан эккелген 300 хире тонна картошка үрезинин үлээр.

Тывада чаагайжыдар хөй-ниити девискээрлерин шилиир рейтингилиг бадылаашкынның чамдык түңнелдерин үндүрген 17.05.2022 Тывада чаагайжыдар хөй-ниити девискээрлерин шилиир рейтингилиг бадылаашкынның чамдык түңнелдерин үндүрген
Тывада 2023 чылда чаагайжыдар хөй-ниити девискээрлерин шилээн бадылаашкын апрель 15-те эгелээн. Республика ол сорулгаже шупту 69 төлевилелди саналдаан.

Тывада Сайгарлыкчы чорук неделязы-2022 ажылын эгелээн 16.05.2022 Тывада Сайгарлыкчы чорук неделязы-2022 ажылын эгелээн
Бөгүн, май 16-да, “Алдын-Булак” этнокультурлуг комлексте эртип турар “Тыва – дириг ужур-чаңчылдарның чери” турисчи шуулганның ажылының үезинде Сайгарлыкчы чорук неделязынга стартты берген.

Эрткен неделяда 632 литр арага болгаш спирт холумактыг продукцияны хавырган 16.05.2022 Эрткен неделяда 632 литр арага болгаш спирт холумактыг продукцияны хавырган
Регионнуң айыыл чок чорук департаментизи хөй-ниитиниң айыыл чок чоруун хандырар дээш профилактика субъектилериниң ажылын күштелдирген. 

Арыглаашкын болгаш чаагайжыдылганың шалыпкын айында 5669,4 куб метр бокту аштап арыглаан 16.05.2022 Арыглаашкын болгаш чаагайжыдылганың шалыпкын айында 5669,4 куб метр бокту аштап арыглаан
Апрельдиң 1-ден май 13-ке чедир Тыва Республиканың девискээринге арыглаашкынның болгаш чаагайжыдылганың шалыпчы айында 34841 кижи киржип, 5669,4 куб метр бокту аштап, чыгган. 

Тываның көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлериниң техниказы чаартынар 16.05.2022 Тываның көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлериниң техниказы чаартынар
Тываның Баштыңының агротехника аймаан чаартыр дээн даалгазын күүседири-биле, Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы чаа көдээ ажыл-агый техникаларын садып эккелген. 

Тываның хлеб быжырар бүдүрүлгелериниң чарыгдалдарынга компенсацияны бээр 16.05.2022 Тываның хлеб быжырар бүдүрүлгелериниң чарыгдалдарынга компенсацияны бээр
Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы хлеб быжырар үлетпүр бүдүрүлгелеринге хлеб-булочка кылыгларын бүдүрүп-саарган чарыгдалдарын эгидери-биле субсидия бээринче чагыглар хүлээп алырын чарлаан. 

Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг Делегейниӊ өг-бүле хүнүн таварыштыр республиканыӊ чурттакчы чонунга байыр чедирген 15.05.2022 Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг Делегейниӊ өг-бүле хүнүн таварыштыр республиканыӊ чурттакчы чонунга байыр чедирген

Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг Делегейниӊ өг-бүле хүнүн таварыштыр республиканыӊ чурттакчы чонунга байыр чедирген. 2019 чылдың январь 1-ниң хүнү-биле алырга, Тыва Республикада 95165 өг-бүле бар, оларның 31346-зы (32,94 хуузу) – хөй ажы-төлдүг.

Дагба Мергенни Тываның вице-премьери – одалга болгаш энергетика сайыдын күүседир кылдыр томуйлаан 14.05.2022 Дагба Мергенни Тываның вице-премьери – одалга болгаш энергетика сайыдын күүседир кылдыр томуйлаан
Тываның Чазааның даргазының оралакчызы – одалга болгаш энергетика сайыды албан дужаалды күүседир кылдыр Мерген Дагбаны томуйлаан. Чаа вице-премьер чуртталга-коммунал ажыл-агыйында чаңгыс аай күрүне политиказының күүселдезин, республиканың чылыг-энергетика комплекизин таарыштырылгазын база хөгжүлдезин  харыылаар.

Тускай шериг операциязының үезинде маадырлыы-биле мөчээн оолдуң өг-бүлезинге "Эрес-дидим чорук орденин" бөгүн тывыскан 13.05.2022 Тускай шериг операциязының үезинде маадырлыы-биле мөчээн оолдуң өг-бүлезинге "Эрес-дидим чорук орденин" бөгүн тывыскан
Ол даалганы күүседир дээш албан-биле республикада келген Национал гвардия шериглериниң Соңгу-Кавказ округунуң командылакчызының оралакчызы, генерал-майор Михаил Романов маадырлыы-биле мөчээн дайынчы Хуреш Тиил-оолович Монгуштуң кадайынга база авазынга күрүне шаңналын дамчыткан.

Тывада “Чылдың өг-бүлези” конкурстуң регион чадазының түңнелдерин үндүрген 13.05.2022 Тывада “Чылдың өг-бүлези” конкурстуң регион чадазының түңнелдерин үндүрген
“Чылдың өг-бүлези” бүгү-российжи конкурстуң регион чадазын республикада 2017 чылдан бээр эрттирип турар. Бо чылын мөөрейге 39 өг-бүле киришкен. 

Тывада саргыга ызырткан таварылгалар көвүдээн 13.05.2022 Тывада саргыга ызырткан таварылгалар көвүдээн
Марттың 28-тен бээр, республикада саргыга ызырткан бир дугаар таварылга Кызылдың девискээринге бүрүткеттинген. Ол үеден майның 8-ке чедир саргыга ызырткан дээш эмнелге албан черлеринге 337 кижи келгени бүрүткеттинген.

Тываның чүс хире доозукчулары түңнел шылгалдалар дужаары-биле хемнеп кежер 13.05.2022 Тываның чүс хире доозукчулары түңнел шылгалдалар дужаары-биле хемнеп кежер
Республика школаларының 96 доозукчузу, ооң санында 21 өөреникчи чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын дужаары-биле суг объектилерин кежер апаар.

Часкы хову ажылдарында 176 көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери киржип турар 12.05.2022 Часкы хову ажылдарында 176 көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери киржип турар
 Часкы хову ажылдарында 176 көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери киржип, 270 хире кижини чымыштыг ишче хаара туткан.
2022 чылда көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлериниң мурнунда 19,8 муң тонна тараа культураларын, 21,8 муң тонна картофель, 3,25 муң тонна ногаа аймаан бүдүрер сорулга салдынган.

Тывада “Улусчу көвүрүг” төлевилелче 13 кожуун кордап турар 12.05.2022 Тывада “Улусчу көвүрүг” төлевилелче 13 кожуун кордап турар
Тываның 13 муниципалдыг тургузуглары 764 малчын турлагларже аргыжылганы экижидер дээш, 28 көвүрүг тудары-биле “Улусчу көвүрүг” губернатор төлевилелинге киржир чагыгны киирген.

Май 15-тен Тывада биче хемчээлдиг судноларга суг оруу ажыттынар 12.05.2022 Май 15-тен Тывада биче хемчээлдиг судноларга суг оруу ажыттынар
Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг Тывада биче хемчээлдиг судноларга суг оруу май 15-те ажыттынар дугайында айтыышкынга атты май 11-де салган.

Тывага российжи болгаш даштыкы эксперттерниң киржилгези-биле амгы үеде туризмни хөгжүдериниң айтырыгларын сайгарып чугаалажыр 12.05.2022 Тывага российжи болгаш даштыкы эксперттерниң киржилгези-биле амгы үеде туризмни хөгжүдериниң айтырыгларын сайгарып чугаалажыр
«Дириг езу-чаңчылдарның чери» деп бренд-биле туризм шуулганын эрттиреринге Тыва белеткенип турар. Туризм болгаш аян-чорук индустриязында ажылдап чоруур российжи болгаш даштыкы специалистер май 16-да улуг шуулганга чыглыр.

Оюн Курседи биле Степан Сарыг-оол кудумчуларынга 2022 чылда капитал септелгени кылыр 11.05.2022 Оюн Курседи биле Степан Сарыг-оол кудумчуларынга 2022 чылда капитал септелгени кылыр
Хоорай чагыргазы 2022 чылда Оюн Курседи кудумчуда 560 метр база Степан Сарыг-оол кудумчузунда 235 метр орук участогунга капитал септелге кылыр муниципалдыг чагыгны күүседиринге садыглаашкынны бо хонуктарда чарлаан.

Тывада хөй-ниитиниң чемнелге черлеринге доозукчулар кежээлерин байырлаары хоруглуг 11.05.2022 Тывада хөй-ниитиниң чемнелге черлеринге доозукчулар кежээлерин байырлаары хоруглуг
Чаа коронавирус халдавыры ам-даа бар болгаш, уруглар садтарынга, эге класстарга база ниити өөредилге школаларынга доозукчулар кежээлерин эрттирер черлер шилип алырда кызыгаарлаашкыннар бар. 

Тывада Енисейниң ужуун алган черге Будданың 15 метр бедик тураскаалын салыр 11.05.2022 Тывада Енисейниң ужуун алган черге Будданың 15 метр бедик тураскаалын салыр
Кужугет Шойгунуң фондузу Улуг-Хемниң ужуун алган черинге Будда бурганның тураскаалын эптеп тургузуп турар. Тывада ат-сураглыг күрүне болгаш хөй-ниити ажылдакчызы, чогаалчы ачазынга тураскааткан фондуну тургузар төлевилелди Сергей Шойгу саналдап киирген турган.

Тывада 8398 доозукчу күрүне шылгалдаларын дужаар 11.05.2022 Тывада 8398 доозукчу күрүне шылгалдаларын дужаар
ТР-ниң өөредилге сайыдының бирги оралакчызы Ирина Сарагашева шак ындыг медээни бөгүн аппарат хуралында берген. Тоску класстың кол күрүне шылгалдазын (ГИА-9) 5669 кижи дужаар. Эрткен чылга деңнээрге 342 доозукчу хөй. А 11 класстың доозукчулар шылгалдазын 2729 кижи тудар. Эрткен чылга деңнээрге 508 кижи эвээш (2021 чылда – 3237).

Республика девискээринде өртке удур шалыпчы ай чоруп турар 11.05.2022 Республика девискээринде өртке удур шалыпчы ай чоруп турар
Республика Чазааның аппарат хуралы хүннүң кол айтырыы – өрт айыылынга удур чарлаттынган айның кайы хире чоруп турарын сайгарып чугаалашкан. 

Тываның Баштыңы Украинага мөчээн оолдарның чоок кижилеринге кажыыдалын илереткен 11.05.2022 Тываның Баштыңы Украинага мөчээн оолдарның чоок кижилеринге кажыыдалын илереткен
Украинага тускай шериг операциязының үезинде ам база ийи оглувус мөчээнин Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ханы кажыыдал-биле дыңнаткан.
“Украинага ам база ийи чаңгыс чер-чурттугларывыс амы-тынындан чарылганын аарышкы-биле бижип, дыңнадып тур мен.

Тываның найысылалында Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 77 чылынга тураскааткан шериг чыскаалды чон сонуургаан 09.05.2022 Тываның найысылалында Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 77 чылынга тураскааткан шериг чыскаалды чон сонуургаан
Бөгүн найысылал Кызылга Ада-чурттуң Улуг дайынының тиилелгезиниң 77 чыл оюнга тураскааткан байырлыг чыскаал болуп эрткен

Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирь федералдыг округта бүрүн эргелиг төлээзи Анатолий Серышевтиң Тываның чонунга Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини 09.05.2022 Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирь федералдыг округта бүрүн эргелиг төлээзи Анатолий Серышевтиң Тываның чонунга Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини
Хүндүлүг Ада-чурттуң Улуг дайынының база тылдың хоочуннары!

Эргим сибирьжилер!

Силерге Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгевис хүнү-биле байырым чедирип тур мен!

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның чаңгыс чер-чурттугларынга Улуг Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини: 09.05.2022 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның чаңгыс чер-чурттугларынга Улуг Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини:
- Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым, Тываның чурттакчы чону!
Сеткилимниң ханызындан силерге Тиилелге хүнү-биле байырымны чедирип олур мен!

Тываның кудумчулары болгаш школаларынга Донбасстың хостакчы маадырларының адын тыпсыр 09.05.2022 Тываның кудумчулары болгаш школаларынга Донбасстың хостакчы маадырларының адын тыпсыр
Тываның баштыңы Россияның Мадырлары - гвардияның полковниги Владимир Жога, Донецк Улус Республиканың Маадыры, генерал-майор Александр Захарченконуң, ол ышкаш Украинага тускай шериг операция үезинде маадырлыы-биле мөчээн бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс Арсен Чульдум, Экер Оюн база Виктор Оюн оларның аттарын мөңгежидер шиитпирни хүлээп алганын Улуг Тиилелгениң 77 чылынга турскааткан байырлыг концертте дыңнаткан.

Тываның Баштыңы мөчээн дайынчыларының чоок кижилеринге “Эрес-дидим чоруктуң” орденнерин тывыскан 08.05.2022 Тываның Баштыңы мөчээн дайынчыларының чоок кижилеринге “Эрес-дидим чоруктуң” орденнерин тывыскан
Владислав Ховалыг Украинага тускай шериг операцияның киржикчилери - мөчээн дайынчыларның өг-бүлелеринге Россия Федерациязының күрүне шаңналдарын тывыскан.

Тываның Баштыңы Ада-чурттуң улуг дайынының хоочуну Георгий Васильевич Абросимовка Тиилелге хүнү-биле байырны чедирген 08.05.2022 Тываның Баштыңы Ада-чурттуң улуг дайынының хоочуну Георгий Васильевич Абросимовка Тиилелге хүнү-биле байырны чедирген
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Ада-чурттуң улуг дайынының хоочуну Георгий Васильевич Абросимовка ужуражып четкен. Тиилелге хүнү-биле республика чурттакчыларның мурнундан хоочунга байырны чедирген.

ЛУР биле ДУР мобильдиг харылзаазының российжи дугаарларын алыр 07.05.2022 ЛУР биле ДУР мобильдиг харылзаазының российжи дугаарларын алыр

Донецк база Луганск Улус Республикалар харылзаа операторларының абоментилери +7 российжи дугаарларга коштунар. Донецк Улус Республика биле Луганск Улус Республиканың баштыңнары Денис Пушилин биле Леонид Пасечник олар ооң дугайында субботада дыңнаткан.

Тывада өрт айыылының «сарыг» чадазы чарлаттынган 07.05.2022 Тывада өрт айыылының «сарыг» чадазы чарлаттынган
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Сибирь федералдыг округтуң онза байдалдарны болдурбас болгаш узуткаар, өртке удур айыыл чок чорукту хандырар талазы-биле, ведомстволар аразының комиссиязының хуралынга киришкен. 

Тываның Баштыңы Россия Федерациязының чепсектиг күштериниң тургустунган хүнүн таварыштыр байырны чедирген. 07.05.2022 Тываның Баштыңы Россия Федерациязының чепсектиг күштериниң тургустунган хүнүн таварыштыр байырны чедирген.
Россияның амгы чепсектиг күштери мугур 30 чыл бурунгаар 1992 чылдың май 7-де тургустунган. Бистиң шериглеривис совет шериг үезинде-ле тыптып келген чаагай чаңчылдарның уламчылакчылары болуп, үргүлчү-ле боттарының дайынчы күжүн улгаттырып турганнар.

Тыва эмнелге албан черлерин чаа реабилитация дериг-херекселдери-биле четчелээринче 38,9 млн рубльди хаара туткан 05.05.2022 Тыва эмнелге албан черлерин чаа реабилитация дериг-херекселдери-биле четчелээринче 38,9 млн рубльди хаара туткан
2022 чылда Тываның эмнелгелеринде реабилитация салбырларын быжыглаар дээш, ниитизи-биле 38,9 млн рубль акшага амгы үениң дериг-херекселдерин садар.
Россияның Чазааның даргазы Михаил Мишустин акша-хөреңгини үндүрер дугайында чазактың айтыышкынынга атты май 4-те салган.

“Чедер” санаторий-курорт база дыштанылга черинде тудуг ажылдары шалыпкын чоруп турар 05.05.2022 “Чедер” санаторий-курорт база дыштанылга черинде тудуг ажылдары шалыпкын чоруп турар
Майның 4-те, Тываның Баштыңы В. Ховалыг Кызыл кожууннуң девискээринде Чедер хөлдүң эриинде шак-ла ындыг аттыг дыштанылга-курорт комплекизиниң тудуу кайы хире чоруп турарын хынаан.

«Улан-Удэ – Кызыл – Улан-Удэ» авиарейстиң билеттерин садып эгелээн 05.05.2022 «Улан-Удэ – Кызыл – Улан-Удэ» авиарейстиң билеттерин садып эгелээн
«КрасАвиа» авиакомпания «Улан-Удэ – Кызыл – Улан-Удэ» авиарейсче субсидиялыг билеттерни садып эгелээн. Майның 26-да бирги рейс ужар. Тываның база Бурятияның эрге-чагыргаларның саң-хөө деткимчези-биле чүгле чамдык бөлүктүң хамаатыларынга эвес, а бүдүн рейске субсидия көрдүнген. 

Ыраккы Тожу кожуунда улуг көвүрүгнү ажыткан 05.05.2022 Ыраккы Тожу кожуунда улуг көвүрүгнү ажыткан
Чеди хире муң чурттакчылыг Тожунуң алды суурунга көвүрүг ажыдыышкыны – төөгүлүг болуушкун. Ам тожулар “эки үелер” кээрин манап олурбайн, Улуг-Хемни кежир чаа туттунган көвүрүглеп, аргыжып чоруптар аргалыг апарган.

Тывада «Эзирлер уязы» төлевилел күүселдези-биле база бир спортчу залды туткан 04.05.2022 Тывада «Эзирлер уязы» төлевилел күүселдези-биле база бир спортчу залды туткан
Тывада «Эзирлер уязы» төлевилел күүселдези-биле туттунган база бир спортчу залды май байырлалдарының бүдүүзүнде ажыглалче киирген. 

Россияның Пенсия фондузунуң Тыва Республикада килдизи 8 - 17 уругларга пособиеже билдириишкиннерни майның 4, 5 база 6 хүннеринде хүлээрин дыңнадып тур 04.05.2022 Россияның Пенсия фондузунуң Тыва Республикада килдизи 8 - 17 уругларга пособиеже билдириишкиннерни майның 4, 5 база 6 хүннеринде хүлээрин дыңнадып тур
Россияның Пенсия фондузунуң Тыва Республикада килдизиниң чон-биле ажылдаар албаны май байырлалдарында тускай чурум-биле ажылдап, чүгле чаа төлевирлер - 8-тен 17 харга чедир уруглар пособиезинче билдириишкиннерни хүлээп алырын дыңнаткан. 

Барыын-Хемчик кожууннуң Бижиктиг-Хая суурда чаа фельдшер-акушер пунктузун ажыткан 04.05.2022 Барыын-Хемчик кожууннуң Бижиктиг-Хая суурда чаа фельдшер-акушер пунктузун ажыткан
“Кадык камгалалының бирги звенозунуң чаартылгазы” федералдыг программа-биле Барыын-Хемчик кожууннуң Бижиктиг-Хая суурунуң чурттакчы чонунга чаа фельдшер-акушер пунктузун ажыткан.

Кызылда ковидка удур тарылга пунктулары ажылдап турар 04.05.2022 Кызылда ковидка удур тарылга пунктулары ажылдап турар
Майның узун дыштаныр хонуктарында найысылалдың поликлиникаларында, Спутник микрорайонунда, оң талакы эрикте эмчи амбулаторязында, «5 звезд», «Курай-курай» садыг төптеринде база «Мой бизнес» төпте тарыышкын пунктулары ажылдап турарын сагындыраал.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Частың болгаш Күш-ажылдың хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедирген 01.05.2022 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Частың болгаш Күш-ажылдың хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедирген
Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг Частың болгаш Күш-ажылдың хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедирген.

Бирги ээлчегде чаагайжыдар объектилер шилилдезиниң бүгү-российжи бадылаашкыны эгелээн 15.04.2022 Бирги ээлчегде чаагайжыдар объектилер шилилдезиниң бүгү-российжи бадылаашкыны эгелээн
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бо чылын онлайн-форматка эртер бадылаашкынга идепкейлиг киржиринче  чонну кыйгырган. Тыва Республиканың чурттакчылары апрель 15-тен май 30-ге чедир бодунуң шилилгезин    za.gorodsreda.ru (https://17.gorodsreda.ru/) сайтыга кылып болур.

Тывада өскүс уругларга 2022 чылда бажың-балгат садып алыр сертификаттарны берип эгелээр 15.04.2022 Тывада өскүс уругларга 2022 чылда бажың-балгат садып алыр сертификаттарны берип эгелээр
Тывада 23 хар ашкан, судка чурттаар черге эргезин чедип алган өскүс уругларга бо чылдан эгелеп оран-сава садып алыр сертификаттарны берип эгелээр. Республика Баштыңы Владислав Ховалыгның бо чылдың февраль 28-те ат салганы “Өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларга социал деткимчениң немелде магадылалдарының дугайында” регион хоойлузунда ону быжыглаан.

Тывада кызыгаар зоназында кызыгаар чурумун үрээни дээш мал ажыл-агыйларының ажыл-иш чорудар эргезин казып болур 14.04.2022 Тывада кызыгаар зоназында кызыгаар чурумун үрээни дээш мал ажыл-агыйларының ажыл-иш чорудар эргезин казып болур
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның ФСБ регион эргелелиниң, корум-чурум камгаалар органнар төлээлери база кызыгаар кожуун чагырга баштыңнарының киржилгези-биле кызыгаар комиссияның хуралын эрттирген.

Тывада “Улусчу көвүрүг” губернатор төлевилелиниң бирги киржикчилерин шилип эгелээн 14.04.2022 Тывада “Улусчу көвүрүг” губернатор төлевилелиниң бирги киржикчилерин шилип эгелээн
Тываның Орук-транспорт яамызы “Улусчу көвүрүг” губернатор төлевилелинге киржир чагыгларны муниципалдыг тургузуглардан хүлээп алырын чарлаан. Республика Баштыңы Владислав Ховалыг чайлагларже орук-чирик айтырыын көдүрген малчыннарның чагыы-биле төлевилелди саналдап киирген. 

Тываның техникумнары база колледжтеринге 24 бүдүрүлге мастерскаяларын ажыдар 14.04.2022 Тываның техникумнары база колледжтеринге 24 бүдүрүлге мастерскаяларын ажыдар
«Аныяк профессионалдар» төлевилел мөррейинге Тыва тиилээш, ортумак тускай өөредилге черлериниң материал-техиниктиг баазазын чаартырынга федералдыг бюджеттен 56 млн рубльди алыр.

Владислав Ховалыг: “Чөөн чүкче эргилип турарывыс Тываже демир-орук тудуун дагын база чугула айтырыг болдурган” 14.04.2022 Владислав Ховалыг: “Чөөн чүкче эргилип турарывыс Тываже демир-орук тудуун дагын база чугула айтырыг болдурган”

Тываның Баштыңы “Интерфакска” республиканы удуртуп-баштап келгени бир дугаар чылының дургузунда бодунуң командазының ажылының түңнелдери, экономиктиг стратегия болгаш регионнуң эргиде-ле чидиг айтырыгларын шиит­пирлээр талазы-биле чаа арга-хоргаларының дугайында чугаалап берген.

Тыва Республиканың Чазааның 2021 чылда ажыл-чорудулгазының үре-түңнелдериниң база 2022 чылда мурнады боттандырар угланыышкыннарның дугайында отчедунуң талазы-биле Тыва Республиканың Баштыңының  ТР-ниң Дээди Хуралының сессия хуралында илеткели  13.04.2022 Тыва Республиканың Чазааның 2021 чылда ажыл-чорудулгазының үре-түңнелдериниң база 2022 чылда мурнады боттандырар угланыышкыннарның дугайында отчедунуң талазы-биле Тыва Республиканың Баштыңының ТР-ниң Дээди Хуралының сессия хуралында илеткели
Хүндүлүг Кан-оол Тимурович!
 Хүндүлүг Дээди Хуралдың депутаттары!
“Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазының статузунуң дугайында” Тыва Республиканың Хоойлузу езугаар, 2021 чылда Тыва Республиканың Чазааның ажыл-чорудулгазының үре-түңнелдериниң дугайында база бо 2022 чылда ажылының мурнады боттандырар угланыышкыннарының дугайында отчетту республиканың парламентизинге сайгарып көөр кылдыр киирип тур мен.

Тывада чылдың тулган башкыларын илереткен 12.04.2022 Тывада чылдың тулган башкыларын илереткен
Тывада башкыларның билиг-мергежилиниң эң кол мөөрейи – “Тыва Республиканың чылдың башкызы” конкурстуң түңнелдерин үндүрген. 185 башкы Россияга профессионал мергежил мөөрейинге киржир эрге дээш билиг-мергежилин шылгашкан.

Чеди-Хөл кожуунда 82 өг-бүле чаа бажыңнарже көшкен 12.04.2022 Чеди-Хөл кожуунда 82 өг-бүле чаа бажыңнарже көшкен
“Чуртталга оран-савазы база хоорай хүрээлели” национал төлевилелдиң аварийлиг чуртталга фондузундан өскээр көжүрер республиканың адрестиг программазы-биле, Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурнуң Гагарин кудумчузунда, 1А дугаарлыг бажыңда чаа квартираларның дүлгүүрлерин чурттакчыларынга дамчыткан.

Виктория Абрамченко Тываның баштыңы албан-дужаалга бир чыл болганы-биле Владислав Ховалыгга байырны чедирген 11.04.2022 Виктория Абрамченко Тываның баштыңы албан-дужаалга бир чыл болганы-биле Владислав Ховалыгга байырны чедирген
Россияның вице-премьери Виктория Абрамченко Тываның баштыңы Владислав Ховалыгның ажылынга моон-даа соңгаар чедиишкиннерни күзээн.

Григорий Ширшин Тываның Баштыңының бир дугаар чылда ажылынга үнелелди берген 11.04.2022 Григорий Ширшин Тываның Баштыңының бир дугаар чылда ажылынга үнелелди берген
Тываның чаа Баштыңы Владислав Ховалыг бир дугаар ажылдаан чылында бодун мерген угаанныг политик, билдилиг удуртукчу болгаш арга-дуржулгалыг ажыл-агыйжы кылдыр көргүзүп шыдаан. Совет үеде СЭКП обкомунуң бирги секретары болуп республиканы удуртуп-баштап турган Григорий Ширшинниң шак мындыг үнелелди бергени онза чугула болгаш үнелиг.

Травматолог эмчи Вячеслав Ондар: Тыва бодунга эң-не таарымчалыг Баштыңныг болган 11.04.2022 Травматолог эмчи Вячеслав Ондар: Тыва бодунга эң-не таарымчалыг Баштыңныг болган

Медицина эртемнериниң доктору, Тываның улустуң эмчизи Вячеслав Ондар, регионнуң Чазааның Даргазы албан-дужаалга Владислав Ховалыгның бир чыл ажылдаанының түңнелдеринге тураскааттынган интервьюзунда, Тыва бодунга эң-не таарымчалыг Баштыңныг болган деп бодалын илереткен.

Кызылга хостуг хүрешке Россия чемпионады болуп эртер 11.04.2022 Кызылга хостуг хүрешке Россия чемпионады болуп эртер
Тываның баштыңы Владислав Ховалыг Россия Федерациязының Хостуг хүреш федерациязының удуртулгазы-биле ужурашкан. Республика баштыңының саналдааны-биле Кызылга болур Россия чемпионадының айтырыгларын дугуржур дээш аалчылар Тываның найысылалында чедип келген.

Бүгү кичээнгейни - өрт айыылын болдурбазынче угландырар 11.04.2022 Бүгү кичээнгейни - өрт айыылын болдурбазынче угландырар
Агаар чылып, хар эрээни-биле чергелештир, өртчүлерге база бир чымыштыг үе – өрт айыылының сезону эгелээр. Өртке удур ажылдарны калбартып, белеткелди күштелдирер дээш, Тыва Республиканың Чазааның доктаалы-биле, 2022 чылдың апрельтиң 5-тен республика девискээринде арга-арыглыг черлерге өрт айыылының сезону эгелээнин чарлаан.

Тывада аныяк ада-иелерге консультация төптери ажыттынган 11.04.2022 Тывада аныяк ада-иелерге консультация төптери ажыттынган
Тывада ажы-төлдү кижизидер, сайзырадыр база өөредир айтырыглар талазы-биле ада-иелерниң психологтуг-педагогиктиг билиглерин бедидеринге бүгү байдалдарны тургускан консультация төптерин ажыткан. 

Тываның көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери часкы хову ажылдары дээш 27 млн рубльди алыр 11.04.2022 Тываның көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери часкы хову ажылдары дээш 27 млн рубльди алыр
Бо чылын көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге часкы ажылдарының субсидия төлевирлеринге 62 млн рубльди тускайлаан. Республиканың 191 чер ажылдыглары күрүне деткимчезин алган.

Владислав Ховалыгның хууда хүлээп алыышкыны: Субурган тудуу, биче футболдуң сайзыралы, чуртталга айтырыы 09.04.2022 Владислав Ховалыгның хууда хүлээп алыышкыны: Субурган тудуу, биче футболдуң сайзыралы, чуртталга айтырыы
Тываның баштыңы Владислав Ховалыгның апрель 7-де хууда хүлээп алыышкынының үезинде республиканың үш чурттакчызының айтырыгларын шиитпирлээн. Ук хемчегге чазак даргазының оралакчылары, сайыттары база киришкеш, чогуур даалгаларны алган: субурган тудуунга дузалажыр, республикага мини-футболду сайзыралынга деткимчени көргүзер, эрткен чылын үш ийистер төрүттүнген хөй ажы-төлдүг өг-бүлеге чурттаар черни аңгылаар.

Тывада уругларның чайгы дыштанылгазынга 170 лагерьни белеткээр 09.04.2022 Тывада уругларның чайгы дыштанылгазынга 170 лагерьни белеткээр
Тываның баштыңы Владислав Ховалыг чайгы үеде организастыг дыштанылгаже уругларны хөйү-биле хаара тудар даалганы Өөредилге яамызынга тургускан.
Аппарат хуралында кадыкшылга кампаниязынга белеткел айтырыгларын сайгарган.

Владислав Ховалыг: «Бистиң чуртувустуң удуртулгазы хоозуралды болдурбас» 08.04.2022 Владислав Ховалыг: «Бистиң чуртувустуң удуртулгазы хоозуралды болдурбас»
2021 чылда бистиң чуртувустуң экономиказын база хамаатыларын деткиир дээш Россияның Чазааның ап чоруткан шиитпирлериниң база дээштиг хемчеглерин айыткан РФ-тиң Чазааның ажылының дугайында илеткелди РФ-тиң премьер-министри Михаил Мишустин Күрүне Думазынга таныштырганын Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң социал блогунда бижээн.

Тускай шериг операциязын деткээн митинг Тывага болуп эрткен 08.04.2022 Тускай шериг операциязын деткээн митинг Тывага болуп эрткен
Дүүн, апрель 7-де, Украинада тускай шериг операциязын деткээн митинг Кызыл хоорайда Аныяктар сесерлиинге болуп эрткен. Чурттуң президентизин база российжи шериглерни деткиир дээн кыйгырыгны дыка хөй студентилер, хөй-ниитичилер база чон хүлээп ап, сагыш-сеткилинден кады бис деп чугаалаар дээш аңаа чыглып келген.

Россияның премьер-министри Михаил Мишустин российжи Чазактың ажыл-чорудулгазын илеткээн 08.04.2022 Россияның премьер-министри Михаил Мишустин российжи Чазактың ажыл-чорудулгазын илеткээн
Россияның премьер-министри Михаил Мишустин Күрүне Думазының депутаттарынга российжи Чазактың эрткен чылда чоруткан ажылының түңнелдерин таныштырып, илеткелди кылган. Бодунуң илеткелин бөгүнде экономиканың турум чоруунуң курлавырын тургускан өзек үре-түңнелдерден эгелээн.

Республикада дош кежиглер шупту хагдынганын дыңнадып тур 07.04.2022 Республикада дош кежиглер шупту хагдынганын дыңнадып тур
Агаар-бойдустуң чылып келгенинден хемнерниң доштары чугалап, эрип бадып, оон кежири айыылдыг апарганын ОБЯ ТР-де биче хемчээлдиг суднолар талазы-биле күрүне инспециязының төвү дыңнаткан. Апрельдиң 6-тан Тываның девискээринде дөрт дош кежигниң эң сөөлү – Каа-Хем кожуунда “Бүрен-Аксы” кежии хандырган.

Өгбелерниң изин салгаан эрес-дидим эрлер Донбассче аъттаныпкан 07.04.2022 Өгбелерниң изин салгаан эрес-дидим эрлер Донбассче аъттаныпкан
Чурттуң Президентизи Владимир Путинниң туружун, Россияның Чепсектиг күштериниң хөделиишкиннерин деткип, Донбассты хостаар дээн дайынчы операцияга киржир күзелин он-он тыва эрлер илереткен.

Тываның Чазаа 2021 чылда кылган ажыл-чорудулгазының түңнелдерин республиканың чонунга илеткээр 06.04.2022 Тываның Чазаа 2021 чылда кылган ажыл-чорудулгазының түңнелдерин республиканың чонунга илеткээр
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг 2021 чылда республика чазааның ажыл-чорудулгазының түңнелдериниң дугайында илеткелге атты салган. Үндезин хоойлуда айыттынганы езугаар ону Тываның Дээди Хуралынга илеткээр.

Тывадан эки турачы эмчилер Донбассче аъттаныпкан 06.04.2022 Тывадан эки турачы эмчилер Донбассче аъттаныпкан
Донецк база Луганск улус республикаларда эмчи коллегаларынга дузалажыры-биле Тывадан эки турачы эмчилер аъттаныпкан. Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң кол эмчизиниң оралакчызы Айдын Серен-оол Тывадан эмчилерни баштап чоруур. Командада хирургтар, травматологтар, реаниматологтар бар.

Долгармаа Сааяның Эрмитаж көрүксээн күзели боттанган 06.04.2022 Долгармаа Сааяның Эрмитаж көрүксээн күзели боттанган
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Чаа чыл бүдүүзүнде, «Күзелдерниң шивижизи» бүгү-российжи ачы-буян акциязының үезинде, Кызыл хоорайдан 14 харлыг Саая Долгармааның Санкт-Петербургда Эрмитажны көрүксээн күзелдиг чагаазын тырттып алгаш, ону боттандырар сертификатты белекке берген турган.

Апрельдиң ортан үезинде Тывага баштайгы үерлээшкин эгелеп болур 05.04.2022 Апрельдиң ортан үезинде Тывага баштайгы үерлээшкин эгелеп болур
Тывада часкы үрелээшкин – бо үеде хүннүң чугула айтырыынга хамааржыр. Онза байдалдар яамызының ТР-де эргелелиниң дыңнадыы-биле алырга, бо хүнде республиканың хоорай, суурларында сугга алыскан девискээр участоктары чок, үерге удур байдал чогумчалыг.

Ковидтен аарыыр чорук эвээжезе-даа, серемчилелди кошкатпас 05.04.2022 Ковидтен аарыыр чорук эвээжезе-даа, серемчилелди кошкатпас
Тывада ковидтен аарыыр чоруктар саны эвээжээн-даа болза, серемчилелде хора чок дээри ышкаш, аарыгга удур бөдүүн дүрүмнерни сагыырын Тыва Республиканың кол санитар эмчизи Людмила Салчак республика чазааның аппарат хуралында сагындырган.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг мөчээн оолдарның төрээн кижилеринге кажыыдалын илередип тур 05.04.2022 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг мөчээн оолдарның төрээн кижилеринге кажыыдалын илередип тур
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Украинада тускай операция үезинде Тывадан барган ийи шериг оолдуң амы-тынындан маадырлыы-биле чарылганын дыңнаткан:

Өрт айыылынга удур ажылдарны амдыгааштан чорудар 05.04.2022 Өрт айыылынга удур ажылдарны амдыгааштан чорудар
Тываның Чазааның аппарат хуралында бир чугула айтырыг – республика девискээринге арга-арыг өрттеринге удур ажылдар кайы хире чоруп турарын чугаалажып көрген. 

Башкыларның профессионал мергежил мөөрейлериниң республика чадалары эгелээн 04.04.2022 Башкыларның профессионал мергежил мөөрейлериниң республика чадалары эгелээн
Бөгүн найысылал Кызылда, Аныяктар өргээзинде, башкыларның профессионал мергежил мөөрейлериниң республика чадазы эгелээн. Ук мөөрейлер апрель 4-те эгелээш 9-туң хүнүнде дооступ, тиилекчилерни илередир.

Тываның Чазаа часкы хову ажылдарынче 27 млн рубльди тускайлаан 04.04.2022 Тываның Чазаа часкы хову ажылдарынче 27 млн рубльди тускайлаан
Республиканың чер ажыл-агыйлары бо чылын 62 млн рубльди часкы ажылдарынга дээш алыр. Ресубликаның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы бо хүнде 27 млн рубльди ажыл-агыйларның агар саннарынче шилчиткен.

Россияның Моол-биле тыва кызыгаар участогунда үш эрттирилге пунктузу апрельде ажылын эгелээн 04.04.2022 Россияның Моол-биле тыва кызыгаар участогунда үш эрттирилге пунктузу апрельде ажылын эгелээн
Россия Федерациязының Чазааның 2022 чылдың март 29-та № 656-р айтыышкыны езугаар, Моол-биле күрүне кызыгаарында чер кырының эрттирилге пунктулары таварып эртер кызыгарлаашкынны 2022 чылдың март 30-ден эгелеп соксатканын, Тыва Республиканың ИХЯ миграция айтырыгларының талазы-биле эргелели дыңнаткан.

Владислав Ховалыг: «Четпестерни чайладырынга үе ам-даа бар» 04.04.2022 Владислав Ховалыг: «Четпестерни чайладырынга үе ам-даа бар»
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бо чылын ажыглалга кирер ужурлуг «Тайга» станциязында даг хаагының комплекс тудуунда ажылдар кайы хире чоруп турарын хынап четкен.

Тываның база бир төлептиг оглу Төрээн чурту дээш амы-тынын өргээн 03.04.2022 Тываның база бир төлептиг оглу Төрээн чурту дээш амы-тынын өргээн
Украинада тускай операция үезинде чуртувустуң, чонувустуң айыыл чок чоруу дээш националистерге удур демиселге Тываның база бир төлептиг оглу маадырлыы-биле амы-тынындан чарылган.

Тывада чаагайжыдылганың болгаш арыглаашкынның айы эгелээн 01.04.2022 Тывада чаагайжыдылганың болгаш арыглаашкынның айы эгелээн
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың кожууннар удуртулгазы-биле видеоконференц-харылзаазы таварыштыр ужуражып, чурттакчылыг черлерниң девискээрлерин арыглап-аштап, чаагайжыдып, ногаажыдарының айынга хамаарыштыр хуралды эрттирген.

Бии-Хем кожууннуң Өөк сумузунда бир тараачын-арат ажыл-агыйының амыдыралындан 01.04.2022 Бии-Хем кожууннуң Өөк сумузунда бир тараачын-арат ажыл-агыйының амыдыралындан
Мал-маган азырап, тараа-быдаа тарыынга таарымчалыг оран – Бии-Хем бо-ла болгай. Кожууннуң чону колдуунда мал-маган тудуп, күс боорга кат-чимис чыып, артыкшылдыг продукциязын акша кылдыр хуулдуруп, амыдырап чаңчыга берген.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг самбога делегейниң чемпиону Саян Хертек-биле ужурашкан 01.04.2022 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг самбога делегейниң чемпиону Саян Хертек-биле ужурашкан
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның алдарлыг спорт мастери, самбога Россияның чеди дакпыр чемпиону, делегей кубогунуң эдилекчизи,  делегей чемпиону Саян Хертек-биле ужурашкан.

Тываның тускай хөгжүлде программазының чорудуу-биле 2022 чылда 232 ажылчын олуттар тургустунар 31.03.2022 Тываның тускай хөгжүлде программазының чорудуу-биле 2022 чылда 232 ажылчын олуттар тургустунар
Тываның Чазаа республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазының төлевилелдерин боттандырарынче 2022 чылда хуу инвестицияның чартык хире миллиард рубль акшазын хаара тударын планнаан.

Тывада кадыг коммунал боктар сөөртүр регион операторун ажылындан халап болур 31.03.2022 Тывада кадыг коммунал боктар сөөртүр регион операторун ажылындан халап болур
Тываның Чазаа кадыг коммунал боктар чыып, сөөртүп турар регион операторунуң статузун чок кылыр чурумну бадылаан. Кадыг коммунал боктарны чыып, сөөртүрүнүң чаа чурумунга даянып, ооң ажылын соксадып болурун ында айыткан.

Республиканың өөредилге организацияларының библиотека фондузу 48 млн ажыг рубльга саткан чаа өөредилге номнары-биле четчелеттинер 31.03.2022 Республиканың өөредилге организацияларының библиотека фондузу 48 млн ажыг рубльга саткан чаа өөредилге номнары-биле четчелеттинер
Чыл санында өөреникчилер саны көвүдеп турарындан өөредилге номнарынга хереглел улгаткан, ынчангаш Тыва Республиканың Өөредилге яамызы чаа өөредилге чылынга белеткел үезинде школаларның номнар-биле хандыртынганын контрольга алган.

Тывада малдың кыштаглаашкыны хүр-менди 30.03.2022 Тывада малдың кыштаглаашкыны хүр-менди
Мал ажылдыгларга бо кыш хары чуга, улуг сооктар чок, таарымчалыг болганын, республиканың көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан. ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының кожууннарның көдээ ажыл-агый эргелелдериниң сан-чурагайларынга даянгаш тургускан медээзинден алырга, 2022 чылдың январь 1-ниң байдалы-биле респуб-ликада 190,8 муң баш мыйыстыг бода мал, 1254,9 муң баш шээр мал, 91244 баш чылгы мал, 246 баш теве, 14,9 муң баш сарлык, 2,0 муң баш иви, 11,2 муң баш хаван бар.

Владислав Ховалыг биле Павел Акилин Кызылдың чаа микрорайоннарын электри четкилеринге кожарын сайгарып чугаалаан 30.03.2022 Владислав Ховалыг биле Павел Акилин Кызылдың чаа микрорайоннарын электри четкилеринге кожарын сайгарып чугаалаан
Тыва Республиканың баштыңы Владислав Ховалыг биле «Россети Сибирь» ПАН-ның чиңгине директору Павел Акилин база катап ужуражып, республиканың ам тудар тудугларын, Кызыл хоорайда туттунган «Московский», «Иркутский», «Тиилелгениң 70 чылы», «Спутник», «Спутник 2» чаа микрорайоннарны чырык четкизинге кожарын, ол ышкаш регионнуң үлетпүр болгаш социал адырында кол инвестиция төлевилелдериниң техниктиг кожулдазының дугайында чугааны кылган.

Тываның чурттакчылары "информация киоскизинден" "Енисей Сибиринде" хостуг ажылчын олуттар дугайында билип ап болур 30.03.2022 Тываның чурттакчылары "информация киоскизинден" "Енисей Сибиринде" хостуг ажылчын олуттар дугайында билип ап болур
Кызыл хоорайның Чонну ажылга хаара төвүнде «информация киоскизи» ажылдап эгелээн. Республиканың чурттакчылары Красноярск крайның, Хакасия база Тываның улуг инвестиция төлевилелдеринде ажылчын олуттар бар-чогунуң дугайында чугула медээни терминал таварыштыр билир алыр аргалыг.

«Кадык камгалалы» национал төлевилел-биле Тывада чаа эмчи абмулаториязын туткан 30.03.2022 «Кадык камгалалы» национал төлевилел-биле Тывада чаа эмчи абмулаториязын туткан
Чөөн-Хемчик кожууннуң Чыраа-Бажы сумузунда эмчи амбулаториязының тудуу доозулган. Удавас 1284 кижи чаа эмнелге албан черинге бирги эмчи дузазын ап эгелээр.
«Кадык камгалалының бирги звенозун эде чаартыры» федералдыг программадан эмчи амбулаториязының объектизин тударынга ниитизи-биле 9 551,50 муң рубльди тускайлаан.

Тыва суг үеринден когараан көвүрүглер болгаш оруктар септелгезинче 128 млн рубльди аңгылаан 30.03.2022 Тыва суг үеринден когараан көвүрүглер болгаш оруктар септелгезинче 128 млн рубльди аңгылаан
РФ-тиң Чазаа суг үерлээшкининден когараан автомобиль оруктарын база көвүрүглерин катап тургузарынга Тываже 2022-2023 чылдарда 64 млн рубльди чорудар. Республика Баштыңы ооң дугайында бодунуң телеграм-каналында дыңнаткан.

Тываның школалары апрельдиң 1-ден уруглар бижидилгезин эгелээр 29.03.2022 Тываның школалары апрельдиң 1-ден уруглар бижидилгезин эгелээр
Тывага бирги классче бижидилге апрельдиң 1-де эгелээр. РФ-тиң Чырыдыышкын яамызының 2020 чылдың сентябрь 2-де № 458 дужаалында бадылаан чаа чурум-биле хүлээп алыышкынны организастаар.

Тывада аныяк өг-бүлелерге чуртталга сертификаттарын тывыскан 29.03.2022 Тывада аныяк өг-бүлелерге чуртталга сертификаттарын тывыскан
Кызыл хоорайдан 73 аныяк өг-бүле бажың садып азы тудуп алырынга социал төлевирни алган эргелиин бадыткаан бижиктерни алган. Адрестиг саң-хөө деткимчезин «Аныяк өг-бүлелерниң чурттаар чер-биле хандырылгазы» программа күүселдези-биле тывыскан.

«Тувакобальтының» артынчыларын узуткааны 5 муң ажыг кижиге таарымчалыг салдарны чедирген 29.03.2022 «Тувакобальтының» артынчыларын узуткааны 5 муң ажыг кижиге таарымчалыг салдарны чедирген
Тывада шагдагы «Тувакобальт» комбинаттың артынчыларын техниктиг арга-биле узуткаар ажылдар доозулган. Чеди-Хөл кожуунда ол объектини «Экология» нацтөлевилел чорудуу-биле аштап-арыглап, беш муң ажыг кижиге эки салдарны чедирген.

Тывада “Улусчу картофель” төлевилел апрельдиң 1-ден ажылын эгелээр 29.03.2022 Тывада “Улусчу картофель” төлевилел апрельдиң 1-ден ажылын эгелээр
Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы езугаар, 2022 чылдың апрель 1-ден Тывага “Улусчу картофель” губернатор төлевилели ажылын эгелээр.

Көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлериниң дыштаныр хүн ярмаркалары уламчылап турар 29.03.2022 Көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлериниң дыштаныр хүн ярмаркалары уламчылап турар
Апрельдиң 1-де, субботада, көдээ ажыл-агый продукция бүдүрүкчүлериниң дыштаныр хүннүң садыглаашкын-ярмарказын найысылал Кызылдың Дружба кудумчузунда “Глория” садыының баарында шөлге эрттирерин, республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан.

Тыва оолдар маадырлыы-биле амы-тынындан чарылган 28.03.2022 Тыва оолдар маадырлыы-биле амы-тынындан чарылган
Украинада тускай операция үезинде Төрээн чуртун камгалаар маадырлыг мергежилди шилип алган ийи тыва оол амы-тынындан чарылган. Ол дугайында Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг дыңнаткан:

Тываның Баштыңы шылгараңгай москвачыларга юбилейлиг медальдарны тывыскан 26.03.2022 Тываның Баштыңы шылгараңгай москвачыларга юбилейлиг медальдарны тывыскан
Москваже сургакчылаашкын үезинде Владислав Ховалыг ында чурттап чоруур чаңгыс чер-чурттуглары-биле ужуражып, Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чылының медальдарын ол тывыскан.

2022-2023 чылдарда Тывада эргижирээн оран-савадан хамаатыларны көжүреринге 213 млн ажыг рубльди тускайлаан 25.03.2022 2022-2023 чылдарда Тывада эргижирээн оран-савадан хамаатыларны көжүреринге 213 млн ажыг рубльди тускайлаан
140 хире кижи чаа квартираларынче көжүп кирер. Чурттаары аргажок апарган оран-савадан көжүреринге 2022-2023 чылда 213,68 млн рубльди тускайлаан. «Чуртталга оран-савазы база хоорай хүрээлели» национал төлевилел-биле республиканың чурттакчылары чаа бажыңынарже көжер.

Тываның сайгарлыкчылары бизнезин хөгжүдеринге 21 млн ажыг рубльдиң субсидияларын алган 25.03.2022 Тываның сайгарлыкчылары бизнезин хөгжүдеринге 21 млн ажыг рубльдиң субсидияларын алган
Биче болгаш ортумак сайгарыкчы чоруктуң 14 субъектизи субсидияларны бараан бүдүрүлгелерин чаартырынга база ачы-дуза чедирилгезин калбартырынга дериг-херекселдер садып алыр кылдыр алган. 

Тываның баштыңы республиканың чер ажылдыглары-биле «шактарын шүүштүрген» 24.03.2022 Тываның баштыңы республиканың чер ажылдыглары-биле «шактарын шүүштүрген»
Владислав Ховалыг көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери-биле ужуражып, ажыт чажыт чокка чугаалашкан. Эрге-чагырга айыттынган көргүзүглерни чедип алыр дээш чүнүң-биле деткиирин база олардан чүнү манап турарын чугаалаан.

Дмитрий Чернышенко: «Туризм.РФ» корпорация-биле дугуржулга күүселдези Тываже туристер агымын 2-3 катап көвүдедир 24.03.2022 Дмитрий Чернышенко: «Туризм.РФ» корпорация-биле дугуржулга күүселдези Тываже туристер агымын 2-3 катап көвүдедир
Россияның Чазааның Харылзаштырылга төвүнге вице-премьер Дмитрий Чернышенконуң киржилгези-биле «Туризм.РФ» корпорация Россияның алды региону: Астрахань, Вологда, Мурманск, Нижегород областарның, Пермь край база Тыва Республиканың губернаторлары-биле туризм инфраструктуразын кады хөгжүдер дугайында дугуржулгага атты салган.

Сорулга салдынган: апрель 1-ге чедир объектилерниң керээлерин чарарын доозар 23.03.2022 Сорулга салдынган: апрель 1-ге чедир объектилерниң керээлерин чарарын доозар
Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы албан хүлээлгени күүседип турар Александр Брокерттиң даргалаашкыны-биле Национал төлевилелдер талазы-биле ведомстволар аразының штавының ээлчеглиг хуралы республика чазаанга болуп эрткен.

Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазының күүселдези-биле Чедерде ажылдар уламчылавышаан 23.03.2022 Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазының күүселдези-биле Чедерде ажылдар уламчылавышаан
2020-2024 чылдарда Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазын боттандырар хемчеглер күүселдези-биле «Чедер» санаторий-курорт база кадыкшылга комплекизинде тудуг ажылдары кидин-түлүк чоруп турар.

2021 чылда Тываның көдээ ажыл-агыйы эки ажылын уламчылаан 23.03.2022 2021 чылда Тываның көдээ ажыл-агыйы эки ажылын уламчылаан
2021 чылдың баш бурунгаар түңнелдери-биле алырга, Тываның көдээ ажыл-агыйының шупту адырында каттышкан продукция 4,4 хууга көвүдээн. Ниитизи-биле 8,43 млрд рубльга ону бүдүрген.

В.Ховалыг: Социал объектилер тудуглары – онза хайгааралда 23.03.2022 В.Ховалыг: Социал объектилер тудуглары – онза хайгааралда
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Кызыл хоорайда тудугларны хынап четкен. Марттың 22-де Ховалыг тудуг организацияларның төлээлери-биле ужурашкан, чаа өөредилге албан черлеринде база өске-даа объектилерде ажылдың чорудуу база шынары эки болганын түңнээн. 

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның Тожу кожуунга сургакчылаашкыны 22.03.2022 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның Тожу кожуунга сургакчылаашкыны
Эрткен дыштаныр хүнде Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың эң ыраккы, чедери берге Тожу кожууунга чедип, ында тудуг ажылдарының кайы хире чоруп турарын боду хынап барган. 

Тывада кижи санынга онааштыр ортумак орулгалар 2021 чылда 6 хуу өскен 21.03.2022 Тывада кижи санынга онааштыр ортумак орулгалар 2021 чылда 6 хуу өскен
2021 чылдың түңнели-биле алырга, Тывада чурттакчы чоннуң кижи санынга онааштыр ортумаа-биле акша орулгазы 6 хуу өскен. ТР-ниң Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызының республика чазаанче киирген эрткен чылдың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң баш бурунгаар түңнелдериниң дугайында отчетта ындыг сан-чурагайлар айыттынган.

2021 чылда Россияда ортумак деңнелден Тываның экономиказы шалыпкын чоруп турар 21.03.2022 2021 чылда Россияда ортумак деңнелден Тываның экономиказы шалыпкын чоруп турар
2020 чылдың ол үезинге деңнээрге, 2021 чылда Тывада үлетпүр бүдүрүлгезиниң индекизи 6,3 хуу өскен. Республиканың чазаа эрткен чылдың экономиктиг көргүзүглерин бо неделяда түңнээн.

Тываның амыдырал-хандырылга болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйының ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан 21.03.2022 Тываның амыдырал-хандырылга болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйының ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан
Марттың үшкү улуг-хүнүнде, чылдың-на эрттирип турар амыдырал-хандырылга болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйының ажылдакчызының хүнүнүң бүдүүзүнде, адырның ажылдакчыларын шаңнап-мактаан. 

Тываның сайгарлыкчылары 2021 чылда регионнуң деткимче фондузундан 137 млн рубльди алган 21.03.2022 Тываның сайгарлыкчылары 2021 чылда регионнуң деткимче фондузундан 137 млн рубльди алган
Тываның сайгарлыкчы чорук деткиир фондузу 2021 чылда ажылын илеткээн. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның республиканың экономиктиг хөгжүлде яамызының коллегия хуралында түңнелдерни үндүрген.

Тываның Баштыңы ЧКА бүдүрүлгелерин хынаан 21.03.2022 Тываның Баштыңы ЧКА бүдүрүлгелерин хынаан
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг март 18-те республиканың ЧКА яамызының баазазынга бүдүрүлгениң ажылдакчылары-биле ужуражып, чугаалашкан. 

Тываның бюджединиң боттуң орулга кезээ ийи ай иштинде 382 млн рубльге өскен 18.03.2022 Тываның бюджединиң боттуң орулга кезээ ийи ай иштинде 382 млн рубльге өскен
2022 чылдың баштайгы ийи айының түңнели-биле алырга, Тываның каттышкан бюджединде боттуң орулгазы көвүдээн. Эрткен чылдың ол үези-биле деңнээрге, өзүлде 41 %. Март эгезинде республика казназынче 382 млн рубль немей кирген.

Тываның сайгарлыкчылары ДУР биле ЛУР чурттакчыларынга ачы-буян дузаламчызын чоруткан 18.03.2022 Тываның сайгарлыкчылары ДУР биле ЛУР чурттакчыларынга ачы-буян дузаламчызын чоруткан
Тываның Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызы-биле республиканың сайгарлыкчылары Донецк база Луганск улус республикалардан дескен кижилерге дээш ачы-буян дузаламчызын чыыр ажылды организастаан.

Тыва Республикада Иштики херектер яамызының тургустунганындан бээр 100 чылдаан оюн демдеглээн 18.03.2022 Тыва Республикада Иштики херектер яамызының тургустунганындан бээр 100 чылдаан оюн демдеглээн
Тыва Арат Республиканың Иштики херектер яамызы 2022 чылдың март 16-да үндезилеттинип тургустунганын төөгү документилери бадыткап турар. Марттың 17-де Тыва Республикада Иштики херектер яамызы ооң-биле холбаштыр байырлыг хуралды эрттирип, корум-чурум камгалаар органның хууда составын база хоочуннарын шаңнап-мактаан.

Чуртту база регионнарны хөгжүдүп сайзырадырынга боттарының санал-оналдарын киирер кылдыр Тываның чурттакчыларын чалаан 18.03.2022 Чуртту база регионнарны хөгжүдүп сайзырадырынга боттарының санал-оналдарын киирер кылдыр Тываның чурттакчыларын чалаан
Стратегтиг инициативалар агентилелиниң (АСИ) «Чаа үеге күштүг идеялар» деп шуулганында, Россияның хамаатылары чуртту, регионну, хоорайны ниитизи-биле хөгжүдеринче угланган боттарының санал-оналдарын, тодаргай төлевилелдерин киирер арга бар. 

Тес-Хем кожуунда 24 өскүстер чаа бажыңнарының дүлгүүрлерин 18.03.2022 Тес-Хем кожуунда 24 өскүстер чаа бажыңнарының дүлгүүрлерин
Тес-Хем кожуун чагыргазы “өскүс” болгаш “ада-иезиниң хайгааралы чок арткан” деп эрге-байдалдыг 24 хамаатыга дүлгүүрлерни байырлыг байдалга тывыскан. Кожуун чагырга даргазының социал политика талазы-биле оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Регина Намчак чаа бажыңнар алганнарга байырны чедирген. 

Тывада кризиске удур баштайгы бөлүк хемчеглерни хүлээп алган 17.03.2022 Тывада кризиске удур баштайгы бөлүк хемчеглерни хүлээп алган
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг экономиканың база социал амыдыралдың турум чоруун хандырары-биле республиканың эрге-чагыргаларының ап чорудуп турары баштайгы хемчеглерин адаан.

Тывада бирги хереглел барааннарынга өртектер өстүрген таварылгаларны дыңнадыр «изиг шугум» ажылдап турар 17.03.2022 Тывада бирги хереглел барааннарынга өртектер өстүрген таварылгаларны дыңнадыр «изиг шугум» ажылдап турар
Тываның эрге-чагыргазы республикаже аъш-чем аймааның сөөртүлгезинде чидиг айтырыгны шиитпирлээри-биле Россияның Үлетпүр болгаш садыглаашкын яамызынче бижикти киирген. Хакассияның мөөң бараан сөөртүкчүлери Тываның чурттакчыларынга чугула барааннарны дүжүрерин ойталаанындан ону чоруткан.

Тываның Баштыңы кризиске удур штабтың хуралын эрттирген 17.03.2022 Тываның Баштыңы кризиске удур штабтың хуралын эрттирген
Марттың 15-те, республика чазаанда Кризиске удур штаб ийиги хуралын чыгган. Ону Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг удуртуп эрттирген. 

Тыва база бир оглун тускай операция үезинде чидирген 17.03.2022 Тыва база бир оглун тускай операция үезинде чидирген
Украинага тускай шериг операциязының үезинде Роман Денисович Шляков маадырлыы-биле мөчээн. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң телеграм-каналында ооң дугайында дыңнаткан.

Бирги хереглел барааннарынга өртек немээрин кызыгаарлаар дээн чазак-чагырганың саналынга Тываның сайгарлыкчылары чөпшээрешкен 16.03.2022 Бирги хереглел барааннарынга өртек немээрин кызыгаарлаар дээн чазак-чагырганың саналынга Тываның сайгарлыкчылары чөпшээрешкен
Тываның Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызы улуг садыг бүдүрүлгелериниң ээлери-биле ужурашкаш, социал ужур-дузалыг барааннарга база кол аъш-чем продуктуларынга өртектерни өйлээр айтырыгны сайгарып чугаалашкан.

Тываның Баштыңы «Россияның почтазы» АН-ның өнчүзүнче почта салбырларының оран-саваларын дүрген дамчыдарын муниципалитеттерге сагындырган 16.03.2022 Тываның Баштыңы «Россияның почтазы» АН-ның өнчүзүнче почта салбырларының оран-саваларын дүрген дамчыдарын муниципалитеттерге сагындырган
Почта салбырлары бар оран-саваларны «Россияның почтазы» АН-ның өнчүзүнге дамчыдар ажылга Тываның Чазааның киржири херек апарган. Чамдык кожууннарда тус чер бот-башкарылга органнары өнчүнү дамчыдарындан ойталааны-биле, ол айтырыгны почтачылар республика баштыңының аппарат хуралында көдүрген.

Тываның Баштыңы өртектерни кайы-хамаанчок өстүрген садыгжыларга административтиг хемчеглер-биле хөделирин негээн 15.03.2022 Тываның Баштыңы өртектерни кайы-хамаанчок өстүрген садыгжыларга административтиг хемчеглер-биле хөделирин негээн
Эрге-чагырга органнары-биле хыналда-хайгаарал албаннары хереглел барааннарының өртектеринге контрольду шыңгыырадыр. Республика Баштыңы Владислав Ховалыг аппарат хуралында ындыг айтыышкынны берген.

Тывадан үш дайынчы тускай шериг операциязының үезинде мөчээнин дыңнаткан 15.03.2022 Тывадан үш дайынчы тускай шериг операциязының үезинде мөчээнин дыңнаткан
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг, Украинага  шериг операция үезинде биче сержант Эдуард Билзенниң, ефрейторлар Адыгжы Монгуштуң, Ромаз Оюннуң мөчээнин,   дыңнаткан. 

Росхереглел хайгааралының Тывада эргелели чамдык сайгарлыкчы чорук объектилериниң ажылын катап эгелээрин саналдаан 14.03.2022 Росхереглел хайгааралының Тывада эргелели чамдык сайгарлыкчы чорук объектилериниң ажылын катап эгелээрин саналдаан
Чаа коронавирус халдавырындан аарыыр чоруктуң эвээжээнин барымдааалааш, ону саналдаан. Тываның кол  санитар эмчизи Людмила Салчак республиканың удуртулгазынче ооң мурнунда киирген кызыгаарлаттынган хемчеглерни чымчадыр, азы ап кааптар чаа санал-оналдарны киирген. Хамаатыларның канчаар алдынарынга, сайгарлыкчы чорук, культура, спорт база ачы-дуза адырының объектилериниң ажылынга, амыдырал-хандырылганың шупту адырында ажылды организастаарынга ол хамааржыр.  

Тываның чагырга черлери суггарылга системазының документилерин аайлап эгелээр даалганы алган 14.03.2022 Тываның чагырга черлери суггарылга системазының документилерин аайлап эгелээр даалганы алган
Республикада ниитизи-биле 135,5 муң гектар тарылга шөлүнүң чүгле 33,2 муң гектары, азы 24,8 хуузу суггарылгалыг. Регион чер ажылынга таарымча чок зонага хамааржыр болганындан, суггаттыг черлерге культураларны тарыыры - эки дүжүттү алырының кол магадылалы ында.

Тываның Баштыңы Росхереглел хайгааралының регион эргелелиниң хуралынга киришкен 11.03.2022 Тываның Баштыңы Росхереглел хайгааралының регион эргелелиниң хуралынга киришкен
Хереглекчилерниң эргелерин болгаш кижиниң чаагай чоруун камгалаар адырда хайгаарал талазы-биле федералдыг албанның регион эргелелиниң 2021 чылда Тывага кылып чоруткан ажыл-чорудулгазының түңнелдерин үндүрген хуралга республика Баштыңы Владислав Ховалыг киришкен.

Тывада мартты туберкулёз-биле демиселдиң айы кылдыр чарлаан 11.03.2022 Тывада мартты туберкулёз-биле демиселдиң айы кылдыр чарлаан
Тывада туберкулез талазы-биле эпидемиологтуг байдал чогумчалыг эвес. 2021 чылда девискээрде аарыыр чорук ортумак российжи көргүүзүгден 3,7 катап, Сибирь федералдыг округда – 2 катап хөй. 2020 чылга деңнээрге аарыыр чоруктуң өзүлдези 42,4 хуу болган.

Тывада хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер «социал хөмүр» дээш билдириишкиннерни март 31-ге чедир киирип болур 11.03.2022 Тывада хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер «социал хөмүр» дээш билдириишкиннерни март 31-ге чедир киирип болур
«Социал хөмүр» төлевилел-биле кадыг одаар чүүл деткимкезин бээринче билдириишкиннер хүлээп алырын 2022 чылдың март 31-ге чедир узаткан. Февраль төнчүзүнге чедир документилерни хүлээп алырын дыңнаткан турзажок, февральдың 25-ке чедир чүгле 2088 билдириишкин кирген.

Тываның Баштыңы республиканың хөй-ниити организацияларының база политиктиг партияларның төлээлери-биле ужурашкан 11.03.2022 Тываның Баштыңы республиканың хөй-ниити организацияларының база политиктиг партияларның төлээлери-биле ужурашкан
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Украинаны демилитаризастаар база и денацификастаар хүлээлгени күүседип турар российжи армияны база Президентини деткиири-биле, республиканың политиктери база чурттакчылары каттыжып, аңгылажыышкыннарны уттуптарын кыйгырган.

Тываның Баштыңы Донбасска тускай операция үезинде мөчээн оолдуң өг-бүлезинге кажыыдалын илереткен 10.03.2022 Тываның Баштыңы Донбасска тускай операция үезинде мөчээн оолдуң өг-бүлезинге кажыыдалын илереткен
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Украинага тускай операция үезинде мөчээн шериг албанныг оолдуң өг-бүлезинге кажыыдалын илереткен.

Тывага көдээ ажыл-агый кооперативтериниң республика шуулганы бир дугаар болуп эртер 10.03.2022 Тывага көдээ ажыл-агый кооперативтериниң республика шуулганы бир дугаар болуп эртер
Март 18-те болуп эртер көдээ ажыл-агый кооперативтериниң бирги республика шуулганында, суурларда биче ажыл-агыйларның турум хөгжүлдезин магадылаар көдээ ажыл-агый кооперациязынга хамаарышкан айтырыгларны сайгарарын Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан.

Кызыл база ол чоок-кавының чурттакчыларынга хөй-ниити транспортунга чоруурунуң эптиг схемазын шилип алырын саналдаан  10.03.2022 Кызыл база ол чоок-кавының чурттакчыларынга хөй-ниити транспортунга чоруурунуң эптиг схемазын шилип алырын саналдаан
Тываның Орук-транспорт комплекизиниң яамызы Кызыл хоорай мэриязы-биле кады маршрут четкизин сайзыраңгайжыткан схеманы бадылаар кылдыр салган.

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы «Агростартап» грантыны ажыглаарынче араттарны кыйгырган 09.03.2022 Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы «Агростартап» грантыны ажыглаарынче араттарны кыйгырган
Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы «Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук» национал төлевилел чорудуу-биле «Агростартап» грантыны бээринге документилер хүлээрин уламчылавышаан.

Тываның дош кежиглеринде дош чугалаан 09.03.2022 Тываның дош кежиглеринде дош чугалаан
Россияның ОБЯ Тыва Республикада кол эргелелиниң БСКИ төвүнүң күрүне инспекторлары регионнуң девискээринде беш дош кежиглерни хынаан соонда, ында чүъктүг эртери айыылдыг апар чыдарын тодараткан.

Тыва Республиканың Баштыңының Марттың 8-биле байыр чедириишкини 08.03.2022 Тыва Республиканың Баштыңының Марттың 8-биле байыр чедириишкини
Эргим херээженнер! Бүгү делегейниң херээженнер хүнү – Марттың 8-зи-биле байыр чедирип тур мен! Сагыш-сеткилдиң онза хайныышкынныг чырык ба¬йырлалын уткуп ап тур бис. Час-биле кады, амыдыралдың өөрүшкү-маңнайын, бүгү делегейниң өңгүр-каазын база чылыг-чымчаан илередип келир силер!

Тываның Баштыңы Украинага ийи тыва оолдуң мөчээнин дыңнаткан 05.03.2022 Тываның Баштыңы Украинага ийи тыва оолдуң мөчээнин дыңнаткан
Украинада чоруп турар тускай шериг операциязының үезинде Тываның эрес-дидим оолдары – Росгвардияның Тыва Республикада эргелелиниң дайынчылары, полицияның прапорщиктери Ахмет Бурушпел-оолович Маады биле Содунам Сергеевич Шалыктың мөчээниниң дугайында дыңнаткан.

Владислав Ховалыг Март 8-тиң бүдүүзүнде херээжен чонга шаңналдарны тывыскан 05.03.2022 Владислав Ховалыг Март 8-тиң бүдүүзүнде херээжен чонга шаңналдарны тывыскан
Бүгү-делегейниң херээженнер хүнүнүң бүдүүзүнде, марттың 5-те, республиканың баштыңы Владислав Ховалыг экономика болгаш социал адырда шылгараңгай херээженнерге ак сеткилдиг күш-ажылы болгаш регионнуң хөгжүлдезинге идепкейлиг киржилгези дээш шаңналдарны тывыскан.

Владислав Ховалыг Тывага аъш-чемге айыыл чок чорукту хандырарын дааскан 04.03.2022 Владислав Ховалыг Тывага аъш-чемге айыыл чок чорукту хандырарын дааскан
Тываның Чазаанга регион экономиказының турум чоруун хандырар талазы-биле оперативтиг штабтың бирги хуралында, үзүктел чок ажылдаар организацияларның база амыдырал-хандырылга бүдүрүлгелериниң дугайында чугаалашкан.

Тывада COVID-19-тан киирген кызыгаарлаашкыннарны сулараткан 04.03.2022 Тывада COVID-19-тан киирген кызыгаарлаашкыннарны сулараткан
Республиканың кол санитар эмчизи Людмила Салчак эпидемиологтуг байдал экижээнинден, сайгарлыкчы чорук, өөредилге болгаш культура объектилериниң ажыл-чорудулгазында шеглел-кызыгаарлаашкыннарның чамдыызын соксадып болурун дыңнаткан.

Тывада өртектер контрольдаар «изиг шугум» хондур-хүнзедир ажылдап эгелээн 04.03.2022 Тывада өртектер контрольдаар «изиг шугум» хондур-хүнзедир ажылдап эгелээн
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазын ёзугаар ведомстволар аразында комиссияның специалистери республиканың садыг четкилеринде барааннарның бар-чогун, аңаа өртектерни хүннүң-не хайгаарап турарлар. Өртектер өстүрген таварылгаларның дугайында дыңнадып болур хондур-дүндүр ажылдаар “изиг шугум” база ажылдай берген.

Россияның Чырыдыышкын яамызы Кызылга 1500 олуттуг школа тударын деткээн 03.03.2022 Россияның Чырыдыышкын яамызы Кызылга 1500 олуттуг школа тударын деткээн
РФ-тиң Чырыдыышкын яамызының төлевилелдер шилиир комиссиязы март 1-де ажылдаан. Субсидия бээр шилилдеже киирген 400 чагыгдан 167 төлевилел эрткен, оларның санында Тываның Өөредилге яамызының Кызыл хоорайда Полигонная кудумчузунга 1500 олуттуг ниити өөредилге школазы тудар төлевилел кирген.

Тыва 2021 чылда «Культура» национал төлевилелдиң шупту планнарын күүсеткен 03.03.2022 Тыва 2021 чылда «Культура» национал төлевилелдиң шупту планнарын күүсеткен
2021 чылда, Тывада 100 хуу күүсеттинген беш төлевилелдиң бирээзинге «Культура» национал төлевилел хамааржыр. Республика чазааның хуралында бүрүнү-биле күүсеттинген национал төлевилелдерниң үре-түңнелдерин чугаалашкан.

Кызылдың каайлы постузунуң ажылдаар шактары өскерилген 02.03.2022 Кызылдың каайлы постузунуң ажылдаар шактары өскерилген
Красноярскиниң таможнязында кирип турар Абаканның, Ачинскиниң, Зеленогорскииниң, Канскиниң, Красноярскиниң, Кызылдың, Лесосибирскиниң, Саяногорскиниң база Таймырның каайлы постулары ам 8.30-тен 17.30-ге чедир (понедельник – четверг) ажылдаар,а пятницада 8.30-тен 16.30 шакка чедер.

Частың башкы хүнүнде Шагаан-Арыгда чаа ажыттынган «Бодаган» уруглар сады чаштарны хүлээп эгелээн 02.03.2022 Частың башкы хүнүнде Шагаан-Арыгда чаа ажыттынган «Бодаган» уруглар сады чаштарны хүлээп эгелээн
«Демография» национал төлевилел-биле Шагаан-Арыг хоорайда чаа уруглар садын эрткен чылын туткан.

Тываның чурттакчы чонун COVID-19-тан катап тарыдар үени сагыырын сагындырган 02.03.2022 Тываның чурттакчы чонун COVID-19-тан катап тарыдар үени сагыырын сагындырган
Тывада Covid-19-тан коллективтиг иммунитетти быжыглаарының чорудуу бадып турары демдеглеттинген.

Тываның Баштыңы кол аъш-чем аймааның өртектеринге контрольду күштелдирер даалганы берген 01.03.2022 Тываның Баштыңы кол аъш-чем аймааның өртектеринге контрольду күштелдирер даалганы берген
Чуртта тургустунган экономиктиг байдал ужун, аъш-чем барааннарынга өртектерни үндезин чок өстүрер чоруктарны болдурбас дээш, Тываның эрге-чагыргазы ажылдарны чорудуп турар. Республика Баштыңы Владислав Ховалыг экономика, көдээ ажыл-агый сайыттарынга, Тарифтер талазы-биле албанның база Монополияга удур федералдыг албанның регион эргелелиниң удуртукчуларынга чогуур даалгаларны онааган.

Тыва Республика КЭФ-2022-де кызыгаар регионнуң транзит курлавырын таныштырар 28.02.2022 Тыва Республика КЭФ-2022-де кызыгаар регионнуң транзит курлавырын таныштырар
Марттың 2-4 хүннеринде, Красноярск хоорайга эртер Экономиктиг шуулганга (КЭФ) Тывадан делегация база киржир. Республикнаың төлээлери «Хандагайты (Россия) – Улангом – Ховд (Моол) – Урумчи (Кыдат)» транспорт оруунуң дугайында дыңнадыгны «Делегейниң транспорт угланыышкыннары. Россияның транзит курлавыры база транспорт ачы-дузазының экспорту» шөлчүгешке кылыр.

Тывада национал төлевилелдер боттандырылгазының 2021 чылда түңнелдерин үндүрер 28.02.2022 Тывада национал төлевилелдер боттандырылгазының 2021 чылда түңнелдерин үндүрер
Февральдың 28-тен март 5-ке чедир, Тывага Национал төлвелелдер неделязы болуп эртер. Тываның Баштыңының чанында Стратегтиг хөгжүлде болгаш регион программаларының талазы-биле чөвүлелдиң хуралында, 2021 чылда республикага национал төлевилелдерни боттандырганының түңнелдерин үндүрүп, 2022 чылда сорулгаларны салыр.

Россияның Саң-хөө яамызы Владислав Ховалыгның республика бюджедин турум тудар талазы-биле саналын деткээн 25.02.2022 Россияның Саң-хөө яамызы Владислав Ховалыгның республика бюджедин турум тудар талазы-биле саналын деткээн
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Москвага ажылчын сургакчылаашкынга чорааш, Россияның саң-хөө сайыдының бирги оралакчызы Леонид Горнин-биле ужуражып, үезинде шиитпирлээр ужурлуг республикага чугула элээн каш айтырыгларны сайгарып чугаалашкан.

Тываның Хайыракан суурунда назылап-кыраан болгаш шимчеп албас хамаатыларга ийиги чаа бажың-интернатты тудар 25.02.2022 Тываның Хайыракан суурунда назылап-кыраан болгаш шимчеп албас хамаатыларга ийиги чаа бажың-интернатты тудар
Тываның Улуг-Хем кожууннуң Хайыракан суурда ниитизи-биле 80 оруннуг ийи чуртталга корпузунуң тудуу уламчылавышаан. Корпустарны Хайыраканның бажың-интернадынга немей тудуп, калбартыр.

Тывада арга-арыг өрттери-биле демисежир чаа техника келир 25.02.2022 Тывада арга-арыг өрттери-биле демисежир чаа техника келир
«Экология» национал төлевилелдиң «Арга-арыг камгалалы» федералдыг төлевилелден аңгылаан акша-хөреңги-биле арга өрттери өжүреринге база арга-арыг ажыл-агыйынга 18 санныг техниканы бо чылын садып алыры планнаттынган.

Тываның Арга-арыг ажыл-агый яамызы республиканың чурртакчылыг черлеринде сугга алзып болур девискээрлерни тодараткан 24.02.2022 Тываның Арга-арыг ажыл-агый яамызы республиканың чурртакчылыг черлеринде сугга алзып болур девискээрлерни тодараткан
2022 чылдың II кварталының төнчүзүнге чедир Шимчевес өнчүнүң чаңгыс аай күрүне реестринче (ЕГРН) Тыва Республиканың 26 чурттакчылыг черлер девискээринде сугга алзып болур зоналар кызыгаарларының дугайында медээлерни киирер ужурлуг.

Тываның көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери ИПСЭР программазындан күрүне деткимчезин алыр 24.02.2022 Тываның көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери ИПСЭР программазындан күрүне деткимчезин алыр
Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы көдээ ажыл-агыйын мурнады боттандырар угланыышкынныг республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазы-биле көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлерин деткиир элээн каш мөөрейлерни чарлаан.

«Кадык камгалалы» национал төлевилел-биле Тывага уруглар эмнелгезин тудар 23.02.2022 «Кадык камгалалы» национал төлевилел-биле Тывага уруглар эмнелгезин тудар
Тываның Кадык камгалал яамызы 150 оруннуг республиканың уругларның эмнелге тудуунуң эмчи-техниктиг ажылын кылгаш, Россияның Кадык камгалал яамызындан чөпшээрелди алган.

Тываның найысылалынга Ада-чурт камгалакчызының хүнүнге тураскааткан митинг болуп эрткен 23.02.2022 Тываның найысылалынга Ада-чурт камгалакчызының хүнүнге тураскааткан митинг болуп эрткен
Февраль 23-те, Ада-чурт камгалакчызының хүнүнде, Кызылдың Тиилелге шөлүнге Ада-чурттуң Улуг дайынының маадырларынга тураскаалга чечектер салыр езулал болуп эрткен.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле Тываның чурттакчыларынга байырны чедирген 23.02.2022 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле Тываның чурттакчыларынга байырны чедирген
Республика баштыңы Ада-чурт камгалакчызынығң хүнү - бодунуң албан-хүлээлгезин күүседип чоруур сүр-күштүг кижилерниң, күчү-күштүң болгаш эрес-дидим чоруктуң байырлалы-дыр деп демдеглээн.

Тывада часкы үерге белеткел эгелээн, 12 муниципалдыг тургузуг айыылдыг зонада 22.02.2022 Тывада часкы үерге белеткел эгелээн, 12 муниципалдыг тургузуг айыылдыг зонада
Тываның гидрометеорология болгаш долгандыр хүрээлел шинчилелиниң республика төвү бо кыжын Каа-Хем, Чеди-Хөл кожууннарда база Кызыл хоорайда хар хөй болганын, а өске черлерде хар өй-тап дүшкенин дыңнаткан.

Тываның халдавырлыг аарыглар эмнелгезинге 2021 чылда ажылының түңнели-биле 6 млн рубльдиң сертификадын тывыскан 21.02.2022 Тываның халдавырлыг аарыглар эмнелгезинге 2021 чылда ажылының түңнели-биле 6 млн рубльдиң сертификадын тывыскан
Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыг кадык камгалал яамызының түңнел коллегия хуралының үезинде, ажылынга шылгараан эмчилерге күрүне шаңналдарын тывыскан.

Тывада COVID-19-тан чурттакчы чонну тарыырын шапкынчыдар 21.02.2022 Тывада COVID-19-тан чурттакчы чонну тарыырын шапкынчыдар
Тывада чаа коронавирус халдавырынга удур коллективтиг иммунитеттиң деңнели 83 хуу турганындан, 76 хуу чедир баткан. Февраль 21-ге чедир республикада 165000 кижиге долу тарыышкынны (I база II компонентилери) кылыр тургаш, 102 534 кижини тарып, планны  61,8 % күүсеткен. 

Владислав Ховалыг: арага-биле демиселге ниитилелдиң шупту институттары киржир ужурлуг 19.02.2022 Владислав Ховалыг: арага-биле демиселге ниитилелдиң шупту институттары киржир ужурлуг

Бо чоокку хүннерде «Элээр суур - 2022» деп мөөрейни Тыва Республиканың көдээ чурттакчылыг суурларының аразынга чарлаар. Чурттакчы чоннуң арагалаарын эвээжедип, спирт холуксаалыг продукцияны чөпшээрел чок садып-саарарынга удур хөделир хемчеглер планында ол кирген.

Тываның Баштыңы: «хөмүр» байдалын контрольга тудар бис 18.02.2022 Тываның Баштыңы: «хөмүр» байдалын контрольга тудар бис
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг февраль 17-де Кызыл хоорайның одаар чүүл складтарын хынаан. Ында садып турар хөмүрнүң кайы хире барын, эвээжеткен өртек-биле садып турарын боду барып көрген.

Сумога Россия чемпионады база бирги чери дээш маргылдаа Тывага болуп эртер 18.02.2022 Сумога Россия чемпионады база бирги чери дээш маргылдаа Тывага болуп эртер
Февраль 25 - 28 хүннеринде Кызылга Россияның чемпионады база бирги чери дээш сумога эрлер болгаш херээженнер күжүн шенежир. Чурттуң регионнарындан шыырак сумо мөгелери Россияның чыынды командазы-биле делегей маргылдааларынга киржир эрге дээш тутчур.  

Россияның экологтуг операторунуң деткимчези-биле Тывага бок болбаазырадыр заводтарны тудар 17.02.2022 Россияның экологтуг операторунуң деткимчези-биле Тывага бок болбаазырадыр заводтарны тудар
Россияның экологтуг оператору (РЭО) Тывага кадыг коммунал боктарны болбаазырадыр ийи комплекс тудуун акшаландырар. Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыг биле хөй-ниити-эрге-хоойлу компаниязының чиңгине директору Денис Буцаев 2021 чылдың күзүнүнде инвестиция төлевилелин боттандырар кол хемчеглер планынга атты салганнар.

Тываның Чазаанга социал ужур-дузалыг база суг хандырылгалыг объектилерниң террорга удур камгалалын чугаалажып көрген 17.02.2022 Тываның Чазаанга социал ужур-дузалыг база суг хандырылгалыг объектилерниң террорга удур камгалалын чугаалажып көрген
Регионнуң чазаанга террорга удур комиссияның ээлчеглиг хуралы болуп эрткен. Республикада террорга удур комиссияның даргазы – Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг хуралдаар органның кежигүннери-биле террор идеологиязынга удур хөделир информастыг-пропаганда ажылының шынарын бедидер хемчеглерни, ол ышкаш социал ужур-дузалыг объектилерниң база суг хандырылгалыг объектилерниң террорга удур камгалалын күштелдирерин чугаалашкан.

Тыва хөй ажыл-чорудулгалыг база чонну ажылга хаара тудар төптер, эмнелгелер чонну хүлээп эгелээн 16.02.2022 Тыва хөй ажыл-чорудулгалыг база чонну ажылга хаара тудар төптер, эмнелгелер чонну хүлээп эгелээн

Чаа коронавирус халдавырындан аарыыр чоруктуң хүн бүрүде чавырлып эгелээни-биле, айыттынган албан черлери чонну катап хүлээп эгелээрин кол санитар эмчи Людмила Салчак саналдаан.

Хуу сайгарлыкчы чорукту ажыткан кижилер саны-биле Тыва мурнунда беш регионнуң санынче кирген 16.02.2022 Хуу сайгарлыкчы чорукту ажыткан кижилер саны-биле Тыва мурнунда беш регионнуң санынче кирген
FinExpertiza делегей чергелиг аудитор-консалтинг четкизиниң аналитиктери  хуу бүдүрүлгелерни ажытканнарның саны-биле тергиидээн  российжи регионнарны тодараткан. Тыва  Республика 2021 чылда сайгарлыкчыларының саны күвүдээн бажында беш регионнуң санынче киргенин  РБК дыңнаткан. 

Тываның Өөредилге яамызының бо чылда кол айтырыы – өөредилгениң шынарын экижидер 16.02.2022 Тываның Өөредилге яамызының бо чылда кол айтырыы – өөредилгениң шынарын экижидер
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның киришкени республиканың башкылар ниитилежилгезиниң өөредилге шуулганында ындыг шиитпир хүлээп алдынган.

Тывада өрт айыылының үезинге белеткел эгелээн 15.02.2022 Тывада өрт айыылының үезинге белеткел эгелээн
Республика девискээринде сөөлгү үш чылда оът-сигенниң эки үнгени база харның эвээш болганындан, 2022 чылда 16690,3 га ниити шөлге 73 арга-арыг өрттери өөскүп, арга-арыг фондузунга 205,3 млн рубльга когаралды чедирип болур деп, специалистер баш бурунгаар санаашкыннарны үндүрген. 

Тывада COVID-19-тан коллективтиг иммунитет 83 хуу четкен 15.02.2022 Тывада COVID-19-тан коллективтиг иммунитет 83 хуу четкен
Республиканың кол санитар эмчизи  Людмила Салчак чазактың аппарат хуралында ооң дугайында дыңнаткан. 

Тывада эмнелге организациялары аарыг кижилерни план езугаар хүлээп эгелээр 14.02.2022 Тывада эмнелге организациялары аарыг кижилерни план езугаар хүлээп эгелээр
Республиканың кол санитар эмчизи  Людмила Салчак 2022 чылдың февраль 15-тен эмнелге албан черлери чонну план езугаар хүлээп ап эгелээр саналды киирген. 

«Медскан» компаниялар бөлүү Кызылга делегей деңнелдиг хөй ажыл-чорудулгалыг клиниканы ажыдар планныг 11.02.2022 «Медскан» компаниялар бөлүү Кызылга делегей деңнелдиг хөй ажыл-чорудулгалыг клиниканы ажыдар планныг
Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг биле «Медскан» компаниялар бөлүүнүң чиңгине директору Андрей Модестов Кызылга  хөй ажыл-чорудулгалыг өг-бүле медицина төвүн тудар талазы-биле инвестиция төлевилелин боттандырар дээш кады ажылдажылга дугуржулгазынга атты салганнар.  

Февраль 12-де Улусчу чогаадылга бажыңынга Монгуш Кенин-Лопсан-биле чарлыышкынның езулалы болуп эртер 11.02.2022 Февраль 12-де Улусчу чогаадылга бажыңынга Монгуш Кенин-Лопсан-биле чарлыышкынның езулалы болуп эртер
2022 чылдың февраль 10-да үр аараан соонда 97 харлыында  шылгараңгай эртемден, төөгү эртемнериниң доктору, Тываның улустуң чогаалчызы,  Россия Федерациязының болгаш Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы, Тыва Республиканың эртеминиң алдарлыг ажылдакчызы Монгуш Борахович Кенин-Лопсанның чүрээ сокпастай берген.

Ийи чыл иштинде Тывада 61 школаны бүрүнү-биле септеп-селиир 10.02.2022 Ийи чыл иштинде Тывада 61 школаны бүрүнү-биле септеп-селиир
Россияның Президентиниң инициативазы база РФ-тиң Чырыдыышкын яамызының күүселдези-биле, школаларга капитал септелгениң федералдыг программазын боттандырып, бо чылын Тывада 26 школага улуг  септелгени кылыр.

Тывада ирбистерни санаар 10.02.2022 Тывада ирбистерни санаар
Кызыл дептерде кирген ховар дээн черлик амытан - ирбистерниң Россияда 90-95 хуу чедир турумчаан девискээрлери Алтай, Тыва база Бурят республикаларда   оларның санын үндүрер улуг экспедиция февраль 13-те ажылын эгелээр.

Тывада ПЦР-тест дужаары чедингир болдур кылдыр аппаратты немей садар 10.02.2022 Тывада ПЦР-тест дужаары чедингир болдур кылдыр аппаратты немей садар
COVID-19-тан аарыыр чоруктуң саны эвээжеп эгелээн бол, республика чазаа кадык камгалал системазын күштелдирер ажылды уламчылаар. Чүге дизе сан-чурагайлар ам-даа улуг болуп артпышаан. 

Эртем хүнүнде Тывада шылгараңгай болгаш аныяк эртемденнерни шаңнап-мактаан 10.02.2022 Эртем хүнүнде Тывада шылгараңгай болгаш аныяк эртемденнерни шаңнап-мактаан
Чазак даргазының оралакчызы Елена Хардикова февраль 8-те, Эртем хүнүнде, республика чазааның чанында Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг  шинчилелдер институдунуң чаа оран-савазынга чедип, эртем болгаш эртем-өөредилге организацияларының удуртукчулары база ажылдакчылары-биле ужуражып, эки ажылдыгларга күрүне шаңналдарын тывыскан.   

Тываның Одалга болгаш энергетика яамызы «ТДРК» КХН-биле чонга садар хөмүр айтырыын шиитпирлээр 09.02.2022 Тываның Одалга болгаш энергетика яамызы «ТДРК» КХН-биле чонга садар хөмүр айтырыын шиитпирлээр
Тываның Одалга болгаш энергетика яамызы Кызылдың хөмүр складтарында чонга садар кадыг одаар чүүл курлавыры кайы хире барын хынаар.  Ол үеде республиканың кол хөмүр-тывыш бүдүрүлгези  –  «ТДРК» КХН тывыш хемчээлин көвүдедип, Каа-Хем уургайының хөмүр чүдүрер пунктузунуң амгы үеде 15.00 шакка чедир ажылдаар графигин эде көөр. 

Тываның Баштыңы ээ чок ыттар айтырыы-биле хуралдаан 08.02.2022 Тываның Баштыңы ээ чок ыттар айтырыы-биле хуралдаан
Тываның Чазаа черлик ыттар айтырыын шиитпирлээр дээш немелде хемчеглерни ажылдап кылыр. Республика Баштыңы  Владислав Ховалыг регионнуң Көдээ ажыл-агый яамызы биле өске-даа ведомстволарның мурнунга ол айтырыгны тургускан.   

Тывада «Социал хөмүр» төлевилелдиң акшаландырыышкынын улгаттырган 08.02.2022 Тывада «Социал хөмүр» төлевилелдиң акшаландырыышкынын улгаттырган
Дөрт болгаш оон хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге одаар чүүл - 4,8 куб ыяш азы 2 тонна хөмүр дүжүрүп дуза кадар   «Социал хөмүр» губернатор төлевилели Тывада ажылдап турар.  Эрткен чылын 3222 өг-бүле ол дузаны алган, ынаар 24 млн рубль үнген.  Бо чылын төлевилел күүселдезинче 30 млн рубльди углаар. 

Тываның волонтерлары Covid-19-биле демиселде 08.02.2022 Тываның волонтерлары Covid-19-биле демиселде
Февраль  7-ниң хүнү-биле алырга, Covid-19-тан 20 882 кижи аараан,  эрткен неделяга деңнээрге 5 536 кижи хөй деп, Кадык камгалал яамызы дыңнаткан. 19 689 кижи амбулаторлуг эмнээшкинде.

Тываның Кадык камгалал яамызы ковид бригадаларының эмчилеринге 30 автомобильди хөлезилээр 07.02.2022 Тываның Кадык камгалал яамызы ковид бригадаларының эмчилеринге 30 автомобильди хөлезилээр
Росхереглел хайгааралының эргелели биле Кадык камгалал яамызы, эрткен хонукта, ковидтен чаа аараан 580 кижи  илереттингенин дыңнаткан.  

 Уруглар пособиелериниң хемчээлин 2022 чылдың февраль 1-ден өстүрген 06.02.2022 Уруглар пособиелериниң хемчээлин 2022 чылдың февраль 1-ден өстүрген
РФ-тиң социал камгаладылга фондузунуң Тыва  Республикада регион салбырының дыңнатканы-биле алырга, 2022 чылдың февраль 1-ден уруглар пособиелериниң хемчээли өскен:

Тываның школачыларының дистанциялыг өөредилгезин февраль 14-ке чедир узаткан 06.02.2022 Тываның школачыларының дистанциялыг өөредилгезин февраль 14-ке чедир узаткан
Ниити өөредилгениң школачылары, ортумак профессионал өөредилгениң сургуулдары болгаш дээди өөредилге черлериниң студентилериниң дистанциялыг өөредилгезин ам база узаткан. 

Тывага «Авангард» шериг-патриотчу кижизидилге төвү ажыттынар 05.02.2022 Тывага «Авангард» шериг-патриотчу кижизидилге төвү ажыттынар
Республиканың Чазаа биле 55-ки даг-адыгжы бригаданың дугурушканы езугаар, “Авангард”  шериг-патриотчу кижизидилгениң өөредилге-методиктиг  төвүн тургузар ажылдар адакталган. Амгы үеде төптүң ажыдыышкынынга белеткел чоруп турар. 

Ажылдавайн турар пенсионерлерниң пенсиязы 8,6 хуу өскен 04.02.2022 Ажылдавайн турар пенсионерлерниң пенсиязы 8,6 хуу өскен
Ажылдавайн турар пенсионерлер февральда өскен пенсияны алырлар. Январьда үнген пенсияларны 5,9 хуу өстурген турган , февраль айда январьның ылгалдыг 2,7 хуузун немеп каар. Тывада өстүрген пенсияны ажылдавайн турар  48 муң пенсионер алыр. 

Тывада ПЦР анализ хынаар чаа  лаборатория ажылдап эгелээн 04.02.2022 Тывада ПЦР анализ хынаар чаа лаборатория ажылдап эгелээн
Ак-Довурак хоорайда Барыын-Хемчиктиң муниципалдар аразында эмнелге төвүнде чаа клиниктиг лаборатория ажылын эгелээн. Немелде шинчилел пунктузун ажытканы республиканың эмнелге организацияларында хүнде-ле 4800 анализ хынап турар клиниктиг лабораторияларның ажылын чиигедир. 

Тывада ковидти өг-бүлелеринде таратчып турар 04.02.2022 Тывада ковидти өг-бүлелеринде таратчып турар
Ковид-биле демисежир оперштабтың ээлчеглиг хуралында ындыг түңнелге келген. Бажыңнарында өөренип турар уруглар аразында аарааннарның саны өскени-биле ону тайылбырлап болур.

Тываның Баштыңы республика эмнелгелериниң кол эмчилери-биле ужурашкан 03.02.2022 Тываның Баштыңы республика эмнелгелериниң кол эмчилери-биле ужурашкан
COVID-19-тан аараан кижилерниң саны хүн келген тудум өзүп олурар, январь айда-ла бүдүн кварталга санап каан эм-таң курлавыры төнериниң кырында келген, ындыг чүүл регионнуң кадык камгалал системазынга аар чүъктешки болуп турар.

Регионда бок талазы-биле чаа оператор баштайгы ажылын Тываның Баштыңынга илеткээн 03.02.2022 Регионда бок талазы-биле чаа оператор баштайгы ажылын Тываның Баштыңынга илеткээн
«Транспорт сервизи база төлевилели» КУБ - чаа регион оператору республика девискээринде боктар-биле январь 1-ден ажылдап эгелээн. Бүдүрүлгениң удуртулгазы биле ооң тургузукчузу - Тываның чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы чаа ажылдың бирги айының түңнелдерин илеткээн. 

Тыва Республиканың Баштыңының Шагаа-биле байыр чедириишкини 01.02.2022 Тыва Республиканың Баштыңының Шагаа-биле байыр чедириишкини
Эргим чаңгыс чер-чурттугларывыс! Хүндүлүг өгбелеривис болгаш хоочуннарывыс! Хөгжүлдевисти бурунгаарладып чоруур күш-ажылчын чонувус! Келир үениң дынын тудар аныяктарывыс база чаштарывыс!

«Хандагайты» (Боршо) кызыгаар пунктузун эде чаарткан соонда ооң эрттирилге күчүзү ийи катап улгадыр 01.02.2022 «Хандагайты» (Боршо) кызыгаар пунктузун эде чаарткан соонда ооң эрттирилге күчүзү ийи катап улгадыр
Моол-биле кызыгаарда «Хандагайты» автомобиль эрттирилге пунктузунуң  тудуу 2022 чылдың  2-ги кварталында эгелээр. Төлевилелди эде чаарткан соонда, кызыгаарны таварты хүнде 200 автомобиль база  560 хире кижи эрттип турар апаар. 

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ковид аарыг улусту эмнээринге 43 млн рубльди тускайлаан 31.01.2022 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ковид аарыг улусту эмнээринге 43 млн рубльди тускайлаан
Республика Баштыңы  Владислав Ховалыгның даалгазы езугаар,  Тываның Кадык камгалал яамызы ковид аарыг кижилерни эмнээринге херек эмнер хандырылгазын хынап көрген.  

Тывада хөй-ниити транспортунга орук өртээн эде көрген 30.01.2022 Тывада хөй-ниити транспортунга орук өртээн эде көрген
Февральдың 3-тен Кызыл хоорай база Каа-Хем суур девискээринге хөй-ниити транспортунга чорааны дээш орук төлевири 3 рульга өзүп, 23 рубль апаар. 

Тывага 45 градус чедир соорун баш бурунгаар дыңнаткан 30.01.2022 Тывага 45 градус чедир соорун баш бурунгаар дыңнаткан
Тываның гидрометеорология база долгандыр хүрээлел шинчилелиниң төвүнүң дыңнадыы-биле алырга, агаарның соогу 40, 45 чедир бадып, эртенги шакта туманнап, оруктарга тайгактаар.  

Тываның школачылары эпидемиологтуг байдалдың баксырааны-биле шупту ырактан өөренир хевирже шилчээн 30.01.2022 Тываның школачылары эпидемиологтуг байдалдың баксырааны-биле шупту ырактан өөренир хевирже шилчээн
Тываның Чазаа январь 30-де, шупту школачылар база ортумак тускай өөредилге черлериниң сургуулдары январьның 30-ден февраль 7-ге чедир ырактан өөренир дугайында шиитпирни үндүрген.

Тываның Чазаа Каа-Хем биле Чадаана уургайларындан хөмүрнү республикадан үндүр сөөртүрүн хораан 29.01.2022 Тываның Чазаа Каа-Хем биле Чадаана уургайларындан хөмүрнү республикадан үндүр сөөртүрүн хораан
Тывада Каа-Хем биле Чадаана уургайларындан казып турар хөмүрнү республикадан үндүр сөөртүрүн кызыгаарлаан.  Республика Чазаа ындыг шиитпирни январь 28-те хүлээп алган. 

Тываның Кадык камгалал яамызы Covid-19-тан аараан уругларның ада-иелеринге сүмелерни берген 27.01.2022 Тываның Кадык камгалал яамызы Covid-19-тан аараан уругларның ада-иелеринге сүмелерни берген
Эрткен хонукта  республикада коронавирустаан 310 кижи демдеглеттинген, оларның үш кезии - бичии уруглар. Кызыл хоорайда - 147, Кызыл кожуунда 39 уруг аараан.

Тываның Чазааның бажыңында 122 дугаарлыг Call-төптү COVID-19 айтырыгларынга харыылаар кылдыр ажылдаткан 27.01.2022 Тываның Чазааның бажыңында 122 дугаарлыг Call-төптү COVID-19 айтырыгларынга харыылаар кылдыр ажылдаткан
Владислав Ховалыг коронавирус халдавырын нептередип таратпас оперативтиг штабтың ээлчеглиг хуралында ындыг шиитпирни хүлээп алган.

Тываның школаларынга чурагайлыг өөредилге хүрээлелин калбартыр 27.01.2022 Тываның школаларынга чурагайлыг өөредилге хүрээлелин калбартыр
2022 чылда "Өөредилге" национал төлевилелдиң "Чурагайлыг өөредилге хүрээлели" программа-биле Тыва Республикада 43 школа амгы үениң компьютер дериг-херекселдерин алыр. 

Росхереглел хайгааралының Тывада эргелели сайгарлыкчыларның чамдык бөүүнге кызыгаарлаашкынны суларадырын саналдаан 27.01.2022 Росхереглел хайгааралының Тывада эргелели сайгарлыкчыларның чамдык бөүүнге кызыгаарлаашкынны суларадырын саналдаан
Тываның кол күрүнениң санитарлыг эмчизи Людмила Салчак санитар-эпидемиологтуг чурумнарны сагывышаан, шупту ажылдакчылары тарыдып алган болза, коммунал-амыдырал ачы-дуза адырында биче болгаш ортумак бизнес субъектилериниң чамдыызынга кызыгаарлыг чамдык хемчеглерни кошкадып болур деп саналдаан. 

Тывада элээдилерни тарыыр «Спутник – М» вакцинаның баштайгы кезээ келген 26.01.2022 Тывада элээдилерни тарыыр «Спутник – М» вакцинаның баштайгы кезээ келген
Бо чоокку хүннерде, элээдилерни тарыыр «Спутник – М» вакцинаның баштайгы кезээ Тывага келир. 

Тываның Күш-ажыл яамызы уруглар төлевириниң хемчээли өскенин дыңнаткан 25.01.2022 Тываның Күш-ажыл яамызы уруглар төлевириниң хемчээли өскенин дыңнаткан
Тыва Республикада амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээли өскерилгени-биле, бирги база үшкү уругга, база 3-7 харлыг уругларга ай санының социал төлевирин санаарының чуруму 2022 чылда өскерилген.

Тыва "Улусчу программа" боттанылгазынга эрге-чагырганың база партияның курлавырларын каттыштырар 25.01.2022 Тыва "Улусчу программа" боттанылгазынга эрге-чагырганың база партияның курлавырларын каттыштырар
Тываның Баштыңы  Владислав Ховалының ажылы январьдан бээр чымыштыг апарган:  губернатор ажыл-херээнге "Чаңгыс демниг Россия" партияның регион салбырның баштыңы албан-хүлээлге база немешкен. 

2022 чылда Тывада 11 орук участоктарын чоннуң чагыглары-биле септеп-селиир 24.01.2022 2022 чылда Тывада 11 орук участоктарын чоннуң чагыглары-биле септеп-селиир
Айыыл чок шынарлыг оруктар» национал төлевилел-биле 2022 чылда Тывада автомобиль оруктарының 11 участогун, ооң санында регион чергелиг дөрт автомобиль оруун база Кызыл хоорайда чеди автоорукту эде чаартыры планнаттынган. 

Кол санитар эмчиниң сүмелээни-биле Тывада эң шыңгыы кызыгаарлашкыннарны киирер чадавас 24.01.2022 Кол санитар эмчиниң сүмелээни-биле Тывада эң шыңгыы кызыгаарлашкыннарны киирер чадавас
Республиканың кол күрүнениң санитар эмчизи Людмила Салчак чаа коронавирус халдавырындан аарыыр чоруктуң хенертен көвүдээни-биле, Covid-19-туң калбак нептерелин болдурбас хемчеглерни киирерин саналдаан.

Тывада COVID-19 аарыы көдүрүлгенинден беш школаны ырактан өөренир кылдыр шилчиткен 21.01.2022 Тывада COVID-19 аарыы көдүрүлгенинден беш школаны ырактан өөренир кылдыр шилчиткен
Январьның 22-ден Кызыл хоорайның 1, 3, 5 дугаар школалары база 15 дугаар лицей, ол ышкаш Таңды кожууннуң Бай-Хаак суурнуң школазы ырактан өөренир хевирже шилчээн. 

Александр Лукашенко Тываны көрүксеп турарын чугаалаан 21.01.2022 Александр Лукашенко Тываны көрүксеп турарын чугаалаан
Беларусьтуң президентизи Александр Лукашенко российжи регионнарның удуртукчулары-биле ужуражыр практиказын уламчылап турар. Бо хонуктарда, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг баштаан тыва делегация Минск хоорайда бир дугаар чеде берген.

Тываның Баштыңы Белорусьтуң президентизи Александр Лукошенко-биле ужуражыр дээш Минскиже ужупкан 20.01.2022 Тываның Баштыңы Белорусьтуң президентизи Александр Лукошенко-биле ужуражыр дээш Минскиже ужупкан
Владислав Ховалыг баштаан тыва чазактың делегациязы бөгүн Белоруссияның найысылалы Минск хоорайда чеде берген. 

Владислав Ховалыг: чон-биле харылзаа меңээ үнелиг 19.01.2022 Владислав Ховалыг: чон-биле харылзаа меңээ үнелиг
Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг Регионнар башкарар төптүң кол офизи - «Диалог» коммерциялыг эвес автономнуг организацияга барып, ооң удуртулгазы-биле ужурашкан.

Тывадан башкы төрээн болгаш орус дылдарга делегей чергелиг мөөрейге тиилээн 18.01.2022 Тывадан башкы төрээн болгаш орус дылдарга делегей чергелиг мөөрейге тиилээн
Декабрьда Москага эрткен «Арга-дуржулгалар солчулгазы: школа өөредилгезинде этнокультурлуг угланыышкын» эртем-практиктиг конференция ажылы-биле төрээн болгаш орус дыл башкыларынга делегей чергелиг мастер-класска Тыва Республикадан башкы шылгараан.

Тываның Тудуг яамызы муниципалитеттерден хөй-ниити девискээрлерин чаагайжыдар төлевилелдерни манап турар 18.01.2022 Тываның Тудуг яамызы муниципалитеттерден хөй-ниити девискээрлерин чаагайжыдар төлевилелдерни манап турар
Тываның муниципалдыг тургузуглары “Чурттаар оран-сава болгаш хоорай хүрээлели” национал төлевилелдиң “Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри” федералдыг төлевилел-биле тударын планнаан объектилерниң дөзевилел-смета документациязын регионнуң Тудуг яамызынче январь 20-ге чедир киирер ужурлуг.

Тываның Хамааты камгалал база онза байдалдар албанының чаа удуртукчузун томуйлаан 18.01.2022 Тываның Хамааты камгалал база онза байдалдар албанының чаа удуртукчузун томуйлаан
Сергек Шактар ында томуйлаан. Ооң мурнунда Тыва Республиканың Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар албанын Андрей Сат түр када удурткан.

Тывада эпидемиологтуг байдалдың баксырааны-биле, массалыг хемчеглерни түр када эрттирбес деп саналдаан 17.01.2022 Тывада эпидемиологтуг байдалдың баксырааны-биле, массалыг хемчеглерни түр када эрттирбес деп саналдаан
Эрткен неделяда республикада чаа коронавирус халдавырындан аараан чорук саны көдүрүлген. Чаа чыл байырлалдарның мурнунда хүнде 12-14 кижи аарып турган болза, ам хүнде-ле аараан 30 кижини сөөлгү үш хонуктарда илередип турар.

Тываның сайгарлыкчылары аар өртектиг программа хандырылгазын чиигеткен өртек-биле садып ап болур 17.01.2022 Тываның сайгарлыкчылары аар өртектиг программа хандырылгазын чиигеткен өртек-биле садып ап болур
Тыва Республика аар өртектиг программа хандырылгазын чартык өртээ-биле садып алыр арганы ажыглаан сайгарыкчылар саны-биле лидер регионнар санында кирген. 

Тывада «омикрон» халдавыр илереттингени-биле ковидке удур хемчеглерни шыңгыы сагыырын кыйгырган 16.01.2022 Тывада «омикрон» халдавыр илереттингени-биле ковидке удур хемчеглерни шыңгыы сагыырын кыйгырган
Республика Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң арынында, республика девискээринде коронавирустуң чаа хевиринден аараан бирги таварылга бүрүткеттингенин январь 15-те дыңнаткан. Сибирь болгаш Ыраккы Чөөн чүктүң Иркутскиниң чумага удур эртем-шинчилел институду регион девискээринде омикрон-штамм чыпшынган ийи таварылга илереттинген дугайында дыңнадыг келген соонда, ол дораан оперштабты кончуг дүрген чыып, хуралдаан.

Тывада сооктуң дыңзааны-биле өрт айыылындан кичээнир 14.01.2022 Тывада сооктуң дыңзааны-биле өрт айыылындан кичээнир
Тываның гидрометеорология база долгандыр хүрээлелге мониторинг төвү январь 15-те соок дыңзыырын дыңнаткан. Агаарның соогу 31-36 градус, чамдык черлерге 41 градус чедир бадар.

Тывада Шагааның бүдүү айы чоруп турар 14.01.2022 Тывада Шагааның бүдүү айы чоруп турар
Тываның Камбы-Лама эргелелиниң санааны езугаар тыва чон Чаа чылды - Шагаа хүнүн февральдың 1-ден 2 дүнезинче уткуп, байырлаар. Ынчангаш ыдыктыг Шагааны демдеглээринге белеткелдиң бүдүү айы Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында-ла эгелээн.

Тывага "омикрон" штаммын таратпазы-биле белеткел ажылдары эгелээн 14.01.2022 Тывага "омикрон" штаммын таратпазы-биле белеткел ажылдары эгелээн
Covid-19 чаа коронавирус халдавырынга удур демисежир оперативтиг штабтың ээлчеглиг хуралында, Росхереглел хайгааралының ТР-де эргелели биле Тываның Кадык камгалал яамызының төлээлери чыл эгезинден аараан кижилер саны  көвүдеп эгелээнин дыңнаткан.

Тываның ортумак тускай өөредилге черлерин республиканың экономиктиг хереглелинге дүүштүр эде хевирлээр 14.01.2022 Тываның ортумак тускай өөредилге черлерин республиканың экономиктиг хереглелинге дүүштүр эде хевирлээр
Владислав Ховалыг Тываның тудуг техникумунга республиканың ортумак профессионал өөредилге черлериниң удуртукчулары-биле ужурашкан.
Республиканың ортумак профессионал өөредилге системазында 16 техникум база колледжте 84 мергежилдерде 8 муң сургуулдар өөренип, 41 ажылчын мергежилди чедип ап турар. 

Парлалга хүнүнде тергииннерни шаңнап-мактаан 13.01.2022 Парлалга хүнүнде тергииннерни шаңнап-мактаан
Январь 13-те, найысылал Кызылда Аныяктар ордузунга, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның парлалга хүнү-биле республиканың  хоочун болгаш аныяк салгалдарның журналистеринге байыр чедирип, тергииннерни шаңнап-мактаан.

Делегейниң кайы-даа булуңунда тывалар Шагаа таварыштыр видеобайырны чедирип болур 13.01.2022 Делегейниң кайы-даа булуңунда тывалар Шагаа таварыштыр видеобайырны чедирип болур
Тыва Республиканың Аныяктар херээниң талазы-биле агентилел тываларның кайда чурттап чорурундан хамаарылга чокка, чонун  эвилелдеп, тыва езу-чаңчылдарны кадагалап арттырар, аныяк-өскен ортузунга ону нептередир сорулга-биле “Делегейде тываларның Шагаа-биле видео-байыр чедириишкиннери” деп төлевилелге киржирин чалап тур. 

Кызылда Крещениеде эштир черни белеткеп эгелээн 13.01.2022 Кызылда Крещениеде эштир черни белеткеп эгелээн
Улуг православ байырлал – Христос бурганны домнаан суг-биле шажынчы орукче киирип турар езулал эрттирер черни, Кызылдан 6 километрде Вавилин ээтпээнде, Бии-Хем хемниң дожунда кылып эгелээн. 

Тывада пассажирлер аргыштырылгазының системазын эде чаартыры-биле 20 улуг автобусту садар 13.01.2022 Тывада пассажирлер аргыштырылгазының системазын эде чаартыры-биле 20 улуг автобусту садар
Тываның Баштыңының Айыткалында хөй-ниити транспортунуң чидиг айтырыын шиитпирлээр дугайында пунктуну боттандырар дээш, республиканың Орук-транспорт комплекизиниң яамызы биле Кызыл хоорай мэриязы ажылды эгелээн.

Школачыларның бүгү-российжи олимпиадазының регион чадазы Тывада эгелээн 12.01.2022 Школачыларның бүгү-российжи олимпиадазының регион чадазы Тывада эгелээн
Январьның 11-ден февраль 25-ке чедир олимпиаданың регион чадазы болуп эртер. Аңаа муниципалдыг деңнелде эң хөй сан алган база эрткен чылын регионга тиилээн база шаңналдыг черлер ээлээн 1887 школачы киржир.

Айдыс Сат Тываның экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр сайыды албан-дужаалды күүседип эгелээн 12.01.2022 Айдыс Сат Тываның экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр сайыды албан-дужаалды күүседип эгелээн
Ооң мурнунда Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы база экономика сайыды албан-дужаалдарны хары угда күүседип турган Айдыс Сат ам Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызын удуртуп эгелээн. 

Тываның Каа-Хем кожууннуң Саргал деп черде калчаа аарыындан карантинни киирген 11.01.2022 Тываның Каа-Хем кожууннуң Саргал деп черде калчаа аарыындан карантинни киирген
Тываның көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Лариса Монгуштуң бижиин үндезинге алгаш, дириг амытаннарже база кижилерже калчаа аарыының тараарын болдурбазы-биле кызыгаарлаан хемчеглерни киирген.

Чыл эгезинден Тывага 17 өрт болган, 1 кижи кемдээн 11.01.2022 Чыл эгезинден Тывага 17 өрт болган, 1 кижи кемдээн
Декабрь 31-ден январь 9-ка чедир, өртчүлер республикага 17 өрттү өжүрген, оттан 73 харлыг улгады берген херээжен кижини камгалаан. Өрттерниң хөй кезии - 12-зи Кызыл хоорайга болган.

Тываның көдээ ажыл-агыйының хоочуннары республиканың агроүлетпүр комплекизиниң хөгжүлдезинче арга-сүмелерин каткан 11.01.2022 Тываның көдээ ажыл-агыйының хоочуннары республиканың агроүлетпүр комплекизиниң хөгжүлдезинче арга-сүмелерин каткан
Владислав Ховалыг хоочуннарны төрээн чериниң агроүлетпүрүн хөгжүдер кылдыр боттарының арга-сүмезин берип, дуржулгазын солчурунче чалаан. Ажык чугаага республиканың билдингир колхоз, совхозтарын база ук яамыны удуртуп чораан даргалар база амгы үеде ажылдап чоруур көдээ ишчилер киришкен.

Тывада Covid-19-тан коллективтиг иммунитет 78 хуу четкен 10.01.2022 Тывада Covid-19-тан коллективтиг иммунитет 78 хуу четкен
Тыва Республикада Covid-19 чаа коронавирус халдавырындан коллективтиг иммунитет 80 хуу четкен, ындыг болзажок эрткен неделяның түңнелинден алгаш көөрге, тарыдып турар хамаатыларның саны эвээжээн.

2022 чылдың чаңгыс аай күрүне шылгалдаларынга киржир билдириишкиннерни февраль 1-ге чедир хүлээр 10.01.2022 2022 чылдың чаңгыс аай күрүне шылгалдаларынга киржир билдириишкиннерни февраль 1-ге чедир хүлээр
Тывада ортумак ниити өөредилгениң өөредилге программалары-биле чаңгыс аай күрүне шылгалдаларынга киржир билдириишкиннерни февраль 1-ге чедир хүлээп алыр.

Тыва Республиканың Баштыңының администрациязы - Чазак даргазының аппарадының чаа удуртукчузун томуйлаан 10.01.2022 Тыва Республиканың Баштыңының администрациязы - Чазак даргазының аппарадының чаа удуртукчузун томуйлаан
Тываның көскү күрүне болгаш хөй-ниити ажылдакчызы Юрий Ананьин ол албан-дужаалда томуйлаткан.

В. Ховалыг: Чүгле боттарывыс, бодувус күжүвүс, бодувус демивис-биле боданып, хөделип, шиитпирлээр 10.01.2022 В. Ховалыг: Чүгле боттарывыс, бодувус күжүвүс, бодувус демивис-биле боданып, хөделип, шиитпирлээр
Чаа чылдың узун дыштаныр хонуктарында төрээн чуртунда чанып келген чаңгыс чер-чурттуглары-биле Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг январь 6-да чазак бажыңынга ужуражып, ажык чугааны кылган турган. Ону социал четкилрге дыңнаткан соонда, республика баштыңының социал четкилерде арыннарынче ындыг хевирлиг харылзааны база катап чорударынга дилеглер кирген.

Тыва суурда 400 хире оолдар чаа спорт залга белеткенип эгелээр 30.12.2021 Тыва суурда 400 хире оолдар чаа спорт залга белеткенип эгелээр
Тес-Хем кожуунуң Самагалтай суурга «Эзирлерниң уязы» регион төлевилели-биле чаа спорт залды декабрь 29-та ажыткан. Суурнуң 1 дугаар школазында туткан чаа спорт объектизинге 400 хире оолдар барып белеткенир. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг спорт залдың ажыдыышкынынга киришкен. 

Тывада 1000 гектар суггат системазын катап тургускан 30.12.2021 Тывада 1000 гектар суггат системазын катап тургускан
Тываның Каа-Хем, Бии-Хем база Таңды кожууннарда суггат системазын катап чаартыр ажылдар доозулган. Ниитизи-биле 1000 гектар суггат системазын катап ажылдадыр. 

«ЛАДЬЯ. Кышкы тоол-2021» бүгү-российжи ярмаркага тыва шеверлер бир дугаар киришкен 29.12.2021 «ЛАДЬЯ. Кышкы тоол-2021» бүгү-российжи ярмаркага тыва шеверлер бир дугаар киришкен
Россияның улусчу уран ус-тывыштың «ЛАДЬЯ. Кышкы тоол-2021» бүгү-российжи делгелге-ярмарказынга Тывадан сайгарлыкчылар болгаш бодун ажыл-биле хандыртынган хамаатылар бир дугаар киришкеш, «Регион экспозициязының тулган шимелдези» номинацияга диплом-биле шаңнаткан. 

Россельхозбанк биле Тыва Республика кады ажылдаар дугуржулганы чарган 29.12.2021 Россельхозбанк биле Тыва Республика кады ажылдаар дугуржулганы чарган
Россияның көдээ ажыл-агый банкызының баштаар чериниң даргазы Борис Листов биле Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның даргазы Владислав Ховалыг кады ажылдажылга дугайында керээге атты салганнар. 2013-2020 чылдарда күштүг турган дугуржулганы бо документ солаан.

Тываның шылгараңгай ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан 29.12.2021 Тываның шылгараңгай ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга күрүне шаңналдарын тывыскан. Эртип турар чылда чедип алган үре-түңнелдер, бөгүн шаңналдар алган специалистерниң, сайгарлыкчыларның, көдээ ишчилерниң, социал адыр ажылдакчыларының ачызында чедип алдынган.

Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында хондур-хүнзедир демнежип ажылдаар 28.12.2021 Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында хондур-хүнзедир демнежип ажылдаар
Регион болгаш тус чер эрге-чагыргазы Тываның хоорай, суурларынга Рождество болгаш Чаа чыл дыштаныр хонуктарында хондур-хүнзедир дежурныйлаар.
Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг шак ындыг айтыышкынны берген.

Тываның чурттакчылары “Күзелдер шивизи”-биле бодалдарын боттандырган 28.12.2021 Тываның чурттакчылары “Күзелдер шивизи”-биле бодалдарын боттандырган
«Мээң-биле кады сагыштаалы” ачы-буян төлевилелиниң чылдың-на эртип турар “Күзелдер шивизи” бүгү-российжи акцияга республика баштыңы бөгүн, декабрь 28-те, Тываның найысылалынга киришкен.

Мергежилиниң тергииннерин күрүне шаңналдары-биле шаңнаан 27.12.2021 Мергежилиниң тергииннерин күрүне шаңналдары-биле шаңнаан
Эрткен чылды үдеп, Чаа чылды уткуп тура, кандыг чедиишкиннерлиг болганывысты түңнеп, мрунувуста кандыг сорулгалар барын хөй-биле кады үлежири - чаагай чаңчылдарның бирээзи. Бөгүн, декабрь 27-де, В. Көк-оол аттыг Тываның национал театрынга республиканың шылгараңгай кижилеринге күрүне шаңналдарын тыпсыр езулал болуп эрткен.

Россия Чазааның курлавыр фондузу коронавирус-биле демиселде Тываның эмнелгелерин деткииринче 46,5 млн рубльди тускайлаан 27.12.2021 Россия Чазааның курлавыр фондузу коронавирус-биле демиселде Тываның эмнелгелерин деткииринче 46,5 млн рубльди тускайлаан
Бо акша-хөреңгини Covid-19 аарыгларын эмнээринге ажыглаар дериг-херекселдерни септеп, солуурунга база эмчилерниң камгалал чүүлдерин садарынга ажыглаар. 

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның чон-биле “дорт харылзаазы” 26.12.2021 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның чон-биле “дорт харылзаазы”

2021 чылдың декабрь 25-те Тываның Баштыңы “Тува-24” телеканалга дорт дамчыдылга үезинде чоннуң айтырыгларынга “дорт харыыларны” берген.

Тывада Covid-19-ка удур тарыышкын пунктулары январь 3-те ажылын эгелээр 24.12.2021 Тывада Covid-19-ка удур тарыышкын пунктулары январь 3-те ажылын эгелээр
Сөөлгү хонуктарда Тывада чаа коронавирус халдавырындан аараан кижилерниң саны хүнде 20-ден эвээжеп, эрткен хүнде 15 кижи аарааны демдеглеттинген. Ындыг болзажок, вакцина алыры оожумнаанын кадык камгалал сайыды Анатолий Югай регионнуң оперативтиг штаб хуралында дыңнаткан. Ол байдалды эдери-биле, 2022 чылдың январь 3-тен эгелеп, чаа чылдың байырлал хонуктарында тарыышкынны эгелээр деп шиитпирни кадык камгалал яамызы хүлээп алганын дыңнаткан.

Тывага Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында уругларга болгаш ада-иелерге халас мастер-класстарны эрттирер 24.12.2021 Тывага Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында уругларга болгаш ада-иелерге халас мастер-класстарны эрттирер
«Өөредилге» национал төлевилел боттанылгазы-биле ажыткан «Кванториум» уруглар технопарыгынга, «IТ-квантум», «Геоквантум», «Промробоквантум», «Аэроквантум», «Биоквантум», «Хайтек» угланыышкыннарга уругларга база оларның ада-иелеринге халас мастер-класстарны 2022 чылдың январь 5, 6, 8 база 9-та Чаа чыл байырлалдарында эрттирер.

Тываның Баштыңы-биле «дорт чугаага» чедир чаңгыс хонук арткан 24.12.2021 Тываның Баштыңы-биле «дорт чугаага» чедир чаңгыс хонук арткан
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг декабрь 25-те «Тува 24» телеканалдың дорт дамчыдылгазында, республика чурттакчыларының хүннүң айтырыгларынга харыыларны бээр. 

Сергей Шойгу Тываның баштыңынга төрүттүнген хүнү-биле байырны чедирген 24.12.2021 Сергей Шойгу Тываның баштыңынга төрүттүнген хүнү-биле байырны чедирген
Декабрь 24-те Тыва Республиканың баштыңы Владислав Ховалыг 54 харлаан. Регион удуртукчузунуң адында бүгү чурттан байыр чедириишкиннери кээп турар.

Кол күрэкспертизазы «Енисей» Р-257 трассаның участогунга капитал септелге сметазынга чөпшээрешкен 23.12.2021 Кол күрэкспертизазы «Енисей» Р-257 трассаның участогунга капитал септелге сметазынга чөпшээрешкен
Тыва Республиканы өске регионнар-биле харылзаштырган кол транспорт оруу - «Енисей» Р-257 орук участогунга капитал септелге кылыр сметаны Россияның кол күрүне экспертизазы деткээн. Капитал септелге үезинде, объектиниң орук шывыын солуп, чаа асфальт-биле шып, демир адагаштарны тургузарын ведомствонуң парлалга албаны дыңнаткан.

Тываның Баштыңы чон-биле "дорт чугааны" эрттирер 22.12.2021 Тываның Баштыңы чон-биле "дорт чугааны" эрттирер
Декабрь 25-тиң хүнүнде 17:30 шакта, Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг «Тува 24» телеканалының дорт эфиринге,  республиканың чурттакчы чонунуң айтырыгларынга харыылаар.

Тываның 850 хире чурттакчызы «социал керээ»-биле боттарының ажыл-херээн ажытканнар 22.12.2021 Тываның 850 хире чурттакчызы «социал керээ»-биле боттарының ажыл-херээн ажытканнар
Тываның 851 чурттакчызы Чонну ажылга хаара тудар төптер-биле социал керээлерни чарып, боттарының ажыл-херээн уштап, орулгаларын өстүрер аргалыг болган.

Владимир Путинниң чылдың улуг парлалга конференциязы декабрь 23-те эртер 22.12.2021 Владимир Путинниң чылдың улуг парлалга конференциязы декабрь 23-те эртер
Бо удаада Президентиниң түңнел парлалга конференциязы журналистерниң киржилгези-биле болуп эртер. Росхереглел хайгааралының сүмелээни езугаар 500 кижи аңаа киржир. Парлалга конференциязы тус чернии-биле 16.00 шакта эгелээр.

Тывада тергиин адыгжыга «Мерген Адыгжы» деп спортчу атты доктааткан 21.12.2021 Тывада тергиин адыгжыга «Мерген Адыгжы» деп спортчу атты доктааткан
Кызылдың Улусчу чогаадылга бажыңынга чылдың тергиин спортчуларын илередир “Спортчу элита-2021” хемчег болуп эрткен.

Тываның эрге-чагыргазы ажылчы коллективтерге чаа чыл корпоративтеринден ойталаарын сүмелээн 20.12.2021 Тываның эрге-чагыргазы ажылчы коллективтерге чаа чыл корпоративтеринден ойталаарын сүмелээн
Тывада чаа коронавирус инфекциязындан аарыыр чоруктарның саны эвээжээн. Ындыг болзажок вакцина салырының чорудуу кожууннарда оожумнаан.

РФ-тиң Министрлер кабинеди Тываны чырык-биле хандырар инвестиция төлевилелдерлиг комплекстиг планны бадылаан 20.12.2021 РФ-тиң Министрлер кабинеди Тываны чырык-биле хандырар инвестиция төлевилелдерлиг комплекстиг планны бадылаан
Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде документизинде Тываның девискээринге үлетпүр болгаш социал ажылдарда хереглекчилерни чырык-биле хандырар комплекстиг ажылда нормативтиг эрге-хоойлу болгаш техниктиг хемчеглер кирген.

2022 чылда республикада ажыл-херектерниң байдалының болгаш иштики политиканың дугайында «Тыва: чаа чүс чылдың эгези, чаа-чаа кыйгылар, чаа-чаа арга-шинектер» деп Тыва Республиканың Баштыңының Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) АЙЫТКАЛЫ 17.12.2021 2022 чылда республикада ажыл-херектерниң байдалының болгаш иштики политиканың дугайында «Тыва: чаа чүс чылдың эгези, чаа-чаа кыйгылар, чаа-чаа арга-шинектер» деп Тыва Республиканың Баштыңының Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) АЙЫТКАЛЫ
Хүндүлүг Каң-оол Тимурович!
 Хүндүлүг депутаттар!
Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Бөгүн бис эртип бар чыдар 2021 чылды түңнээр база чоокку келир өйде мурнувуста салдынган сорулгаларны тодарадыр дээш мында чыглып келген бис. Чүнүң-даа мурнунда, 2021 чыл Тываның чыл бижилгезинче Тыва Арат Республиканың тургустунганының 100 чыл ою болуп кирер. Тываның төөгүзүнде бо онза үе кезиндээн база ниитизи-биле ХХ-ги чүс чылды улуг чоргаарал-биле сактып чугаалажып турар бис.

Декабрь 17-де Тываның Баштыңы Дээди Хуралдың депутаттарынга Айыткалын бээр 16.12.2021 Декабрь 17-де Тываның Баштыңы Дээди Хуралдың депутаттарынга Айыткалын бээр
Пятницада, декабрь 17-де, Улусчу чогаадылга бажыңынга, Владислав Ховалыг Дээди Хуралынга чылдың Айыткалын бээр. Республика Баштыңы регионда социал-экономиктиг байдалга үнелелди берип, 2022 чылда мурнады боттандырар деп санап турары сорулгаларны айтыр.

Владислав Ховалыг Тываның массалыг информация чепсектериниң кол редакторларының айтырыгларынга харыылаан 15.12.2021 Владислав Ховалыг Тываның массалыг информация чепсектериниң кол редакторларының айтырыгларынга харыылаан
Владислав Ховалыг республиканың массалыг инфоормация чепсектериниң кол редакторлар клувунуң кежигеннери-биле база харылзааның өске талазынга, ТАСС база “Интерфакс” федералдыг информагентилелдерниң корреспондентилери-биле ужуражып, чугаалашкан.

«Дом.РФ» компания чаңгыс аай ипотека системазын Тывага база ажыдар 15.12.2021 «Дом.РФ» компания чаңгыс аай ипотека системазын Тывага база ажыдар
«Дом.РФ» компанияның чаңгыс аай ипотека системазын ажылдадыр дээн планында, бир дугаар киргеннериниң санынче, Сибирь федералдыг округдан Тыва кирген.

Тываның эмчилери чаа медицина дериг-херекселдериниң дузазы-биле ыжык аарыгларындан чок болур чоруктарны эвээжедир 15.12.2021 Тываның эмчилери чаа медицина дериг-херекселдериниң дузазы-биле ыжык аарыгларындан чок болур чоруктарны эвээжедир
Республиканың эмнелге албан черлери чүрек-дамыр болгаш ыжык аарыглары-биле демисежирде бедик технологиялыг 32 санныг дериг-херекселдерни алган. «Кадык камгалалы» национал төлевилели-биле ол бүгү медицина дериг-херекселдерин садып алган.

Тываның Өвүр кожуунунда малчын бурят биле тыва уксаалыг хойларны хайнактыштырар шенелдени чорудуп турар 15.12.2021 Тываның Өвүр кожуунунда малчын бурят биле тыва уксаалыг хойларны хайнактыштырар шенелдени чорудуп турар
“Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук” национал төлевилелдиң “Араттарны деткиир болгаш көдээ кооперациянны хөгжүдер системаны тургузары” федералдыг төлевилелде “Агростартап” грант деткиишкини-биле Кара-Кат Донгак төрээн Өвүрүнде хой ажылын хөгжүдүп чоруур.

Тывада COVID-19-тан аараан 18 таварылга эрткен хүнде бүрүткеттинген 14.12.2021 Тывада COVID-19-тан аараан 18 таварылга эрткен хүнде бүрүткеттинген
Тываның кадык камгалал сайыды Анатолий Югай эрткен хонукта COVID-19-тан аараан 18 таварылга бүрүткеттингенин дыңнаткан. А аарыгны аар эртип турар кижилерниң саны кызырылбаан. Бөгүнде ындыг байдалдыг 77 кижи бар.

Тываның кадет корпузундан хөй уругларның аараан чылдагаанын тодарадыры-биле, карантинни киирген 14.12.2021 Тываның кадет корпузундан хөй уругларның аараан чылдагаанын тодарадыры-биле, карантинни киирген
Декабрь 13-те «Тываның кадет корпузу» республиканың школа-интернадында уругларның калбаа-биле аараанынга хамаарыштыр хуралды Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг декабрь14-те, эртенги шакта эрттирген. 

Ак-Довурактың чурттакчылары бажыңнарында соок деп хомудалдарны киирген 14.12.2021 Ак-Довурактың чурттакчылары бажыңнарында соок деп хомудалдарны киирген
Тывада одалга сезону сентябрь 15-те эгелээн болзажок, чурттап олурар оран-саваларында соок дээн хомудалдар хамаатылардан бо-ла кээр. Декабрьның 2-ден 10-га чедир 15 ындыг дыңнадыг кирген. Оларның хөй кезии Ак-Довурак хоорайның чурттакчыларындан.

Ховалыг: ноябрьда болган айыыл-халаптың соонда, чогуур түңнел үндүртүнмээн 14.12.2021 Ховалыг: ноябрьда болган айыыл-халаптың соонда, чогуур түңнел үндүртүнмээн
Республика Чазааның неделяның аппарат хуралында, эрткен хонуктарда болган халаптыг болуушкуннарны сайгарган. Чазак даргазының оралакчылары кылган ажылдарын илеткээн соонда, ноябрьда Кызылга ийи назы четпээн уруглар чок болганының соонда, чогуур түңнелдер алдынмаанын республика баштыңы айыткан.

РФ-тиң Чазааның курлавыр фондузундан Тыва Республика халас эмчи дузазының чарыгдалдарын дуглаарынга 402 млн рубльди алыр 13.12.2021 РФ-тиң Чазааның курлавыр фондузундан Тыва Республика халас эмчи дузазының чарыгдалдарын дуглаарынга 402 млн рубльди алыр
Эрткен неделяга деңнээрге, аарып турар кижилерниң саны 23 хуу эвээжээн. Ындыг болзажок сула салдынып болбас дээрзин Тыва Республиканың кол санитар эмчизи Л. Салчак чазактың аппарат хуралында дыңнаткан.

Республика коронавируска удур тарыышкын чорудар талазы-биле РФ-те 5-ки черде 13.12.2021 Республика коронавируска удур тарыышкын чорудар талазы-биле РФ-те 5-ки черде
Республика эмнелге албан черлеринче ниитизи-биле 231458 вакцинаны хувааган. Вакцинаның бирги кезээ-биле 154623 кижи тарыткан. Республика чонну тарыыр талазы-биле планны 93,3 хуу күүсеткен, азы 165 муң кижи тарыыр тургаш, бо хүнге чедир 154623 кижини тараан. 

Тыва бюджеттиң турум байдалын тударынга 1,29 млрд рубльди алыр 10.12.2021 Тыва бюджеттиң турум байдалын тударынга 1,29 млрд рубльди алыр
РФ-тиң Чазааның бюджеттиң турум байдалын деткиир дээш 29,3 млрд рубльди үлештирген 45 регион санынче Тыва база кирген. РФ-тиң Чазааның даргазы Михаил Мишустин декабрь 9-та ол айтыышкынга атты салган. 

Тыва Республиканың Дээди Хуралының база Чазааның чөвүлелдери 2022 чылда болгаш планныг 2023 база 2024 чылдарда республика бюджединиң төлевилелин сайгарып көрген 10.12.2021 Тыва Республиканың Дээди Хуралының база Чазааның чөвүлелдери 2022 чылда болгаш планныг 2023 база 2024 чылдарда республика бюджединиң төлевилелин сайгарып көрген
2022 чылда база планныг 2023 болгаш 2024 чылдарда республика бюджединиң дугайында хоойлу төлевилелиниң хөй-ниити сайгарылгазының үезинде кирген айтырыгларны база саналдарны сайгарып көрген Тываның Чазааның чөвүлел база Тываның Дээди Хуралының (парламент) чөвүлелиниң декабрь 9-та эрткен каттышкан хуралынга сайыттар кабинеди база депутаттар киришкен. 

Тываның хөй ажыл-чорудулгалыг төптеринде тожу-тываларындан документилерни хүлээп турар 10.12.2021 Тываның хөй ажыл-чорудулгалыг төптеринде тожу-тываларындан документилерни хүлээп турар
Россия Федерациязының биче буурай үндезин чоннарынга хамааржыр кижилер даңзызынче медээни киирер дээш, республикада чурттап турар эвээш санныг үндезин чоннарның төлээлеринден документилерни Тываның хөй ажыл-чорудулгалыг төптери хүлээп ап турар.

Тываның Баштыңының культура болгаш уран чүүл адырында грантызын бодун ажыл-биле хандырган Аян Чошкак алган 10.12.2021 Тываның Баштыңының культура болгаш уран чүүл адырында грантызын бодун ажыл-биле хандырган Аян Чошкак алган
Республиканың Культура болгаш туризм яамызы Тыва Республиканың Баштыңының культура болгаш уран чүүл адырында грантызынче чагыгларны хүлээп эгелээнин августа чарлаан турган. 

Тываның эртем талазы-биле агентилелиниң директорунда Алена Стороженко томуйлаткан 10.12.2021 Тываның эртем талазы-биле агентилелиниң директорунда Алена Стороженко томуйлаткан
Тыва Республиканың Эртем талазы-биле агентилелдиң директорунга Алена Александровна Стороженкону томуйлаар дугайында чарлыкка атты 2021 чылдың декабрь 9-та салган.

Тываның Баштыңының Дээди Хуралга чылдың бээр Айыткалынга хөй-ниити организацияларының санал-оналдарын киирер 09.12.2021 Тываның Баштыңының Дээди Хуралга чылдың бээр Айыткалынга хөй-ниити организацияларының санал-оналдарын киирер
Владислав Ховалыг республикада хөй-ниити каттыжыышкыннарының төлээлери-биле ужуражып, Тываның Баштыңының депутаттар корпузунга чылдың бээр Айыткалынга киирер санал-оналдарны олардан дыңнаан.

Тывада коммерцияга хамаарышпас организациялар саны көвүдээн 09.12.2021 Тывада коммерцияга хамаарышпас организациялар саны көвүдээн
Республикада бүрүткеткен хөй-ниити организацияларның саны 398 турганындан, сөөлгү үш чылда 518 четкен. Регионнуң эрге-чагыргазы хөй-ниити органицияларынга методиктиг болгаш саң-хөө дузазын доктаамал көргүзүп турар. 

Тываның Чазаанда политиктиг партиялар база хөй-ниити организациялары-биле кады ажылдажылга чөвүлелин тургускан 08.12.2021 Тываның Чазаанда политиктиг партиялар база хөй-ниити организациялары-биле кады ажылдажылга чөвүлелин тургускан
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ындыг чөвүлел органын тургузуп алыр дугайында саналды «Либерал-демократтыг партия» (ЛДПР), «Россия Федерациязының Коммунистиг партиязы», «Чаңгыс демниг Россия», «Чөптүг Россия», «Россияның Коммунистери Коммунистиг партия», «Өзүлде Партиязы» база «Россия Федерациязының Казактар партиязы» политиктиг партияларның регион салбырларының удуртукчулары-биле ужуражылга үезинде киирген.

 Тываның Баштыңы биле Тываның даг-руда компаниязы Москвага дугурушкан хөмүр-даш өртээн албан езунуң керээзи-биле быжыглаан 08.12.2021 Тываның Баштыңы биле Тываның даг-руда компаниязы Москвага дугурушкан хөмүр-даш өртээн албан езунуң керээзи-биле быжыглаан
Республика Чазаа биле Тываның даг-руда компаниязы социал-экономиктиг кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты дүүн салган. 

Тываның идепкейжи узун назынны деткээн алды төлевилели Россияның эң эки ажылдарының чыындызынче кирген 08.12.2021 Тываның идепкейжи узун назынны деткээн алды төлевилели Россияның эң эки ажылдарының чыындызынче кирген
Идепкейжи узун назын дээш ажыл-чорудулгалыг төлевилелдерниң тергиини үнелелге төлептиглерни тодараткан II бүгү-российжи шилилде доозулган. «Демография» национал төлевилел чорудуу-биле ук хемчег эрткен.

Тывада үндүрүглер чыылдазы 4,5 хуу баткан 07.12.2021 Тывада үндүрүглер чыылдазы 4,5 хуу баткан
Регионнуң үндүрүг албанының медээзи-биле алырга, 2020 чылга деңнээрге, 2021 чылдың декабрь 1-ге чедир республиканың чонундан эт-хөреңги үндүрүүн 4,5 хуу эвээшке, азы 67,2 хуу чыгган. Эт-хөреңги ээлери 2020 чылда 264,2 млн рубль үндүрүг чыылдазын киирген болза, бо удаада чүгле 177,5 млн рубль акшага үндүрүг төлевирлери кирген.

Тывада уруглар өөредилгезиниң 113 коллективи бот-аңгылаашкында 07.12.2021 Тывада уруглар өөредилгезиниң 113 коллективи бот-аңгылаашкында
Декабрь 4-түң байдалы-биле алырга, школаларның 58 класстары, уруглар садтарының 11 бөлүктери база дээди болгаш ортумак тускай өөредилге черлериниң 44 бөлүү бот-тускайлаң аңгылаашкынынче кирген. 

Тывада гонконг гриви-биле аараан 17 таварылга демдеглеттинген 06.12.2021 Тывада гонконг гриви-биле аараан 17 таварылга демдеглеттинген
Эрткен чылын Тываның девискээринге грипптен аараан чаңгыс-даа таварылга демдеглеттинмээн болза, бо чылдың 48-ки неделязында А(H3N2) гриви-биле (гонконг грипп) аараан 17 таварылга бүрүткеттинген.

Кызылдың чоогунда Улуг-Хемниң эриинге камгалал чалдарны тударын Россияның Бойдус яамызы деткээн 06.12.2021 Кызылдың чоогунда Улуг-Хемниң эриинге камгалал чалдарны тударын Россияның Бойдус яамызы деткээн
Республика найысылалының солагай талакы дачалар ниитилелиниң девискээринде чурттап турар 10 муң ажыг кижилерге айыыл чок чорукту хандырары-биле гидротехниктиг тудугну тудар.

Владислав Ховалыг: “Чаңгыс демниг Россия” хамаатыларның бүзүрелин бедик деңнелге камгалаар 06.12.2021 Владислав Ховалыг: “Чаңгыс демниг Россия” хамаатыларның бүзүрелин бедик деңнелге камгалаар
Партияның харыысалганы бодунга алганы-биле, аңаа бүзүрелин Тыва Республиканың Баштыңы илереткен.

Владислав Ховалыг «Чаңгыс демниг Россия» партияның регион салбырын баштаар 06.12.2021 Владислав Ховалыг «Чаңгыс демниг Россия» партияның регион салбырын баштаар
«Чаңгыс демниг Россия» партияның даргазы Дмитрий Медведев Чиңгине советтиң Президумунга ооң кандидатуразын сүмелеп киирген.

Тываның Баштыңының ажыл-агыйжы бир хүнү 04.12.2021 Тываның Баштыңының ажыл-агыйжы бир хүнү
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг агый-агыйжы сургакчылаашкын үезинде берген даалгаларының күүселдезин хынап, Улуг-Хем, Чаа-Хөл база Сүт-Хөл кожууннарга барып четкен.

Тываның сайгарлыкчылары чиигелделиг чээлилерни ажыглап болур 03.12.2021 Тываның сайгарлыкчылары чиигелделиг чээлилерни ажыглап болур
«Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту болгаш хууда сайгарлыкчы инициативаны деткиири» национал төлевилел-биле, региондан 1000 ажыг сайгарлыкчы чиигелделерни ап, азы амгы чээлизиниң хемчээлин эвээжедип болурун Тываның Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызы дыңнаткан.

Тывада бир кудумчуну Рушевтерниң өг-бүлезиниң ады-биле адаар 02.12.2021 Тывада бир кудумчуну Рушевтерниң өг-бүлезиниң ады-биле адаар
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бирги профессионал тыва балерина Наталья Ажыкмаа-Рушеваның база ооң кайгымчык салым-чаяанныг чурукчу кызы Надежданың адын мөңгежидер дээн саналды деткээн. Кызылда уругларның хореография школазынга Наталья Ажыкмаа-Рушеваның адын тыпсып, республика найысылалының бир кудумчузун Рушевтерниң өг-бүлезиниң ады-биле эде адаарын шиитпирлээн.

55-ки мотоадыгжы бригада кышкы өөредилгеже кирген 02.12.2021 55-ки мотоадыгжы бригада кышкы өөредилгеже кирген
Чылдың-на декабрь 1-де эгелээр кышкы өөредилге үезинге тураскааткан митинг 55115 шериг кезээнге болуп эрткен.

Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазы-биле туризмни хөгжүдер 01.12.2021 Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазы-биле туризмни хөгжүдер
Республика Баштыңы Владислав Ховалыг, Россия Федерациязының Федералдыг Хуралының Күрүне Думазының даргазының оралакчызы Шолбан Кара-оол база Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) даргазы Каң-оол Давааның киржилгези-биле туризм адырын хөгжүдериниң чугула айтырыгларын сайгарган хурал Тываның Чазаанга болуп эрткен.

Тываның Кадык камгалал яамызы уругларга соңгаарладып болбас эмчи дузазының хемчеглерин күштелдирген 01.12.2021 Тываның Кадык камгалал яамызы уругларга соңгаарладып болбас эмчи дузазының хемчеглерин күштелдирген
Тываның Кадык камгалал яамызы уруглар ортузунда ОРВИ-ден аарыыр чоруктуң сезоннуг үези эгелээни-биле, уруглар эмчилериниң үнүүшкүннүг үш бригадазын алды чедир көвүдеткен.

Тываның Чазаа республиканың кожууннарын комплекстиг хөгжүдеринче угланган төлевилелдерни деткиир 30.11.2021 Тываның Чазаа республиканың кожууннарын комплекстиг хөгжүдеринче угланган төлевилелдерни деткиир
2022 чылда база дараазында чылдарда республиканың кожууннарын болгаш хоорайларын хөгжүдүп сайзырадыры - Тываның Баштыңының тус чер чагырга даргалары-биле ужуражылгазының кол айтырыы ол болган.

Президентиниң грантылар фондузу-биле деткээн 100 шылгараңгай төлевилелдер санынче Тывадан төлевилелдер база кирген 30.11.2021 Президентиниң грантылар фондузу-биле деткээн 100 шылгараңгай төлевилелдер санынче Тывадан төлевилелдер база кирген
Президентиниң грантылар фондузу бо чылдың эгезинден бээр, 2020 чылдың төнчүзүнге чедир боттандырган төлевилелдерниң түңнелдеринге ажык-чарлыг демдек салыышкынын чоруткан.

Тываның Баштыңы Моолдуң чиңгине консулу-биле кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалашкан 30.11.2021 Тываның Баштыңы Моолдуң чиңгине консулу-биле кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалашкан
Тыва Республиканың Баштыңы Тыва Владислав Ховалыг биле Кызылда Моолдуң чиңгине консулу, дээрги Чимид Ганболд ужурашкан. 

Регионну хөгжүдер тускай программаның боттандырылгазынче Тыва 1,7 млрд руб. инвестицияны хаара туткан 29.11.2021 Регионну хөгжүдер тускай программаның боттандырылгазынче Тыва 1,7 млрд руб. инвестицияны хаара туткан
Экономиктиг хөгжүлде сайыдының оралакчызы Сергей Галкин журналистер-биле брифинг үезинде ону дыңнаткан.

Коронавирусту аар эртип турар аарыг кижилерниң саны Тывада көвүдээн 26.11.2021 Коронавирусту аар эртип турар аарыг кижилерниң саны Тывада көвүдээн
Сөөлгү хүнде Тывада COVID-19-тан аараан 59 кижини лабораторлуг шинчилел-биле илереткен. Кызыл хоорайда аарыг 21 кижи немешкен, эрткен хонуктан ийи кижи хөй. Аарыгның дамыр-ханга дес тывылдырар хевиринден качыгдаан аарыг кижилерниң саны көвүдеп турарын Кадык камгалал яамызы дыңнаткан.

Тывада кышкы спортчу сезон декабрь 4-те ажыттынар 26.11.2021 Тывада кышкы спортчу сезон декабрь 4-те ажыттынар
Кышкы спортчу сезонну “Тайга” хаак станциязынга ажыдары чаңчыл болур берген, бо удаада база, Тываның Спорт яамызы биле Хаактыг чарыш федерациязы хаак спортунуң профессионалдарын болгаш аңаа ынактарны чалап тур.

Тываның Баштыңы Дээди Хуралдың депутаттарынга Айыткалын бээр 26.11.2021 Тываның Баштыңы Дээди Хуралдың депутаттарынга Айыткалын бээр
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чаңчыл болган Айыткалын Дээди Хуралынга бээр. Республика Баштыңы регионда социал-экономиктиг байдалды шинчилеп, 2022 чылда мурнады боттандырар чугула айтырыгларны аңаа демдеглээр.

Владислав Ховалыг “Листвяжная” уургайынга озал-ондак-биле холбаштыр кажыыдалын илереткен 25.11.2021 Владислав Ховалыг “Листвяжная” уургайынга озал-ондак-биле холбаштыр кажыыдалын илереткен

Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг «Листвяжная» уургайга озал-ондак-биле холбаштыр Кемерово облазының чурттакчыларынга кажыыдалын илереткен.

Тывада тыва дыл инспекторун томуйлаан 12.11.2021 Тывада тыва дыл инспекторун томуйлаан

Ноябрь 9-та «Тыва дыл – чоннуң өнчүзү» деп республика чергелиг VI-гы шуулган болуп эрткен. Аӊаа республиканыӊ эртемденнери, башкылар ниитилели тыва дылдыӊ инспектору деп албан-дужаал тургузарыныӊ дугайында саналды киирген. Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг Республиканың тыва дыл инспектору кылдыр Национал школа хөгжүдер институттуң директору Сайзана Товууну томуйлаан.

Владислав Ховалыг Тываны даштыкы инвесторларга таныштырган 11.11.2021 Владислав Ховалыг Тываны даштыкы инвесторларга таныштырган
Ноябрь 11-де Москва хоорайга Россияның Даштыкы херектер яамызынга Енисей Сибириниң регионнарының бойдус байлааның болгаш туризм талазы-биле талаларын таныштырган шуулган болган. Делегейниң 50 ажыг чурттарындан келген дипломаттар болгаш бизнесменнерге Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бойдус шиңгээдири-биле холбашкан инвестиция төлевилелдерин таныштырган.

Тывада ковидке удур чурумну сагып турарынга хыналдалар эгелээн 29.10.2021 Тывада ковидке удур чурумну сагып турарынга хыналдалар эгелээн
Республика Чазааның айтыышкыны езугаар, Тывада коронавирус халдавырын нептеретпезинче угланган санитар-эпидемиологтуг негелдерни хажыдып турар кижилерни илередир рейд бөлүктерин тургускан.

Тываның чурттакчылары ажылдавас хүннерде Covid-19-тан тарыдып болур 29.10.2021 Тываның чурттакчылары ажылдавас хүннерде Covid-19-тан тарыдып болур
Тываның Кадык камгалал яамызы октябрь 30-ден ноябрь 7-ге чедир, республика найысылалынга база кожууннарга коронавируска удур тарылга кылыр пунктуларны немей ажыдар.

Тываның үш кожуунунга хөй ажыглалдыг хоккей шөлдерин тургузар 29.10.2021 Тываның үш кожуунунга хөй ажыглалдыг хоккей шөлдерин тургузар
Ноябрьда Эрзин, Бай-Тайга база Чаа-Хөл кожуун төптеринге тус черниң ажы-төлүнге кыжын ойнаар хоккей шөлдерин тургузар. Ол шөлдер хөй ажыглалдыг – чайын биче футбол, баскетбол азы волейбол ойнаар чер болур.

Тываның эмнелге албан черлериниң баазазын быжыглаарынга Москва дузалаан 28.10.2021 Тываның эмнелге албан черлериниң баазазын быжыглаарынга Москва дузалаан
Тыва Москваның мэриязындан социал ужур-дузалыг төлевилелдерни деткииринге 200 млн рубль трансфертти алган. Москва биле Тываның Чазактарының аразында, 2021 чылдың июль 13-те чарганы дугуржулга езугаар, республикага дузаламчыны берген.

Тывада «Енисей» Р-257 оруктуң беш километринде капитал септелгени хуусаадан эрте дооскан 28.10.2021 Тывада «Енисей» Р-257 оруктуң беш километринде капитал септелгени хуусаадан эрте дооскан
Республиканың Өвүр кожуунда «Енисей» Р-257 федералдыг оруктуң 1041-ден 1046 километрлер аразында орук участогун хуусадан эрте септеп доосканын, «Енисей» орук эргелели дыңнаткан.

Тываның башкыларының күш-ажыл төлевириниң чаа чурумунда өскертилгелерни киирген 28.10.2021 Тываның башкыларының күш-ажыл төлевириниң чаа чурумунда өскертилгелерни киирген
Чазак даргазының социал политика талазы-биле оралакчызы Елена Хардикова, саң-хөө сайыды Орлан Достай база өөредилге сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Алексей Храмцов башкылар акшазының сентябрьда бадылаан чаа чурумун ажыглаарынга тайылбырны берген.

Владислав Ховалыг Тываның социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларын Виктория Абрамченко-биле сайгарып чугаалашкан 27.10.2021 Владислав Ховалыг Тываның социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларын Виктория Абрамченко-биле сайгарып чугаалашкан
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг октябрь 26-да, Москва хоорайга, Россияның Чазааның даргазының оралакчызы Виктория Абрамченконуң Сибирь федералдыг округтуң губернаторлары-биле регионнарның социал-экономиктиг сайзыралынче угланган төлевилелдерни болгаш өзек айтырыгларны тодарадыр айтырыглыг хуралынга киришкен.

Моолдуң, Тываның база Алтайның кызыгаар девискээрлеринде аргарның баш саны өскени демдеглеттинген 27.10.2021 Моолдуң, Тываның база Алтайның кызыгаар девискээрлеринде аргарның баш саны өскени демдеглеттинген
Бүгү делегейниң черлик бойдус камгалаар фондузу – Россияның WWF деткимчези-биле 2021 чылдың октябрь 9-тан 24-ке чедир Тываның Мөңгүн-Тайга кожуунунда “Убсу-Нур ыйгылаажы” заповедниктиң кластерлиг участогунуң камгалалдыг зоназының кызыгаар девискээрлеринге бүгү делегейниң черлик бойдус камгалаар фондузунуң деткиишкини-биле, аргарларны санап демдеглээриниң ээлчеглиг чадазын чоруткан.

Россияның почта салбырлары ноябрь 3, 4, 5 хүннеринден аңгыда, октябрьның 30-ден ноябрь 7-ге чедир анаа ажыл хүннеринде ышкаш ажылдаар 26.10.2021 Россияның почта салбырлары ноябрь 3, 4, 5 хүннеринден аңгыда, октябрьның 30-ден ноябрь 7-ге чедир анаа ажыл хүннеринде ышкаш ажылдаар
Ноябрь 4 – Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү – Тыва Республиканың почта салбырларынга дыштаныр хүн. Ынчангаш шупту почта салбырлары ноябрь 3-те бир шак эртежик хагдынар.

Тываның Баштыңы Каа-Хем уургайында садып турар хөмүрнүң өртээн хынаан 25.10.2021 Тываның Баштыңы Каа-Хем уургайында садып турар хөмүрнүң өртээн хынаан
Октябрь 20-де Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Чадаана уургайының хөмүр чүдүрер пунктузунга кандыг-даа сагындырыг чокка чедип, хөмүр өртээн хынаан.

Шериг мөгелер аразынга делегей чемпионадынга киржир спортчуларны илереткен бүгү-российжи хүреш маргылдаазы Тывага болуп эрткен 22.10.2021 Шериг мөгелер аразынга делегей чемпионадынга киржир спортчуларны илереткен бүгү-российжи хүреш маргылдаазы Тывага болуп эрткен
Тываның найысылалында «Сүбедей» спорт комплекизинге, Россияның Камгалал сайыдының Кубогу дээш спортчу хүрешке 4 дугаар бүгү-российжи чергелиг маргылдаа болуп эрткен.

Тывага фельдшер-акушер пунктуларын быжыг ыяш-биле тудар 22.10.2021 Тывага фельдшер-акушер пунктуларын быжыг ыяш-биле тудар
Кадык камгалалының бирги звеонзун чаартыр регион программазын боттандыры-биле, республиканың алды кожунунга ийи эмчи амбулаториязын база чеди фельдшер-акушер пунктузун тудар.

Тываның чер болгаш өнчү хамаарылгаларының сайыдында Аян Допуй-оол томуйлаткан 22.10.2021 Тываның чер болгаш өнчү хамаарылгаларының сайыдында Аян Допуй-оол томуйлаткан
Тыва Республиканың чер болгаш өнчү хамаарылгаларының сайыды албан-дужаалда Аян Допуй-оолду томуйлаан. Күрүне албанынга ажылдаар мурнунда, “Тыва Республиканың инвестицияларны хаара тудар база камгалаар агентилел” АН чиңгине директорунга ажылдап турган.

Хову-Аксының бажыңнарында чылыгны түр када өжүргеш, ам катап бээр 22.10.2021 Хову-Аксының бажыңнарында чылыгны түр када өжүргеш, ам катап бээр
Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурда септелге ажылдары чоруп турары-биле, четвергде, октябрь 21-де чылыгны түр када өжүрген. Пятницада, октябрь 22-де, бажыңнар катап чылып эгелээр.

Тываның Дээди Хуралы (парламент) республика чазааның чаа составын бадылаан 21.10.2021 Тываның Дээди Хуралы (парламент) республика чазааның чаа составын бадылаан
Бөгүн Республиканың Дээди Хуралының (парламент) ээлчеглиг бешки хуралында, депутаттар Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның киирген саналын деткип, Тимур Кууларны, Елена Хардикованы, Уран-оол Ондарны, Дмитрий Румянцевти, Сергек Хертекти база Менги Хомушкуну Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчылары база Орлан Достайны саң-хөө сайыды албан-дужаалдарга бадылаан.

Чазакта ковидти болдурбас база тарадып нептеретпес талазы-биле оперативтиг штаб хуралдаан 21.10.2021 Чазакта ковидти болдурбас база тарадып нептеретпес талазы-биле оперативтиг штаб хуралдаан
Бөгүн, октябрь 21-де, Тыва Республиканың Чазааның чанында коронавирус халдавырын тарадып-нептеретпес талазы-биле оперативтиг штабтың хуралында, республика девискээринде хамчык аарыының талазы-биле сөөлгү байдалды сайгарбышаан, РФ-тиң Президентизи В. Путинниң октябрьның 30-ден ноябрь 7-ге чедир ажыл хүннери эвес кылдыр чарлаанынга даянгаш, алыр хемчеглерни чугаалашкан.

Тывада өрт айыылының сезону хагдынган 20.10.2021 Тывада өрт айыылының сезону хагдынган
Тываның Чазаа октябрьның 18-тен арга-арыг фондузунуң черлеринде өрт айыылының сезону соксаан дугайында шиитпирни хүлээп алган. Арга-арыг өрттериниң саны эвээжээни-биле ындыг шиитпир үнген. 

Тыва дыл хүнүнге тураскааткан Улусчу диктантыны бижиир 20.10.2021 Тыва дыл хүнүнге тураскааткан Улусчу диктантыны бижиир
Тывада ноябрьның 1 – Тыва дылдың хүнү кылдыр доктааттынган. Тыва чоннуң культурлуг болгаш сагыш-сеткил өнчүзүнүң чарылбас кезээ, регионда күрүне дылы болур тыва дылды кадагалап, деткип база нептередир сорулга-биле, республика Баштыңы 2016 чылдың январь 18-те Чарлыы-биле Тыва дыл хүнүн доктааткан.

Полицияның лейтенантызы Аюш Монгуш – Тываның улусчу участок шагдаазы 20.10.2021 Полицияның лейтенантызы Аюш Монгуш – Тываның улусчу участок шагдаазы
Республикада «Улусчу участок шагдаазы – 2021» бүгү-российжи конкурстуң онлайн-бадылаашкынныг ийиги регион чадазы доозулган. Россияның Иштики херектер яамызының «Таңды» муниципалдар аразында Эрзин суурда № 11 полиция пунктузунуң участок төлээзи, полицияның лейтенантызы Аюш Александрович Монгуш улусчу бадылаашкынның түңнелинде эң хөй үннү алган.

Тываның Баштыңының культура болгаш уран чүүл адырында грантызынче чагыгларны ноябрь 1-ге чедир хүлээр 20.10.2021 Тываның Баштыңының культура болгаш уран чүүл адырында грантызынче чагыгларны ноябрь 1-ге чедир хүлээр
Тываның Культура болгаш туризм яамызы хуу сайгарлыкчылар болгаш боттары ажыл-биле хандырттынган кижилер аразынга дараазында угланыышкыннарда чогаадыкчы төлевилелдер боттандырылгазынга Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның Даргазының культура болгаш уран чүүл адырында грантыларын алыр дээш чагыглар хүлээп алыышкынын узаткан

Тывада культура, спорт объектилеринче база хөй-ниити чемненилге черлеринче QR-кодту көргүскеш кирер 19.10.2021 Тывада культура, спорт объектилеринче база хөй-ниити чемненилге черлеринче QR-кодту көргүскеш кирер
Тываның Чазаанга болган ээлчеглиг Аппарат хуралында, ТР-ниң Экономика болгаш үлетпүр хөгжүлдези база ТР-ниң Чурагайлыг сайзырал яамы­ларынга хөй ажыл-чорудулгалыг төптерже (МФЦ), хөй-ниитиниң чемненилге черлеринче, культура болгаш спорт объектилеринче QR-кодту көргүскеш, барып болур айтырыгны өөренип көөр даалганы берген. 

 «Чылдың студентизи» Россияның национал премиязы дээш түңнел мөөрейде Тывадан студентилер кирген 19.10.2021 «Чылдың студентизи» Россияның национал премиязы дээш түңнел мөөрейде Тывадан студентилер кирген
Ноябрь 6-11 хүннеринде Томск хоорайга, профессионал өөредилге организацияларының аразынга “Чылдың студентизи” Россияның национал премиязы дээш түңнел мөөрейлер болуп эртер. Чурттуң 69 регионундан шилиттинген 400 тулган студентилер санында Тывадан Сылдысмаа Хомушку, Мария Толмачева база Дара Куулар база бар.

Тываның Баштыңы В. Ховалыг республика Чазаанда чаа томуйлаашкыннарны дыңнаткан 18.10.2021 Тываның Баштыңы В. Ховалыг республика Чазаанда чаа томуйлаашкыннарны дыңнаткан
Неделяның аппарат хуралында, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чазактың чаа кежигүннерин таныштырып, ооң тургузуу ам-даа хевирлеттинип турарын дыңнаткан.

РФ-тиң өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы Елена Хардикова - Чазак даргазының социал политика талазы-биле оралакчызы 18.10.2021 РФ-тиң өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы Елена Хардикова - Чазак даргазының социал политика талазы-биле оралакчызы
Неделяның аппарат хуралында, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чазактың чаа кежигүннерин таныштырып, чазактың тургузуу ам-даа хевирлеттинип турарын дыңнаткан.

Чаа вице-премьерлерни томуйлаан 18.10.2021 Чаа вице-премьерлерни томуйлаан
Тываның Баштыңы В. Ховалыг иштики политика болгаш корум-чурум органнары-биле кады ажылдаар бодунуң оралакчыларын томуйлаан.
Халажылгада полковник Тимур Куулар корум-чурум камгалаар органнар-биле кады ажылдажылганы харыылаар

Тыва Республиканың Чазааның чаартынган тургузуун болгаш составын өскерткен 16.10.2021 Тыва Республиканың Чазааның чаартынган тургузуун болгаш составын өскерткен
Октябрь 15-те Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг "Тыва Республиканың күүсекчи органнарының тургузуунуң болгаш Тыва Республиканың Баштыңының чамдык чарлыктарын күш чок болдурганының дугайында" 409 дугаар Чарлыкка атты салган.

Тываның Чазааның доктаатканы хөмүр өртээ ол хевээр артар 15.10.2021 Тываның Чазааның доктаатканы хөмүр өртээ ол хевээр артар
Чазак даргазының бирги оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар Александр Брокерт ооң дугайында дыңнаткан.

Владислав Ховалыг Тываның кожууннарында Баштыңның бүрүн эргелиг төлээлер институдун халаар чадавас 15.10.2021 Владислав Ховалыг Тываның кожууннарында Баштыңның бүрүн эргелиг төлээлер институдун халаар чадавас
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг кожууннарда бодунуң төлээлерин кызырар деп шиитпирни хүлээп алган. Албан езунуң шиитпирин ТР-ниң Баштыңының Администрация база ТР-ниң Чазак Аппарадының чаартынган тургузуунуң дугайында чарлыкка чарлаар-даа болза, республика баштыңы ону соцчеткиде арыннарда  дыңнаткан. 

Республиканың информатизация болгаш харылзаа сайыдының оралакчызын томуйлаан 14.10.2021 Республиканың информатизация болгаш харылзаа сайыдының оралакчызын томуйлаан
ТР-ниң информатизация болгаш харылзаа сайыдының оралакчызынга Иосиф Корген-оолду томуйлаан. Ол чурагайлыг инфраструктура база харылзаа айтырыгларын башкарар.

Москва, Красноярск, Абакан, Кызыл, Иркутск, Самара болгаш Санкт-Петербург хоорайларның эксперттери республиканың тудуг шуулганынга киржир 13.10.2021 Москва, Красноярск, Абакан, Кызыл, Иркутск, Самара болгаш Санкт-Петербург хоорайларның эксперттери республиканың тудуг шуулганынга киржир
Октябрь 15-те офлайн болгаш онлайн хевирге эртер Тыва Республиканың тудуг шуулганынга эрге-чагырга органнарының, хөгжүлде-сайзыралдың күрүне институттарының, биче болгаш ортумак бизнес субъектилериниң төлээлери, өске регионнардан тудуг адырының эксперттери база  киржир.

Владислав Ховалыг Күрүне Думазының вице-спикери албан-дужаалда соңгутканы-биле Шолбан Кара-оолга байырны чедирген 12.10.2021 Владислав Ховалыг Күрүне Думазының вице-спикери албан-дужаалда соңгутканы-биле Шолбан Кара-оолга байырны чедирген
Күрүне Думазы сески чыыжының бирги пленарлыг хуралы болуп эрткен. Ону “Чаңгыс демниг Россия” фракцияның төлээзи Валентина Терешкова ажыткан.

Биче төрээн чуртувустуң төөгүлүг хүнү-биле 11.10.2021 Биче төрээн чуртувустуң төөгүлүг хүнү-биле
Тываның Баштыңы Вячеслав Ховалыг октябрь айда республиканың төөгүзүнде онзагай хүннүң дугайында социал четкиде арнынга сагындырып бижээн:

Тывадан шериг албанынче аъттаныр оолдарга тыва эр кижиниң ыдыктыг дүрүмнерин бээр 11.10.2021 Тывадан шериг албанынче аъттаныр оолдарга тыва эр кижиниң ыдыктыг дүрүмнерин бээр
Күскү шериг келдирилгези 2021 чылдың декабрь 31-ге чедир үргүлчүлээр. Бо үе дургузунда шериг комиссариаттары муниципалдыг эрге-чагырга черлери-биле шериг албанынче 600 ажыг оолдарны үдээр.

Ангара бульварында 25 дугаар бажыңче чылыгны берген 11.10.2021 Ангара бульварында 25 дугаар бажыңче чылыгны берген
Тываның Чазааның киржилгези-биле, Ангара бульварында 25 дугаар бажыңче чылыгны берген.

Хову-Аксында коммунал авария чайлаттынган: бажыңнарже чылыгны база сугну берген 08.10.2021 Хову-Аксында коммунал авария чайлаттынган: бажыңнарже чылыгны база сугну берген
Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурда коммунал аварияны чайлаткан соонда, дүүн октябрь 7-де, хөй аал чурттаар бажыңнарда суг база чылыг чедип келген. Республиканың коммунал ажыл-агый ажылдакчылары шалыпкын ажылдаан.

Россияның Юристер ассоциациязының кежигүннери Өвүр кожууннуң чурттакчыларынга халас юридиктиг дузаны чедирер 08.10.2021 Россияның Юристер ассоциациязының кежигүннери Өвүр кожууннуң чурттакчыларынга халас юридиктиг дузаны чедирер
2021 чылдың октябрьның 9-10 хүннеринде, Россияның Юристер ассоциациязының Тывада салбырының кежигүннери Өвүр кожууннуң Дус-Даг, Чаа-Суур, Ак-Чыраа сумуларының чурттакчыларынга халас консультацияларны бээр. 

Кызылдан башкы Светлана Петрова « Россияның чылдың кижизидикчи башкызы» бүгү-российжи мөөрейниң лауреады болган 08.10.2021 Кызылдан башкы Светлана Петрова « Россияның чылдың кижизидикчи башкызы» бүгү-российжи мөөрейниң лауреады болган
Сочи хоорайга эрткен «Россияның чылдың кижизидикчизи-2021» профессионал мергежилдиң бүгү-российжи мөөрейиниң федералдыг чадазында тиилээн 15 лауреаттың аттарын чарлаан. Кызыл хоорайның “Страна детства” 15 дугаар уруглар садының логопед башкызы Светлана Петрова оларның санынче кирген.

«БТК групп» АН дааранылга бүдүрүлгези даараныкчыларны немей чыырын чарлаан 08.10.2021 «БТК групп» АН дааранылга бүдүрүлгези даараныкчыларны немей чыырын чарлаан
«БТК групп» АН компания бедик технологиялыг текстиль, идик-хеп чогаадып, бүдүрер тускай бүдүрүлге. Ында тускай чагыглар-биле форма хептерин, хүн бүрүде кедер хептерни, дыштанырда кедер хептерни дээш, өске-даа продукцияны даарап турар.

Владимир Путин-биле ужуражылгага 2021 чылда «Россияның чылдың башкызы» бүгү-российжи мөөрейниң финализи, Тывадан Екатерина Китайкина киришкен 08.10.2021 Владимир Путин-биле ужуражылгага 2021 чылда «Россияның чылдың башкызы» бүгү-российжи мөөрейниң финализи, Тывадан Екатерина Китайкина киришкен
Күрүне баштыңы 2021 чылда «Россияның чылдың башкызы» бүгү-российжи мөөрейниң тиилекчилери-биле видео-конференцхарылзаазы дамчыштыр ужурашкан.

Тываның башкылары күш-ажылы дээш сентябрьда чаа система-биле эде санаан төлевирни октябрьда алыр 07.10.2021 Тываның башкылары күш-ажылы дээш сентябрьда чаа система-биле эде санаан төлевирни октябрьда алыр
Тываның Чазаа өөредилгe адырында ажылдакчыларның күш-ажылын чаа система-биле төлээриниң дугайында дүрүмнү бадылаан. 2021 чылдың сентябрь 20-де хүлээп алган 492 дугаар доктаалда, 2021 чылдың сентябрь 1-ден башкыларның шалыңын ийи катап өстүрерин айыткан. 

Тывада национал төлевилелдер канчаар боттанып турарыл? 07.10.2021 Тывада национал төлевилелдер канчаар боттанып турарыл?
Национал төлевилелдер күүселдези-биле Тыва Россияда ортумак темпини мурнап, тускайлаттынган федералдыг акшаны шиңгээдир талазы-биле Сибирь федералдыг округда мурнуку черде. Республиканың муниципалитеттеринде социал объектилер, оруктар, девискээрлер чаагайжыттынып, өске-даа ажылдар кылдынып турар.

Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның Президентизи Владмир Путинниң төрүттүнген хүнү таварыштыр байырны чедирген 07.10.2021 Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның Президентизи Владмир Путинниң төрүттүнген хүнү таварыштыр байырны чедирген
Ооң дугайында ол Интернет шөлүнде социал четкилерде бодунуң арынында бижээн.
 - Хүндүлүг Владимир Владимирович! Силерниң төрүттүнген хүнүңер-биле сеткил-чүрээмниң ханызындан, Тыва Республиканың бүгү чурттакчы чонунуң өмүнээзинден байыр чедирип тур мен.

Төп-Сибирь байлаа Тывада Чедер чыдымын шинчилеп база эм шынарлыг суун ажыглаар эргени бээри-биле конкурсту чарлаан 07.10.2021 Төп-Сибирь байлаа Тывада Чедер чыдымын шинчилеп база эм шынарлыг суун ажыглаар эргени бээри-биле конкурсту чарлаан
Конкурс дугайында дыңнадыг Бойдустуң байлаан ажыглаар талазы-биле федералдыг агентилелдиң сайтызында (Роснедра) (rosnedra.gov.ru) парлаттынган.

Тывада кожуун чагырга даргаларының ортузунда суурунуң кадрлар курлавырын экижидер конкурсту чарлаан 06.10.2021 Тывада кожуун чагырга даргаларының ортузунда суурунуң кадрлар курлавырын экижидер конкурсту чарлаан
Тываның ыраккы суурларында башкылар, эмчилер, агроном, зоотехник, инженер-техниктиг эртемниг, ажылчын мергежилдиг кадрлар чедишпес. Ол айтырыгны шиитпирлээри-биле кожуун чагыргазы тускай сорулгалыг кадр политиказын чорудар ужурлуг.

Республикада күскү дүжүт ажаалдазы уламчылавышаан 05.10.2021 Республикада күскү дүжүт ажаалдазы уламчылавышаан
Агаар-бойдус каш янзы чаңнап, хамчык аарыы нептереп турза-даа, республиканың чамдык кожууннарының тараажылары дүжүт ажаалдазынче хей-аъттыг кирген.

Тываның Баштыңының администрация база чазак аппарадының чаа удуртукчузун томуйлаан 05.10.2021 Тываның Баштыңының администрация база чазак аппарадының чаа удуртукчузун томуйлаан
Бөгүн, октябрь 5-те, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы – Тыва Республиканың Баштыңының Администрация - Тыва Республиканың Чазааның Аппарат удуртукчузу албан-дужаалды күүседир кылдыр Хертек Сергек Сергеевичини томуйлаар дугайында чарлыкка атты салган.

Тыва Республикада октябрь 5-тиң хүнүнде коронавирус талазы-биле эпидбайдал 05.10.2021 Тыва Республикада октябрь 5-тиң хүнүнде коронавирус талазы-биле эпидбайдал
Октябрь 5-тиң байдалы-биле, эрткен хонукта 59 аарыг кижи илереттинген: 23 – эр, 36 –херээжен чон. Хар-назы аайы-биле көөр болза, 17 харга чедир – 14, 18-49 хар аразында 25, 50 хардан 64 хар аразында 13, 65 хардан өрү назылыг 7 кижи.

Тывада Росхереглел хайгааралының эргелели: Россия биле Сибирь коронавирустуң дөрткү чалгыының бүдүүзүнде 05.10.2021 Тывада Росхереглел хайгааралының эргелели: Россия биле Сибирь коронавирустуң дөрткү чалгыының бүдүүзүнде
Республика чурттакчыларының ортузунга тарылганы дүргедедири-биле, өске регионнарда ышкаш, тарыткан ажылдакчыларны деткиир, азы өртектиг белектер ойнаашкынын чорудар санал кирген.
Тываның Баштыңының аппарат хуралында, Росхереглел хайгааралдың регионда эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак республикада чурттакчы чонну коронавирус халдавырындан база сезоннуг грипптен тарыыры кайы хире чоруп турарын, ол ышкаш коронавирустуң дөрткү чалгыы дугайында дыңнаткан.

Башкының күш-ажылы эң буянныг болгаш чогаадыкчы ажылдарның бирээзи 05.10.2021 Башкының күш-ажылы эң буянныг болгаш чогаадыкчы ажылдарның бирээзи
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг социал четкилерде бодунуң арыны таварыштыр республиканың бүгү-ле башкыларынга Башкылар хүнү-биле байырны чедирген.

Тывада “Социал картошка” губернатор төлевилели-биле 300 ажыг тонна ногаа аймаан ажаап алган 04.10.2021 Тывада “Социал картошка” губернатор төлевилели-биле 300 ажыг тонна ногаа аймаан ажаап алган
Тываның тос муниципалитеттери “Демография” национал төлевилелди боттандырып, “Социал картошка” губернатор төлевилели-биле ногаа аймааның дүжүдүн ажааган.

Тываның эрге-чагыргазы хөмүр складтарынче хөмүрнү сөөртүп эгелээн 04.10.2021 Тываның эрге-чагыргазы хөмүр складтарынче хөмүрнү сөөртүп эгелээн
Тываның даг-руда компаниязынга хөмүр-даш өртээ чиигей бээрге, хенертен хууда чиижең садыгжылар ортузунга дүвүрээзинни болдурган.

Россияның Көдээ ажыл-агый яамызы Тываның аграрлыг комплекизин шапкын хөгжүдер дээн программаны деткээн 01.10.2021 Россияның Көдээ ажыл-агый яамызы Тываның аграрлыг комплекизин шапкын хөгжүдер дээн программаны деткээн
Россияның көдээ ажыл-агый сайыды Дмитрий Патрушев Тываның агроүлетпүр комплекизиниң шапкын хөгжүдер программазын деткээн. Республиканың баштыңы Владислав Ховалыг Москвага сайыт-биле ужурашкан соонда, социал четкилерде бодунуң арынында ооң дугайында бижээн.

Тывада 3200 өг-бүлени халас хөмүр-биле хандырар 01.10.2021 Тывада 3200 өг-бүлени халас хөмүр-биле хандырар
Тывада «Социал хөмүр» губернатор төлевилели-биле 3222 өг-бүле кыжын одаар хөмүр азы одаар ыяшты алыр.

Сибирь федералдыг университет келир үеде туттунар Тываның Даг техникумунга херек өөредилге программаларын база башкыларны белеткээр 01.10.2021 Сибирь федералдыг университет келир үеде туттунар Тываның Даг техникумунга херек өөредилге программаларын база башкыларны белеткээр
Сентябрь 28-те Тываның Чазаанга, даг техникумун Кызылга тудар айтырыгны чугаалашкан хурал болуп эрткен. Тываның Чазаа биле “Голевтиң ДРК” КХН аразында, Кызылга Даг техникумун тудар дугайында дургужулга чардынганын сагындыраал. 2022 чылда эгелээр объект тудуун күрүне-хуу эштежилгези-биле кылыр.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг улуг назылыглар хүнүн таварыштыр байыр чедирген 01.10.2021 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг улуг назылыглар хүнүн таварыштыр байыр чедирген

- Мерген угаанныг болгаш амыдыралчы арга-дуржулгалыг улуг назылыг улустуң назынын, болганчок-ла чуртталганың күзү деп адаар. Делегейниң улуг назылыг улустарының хүнүн - күстүң кидин түлүк өйүнде – октябрь 1-де демдеглээни анаа эвес.


Экономика яамызы 2022-2024 чылдарда Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң баш бурунгаар санаашкыннарын таныштырган 01.10.2021 Экономика яамызы 2022-2024 чылдарда Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң баш бурунгаар санаашкыннарын таныштырган
Тываның Экономика яамызында Хөй-ниити чөвүлелиниң хуралында, 2022 чылда база планныг 2024 чылга чедир республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде талазы-биле баш бурунгаар көргүзүглериниң төлевилелин сайгарып чугаалашкан.

Тываның Чазаа: чуртталга субсидияларын коммунал ажыл-агыйларының агар саннарынче шилчидер 30.09.2021 Тываның Чазаа: чуртталга субсидияларын коммунал ажыл-агыйларының агар саннарынче шилчидер
Тываның Чазаа чуртталга оран-савазы база коммунал ачы-дузалары төлээр субсидияларны хамаатыларже шилчидериниң чурумунда өскертилгени киирген.
Бо айдан эгелеп акшаны субсидия алыкчыларынче эвес, а коммунал албан черлеринче дорт шилчидер. 

Аңгы-аңгы чылдарда Тываны удуртуп чораан даргалар чоннуң чаагай чоруу дээш үре-түңнелдиг ажылдаарын Владислав Ховалыгга күзээн 30.09.2021 Аңгы-аңгы чылдарда Тываны удуртуп чораан даргалар чоннуң чаагай чоруу дээш үре-түңнелдиг ажылдаарын Владислав Ховалыгга күзээн
Сентябрь 28-те Национал театрга эрткен, республиканың дээди албан дужаалынче Владислав Ховалыгның киргениниң байырлыг езулалында, СЭКП Тыва обкомунуң бирги секретары Григорий Ширшин, Тываның бирги президентизи Шериг-оол Ооржак база 2007-2021 чылдарда республика Баштыңы чораан Шолбан Кара-оол онза хүндүткелдиг аалчылар бооп киришкен.

Тываның Баштыңы Людмила Нарусованың сенатор бүрүн эргелерин узаткан 29.09.2021 Тываның Баштыңы Людмила Нарусованың сенатор бүрүн эргелерин узаткан
Людмила Нарусова Федерация Чөвүлелинге Тываны төлээлээр. Бөгүн, сентябрь 29-та, республика баштыңы Владислав Ховалыг сенатор кылдыр ооң бүрүн эргелерин чаа хуусааже узадыр дугайында чарлыкка атты салган.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг СФО-да Россияның Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзиниң оралакчызы Вадим Головко база Сибирь дугуржулгазы регионнар аразының ассоциация күүскомунуң даргазы Геннадий Гусельников-биле ужурашкан 29.09.2021 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг СФО-да Россияның Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзиниң оралакчызы Вадим Головко база Сибирь дугуржулгазы регионнар аразының ассоциация күүскомунуң даргазы Геннадий Гусельников-биле ужурашкан
Олар ийилээ Кызылга республика баштыңының дүжүлгезинге саадаан езулалга келгеннер. Инвестиция төлевилелдериниң адырында кады ажылдаарын ужуражылга үезинде  чугаалашкан.

Тываның ыраккы суурларында көжүп чоруур ФАП-тар ажылдап эгелээн 29.09.2021 Тываның ыраккы суурларында көжүп чоруур ФАП-тар ажылдап эгелээн
“Газель” автомашинаның баазазында тускай дериттинген чаа көжүп чоруур фельдшер-акушер пункт бо хүннерде Чөөн-Хемчик кожууннуң Ийме суурунче баштайгы үнүүшкүннү кылган.

Тываның Бойдус яамызы адыглардан оваарнырын сагындырып тур 29.09.2021 Тываның Бойдус яамызы адыглардан оваарнырын сагындырып тур
Эрткен неделяда Тере-Хөл кожууннуң малчын аал чанынга адыг чоокшулап, кижилерже база мал-маганче халдап болурунуң айыылын тургускан дугайында дыңнадыг республиканың бойдус болгаш экология яамызынга келген. Черлик амытанны тайгаже ай дээри-биле, аңныыр инспектору биле бөрү аглакчызы ол черже үнүпкен.

Тывада «Россия – эң чараш чурт» фотоделгелге ажылдап турар 29.09.2021 Тывада «Россия – эң чараш чурт» фотоделгелге ажылдап турар
Республика найысылалының Улуг-Хем эриинде, “Азия төвү” архитектурлуг комплексте, “Россия – эң чараш чурт” деп фотоделгелге эрткен дыштаныр хүннерде ажылын эгелээн.

Владислав Ховалыг Тываның Баштыңы албан-дужаалынче кирген 28.09.2021 Владислав Ховалыг Тываның Баштыңы албан-дужаалынче кирген
Бөгүн, сентябрь 28-те, республиканың чаа соңгуткан баштыңы Владислав Ховалыгның дүжүлгеже саадаарының езулалы болуп эрткен. Ук езулал В. Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрынга санитар-эпидемиологтуг бүгү-ле негелделерни сагып эрткен.

Даштыкы экономиктиг харылзаалар болгаш туризм яамызы: Тываның СЭХТП (ИПСЭР) программазының чугула угланыышкынынга туризм хамааржыр 28.09.2021 Даштыкы экономиктиг харылзаалар болгаш туризм яамызы: Тываның СЭХТП (ИПСЭР) программазының чугула угланыышкынынга туризм хамааржыр
Республиканың Даштыкы экономиктиг харылзаалар болгаш туризм яамызы Тываның муниципалдыг тургузугларының ортузунга турисчи эки орукту тургузар дээн мөөрейниң түңнелин Кызылда Туризм бажыңынга үндүрген.

Тывага 1,7 миллиард рубль акшаны республикага школалар тудуунче бээр 28.09.2021 Тывага 1,7 миллиард рубль акшаны республикага школалар тудуунче бээр
Россияның регионнарынга чаа школалар тудар талазы-биле төлевилелдер шилиириниң ийиги чадазы доозулган. Федералдыг төп 74 ажыг млрд рубльди төлевилел боттанылгазынче дээш девискээрлерге хуваар.

Бөгүн, сентябрь 28-те, республиканың чаа соңгуткан баштыңы Владислав Ховалыгның дүжүлгеже саадаарының езулалы болуп эртер 28.09.2021 Бөгүн, сентябрь 28-те, республиканың чаа соңгуткан баштыңы Владислав Ховалыгның дүжүлгеже саадаарының езулалы болуп эртер
Бөгүн 15.00 шакта, В. Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрынга, Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазы Владислав Товарищтайович Ховалыгның албан-дужаалынче кирериниң байырлыг езулалы болуп эртер.

Кызыл хоорайның 15 дугаар уруглар садының логопед башкызы Светлана Петрова «Россияның чылдың кижизидикчизи-2021» мөөрейниң бүгү-российжи чадазынга Тываны төлээлээр 28.09.2021 Кызыл хоорайның 15 дугаар уруглар садының логопед башкызы Светлана Петрова «Россияның чылдың кижизидикчизи-2021» мөөрейниң бүгү-российжи чадазынга Тываны төлээлээр
Бо чылдың март айда Кызылга эрткен, уруглар садтарының башкылар база кижизидикчилер аразынга мергежилдиң тергиинин шилээн 32-ги мөөрейге, найысылалдың 15 дугаар уруглар садының логопеди Светлана Владимировна Петрова тиилээн. 

Тывада Наадымның чемпионнары – 51 малчынга база көдээ бүдүрүкчүлерге шаңналдарны тывыскан 25.09.2021 Тывада Наадымның чемпионнары – 51 малчынга база көдээ бүдүрүкчүлерге шаңналдарны тывыскан

Кызыл хоорайга мурнакчы малчыннарны шаңнап-мактаар Наадым байырлалы болуп эрткен.

 «Мээң бизнезим» төп Тываның 500 ажыг сагынгыр-тывынгыр кижилеринге дузалаан 23.09.2021 «Мээң бизнезим» төп Тываның 500 ажыг сагынгыр-тывынгыр кижилеринге дузалаан

«Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту база хуу сайгарлыкчы санал-оналды деткиири» национал төлевилел-биле ажылдап турар «Мээң бизнезим» төп таварыштыр, Тываның сайгарлыкчылары каттышкан күрүне ачы-дузаларын ап турар.

Тывада хуусаа четпээнде үндүрүглер төлээриниң “Бодуңдан эгеле” деп акция эгелээн 23.09.2021 Тывада хуусаа четпээнде үндүрүглер төлээриниң “Бодуңдан эгеле” деп акция эгелээн
2021 чылдың декабрь 1-ге чедир чурттакчы чон эт-хөреңги дээш үндүрүглерин төлээри албан. 

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы: белеткээн мал чеминиң чүгле хемчээли эвес, а шынары база чугула херек 23.09.2021 Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы: белеткээн мал чеминиң чүгле хемчээли эвес, а шынары база чугула херек
«Тувинская» күрүнениң агрохимиктиг албан станциязы (Агрохималбан) кезип белеткээн мал чеминиң шынарын хынап эгелээн. Республиканың Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Кызыл, Өвүр, Сүт-Хөл, Таңды, Тес-Хем база Улуг-Хем кожууннарда 42 черде белеткээн сигенниң хевирлерин хынаары-биле алган.

Тывада чырык болгаш чылыг энергиязы дээш хереглекчилерниң өрези бир миллиард рубль ашкан 22.09.2021 Тывада чырык болгаш чылыг энергиязы дээш хереглекчилерниң өрези бир миллиард рубль ашкан
Чуртталга-хандырылга объектилериниң техниктиг байдалы, оларны үезинде септээри болгаш улаштыр ажыглаары ук адырның саң-хөө экономиктиг байдалындан хамааржыр.

Тываның Соңгулда комиссиязы: чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнүң төнчү түңнелдерин сентябрь 27-де үндүрер 21.09.2021 Тываның Соңгулда комиссиязы: чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнүң төнчү түңнелдерин сентябрь 27-де үндүрер
Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнүң баштайгы түңнелдерин дыңнаткан бөгүнгү брифингиде, Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының даргазы Олег Фортуна ону дыңнаткан.

Өөредилге болгаш эртем яамызы: республиканың школачылар база студентилер өөредилгезинде инновациялар дугайында 21.09.2021 Өөредилге болгаш эртем яамызы: республиканың школачылар база студентилер өөредилгезинде инновациялар дугайында
Кызылга ам база бир «Кванториум» уругларның технопарыгы ажыттынар: 21 млн рубль өртектиг амгы үениң өөредилге төвүн найысылалдың 5 дугаар гимназиязынга дериир.

Тывада 12 уруглар сады база 31 школа бот-аңгылаашкында 21.09.2021 Тывада 12 уруглар сады база 31 школа бот-аңгылаашкында
Уруглар садтарының 16 чаштары, 100 школачы база ортумак тускай өөредилге черлериниң 3 сургуулу коронавирус халдарывындан аарып турар.

Владислав Ховалыг Тываның соңгукчуларынга деткимчези болгаш бүзүрели дээш четтиргенин илереткен 21.09.2021 Владислав Ховалыг Тываның соңгукчуларынга деткимчези болгаш бүзүрели дээш четтиргенин илереткен
Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының чарлааны болза, чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнүң баш бурунгаар түңнелдери-биле алырга, Тыва Республиканың Баштыңы дээди албан-дужаалче хуусаа бертиниң соңгулдазында, ол албан-дужаалды түр када күүседип турар Владислав Ховалыг мурнуку черни ээлээн.

Тываның чедери берге кожууннарында чурттакчы чоннуң 70 хуузун чизелээн 21.09.2021 Тываның чедери берге кожууннарында чурттакчы чоннуң 70 хуузун чизелээн
Бүгү-российжи чон чизези-2020 чорудуу-биле, бо чылдың сентябрь 1-ден Тываның чедери берге Тере-Хөл, Тожу, Бии-Хем (Хадың, Тарлаг, Севи суурлар), Каа-Хем (Сизим) кожууннарында чурттакчы чон чизези эгелээн. 

Тываның Соңгулда комиссиязы бадылаашкынның баш бурунгаар түңнелдерин дыңнаткан 20.09.2021 Тываның Соңгулда комиссиязы бадылаашкынның баш бурунгаар түңнелдерин дыңнаткан
Үш хүн иштинде, сентябрьның 17, 18, 19 хүннеринде, бүгү Россияга бадылаашкын хүннери болуп эрткен. 

2021 чылдың январь 1-ден Тывада 178 кижи Covid-19-тан чок болган 20.09.2021 2021 чылдың январь 1-ден Тывада 178 кижи Covid-19-тан чок болган
Регионнуң Кадык камгалал яамызы өлүп-хораанының чылдагаанын тургузар республиканың эксперт комиссиязының медээзин дамчыткан.

Республиканың көдээ ишчилериниң байырлалы - Наадым-2021 сентябрь 24-те болур 20.09.2021 Республиканың көдээ ишчилериниң байырлалы - Наадым-2021 сентябрь 24-те болур
Тыва Республиканың Чазааның 2021 чылдың сентябрь 15-те № 487 доктаалы-биле, республиканың көдээ ажыл-агыйының кол ишчилери - малчыннарның Наадым байырлалын бо чылдың сентябрь 24-те байырлаарын доктааткан. 

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) депутады Өнер Хүлерович Ондарның элекке мөчээни-биле кажыыдалын илереткен 19.09.2021 Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) депутады Өнер Хүлерович Ондарның элекке мөчээни-биле кажыыдалын илереткен
Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутады, күрүне ажылдакчызы болгаш хөй-ниитичи Өнер Хүлерович Ондарның элекке мөчээниниң дугайында медээ республиканы качыгдадыпкан.

Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы школаларга өөредилге номнарын мөөңү-биле садар деп планнаан 15.09.2021 Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы школаларга өөредилге номнарын мөөңү-биле садар деп планнаан
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг, 2020-2021 өөредилге чылында республика школалары номнар-биле 84 хуу хандырылгалыг айтырыгны, ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының удуртулгазы-биле ужуражып, чугаалашкан.

Тываның чедери берге кожууннарынче 11 муң тонна хөмүр-дашты чедирген 14.09.2021 Тываның чедери берге кожууннарынче 11 муң тонна хөмүр-дашты чедирген
Бо чылын республиканың 13 кожуунунда, чедери берге 30 суурда, 125 социал объектиге одаар чүүлдү садып, чедирер дээш, республика бюджединден 45,5 млн рубльди тускайлаанын Тываның Одалга болгаш энергетика яамызы дыңнаткан.

«Россияның 100 тулган барааннары» мөөрейде Тываның бараан бүдүрүкчүлери киржип турар 14.09.2021 «Россияның 100 тулган барааннары» мөөрейде Тываның бараан бүдүрүкчүлери киржип турар
«Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту база сайгарлыкчы эгелээшкиннерни деткиири» национал төлевилелди боттандырар дээш, республиканың сайгарлыкчы чорук деткиир фондузунуң деткимчези-биле, Тывадан дөрт сайгарлыкчы-бүдүрүлге «Россияның 100 тулган барааннары» конкурста киржип турар.

Тургустунган өртектерни сагывас чиижең хөмүр садыгжыларын торгаар 14.09.2021 Тургустунган өртектерни сагывас чиижең хөмүр садыгжыларын торгаар
Тываның Тарифтер албаны биле Кызыл хоорай мэриязының төлээлери журналистер-биле кады, регион чазааның тургусканы өртек-биле хөмүрнү садып турарын хынап, элээн каш черлерни кезээн.

Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы башкыларның күш-ажыл төлевириниң чаа системазын ажылдап кылган 13.09.2021 Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы башкыларның күш-ажыл төлевириниң чаа системазын ажылдап кылган
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг башкылар ниитилежилгезиниң август чөвүлел хуралында, 18 шак кичээлдиг башкы эвээш дизе 24,5 муң рубль акшаны алыр кылдыр күш-ажыл төлевириниң системазын сайзыраңгайжыдар ажылды катап эгелээрин Өөредилге яамызынга дааскан турган.

Тывада гриппке удур тарылга эгелээн 13.09.2021 Тывада гриппке удур тарылга эгелээн
Росхереглел хайгааралының регион эргелелиниң дыңнатканы болза, чурттакчы чоннуң 60 хуузун азы 196 400 кижини, ооң иштинде 94 368 уругларны, 1459 иштиг херээженнерни грипке удур тарыыр. 

Тывада 50 ажыг км муниципалдыг оруктарны септеп чаартыр 13.09.2021 Тывада 50 ажыг км муниципалдыг оруктарны септеп чаартыр
Тываның Баштыңы албан-хүлээлгени күүседип турар Владислав Ховалыгның дилээни-биле, федералдыг бюджеттен Тывада келген немелде акша-хөреңги-биле тус черлерниң 50 хире км оруктарын септеп, үш көвүрүгнү база түр үениң ийи кежиин тудар.

Тывада хуу сайгарлыкчыларны деткиири-биле республика бюджединден 50 ажыг миллион рубльди аңгылаан 10.09.2021 Тывада хуу сайгарлыкчыларны деткиири-биле республика бюджединден 50 ажыг миллион рубльди аңгылаан
Биче болгаш ортумак бизнестиң төлээлери бизнезин шуудадып, дериг-херексел саткан чарыгдалдарынга субсидия алыр чагыгны киирип болур.
Коронавируска удур чарлаан кызыгаарлаашкын үезинде когараан биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук төлээлеринге ниитизи-биле 30 млн рубльдиң субсидиязы – республика деткимчезин бээр. 

Тожу, Мөңгүн-Тайга, Улуг-Хем, Каа-Хем кожууннар база Кызыл хоорай муниципалдыг бюджетти чедимчелиг удуртуп турар 10.09.2021 Тожу, Мөңгүн-Тайга, Улуг-Хем, Каа-Хем кожууннар база Кызыл хоорай муниципалдыг бюджетти чедимчелиг удуртуп турар
Тыва Республиканың Саң-хөө яамызы 2020 чылдың түңнелдери-биле муниципалдыг саң-хөөнү башкарып турарының шынарынга үнелелди берген. Тожу, Мөңгүн-Тайга, Улуг-Хем, Каа-Хем кожууннар база Кызыл хоорай казна акшаларынбилдилиг чарыгдап турарын түңнел көргүскен.

Тывада хамаатыларны ажылче хаара тударын деткээн регион төлевилелин түңнээн 10.09.2021 Тывада хамаатыларны ажылче хаара тударын деткээн регион төлевилелин түңнээн
Бөгүнде республикада 3,5 муң кижи боттарын ажыл-биле хандырттынган. Бо чылдың 8 айының түңнели-биле, сайгарлыкчы чорукту деткиир инфраструктура организацияларында бодун ажыл-биле хандырттынган 200 ажыг хамааты күрүне деткимчезин алган.

Кызылда Яндекс.Лицей школачыларны чыып турар 10.09.2021 Кызылда Яндекс.Лицей школачыларны чыып турар
Яндекс Академиязының лицейинче дужаап кирер дизе (төлевилелдиң чаарттынган ады «Яндекс.Лицей»), сентябрь 10-га чедир сайтыга билдириишкинни киирип, онлайн-тестини эртер

Тывага «Тыва хой эъдиниң фестивалы» онлайн-конкурс эртер 10.09.2021 Тывага «Тыва хой эъдиниң фестивалы» онлайн-конкурс эртер
Сентябрьның 22-23 хүннеринде, Кызылга аъш-чем кылырының «Тыва хой эъдиниң фестивалы» онлайн-конкурс болуп эртер. Хөй-ниити чемнелгезинде ажылдап чоруур сайгарлыкчылардан фестивальга киржир чагыгларны сентябрь 20-ге чедир хүлээр. 

Тывада коронавирус кызыгаарлаашкынындан когараан хуу сайгарлыкчылар субсидияларны ап эгелээн 09.09.2021 Тывада коронавирус кызыгаарлаашкынындан когараан хуу сайгарлыкчылар субсидияларны ап эгелээн
Тывага июль-август айларда, пандемия байдалы нарыыдаанда, ажыл-чорудулгазын түр када соксаткан хуу сайгалыкчыларга база ажылдакчыларынга субсидияны төлеп эгелээн. 

Владислав Ховалыг Россияның ОБЯ-зының баштыңының чок болганы-биле кажыыдалын илереткен 09.09.2021 Владислав Ховалыг Россияның ОБЯ-зының баштыңының чок болганы-биле кажыыдалын илереткен
Тываның Баштыңы албан-хүлээлгени күүседип турар Владислав Ховалыг Россияның Онза байдалдар яамызының баштыңы Евгений Зиничевтиң  мөчээни-биле,  ооң чоок кижилеринге, кады ажылдап чораан эш-өөрүнге кажыыдалын илереткен. 

Күш-ажылдың хоочуну Олег Сергеевич Седен мөчээн 09.09.2021 Күш-ажылдың хоочуну Олег Сергеевич Седен мөчээн
Күш-ажылдың хоочуну Олег Сергеевич Седен үр аараанының соонда, 2021 чылдың сентябрь 8-те  мөчээн.

Тыва көдээ ажыл-агый адырында инвестиция төлевилелдерин боттандырып эгелээн 08.09.2021 Тыва көдээ ажыл-агый адырында инвестиция төлевилелдерин боттандырып эгелээн
Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы биле ”Фермер бизнезин база көдээ ажыл-агый кооперативтерин хөгжүдер фонд” коммерцияга хамаарышпас организацияның инновация инициативаларын республиканың чазаа деткээн.

Тываның Чазаа республиканың башкарыкчы кадрлар курлавырын хевирлээри-биле конкурсту чарлаан 08.09.2021 Тываның Чазаа республиканың башкарыкчы кадрлар курлавырын хевирлээри-биле конкурсту чарлаан
Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязы база Тыва Республиканың Чазааның күрүне албаны база кадр курлавырының айтырыгларының талазы-биле департамент кадрлар курлавырын хевирлээри-биле, 2021 чылдың сентябрь 7-ден сентябрь 29-ка чедир күрүне хамааты албан-хаакчы албан-дужаалдарже документилерни хүлээп эгелээн.

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг саң-хөө ажылдакчыларынга профессионал байырлалы-биле байыр чедирген 08.09.2021 Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг саң-хөө ажылдакчыларынга профессионал байырлалы-биле байыр чедирген
Бөгүн саң-хөө ажылдакчылары боттарының профессионал байырлалын демдеглеп турарлар. Бистиң республикада бухгалтер-экономиктиг база саң-хөө органнарында 1600 ажыг, а банк организацияларында 694 кижи хаара туттунган. Республиканың Саң-хөө яамызында 53 специалист бөгүнде ажылдап турар.

Тываның Чазаа кожууннарда социал объектилерниң капитал септелгезинче акша-хөреңгини тускайлаан 07.09.2021 Тываның Чазаа кожууннарда социал объектилерниң капитал септелгезинче акша-хөреңгини тускайлаан
Тываның Баштыңы албан-хүлээлгени күүседип турар Владислав Ховалыгның муниципалитеттерге сургакчылаашкынының түңнелдери болгаш кожуун чурттакчыларындан кирген чагыглар-биле, ындыг объектилерниң даңзызын тургускан.

Ведомстволар аразының комиссиязы хөмүр "садыгжыларын" хынаар 07.09.2021 Ведомстволар аразының комиссиязы хөмүр "садыгжыларын" хынаар
Тываның Чазаанга хөмүр-даш өртээн чиигеткенинге брифинг болуп эрткен. Тыва Республиканың Чазааның Даргазының бирги оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар Александр Брокерт база Тарифтер талазы-биле албан удуртукчузунуң хүлээлгезин күүседип турар Эдуард Куулар журналистерниң айтырыгларынга харыылаан.

Тываның көдээ эмнелгелери чаа реанимация автомобильдерин алган 06.09.2021 Тываның көдээ эмнелгелери чаа реанимация автомобильдерин алган
Бөгүн, Тываның Баштыңы албан-хүлээлгени күүседип турар Владислав Ховалыг көдээ черлерде кожуун деңнелдиг дүрген эмчи дузазын көргүзүп турар станцияларга 20 автомашина дүлгүүрлерин тывыскан.

Тывада «Демография» национал төлевилел шугуму-биле социал хандырылганың чаа бажың-интернадын туткан 06.09.2021 Тывада «Демография» национал төлевилел шугуму-биле социал хандырылганың чаа бажың-интернадын туткан
Чоокта чаа, Каа-Хем кожууннуң Авыйган сумузунда, назылап кыраан болгаш кадыы кошкак кижилер чурттаар Бүренниң бажың-интернадының чаа корпузун байырлыы-биле ажыткан. 

Тываның кожууннарында камгалал чалдарны тудуп, септээринге республика чазаа 40 млн рубльди үндүрген 06.09.2021 Тываның кожууннарында камгалал чалдарны тудуп, септээринге республика чазаа 40 млн рубльди үндүрген
Тываның Баштыңы албан-хүлээлгени күүседип турар Владислав Ховалыгның дилээни-биле республикагага федералдыг бюджеттен келген 1,5 млрд рубльдиң 40 хире млн-ин Бойдус курлавыры база экология яамызының шугуму-биле Кызыл, Чөөн-Хемчик кожууннарда база Кызыл хоорайда камгалал чалдарны быжыглап, өске-даа суг ажыл-агый хемчеглериниң төлевелел-смета документилерин ажылдап кылырынче чарыгдаар.

Тываның автооруктарынга сервис объектилерин кадарынга ооң даңзызын база ачы-дуза өртээн тодарадып турар 06.09.2021 Тываның автооруктарынга сервис объектилерин кадарынга ооң даңзызын база ачы-дуза өртээн тодарадып турар
Автомобиль оруктарынга кожа чыдар шупту объектилер орукка каттыжар ажылдарны эртер ужурлуг деп, Тываның Чазаа ындыг чурумну киирген.

Тывада колледжтер база техникумнар башкыларынга класс удуртулгазы дээш немелде төлевирни бээр 03.09.2021 Тывада колледжтер база техникумнар башкыларынга класс удуртулгазы дээш немелде төлевирни бээр
Тываның техникумнар болгаш колледжтер башкылары класс удуртканы дээш 5 рубль хемчээлдиг ай санының немелде төлевирин 2021 чылдың сентябрь 1-ден санап эгелээр. Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг республика чазааның август 31-де хүлээп алганы доктаалынга атты салган.

Тываның Чазаа чурттакчы чонга садар хөмүрнүң өртээн бадырар шиитпирни хүлээп алган 03.09.2021 Тываның Чазаа чурттакчы чонга садар хөмүрнүң өртээн бадырар шиитпирни хүлээп алган
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг чурттакчы чонга садар хөмүрнүң амгы өртээн бадырар дээн шиитпирин регион чазааның доктаалы-биле быжыглаан. Документиге ат салган соонда, 10 хонук эртип, күш кире бээрге, тывыш компаниязы республиканың чонунга хөмүрнү бир тоннада 2220,1 рубльга садар ужурлуг. Ол дээрге амгы өртектен 476,3 рубль чиик.

Тывада Covid-19 дээш киирген кызыгаарлаашкыннарның чамдыызын чоорту суларадыр 03.09.2021 Тывада Covid-19 дээш киирген кызыгаарлаашкыннарның чамдыызын чоорту суларадыр
Санитар-эпидемиологтуг албан сагыыр хемчеглер комплекизин арттырбышаан, кызыгаарлаашкынныг хемчеглерни чоорту ап кааптар дугайында Тываның кол санитар эмчизиниң саналынга даянгаш, Тыва Республиканың Баштыңының 2021 чылдың сентябрь 1-де № 319 Чарлыы-биле, культура, спорт база өөредилге албан черлери,  чараштап-шеверлээр адырда ачы-дуза чедирер объектилер ажылын чоорту катап эгелээрин айыткан.

Токиога эрткен XXXII Олимпий оюннарының хүлер медалының эдилекчизи Артас Санаага Тыва Республика орденин тывыскан 02.09.2021 Токиога эрткен XXXII Олимпий оюннарының хүлер медалының эдилекчизи Артас Санаага Тыва Республика орденин тывыскан
Токио-2020 Олимпийжи оюннарда хүлер медальды чаалап алган, Казахстанның чыынды командазының составының кежигүнү Артас Санааны Тывага байырлыы-биле уткаан. Кызылдың аэропортунга ооң төрээннери, эш-өөрү, спортчулар база МИЧ төлээлери чыылган.

Владислав Ховалыг: Тыва эки турачыларның маадырлыг чоруунга мөгейип, сактып чорууру – бистиң хүлээлгевис 01.09.2021 Владислав Ховалыг: Тыва эки турачыларның маадырлыг чоруунга мөгейип, сактып чорууру – бистиң хүлээлгевис
Тывада сентябрь 1 – Тыва Арат Республиканың эки турачыларынга сактыышкынның хүнү. Кызылда тыва эки турачылар тураскаалының баарынга митингини ол хүн эрттирери, эки чаңчыл апарган. Шак ол черден, таптыг-ла 78 чыл бурунгаар, тыва дайынчыларны Ада-чурттуң Улуг дайынынче үдээн. 

Владислав Ховалыг Билиглер хүнү-биле өөреникчилерге, сургуулдарга, башкыларга база ада-иелерге байырны чедирген 01.09.2021 Владислав Ховалыг Билиглер хүнү-биле өөреникчилерге, сургуулдарга, башкыларга база ада-иелерге байырны чедирген
Бөгүн Тываның школаларынга 11-ги база 1-гикалсстың өөреникчилеринге байырлыг чыскаалдар эрткен. 

«Кадык камгалалы» нацтөлевилел-биле Тывага чеди ФАП-ты тудар 01.09.2021 «Кадык камгалалы» нацтөлевилел-биле Тывага чеди ФАП-ты тудар
“Кадык камгалалының бирги звенозун чаартыры” регион программазының күүселдези-биле, бо чылын Тывага ам-даа чеди фельдшер-акушер пунктуларын (ФАП) база ийи эмнелге амбулаторияларын тудар.

Бирги чартык чылда Тывада 684 кижи ГТО нормативтерин дужаап алган 01.09.2021 Бирги чартык чылда Тывада 684 кижи ГТО нормативтерин дужаап алган
«Демография» национал төлевилелдиң “Спорт - амыдыралдың нормазы” регион төлевилел күүселдези-биле, 2021 чылдың бирги кварталында ГТО нормативтерин дужаар 40 спортчу хемчегге 1101 кижи киришкенин, регионнуң спорт яамызы дыңнаткан.

Тывада чеди культура албан черлеринче «Пушкин картазы»-биле кирип болур 31.08.2021 Тывада чеди культура албан черлеринче «Пушкин картазы»-биле кирип болур
Россияда сентябрь 1-де стартты алыр “Пушкин картазында” акша-биле санажып болур апаар. 14 хардан 23 хар аразында аныяктар тускай банк картазында акша-биле культурлуг хемчеглерже билеттерни садып ап болур.

Сайгарлыкчы инициативалар деткиир национал төлевилел күүселдези-биле Тывага чаа этноковоркинг төптери ажыттынар 31.08.2021 Сайгарлыкчы инициативалар деткиир национал төлевилел күүселдези-биле Тывага чаа этноковоркинг төптери ажыттынар
“Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту база хуу сайгарлыкчы инициативаларны деткиири” национал төлевилелди боттандырып, республиканың ус дарганнарын база улусчу шеверлерни деткиири-биле, Тываның Сайгарлыкчы чорукту деткиир фонд дааранылга, сей-белектер, чазанылга база ювелир бүдүрүлгезинде ажылдап чоруур сайгарлыкчылар ортузунга этноковоркинг ажыдарынга мөөрейни эрттирген.

Тываның эмнелге албан черлеринде “Кадык камгалалының бирги звенозун чаартыр” программа-биле тускай транспорт келген 31.08.2021 Тываның эмнелге албан черлеринде “Кадык камгалалының бирги звенозун чаартыр” программа-биле тускай транспорт келген
Эмчи дузазының чедингирин болгаш шынарын хандырарынче угланган “Кадык камгалалының бирги звенозун чаартыры” программаның күүселдези Тывада уламчылавышаан.

Тываның Мөңгүн-Тайга кожуунунда шериг көвүрүгнү туткан 31.08.2021 Тываның Мөңгүн-Тайга кожуунунда шериг көвүрүгнү туткан
Төп шериг округунуң Башкирияның инженерлиг аңгы каттыжыышкыны-биле Владимир облазындан шериг көвүрүг тудар бригадазының Тываның Мөңгүн-Тайга кожуунунда туткан көвүрүүн байырлыы-биле ажыткан. 

«Спорт – амыдыралдың нормазы» төлевилел-биле Тываның найысылалынга күш-культура-кадыкшылга комплекстерин тудар 30.08.2021 «Спорт – амыдыралдың нормазы» төлевилел-биле Тываның найысылалынга күш-культура-кадыкшылга комплекстерин тудар
Тыва Республика «Демография» национал төлевилелдиң “Спорт – амыдыралдың нормазы” төлевилел күүселдезиниң 2019 чылдан бээр идепкейлиг киржикчизи.

Бүгү-российжи конкурска Туран хоорайга парк тудар Тываның төлевилели тиилээн 30.08.2021 Бүгү-российжи конкурска Туран хоорайга парк тудар Тываның төлевилели тиилээн
"Чуртталга бажыңнары болгаш хоорай хүрээлели” национал төлевилелдиң “Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри” регион төлевилели-биле, чылдың-на биче хоорайларга база төөгүлүг суурларга таарымчалыг хоорай хүрээлелин тудар талазы-биле төлевилелдерниң бүгү-российжи конкурузун чыл санында эрттирип турар.

Шахтер хүнүнде Тывада хөмүр үлетпүрүнүң ажылдакчыларын шаңнаан 30.08.2021 Шахтер хүнүнде Тывада хөмүр үлетпүрүнүң ажылдакчыларын шаңнаан
Тыва Республиканың Чазаанга, Шахтёр хүнүнге тураскаадып, хөмүр үлетпүрүнүң ажылдакчыларын шаңнаан байырлыг езулалды эрттирген. Республикада экономиканың ол адырында 450 ажыг кижи ажылдап турар, оларның эң шылгараңгайларынга күрүне шаңналдарын тывыскан.

Владислав Ховалыг: башкыларның күш-ажыл төлевириниң чаа чөптүг системазын ажылдап кылыр 30.08.2021 Владислав Ховалыг: башкыларның күш-ажыл төлевириниң чаа чөптүг системазын ажылдап кылыр
ТАР-ның улус чырыдыышкынының бирги сайыды Ооржак Лопсан-Кенденниң адын алган Кызылдың 18 дугаар школазынга “Өөредилгениң шынарындан амыдыралдың шынарынче” деп темалыг республика башкыларының август чөвүлел хуралы болуп эрткен.

«Экология» национал төлевилел Тываның арга-арыын катап тургузарынга дузалаар 27.08.2021 «Экология» национал төлевилел Тываның арга-арыын катап тургузарынга дузалаар
Тыва арга-арыг шөлдериниң талазы-биле Сибирьде мурнуку черни ээлеп турар. Республиканың арга-арыг фондузуниң ниити шөлү – 10882,9 муң га, а 8021,5 муң газы арга-арыг.

Тывада күрүне шылгалдаларын 100 баллга кылган доозукчуларлыг башкыларга шаңналдарны тывыскан 27.08.2021 Тывада күрүне шылгалдаларын 100 баллга кылган доозукчуларлыг башкыларга шаңналдарны тывыскан
Кызылда чаа ажыттынган 18 дугаар школага болуп эрткен өөредилге ажылдакчыларының август чөвүлел хуралының ниити кезээнде, республиканың шыырак башкыларынга Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тывыскан.

Тывада «Школаже белеткениринге дузалаш!» чылдың ачы-дуза акциязы эгелээн 26.08.2021 Тывада «Школаже белеткениринге дузалаш!» чылдың ачы-дуза акциязы эгелээн
Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы “Школаже белеткениринге дузалаш!” деп республиканың 11-ги ачы-дуза акциязы эгелээнин чарлап, ол бо чылдың сентябрь 20-ге чедир уламчыларын дыңнаткан. 

"Культура" национал төлевилел боттанылгазы-биле Тываның найысылалынга Культурлуг сайзырал төвүн тудар 26.08.2021 "Культура" национал төлевилел боттанылгазы-биле Тываның найысылалынга Культурлуг сайзырал төвүн тудар
«Культура» национал төлевилелдиң “Культура хүрээлели” федералдыг төлевилели-биле, Кызылда Культурлуг сайзырал төвүн тудар ажылдар эгелээн. Чаа албан черин ийи чыл иштинде тудуп үндүргеш, 2023 чылда ажыглалче киирерин планнаан.

Тывада национал чечен чогаал премиязын тыпсырынга мөөрейни чарлаан 26.08.2021 Тывада национал чечен чогаал премиязын тыпсырынга мөөрейни чарлаан
Тыва Республиканың Нациялар херээниң талазы-биле агентилел чогаал адырында “Национал чечен чогаал премиязы” мөөрейже ажылдарны хүлээп эгелээнин чарлаан. Шаңналды ноябрь 1-де, Тыва дыл хүнүнге тураскааткан байырлыг хемчегде тыпсыр. 

Тывада армейжи делегей оюннарының ийиги чадазы эгелээн 25.08.2021 Тывада армейжи делегей оюннарының ийиги чадазы эгелээн
Тывада, август 22-де эгелээн чыл санының «АрМИ-2021» делегейниң армейжи оюннарда, Россия биле Моолдуң Чепсектиг күштериниң командалары маргылдааның ийиги чадазынче кирген – аът марафонунуң негелдези езугаар киржикчилер тускай даалгаларлыг 100 ажыг км-ни эртер.

Тывада чамдык кызыгаарлаашкыннарны сулараткан: хөй-ниити чемненилге черлери база Азия төвү комплекс ажыттынган 24.08.2021 Тывада чамдык кызыгаарлаашкыннарны сулараткан: хөй-ниити чемненилге черлери база Азия төвү комплекс ажыттынган
Нарын эпидемиологтуг байдал уржуундан киирген чамдык кызыгаарлыг хемчеглерни ап кааптар дээн күрүнениң кол санитар эмчизиниң саналы-биле, бөгүн “2021 чылдың июль 6-да №223 Чарлыынче өскертилгелер киирер дугайында” Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыында атты салган.

Тываның башкыларының август чөвүлел хуралдары 24.08.2021 Тываның башкыларының август чөвүлел хуралдары
Чаа өөредилге чылының бүдүүзүнде, Тываның өөредилге ажылдакчыларынга, 2020-2021 өөредилге чылының түңнелдерин үндүрген база чаа сорулгаларын салган “Өөредилгениң шынарындан – амыдыралдың шынарынче” деп август чөвүлел хуралдары болуп эртер.

Тывада "Тыва - синема" конкурска киржир чагыгларны хүлээп эгелээн 24.08.2021 Тывада "Тыва - синема" конкурска киржир чагыгларны хүлээп эгелээн
"Тыва - синема" V республика конкурузунче киновидео тырттырынга сонуургалдыгларның чогаадыкчы ажылдарының сөөлгү ийи чылда дараазында темаларга тырттырган кыска хемчээлдиг киноларын хүлээп эгелээн: "Эртем болгаш технологиялар", "ТАР-ның тургустунганындан бээр 100 чылдааны", "Хостуг тема".

Чайгы үеде Тывада 5000 ажыг уруглар дыштанылга төптеринге дыштанган 24.08.2021 Чайгы үеде Тывада 5000 ажыг уруглар дыштанылга төптеринге дыштанган
Тываның культура бажыңнарында болгаш төптеринде түр үеде ажыттынган 129 төптерниң онлайн ажылдыг эрткен үшкү ээлчээ август 20-де доозулган. 

Тывада 26 хөй-ниити девискээрлерин 2022 чылда чаагайжыдар 24.08.2021 Тывада 26 хөй-ниити девискээрлерин 2022 чылда чаагайжыдар
“Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри” федералдыг төлевилелдиң "17.gorodsreda.ru" чаңгыс федералдыг платформазынга эрттирген онлайн рейтингилиг бадылаашкынның түңнели-биле, Тывада 19 муниципалдыг тургузугда 26 хөй-ниити девискээрлерин чаагайжыдар.

Тывада хөй-ниити чемненилге черлеринге кызыгаарлаашкынныг хемчеглерни кошкаткан 24.08.2021 Тывада хөй-ниити чемненилге черлеринге кызыгаарлаашкынныг хемчеглерни кошкаткан
Росхереглел хайгааралының республикада удуртукчузу Людмила Салчак, хөй-ниити чемненилге черлериниң ажылында кызыгаарлаашкынны кошкадырын аппарат хуралында дыңнаткан. 

Тываның өөредилге адырында кадрлар чедишпезин шиитпирлээр арга-хевирлерни ажылдап кылыр 23.08.2021 Тываның өөредилге адырында кадрлар чедишпезин шиитпирлээр арга-хевирлерни ажылдап кылыр
Республиканың өөредилге организацияларынга 260 хире башкы кадрлар чедишпес. Тываның Өөредилге болгаш эртем  яамызы август 17-де ындыг медээни берген. Найысылалда – 59, Бии-Хем кожуунда – 39, Чөөн-Хемчикте – 29, Улуг-Хемде – 26 хостуг олуттар бар. Математика, орус дыл болгаш литература, англи дыл болгаш физика башкылары школаларга дарый херек.

Тываның Баштыңының культура адырында грант шаңналдарынче конкурсту чарлаан 23.08.2021 Тываның Баштыңының культура адырында грант шаңналдарынче конкурсту чарлаан
Конкурска киржир чагыгны дараазында адресте август 20-ден сентябрь 10-га чедир хүлээр: Кызыл хоорай, Щетинкин-Кравченко кудумчузу, б.46, 308 дугаарлыг өрээл, профессионал уран чүүл болгаш өөредилге килдизи.

Тываның Чазаанга аварийлиг чуртталга бажыңнарын база школаларда үшкү ээлчегни канчаар шиитпирлээрин чугаалашкан 23.08.2021 Тываның Чазаанга аварийлиг чуртталга бажыңнарын база школаларда үшкү ээлчегни канчаар шиитпирлээрин чугаалашкан
Тыва Республика Чазааның даргазының бирги оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар Александр Брокерт аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программаны күүседир дээш база Тываның школаларында үшкү ээлчегни чок кылыр дээш регионнуң чазаа кандыг хемчеглер ап турарын чугаалаан.

Тываның школаларынга ам-даа өөредилге номнары келир 23.08.2021 Тываның школаларынга ам-даа өөредилге номнары келир
Бо өөредилге чылында республиканың школалары ортумаа-биле 84 хууга өөредилге номнары болгаш өөредилге пособиелери-биле хандыртынар. Мониторингиниң түңнели ындыг болган. Колдуунда Кызылдың школаларында номнар чедишпес. 

Россияның Күрүне тугунуң хүнүнде бичии кызылчыларга паспорттарны тывыскан 22.08.2021 Россияның Күрүне тугунуң хүнүнде бичии кызылчыларга паспорттарны тывыскан
Россия Федерациязының Күрүне тугунуң хүнүнде, Тываның найысылалы Арбат шөлүнге, Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың Күрүне туктарын байырлыы-биле киискидер езулал болган.

Тываның школаларынче эрткен чылга деңнээрге 4228 кижи хөйге бижиткен 20.08.2021 Тываның школаларынче эрткен чылга деңнээрге 4228 кижи хөйге бижиткен
Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының дыңнатканы болза, чаа өөредилге чылында өөредилге организацияларынче хүлээп алыышкын дүүн доозулган. Регионда шупту 377 өөредилге объектилери бар. 2021/22 өөредилге чылында 73 828 өөреникчи, азы 2020 чылга деңнээрге 4228 кижи хөйге өөренип кирери баш бурунгаар билдинген.

Тываның Тес-Хем кожуунундан Ланааларның өг-бүлези “Чылдың өг-бүлези” бүгү-российжи мөөрейниң “Өг-бүле – ужур-чаңчылдарның кадагалакчызы” номинацияга тиилээн 19.08.2021 Тываның Тес-Хем кожуунундан Ланааларның өг-бүлези “Чылдың өг-бүлези” бүгү-российжи мөөрейниң “Өг-бүле – ужур-чаңчылдарның кадагалакчызы” номинацияга тиилээн
Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы Тес-Хем кожуундан Ланаа Кур-Дагба Хорлай-оолович биле Салбакай Тихоновнаның өг-бүлезин регион тиилекчилери кылдыр бүгү-российжи мөөрейже идип үндүрген.

Тывада хөй ажы-төлдүг 3222 өг-бүлени «социал» хөмүр-биле хандырар 19.08.2021 Тывада хөй ажы-төлдүг 3222 өг-бүлени «социал» хөмүр-биле хандырар
Одалга сезону эгелевээнде, «Социал хөмүр» социал төлевилел-биле хөй ажы-төлдүг 3222 өг-бүлени хөмүр база 175 өг-бүлени ыяш-биле хандырар деп, регионнуң Одалга болгаш энергетика яамызы дыңнаткан.

Тываның оруктарынга бо чылдың эгезинден бээр 1753 эзирик чолаачыны туткан 19.08.2021 Тываның оруктарынга бо чылдың эгезинден бээр 1753 эзирик чолаачыны туткан
Тыва Республикада Иштики херек яамызының күрүне автоинспекциязының дыңнадыы-биле алырга, бо чылдың чеди айында ОШАЧКИ ажылдакчылары 1753 эзирик чолаачыны туткан, эзириктиң хайы-биле 72 орук озал-ондаа болган. 

Тываның Экономика яамызы сайгарлыкчыларның лизинг-биле дериг-херекселдер болгаш техника саткан чарыгдалдарынга субсидияны бээр 19.08.2021 Тываның Экономика яамызы сайгарлыкчыларның лизинг-биле дериг-херекселдер болгаш техника саткан чарыгдалдарынга субсидияны бээр
Тываның Экономика яамызы туризм адырында ажыглап турары дериг-херекселдерин, мототранспорт аймаан база көдээ ажыл-агый техниказын садып алырынга лизинг керээлерин чарып тура, бирги төлевириниң (авансызының) чартыынга субсидияны алыры-биле, күрүнениң саң-хөө деткимчезин бээр биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилериниң конкурс шилелгезинге киржир дугайында билдириишкинни 2021 чылдың август 16-дан сентябрь 16-га чедир хүлээп алырын чарлап тур. 

Тывада «Москва – Кызыл – Москва» авиамаршрутка сибсидияны катап берип эгелээн 19.08.2021 Тывада «Москва – Кызыл – Москва» авиамаршрутка сибсидияны катап берип эгелээн
Тываның Баштыңы албан-хүлээлгени күүседип турар Владислав Ховалыгның Россия Федерациязының транспорт сайыды Виталий Савельев-биле “регион шагы” хевирге ажыл-агыйжы ужуражылгазының түңнелинде, «Москва – Кызыл – Москва» угланыышкынныг авиааргыжылгаларга субсидия бээри катап чедип алдынган.

«Культура» национал төлевилел-биле чыл төнчүзүнге чедир Тывага ам база ийи модельдиг библиотека ажыттынар 19.08.2021 «Культура» национал төлевилел-биле чыл төнчүзүнге чедир Тывага ам база ийи модельдиг библиотека ажыттынар
Регионнуң Культура яамызының дыңнатканы болза, чыл төнчүзүнге чедир Тывага ам база ийи модельдиг библитека ажыттынар. «Культура» национал төлевилелди боттандырып, Ак-Довурактың Антон Үержаа аттыг Төп хоорай библиотеказының база Сүт-Хөл кожууннуң төп уруглар библиотеказының баазазынга оларны дериир.

Тывада «Экология» национал төлевилел күүселдезиниң түңнелин үндүрген 19.08.2021 Тывада «Экология» национал төлевилел күүселдезиниң түңнелин үндүрген
2021 чылда Тыва Республика «Экология» национал төлевилелдиң «Арыг-арыг камгалалы», «Арыг-силиг чурт» база «Кадыг боктарны болбаазырадырының комплекстиг системазы» федералдыг үш төлевилелинде киржип, оон ниитизи-биле 271364,9 муң рубль акшаландырыышкынны алыр.

«БиблиоБуян» биле «Тайга черим чараш малы» кожууннуң сарлык байырлалы» төлевилелдер Тыва Республиканың Баштыңының грантыларын алыр 18.08.2021 «БиблиоБуян» биле «Тайга черим чараш малы» кожууннуң сарлык байырлалы» төлевилелдер Тыва Республиканың Баштыңының грантыларын алыр
Тыва Республиканың Баштыңының хамааты ниитилелди хөгжүдеринге субсидия грантызын бээр мөөрейге Тываның библиотекалар ассоциациязының «БиблиоБуян» биле «Тайга черим чараш малы» кожууннуң сарлык байырлалы» төлевилелдери тиилээн.

Тыва күскү-кышкы үеге 69 хуу белеткенген 18.08.2021 Тыва күскү-кышкы үеге 69 хуу белеткенген
Тываның Чазааның ээлчеглиг хуралынга келир кышка белеткел айтырыын сайгарган. Одалга болгаш энергетика сайыдының оралакчызы Денис Хангай чаа одалга сезону план-биле сентябрь 15-те эгелээрин дыңнаткан. 

Владислав Ховалыг: «Дорт чугаа» хевир эрге-чагырганың ажылынга доктаамал ажыглаар уг-шиг апаар 18.08.2021 Владислав Ховалыг: «Дорт чугаа» хевир эрге-чагырганың ажылынга доктаамал ажыглаар уг-шиг апаар
Август 15-те «Россия-24» база ОТР телеканалдарга Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг-биле «Дорт чугаа» дамчыдылгазы болуп эрткен.

Тывага республиканың муниципалдыг тургузуглар чөвүлелиниң хуралы болуп эрткен 17.08.2021 Тывага республиканың муниципалдыг тургузуглар чөвүлелиниң хуралы болуп эрткен
Август 16-да, Тыва Республиканың Чазааның бажыңынга, Тываның Баштыңы албан-хүлээлгени түр када күүседип турар Владислав Ховалыгның даргалаашкыны-биле, 2020 чылда Тываның муниципалитеттериниң ажыл-чорудулгазын түңнээн “Тыва Республиканың муниципалдыг тургузулар чөвүлели” ассоциацияның хуралы болуп эрткен.

Владислав Ховалыг Тываның чурттакчыларынга Республика хүнү-биле байырны чедирген 15.08.2021 Владислав Ховалыг Тываның чурттакчыларынга Республика хүнү-биле байырны чедирген

Тыва Республиканың Баштыңының албан-хүлээлгезин түр када күүседип турар Владислав Ховалыг регион чурттакчыларынга Республика хүнү-биле байырын чедирген:


Кызылга Россия биле Тыаның туктарын көдүрериниң байырлыг езулалын эрттирген 15.08.2021 Кызылга Россия биле Тыаның туктарын көдүрериниң байырлыг езулалын эрттирген

Бөгүн, Республика хүнүнүң байырлалында, Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың күрүне туктарын көдүрериниң байырлыг езулалы Чазак бажыңының чанынга болуп эрткен.

Владислав Ховалыг ТАР-ның тургустунганындан бээр 100 чылдан оюнга тураскааткан юбилейлиг медальдарны Тываның чурттакчыларынга тывыскан 14.08.2021 Владислав Ховалыг ТАР-ның тургустунганындан бээр 100 чылдан оюнга тураскааткан юбилейлиг медальдарны Тываның чурттакчыларынга тывыскан
Тываның Чазааның бажыңынга, Тыва Республиканың Баштыңы албан-хүлээлгени түр када күүседип турар Владислав Ховалыг Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын база Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чыл оюнга алдар болдурган юбилейлиг медальдарны күш-ажылынга шылгараан 48 кижиге байырлыы-биле тывыскан.

Тываның өөредилге адырында 230 хостуг олуттар бар 13.08.2021 Тываның өөредилге адырында 230 хостуг олуттар бар
Республика девискээринде өөредилге адырындан ажыл дилеп турар хамаатыларга болгаш аныяк специалистерге эптиг болуру-биле, регионнуң Өөредилге болгаш эртем яамызының https://monrt.rtyva.ru/index.php/ru/ сайтызында август 11-ниң хүнүнде кандыг хостуг олуттар барының дугайында дыңнадыгны салган.

Владимир Путин Тыва Республиканың Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг-биле ужурашкан 13.08.2021 Владимир Путин Тыва Республиканың Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг-биле ужурашкан
Владимир Путин Тыва Республиканың Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг-биле видеоконференция чурумунга ажыл-агыйжы ужуражылганы кылган. 

Тыва Арат Республиканың үндезилеттинип тургустунганындан бээр 100 чылдаан оюнга тураскааткан кол хемчеглер ПЛАНЫ 12.08.2021 Тыва Арат Республиканың үндезилеттинип тургустунганындан бээр 100 чылдаан оюнга тураскааткан кол хемчеглер ПЛАНЫ
Республикада эпидемиологтуг таарымчалыг эвес байдалды өөренип көргеш, Росхереглелхайгааралдың Тыва Республикада эргелелиниң сүмелээни-биле, Тыва Арат Республиканың үндезилеттинип тургустунганындан бээр 100 чыл болган оюнга тураскааткан хемчеглерни онлайн хевирге эрттирерин шиитпирлээн.

Тывада чоннуң малчыннар Наадымы-2021 байырлалды соңгаарлаткан 12.08.2021 Тывада чоннуң малчыннар Наадымы-2021 байырлалды соңгаарлаткан
ТР-ниң Баштыңының 2021 чылдың июль 6-да «Тыва Республикада чаа коронавирус халдавырының (СOVID-19) нептерээни-биле холбаштыр, Тыва Республикада чурттакчы чоннуң санитар-эпидемиологтуг чаагай чоруун хандырар хемчеглер дугайында» №223 чарлыынга даянгаш, республикада эпидемиологтуг таарымча чок байдалды өөренип көргеш, “Наадым-2021” чоннуң малчыннар байырлалын байырлаар дугайында” 2021 чылдың август 2-де № 398 доктаалын күш чок болдуруп, август 13-те малчыннарның “Наадым-2021” байырлалынга тураскааткан хемчеглерни онза айтыышкын үнгүжеге, элээн соңгаарладыр деп шиитпирлээн.

Тывада тожу тываларының төпчүткен каттыжыышкыны тургустунган 12.08.2021 Тывада тожу тываларының төпчүткен каттыжыышкыны тургустунган
Тере-Хөл, Мөңгүн-Тайга база Тожу кожууннарында тожу тываларының общиналар удуртукчулары 2021 чылдың май 21-де тургузукчу хуралды эрттиргеш, Тываның девискээринде Сибирьниң биче буурай үндезин чоннары – тожу тываларын мөөңнээн каттыжыышкынны тургузар дугайында шиитпирни хүлээп алган.

12.08.2021 Тывада чон чизезинге белеткел ажылдарында четпестерни чайлады
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның удуртуп эрттиргени, чон чизезинге белеткел ажылдарының кайы хире чоруп турарын чугаалашкан хуралда, Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы - экономика сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Айдыс Сат чизезинге белеткел ажылдарының беш көргүзүүнүң ийизин республика кылган деп илеткээн.

Тываның Каа-Хем кожуунда «Өөредилге» национал төлевилел боттанылгазы-биле «Өзүлде точкалары» өөредилге төптери ажыттынар 11.08.2021 Тываның Каа-Хем кожуунда «Өөредилге» национал төлевилел боттанылгазы-биле «Өзүлде точкалары» өөредилге төптери ажыттынар
2021 чылда «Өөредилге» национал төлевилел боттанылгазы-биле, Каа-Хем кожууннуң өөредилге организацияларынга бойдус-эртем база технология угланыышкыннарлыг “Өзүлде точкалары” деп ийи өөредилге төптерин ажыдар.

Тываның күрүне университединиң Кадыкшыл төвүнде COVID-19-ка тарылга пунктузун ажыткан 11.08.2021 Тываның күрүне университединиң Кадыкшыл төвүнде COVID-19-ка тарылга пунктузун ажыткан
Ленин кудумчузунуң 5 дугаар бажыңында, Тываның күрүне университединиң 2-ги корпузунда, коронавируска удур тарыышкын чорудар немелде пунктуну август 10-да ажыткан.

Тыва Республикада коронавирус талазы-биле август 11-де эпидемиологтуг байдал 11.08.2021 Тыва Республикада коронавирус талазы-биле август 11-де эпидемиологтуг байдал
Эрткен хонукта 836 кижи экижип, сегээн. Август 10-да лабораторлуг шинчилелдерни кылгаш, аараан чаа 122 кижини илереткен: 

Тывада «Спутник лайт» вакцинаның ээлчеглиг кезээ келген 11.08.2021 Тывада «Спутник лайт» вакцинаның ээлчеглиг кезээ келген
Тыва чаңгыс катап салыр «Спутник лайт» деп 9500 вакцинаны алган. Чурттуң “ковидке” удур бүдүргени вакциназының 10 муң хире санныы бо чоокку хүннерде база келир.

Тываның Баштыңының соңгулдаларынче бешки кордакчы бүрүткеткен 11.08.2021 Тываның Баштыңының соңгулдаларынче бешки кордакчы бүрүткеткен
Тываның Соңгулда комиссиязы республика баштыңының соңгулдаларынче база бир кордакчыны – орус болгаш тыва дылдар башкызы, КПРФ партиядан Чойгана Седен-оолду бүрүткээн.

Владислав Ховалыг-биле «Дорт чугааже» 436 дыңнадыг келген 10.08.2021 Владислав Ховалыг-биле «Дорт чугааже» 436 дыңнадыг келген
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг-биле болур “Дорт чугааже” хамаатылардан 436 дыңнадыг кирген, республика чурттакчыларының салган айтырыгларының хөй кезии тудуг болгаш чурттаар оран-савага хамааржыр.

Тываның Экономика яамызы биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук объектилерин деткиир конкурсту чарлаан 10.08.2021 Тываның Экономика яамызы биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук объектилерин деткиир конкурсту чарлаан
Тыва Республиканың Экономика яамызы биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилериниң бараан бүдүрүлгезин, ажылдарын болгаш ачы-дуза чедирилгезин ажыдып база (азы) эде чаартыр сорулгалыг дериг-херекселдер садар чарыгдалдарның чамдыызынга (50%) субсидия кылдыр күрүне саң-хөө деткимчезин бээри-биле, 

Чаа 2021 өөредилге чылында Тывада 7184 биргиклассчылар школаже кирерлер 09.08.2021 Чаа 2021 өөредилге чылында Тывада 7184 биргиклассчылар школаже кирерлер
Тыва Республиканың Чазааның бөгүнгү аппарат хуралында, Тываның өөредилге болгаш эртем сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Солангы Тамчай өөредилге албан черлериниң чаа өөредилге чылынга белеткелин илеткээн.

Август 22-де «Шериг ралли» маргылдаазының делегей чергелиг чадазы Тывага эгелээр 09.08.2021 Август 22-де «Шериг ралли» маргылдаазының делегей чергелиг чадазы Тывага эгелээр
Август 22 - 29 хүннеринде Тывага эртер “Шериг ралли” армейжи бүгү-делегей оюннарының (АрМИ-2021) делегей маргылдаазынга киржири-биле, Кыдаттың Улустуң  хостакчы армиязының командазы демир-оруктап “Абакан” станцияда чедип келген.

Октябрьның 14-15 хүннеринде Тывага тудуг талазы-биле бирги шуулган болуп эртер 09.08.2021 Октябрьның 14-15 хүннеринде Тывага тудуг талазы-биле бирги шуулган болуп эртер
Тываның Чазаа-биле кады Енисей Сибири хөгжүлде корпорациязы, октябрьның 14-15 хүннеринде Кызылда Аныяктар ордузунга, тудуг талазы-биле бирги шуулганны чыыр.

Владислав Ховалыг Тываның чурттакчылары-биле «Дорт чугааны» эрттирер 09.08.2021 Владислав Ховалыг Тываның чурттакчылары-биле «Дорт чугааны» эрттирер
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күседип турар Владислав Ховалыг республиканың чуртаакчыларын дүвүреткен айтырыгларга харыылаары-биле, август 15-те «Дорт чугааны» чорудар.

Артек Тывадан салым-чаяанныг уругларны манап турар 09.08.2021 Артек Тывадан салым-чаяанныг уругларны манап турар
«Артек» уругларның делегей төвү, 2021 чылдың август 23-тен сентябрь13-ке чедир, «Морская феерия в Артеке» деп Х-гу  сменаже уругларны чыырын, Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы дыңнаткан.

Тываның найысылалының хоорай кыдыында чаа школазынче 308 биргиклассчылар бижиткен 06.08.2021 Тываның найысылалының хоорай кыдыында чаа школазынче 308 биргиклассчылар бижиткен
“Өөредилге” национал төлевилел-биле Кызыл хоорайның солагай талакы дачалар ниитилелинде туткан амгы үениң школазы бо чаа өөредилге чылында ажыттынар. Өөредилге черинде 25 өөреникчиге таарыштырган 33 класс-комплектиге 825 кижи өөренип эгелээр.

Тываның найысылалында чаа эмчи-диагностика төвү ажыттынарынга белен 06.08.2021 Тываның найысылалында чаа эмчи-диагностика төвү ажыттынарынга белен
Россияның президентизи Владимир Путинниң даалгазы-биле, Россия Федерациязының Камгалал яамызының тудуп үндүргени, Тываның найысылалында чаа эмчи-диагностика төвү бо чылдың августта ажыттынар.

Тываның Чазаа найысылалдың оруктарын септээринче 180 млн рубльди тускайлаан 06.08.2021 Тываның Чазаа найысылалдың оруктарын септээринче 180 млн рубльди тускайлаан
«Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары» национал төлевилел күүселдези-биле, 2019 чылдан тура, Кызылда оруктарны септеп, кудумчуларны чаагайжыдары уламчылап турар.

«Кадык камгалалы» национал төлевилел шугуму-биле алган чаа эмнелге дериг-херекселдериниң ачызында Тывада ыжык аарыгларындан чок болур чорук 5,5% кызырылган 06.08.2021 «Кадык камгалалы» национал төлевилел шугуму-биле алган чаа эмнелге дериг-херекселдериниң ачызында Тывада ыжык аарыгларындан чок болур чорук 5,5% кызырылган
Тывада республиканың онкология диспансеринде “Кадык камгалалы” национал төлевилел боттаныышкыны-биле ыжык аарыгларын эмнеп, шинчиир эң сөөлгү үениң эмчи дериг-херекселдери келген.

Тывада хөй ажыл-чорудулгалыг төптер август 6-дан хамаатыларны катап хүлээп эгелээр 05.08.2021 Тывада хөй ажыл-чорудулгалыг төптер август 6-дан хамаатыларны катап хүлээп эгелээр
Август 6-дан Тывада хөй ажыл-чорудулгалыг төптер баш бурунгаар бижидилге-биле хамаатыларны хүлээп эгелээр.

Тываның Күртудуг чагыы “шүшпең” тудугжулар даңзызын тургускан 05.08.2021 Тываның Күртудуг чагыы “шүшпең” тудугжулар даңзызын тургускан
Тывада чамдык тудуг организациялары өскүстерге бажыңнар тудар конкурсту ойнап алгаш, даанган хүлээлгелеринге күш четпейн турар.

Тывада 35 көдээ фельдшер-акушер пунктуларын 2021 чылда интернет четкизинге кожар 05.08.2021 Тывада 35 көдээ фельдшер-акушер пунктуларын 2021 чылда интернет четкизинге кожар
“Кадык камгалалы” национал төлевилелдиң “Кадык камгалалының чаңгыс аай күрүнениң информастыг ситемазынга кадык камгалалында чурагайлыг чаңгыс шөлдү тургузары” федералдыг төлевилел-биле Тывада 54 ФАП-ты 2019-2020 чылдарда улуг Интернет четкизинге кошкан.

«Россети ФСК ЕЭС» компания Тывада Ак-Довурак хоорайны идегелдиг чырык-биле хандырар 05.08.2021 «Россети ФСК ЕЭС» компания Тывада Ак-Довурак хоорайны идегелдиг чырык-биле хандырар
«Россети ФСК ЕЭС» энергетика компаниязы бо кыш дүшкүжеге, «Ак-Довурак» 220 кВ подстанцияга энергияның күчү- күжүн өйлээр, амгы үениң 37 дериг-херекселин салып, Тываның барыын чүгүнде экономиктиг төп - 30 муң хире чурттакчылыг Ак-Довурак хоорай-биле ол чоок кавы кожууннарны база даг-дүгү тывыш комбинадын идегелдиг чырык-биле хандырар.

Тываның күрүне университединиң студентилериниң база ажылдакчыларының хөй кезии COVID-19-тан тарыткан 05.08.2021 Тываның күрүне университединиң студентилериниң база ажылдакчыларының хөй кезии COVID-19-тан тарыткан
Тываның күрүне университединде ажылдакчылар, башкылар база студентилер коронавирустан тарыдып турар. ТывКУ-нуң Кадыкшыл төвү өөредилге чериниң ажылдакчыларының болгаш студентилериниң чартыындан хөйү тарыдып алганын дыңнаткан.

Россияның кадык камгалал яамызының эксперттери Тываның кадык камгалал тургузуунуң ажылынга үнелелди берген 05.08.2021 Россияның кадык камгалал яамызының эксперттери Тываның кадык камгалал тургузуунуң ажылынга үнелелди берген
Тыва Республиканың Баштыңы албан-хүлээлгени күүседип турар Владислав Ховалыгның даалгазы-биле, Кадык камгалал яамызының чалааны эксперт эмчилери эрткен субботадан бээр Тывада ажылдап турар.

Өскүс уругларга чурттаар оран-сава тудуу чүгле 51 хуу күүсеттинген 05.08.2021 Өскүс уругларга чурттаар оран-сава тудуу чүгле 51 хуу күүсеттинген
Бо неделяның аппарат хуралының темазы – эрге-чагырганың регион болгаш тус черде органнарының хүн бүрүде таваржып турары өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларга чурттаар оран-сава тудуунуң айтырыы болган.

Тываның дөрт муниципалитеттеринде чылыг энергиязы дээш тарифти эвээжеткен 04.08.2021 Тываның дөрт муниципалитеттеринде чылыг энергиязы дээш тарифти эвээжеткен
Тыва Республиканың «ТЭК4 башкарыкчы компания» күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезинче чылыг хандырылгазының объектилерин үр хуусаада дамчыдар дугайында чөпшээрежилгелиг дугуржулга езугаар, чылыг энергиязын бүдүргенинге чарыгдалдарны кызырган.

Тывада экономика адырларын чурагайжыдар талазы-биле эртем-практиктиг конференция болуп эрткен 04.08.2021 Тывада экономика адырларын чурагайжыдар талазы-биле эртем-практиктиг конференция болуп эрткен
Россия Федерациязында Эртем болгаш технологиялар чылынга база Тыва Арат Республиканың 100 чылдаанынга тураскаадып, Тывада “Депшилгелиг технологияларның айыыл чок чоруу – чурагай трансформациязының өзээ” деп онлайн эртем-практиктиг конференциязының ажылынга регион экономиказының адырларын чурагайжыдарының стретегиязын сайгарып чугаалашкан.

«Өөредилге» национал төлевилел-биле ыраккы Үжеп-Аксы суурда спортчу шөлдү туткан 04.08.2021 «Өөредилге» национал төлевилел-биле ыраккы Үжеп-Аксы суурда спортчу шөлдү туткан
«Өөредилге» национал төлевилелдиң «Уруг бүрүзүнүң чедиишкини» төлевилелиниң федералдыг акша-хөреңгизи-биле спортчу объект туттунганын, Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы дыңнаткан.

Август 15-ке чедир Тываның муниципалитеттеринде чизе участоктары ажылын организастаар ужурлуг 04.08.2021 Август 15-ке чедир Тываның муниципалитеттеринде чизе участоктары ажылын организастаар ужурлуг
Россия Федерациязының Чазааның даргазының бирги оралакчызы Андрей Белоусовтуң удуртулгазы-биле чурттакчы чоннуң чизезин эрттиреринге регионнарның белеткелиниң дугайында июль 23-те болган ВКС хуралга, Тыва Республиканың белеткели куду дээрзин демдеглээн.

Тывада аңныыр курлавырларынга өйлээн аң-меңни тодараткан 03.08.2021 Тывада аңныыр курлавырларынга өйлээн аң-меңни тодараткан
Тыва Республиканың Баштыңының 2021 чылдың июль 30-де №258 Чарлыы-биле, 2021 чылдың август 1-ден 2022 чылдың август 2-ге чедир республика девискээринде аңныыр курлавыларының тывыжын өйлээн сан-чурагайны бадылаан.

Тываның хан-дамыр төвү чартыктаан кижилерниң кадыкшылын катап быжыглаар дериг-херекселдерни алган 03.08.2021 Тываның хан-дамыр төвү чартыктаан кижилерниң кадыкшылын катап быжыглаар дериг-херекселдерни алган
“Кадык камгалал” национал төлевилелдиң “Чүрек-дамыр аарыглары-биле демисел” федералдыг төлевилел шугуму-биле, сөөлгү ийи чылда, республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң регионнуң хан-дамыр төвү хан эргилдезиниң аарыгларын шинчилеп, эмнээр амгы үениң 15 аппарадын алган деп, Тываның Кадык камгалал яамызы дыңнаткан. 

Тывада август 1-ден электроэнергия өртээ эвээжээн 03.08.2021 Тывада август 1-ден электроэнергия өртээ эвээжээн
Август 1-ден эгелеп, Тывада юридиктиг черлер болгаш чон чырык өртээн эвээжеткен тариф-биле төлеп эгелээн. Юридиктиг черлерге чырыктың өртээ июль 1-ден 28% кызырылган. 

«Кадык камгалал» нацтөлевилел шугуму-биле Тыва көжүп чоруур ФАП-тарны алган 03.08.2021 «Кадык камгалал» нацтөлевилел шугуму-биле Тыва көжүп чоруур ФАП-тарны алган
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр када күүседип турар Владислав Ховалыг республиканың кадык камгалал адырында чугула болуушкуннуң дугайында бодунуң блогунда бижээн:

Шагаан-Арыгның чурттакчыларынга - арыг суг 02.08.2021 Шагаан-Арыгның чурттакчыларынга - арыг суг
«Чурттаар оран-сава база хоорай хүрээлели» национал төлевилелдиң “Арыг суг” федералдыг төлевилели-биле, Тывага 2021-2022 чылдарда Шагаан-Арыг хоорайның суг арыглаар черин эде чаартыр.

Тывада Covid-19-биле холбашкан элээн каш кызыгаарлаашкыннарны сулараткан 02.08.2021 Тывада Covid-19-биле холбашкан элээн каш кызыгаарлаашкыннарны сулараткан
Тываның Чазак Даргазының оралакчызы – регионнуң экономика сайыдының албан-хүлээлгезин күүседип турар Айдыс Сат Тывада коронавирус хамчыындан аарыыры чавырлып эгелээнинден, бизнес адырында кызыгаарлаашкынныг хемчеглериниң чамдыызын кошкадып эгелээнин дыңнаткан.

Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чылынга тураскааткан эң эки турисчи маршрут дээш мөөрейни Тываның найысылалында чарлаан 02.08.2021 Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чылынга тураскааткан эң эки турисчи маршрут дээш мөөрейни Тываның найысылалында чарлаан
Мөөрейниң кол сорулгазы:
1. Кызылдың турисчи курлавырын хөгжүдери, республиканың төөгү болгаш культура өнчү-салгалын нептередири.
2. Туризм адырында сайгарлыкчы чорукту хөгжүдеринге чижилгелиг байдалды тургузары.

Тывада ажы-төлдүг өг-бүлелер чаа өөредилге чылы-биле чаңгыс удаа бээр төлевирни ап эгелээн 02.08.2021 Тывада ажы-төлдүг өг-бүлелер чаа өөредилге чылы-биле чаңгыс удаа бээр төлевирни ап эгелээн
Бүгү Россияда 6-дан 18 хар чедир назылыг уруг бүрүзүнге, база ниити өөредилге программазы-биле өөренип турар кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг 18 хардан 23 харлыг кижилерге, 10 муң рубль хемчээлдиг чаңгыс удаа бээр төлевирни РФ-тиң Пенсия фондузунуң республикада салбыры бөгүн төлеп эгелээн.

Тывада коронавирус пандемиязындан киирген кызыгаарлаттынган хемчеглерниң чамдыызын кошкадып эгелээн 02.08.2021 Тывада коронавирус пандемиязындан киирген кызыгаарлаттынган хемчеглерниң чамдыызын кошкадып эгелээн
Росхереглелхайгааралының Тыва Республикада эргелели, бөгүнде COVID-19 аарыының эпидбайдалы чүгээртеп, хүнде-ле аараан кижилерниң саны эвээжеп эгелээнин дыңнаткан. 

Тываның Баштыңының түр үеде күүседикчизиниң онлайн-хүлээп алыышкынынга Америкадан өг-бүле киришкен 02.08.2021 Тываның Баштыңының түр үеде күүседикчизиниң онлайн-хүлээп алыышкынынга Америкадан өг-бүле киришкен
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг онлайн харылзаа-биле хамаатылар хүлээп алыышкынын чоруткан.

Тывада “Суг – айыыл чок девискээр!" акцияның ийиги чадазы эгелээн 30.07.2021 Тывада “Суг – айыыл чок девискээр!" акцияның ийиги чадазы эгелээн
Республиканың суг объектилеринде, чайгы айларның сөөлгү неделязында-ла, ведомстволар аразының калбак акциязы эртип турар.

Тывада башкыларның чылдың август хуралы август 26-да болуп эртер 30.07.2021 Тывада башкыларның чылдың август хуралы август 26-да болуп эртер
Регионнуң башкылар ниитилежилгезиниң эң улуг болуушкуну – өөредилге системазының ажылдакчыларының республика конференциязы август 26-да болуп эртер.

Тывага Covid-19 аарыының июльда эң дүшкүүрлүг үезинде 17 кижи чок болган 30.07.2021 Тывага Covid-19 аарыының июльда эң дүшкүүрлүг үезинде 17 кижи чок болган
Эрткен неделяда, Кадык камгалал яамызынга өлүм-чидимнерниң чылдагааннарын тургузар талазы-биле эксперт комиссиязының хуралында, 2021 чылдың июль 1-ден болган өлүмнүг шупту чоруктарны сайгарып көрген.

«Эмчи ачы-дузазының экспорту» федералдыг төлевилел-биле 253 даштыкы кижи Тывага шинчидип, эмнеткен 29.07.2021 «Эмчи ачы-дузазының экспорту» федералдыг төлевилел-биле 253 даштыкы кижи Тывага шинчидип, эмнеткен
«Кадык камгалалы» национал төлевилелдиң «Эмчи ачы-дузазының экспорту» федералдыг төлевилел күүселдези-биле чылда 200 даштыкы кижини хүлээр тургаш, 2021 чылдың бирги чартыында Тывага 253 кижиге ачы-дузаны көргүскен.

Тывада 5 287 кижи Covid-19-тан вакцинаның ийиги тарылгазын ап келбээн 29.07.2021 Тывада 5 287 кижи Covid-19-тан вакцинаның ийиги тарылгазын ап келбээн
Тываның Кадык камгалал яамызы чаа коронавирус халдавырындан база ону аар эрттеринден камгалал кылдыр тарылганың долу курузун салдырып алыры чугула деп айтып турар.

Шериг албанынче Тывадан 608 оол аъттанган 29.07.2021 Шериг албанынче Тывадан 608 оол аъттанган
2021 чылдың апрель 5-тен июнь 30-ге чедир Тывага эрткен келдириишкин кампаниязының түңнели-биле алырга, Россия армиязының одуруунга шериг албанын эрттирер кылдыр 608 аныяк оолдар аъттаныпкан.

Владислав Ховалыг ажылчын сургакчылаашкыннар үезинде берген даалгалар күүселдезинге хамаарыштыр муниципалитеттерниң ажылын сойгалаан 28.07.2021 Владислав Ховалыг ажылчын сургакчылаашкыннар үезинде берген даалгалар күүселдезинге хамаарыштыр муниципалитеттерниң ажылын сойгалаан
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның даргалаашкыны-биле, бөгүн республика чазаанга, Тываның кожууннарынче үнүүшкүннер үезинде берген даалгаларынга хамаарыштыр контроль шагы эрткен.

2021 чылдың бирги чартыында национал төлевилелдерниң Тывада кайы хире күүсеттингенин түңнээн 28.07.2021 2021 чылдың бирги чартыында национал төлевилелдерниң Тывада кайы хире күүсеттингенин түңнээн
Тываның Чазаанда Төлевилел ажыл-чорудулгазының эргелели бо чылдың бирги чартыында республикада национал төлевилелдер күүселдезиниң түңнелин үндүрген.

Тывада 1720 санныг «Спутник-лайт» вакцинаны эккелген 28.07.2021 Тывада 1720 санныг «Спутник-лайт» вакцинаны эккелген
Тываның Кадык камгалал яамызы ооң дугайында дыңнатпышаан, Н.Ф. Гамалея аттыг эпидемиология болгаш микробиология шинчилээр национал төптүң чаа коронавирус хамчыынга удур чогаадып кылганы холушкак угланыышкынныг «Спутник-лайт» вакцина

Тывада «Каргыраа – 2021» ырактан киржир делегей чергелиг мөөрейни чарлаан 28.07.2021 Тывада «Каргыраа – 2021» ырактан киржир делегей чергелиг мөөрейни чарлаан
Тыва культура төвү Тыва Республиканың Культура яамызының деткиишкини-биле, Кыргыс Соруктунуң 120 харлаан юбилейинге, Тыва Арат Республиканың тургустунганындан 100 чылдаанынга, Эрзин кожууннуң 80 чыл болган юбилейинге база Тыва Республикада Хѳѳмей хүнүнге тураскаадып, «КАРГЫРАА – 2021» ырактан киржир делегей чергелиг мөөрейни эрттирерин  чарлаан.

Тываның Экономика яамызы 2022 чылда акшаландырар күрүне программаларының даңзызын тургускан 28.07.2021 Тываның Экономика яамызы 2022 чылда акшаландырар күрүне программаларының даңзызын тургускан
“Ээлчеглиг саң-хөө чылында база планныг үеде Тыва Республиканың республика бюджединиң төлевилелин тургузар база Тыва Республиканың албан медицина камгаладылгазының территориалдыг фонд бюджединиң төлевилелин тургузар чурум дугайында” 

Тываның чедери берге кожууннарынче 2079,35 тонна хөмүрнү сөөртүп чедирген 28.07.2021 Тываның чедери берге кожууннарынче 2079,35 тонна хөмүрнү сөөртүп чедирген
Тываның 13 кожуунунда, чедери берге 30 суурларында, социал адырның 125 объектилеринге одаар чүүлдү садып, сөөртүп чедирери-биле, 2021 чылдың республика бюджединде 15310 тонна хөмүр хереглелинге 45 540,1 муң рубль хемчээлдиг субсидияны тускайлаан.

Владислав Ховалыг чаа ЧКА яамызының ажыл-чорудулгазын Тываның найысылалын болгаш кожууннарын чаагайжыдарынче угландырган 28.07.2021 Владислав Ховалыг чаа ЧКА яамызының ажыл-чорудулгазын Тываның найысылалын болгаш кожууннарын чаагайжыдарынче угландырган
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр када күүседип турар Владислав Ховалыг социал четкилерде бодунуң арынында, ЧКА чаа сайыдының дузазы-биле республиканың чуртталга-коммунал ажыл-агыйын эде-хере тырттарын дыңнаткан.

Тывада Covid-19-тан аарыыр чорук чавырылза-даа, эпидемиологтуг байдал нарын болуп артпышаан 28.07.2021 Тывада Covid-19-тан аарыыр чорук чавырылза-даа, эпидемиологтуг байдал нарын болуп артпышаан
Тыва Республиканың Чазааның даргазының албан хүлээлгезин күүседип турар Саида Сенгииниң удуртканы оперативтиг штаб хуралында, Тываның кол санитар эмчизи Людмила Салчак республикада коронавирус аарыы бадып эгелээнин илеткээн.

Тывада малды хүр-менди кыштагладырынга 254 505 тонна мал чеми херек 27.07.2021 Тывада малды хүр-менди кыштагладырынга 254 505 тонна мал чеми херек
Тываның Чазааның аппарат хуралында мал чеминиң белеткели кайы хире чоруп турарын чугаалашкан. 2021-2022 чылдың кыштаглаашкынында 296 003 баш малды хүр-менди ажырар дизе, 254 505 тонна сиген-ширбиилди белеткээр.

Тываның Чазаа күрүне программаларынга киржир чагыгларны камгалаарын күштелдирер 27.07.2021 Тываның Чазаа күрүне программаларынга киржир чагыгларны камгалаарын күштелдирер
2022-2023 чылдарда федералдыг бюджеттен акшаландырар республика болгаш федералдыг программаларны боттандырар дээш, бюджет чагыгларын камгалаарын Тываның Чазаанга чугаалажып көрген. 

Тывада «Өөредилге» национал төлевилел боттанылгазы-биле школалар туттунуп, албан черлериниң материал-техниктиг баазазы чаарттынып, өөредилге төптери ажыттынар 27.07.2021 Тывада «Өөредилге» национал төлевилел боттанылгазы-биле школалар туттунуп, албан черлериниң материал-техниктиг баазазы чаарттынып, өөредилге төптери ажыттынар
«Өөредилге» национал төлевилелдиң 2021 чылда боттанылгазы-биле, Тывада алды регион төлевилелинче 449,5 млн. рубльди тускайлаан. Ында «Амгы үениң школазынче» - 392,0 млн. рубль, «Уруг бүрүзүнүң чедиишкининче» - 45,8 млн. рубль, «Чурагайлыг өөредилге хүрээлелинче» - 11,7 млн. рубль көрдүнген.

«Россия Федерациязының чурагайлыг экономиказы» национал төлевилел боттанылгазы-биле Тываның ыраккы сууру Тоолайлыгны интернетке кошкан 26.07.2021 «Россия Федерациязының чурагайлыг экономиказы» национал төлевилел боттанылгазы-биле Тываның ыраккы сууру Тоолайлыгны интернетке кошкан
Тываның Информатизация болгаш харылзаа яамызы республиканың чедери берге эң ыраккы сууру – Мөңгүн-Тайга кожууннуң Тоолайлыг сумузунче оптиктиг удазынны шөйерин дооскан деп дыңнаткан.

Тывада «Кадык камгалал» национал төлевилел чорудуу-биле 1046 аарыг кижи халас эмнерни алган 26.07.2021 Тывада «Кадык камгалал» национал төлевилел чорудуу-биле 1046 аарыг кижи халас эмнерни алган
“Кадык камгалалы” национал төлевилелдиң “Чүрек-дамыр аарыглары-биле демисел" угланыышкынында Тыва эрткен чылга деңнээрге 3 млн рубль хөйге, азы 19398,78 муң рубль акшага эм-таңны алыры планнаттынган.

Тывада уруглар садтарының кижизиттирикчилериниң аразынга Тыва Арат Республиканың 100 чылдаанынга тураскаадып, “Мээң Тывам” деп шүлүк мөөрейи чарлаттынган 26.07.2021 Тывада уруглар садтарының кижизиттирикчилериниң аразынга Тыва Арат Республиканың 100 чылдаанынга тураскаадып, “Мээң Тывам” деп шүлүк мөөрейи чарлаттынган
Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы назы четпээн өөредилге албан черлеринде салым-чаяанныг уругларны илередип, деткивишаан, хоочуннарга кичээнгейлиг, энерел сеткилдиг болгаш хүндүткелдиг болурун, төрээн чуртунга ынакшылды болгаш ооң эрткен төөгүзүнге чоргааралды кижизидер сорулга-биле, Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чыл болганынга тураскаадып, “Мээң Тывам” деп уран номчулганың республика мөөрейин чарлаан.

Тывада Гам-Ковид-Вак вакцинаның ээлчеглиг партиязын эккелген 24.07.2021 Тывада Гам-Ковид-Вак вакцинаның ээлчеглиг партиязын эккелген
Тываның Кадык камгалал яамызы, бир хапта-ла 2 доза эм бар, бирги база ийиги тарыышкынга ажыглаар 600 доза вакцина келгенин дыңнаткан. Кызыл хоорайда хереглел улуг болганындан, ону мында тарылга пунктуларынга үлээн.

«Ачы-буянның дээрбээ» фонд аар өртектиг эмнерни тыва уругларга тускайлаан 23.07.2021 «Ачы-буянның дээрбээ» фонд аар өртектиг эмнерни тыва уругларга тускайлаан
Амы-тынга онза айыылдыг болгаш хоочураан аарыгларлыг уругларны деткиир “Ачы-буянның тырыкызы” фонд ховар таваржыр берге аарыгларлыг уругларга Нусинерсен биле Рисдиплам деп аар өртектиг эмнерни тускайлап бээрин шиитпирлээн.

Тываның найысылалында “Чуртталга бажыңнары болгаш хоорай хүрээлели” төлевилел чорудуу-биле «Южный» микрорайонда аллеяны чаагайжыткан 23.07.2021 Тываның найысылалында “Чуртталга бажыңнары болгаш хоорай хүрээлели” төлевилел чорудуу-биле «Южный» микрорайонда аллеяны чаагайжыткан
“Чуртталга бажыңнары болгаш хоорай хүрээлели” национал төлевилелдиң “Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри” федералдыг төлевилел ачызында, Тываның найысылалында 5 дугаар школа чанында “Южный микрорайонда аллея” биле Ангара бульвары кудумчуда 25/2 бажыңның дужунда хөй-ниити девискээрин чаагайжыдары дооступ турар.

«Ыжык аарыглары-биле демисел» төлевилел-биле Тывада эмигде ыжык аарыгларын эге чадазында илередип турар 23.07.2021 «Ыжык аарыглары-биле демисел» төлевилел-биле Тывада эмигде ыжык аарыгларын эге чадазында илередип турар
“Кадык камгалалы” национал төлевилелдиң “Ыжык аарыглары-биле димисел” төлевилел чорудуу-биле, республиканың онкология диспансери чаа эмчи дериг-херекселдери-биле четчелеттинип турар.

“Кадык камгалалы” национал төлевилел чорудуу-биле Тываның ыраккы суурлары – Мугур-Аксы биле Тоора-Хемге вертолет хондурар чаа шөлдерни тудар 22.07.2021 “Кадык камгалалы” национал төлевилел чорудуу-биле Тываның ыраккы суурлары – Мугур-Аксы биле Тоора-Хемге вертолет хондурар чаа шөлдерни тудар
Тыва Республиканың Баштыңының албан-хүлээлгезин түр када күүседип турар Владислав Ховалыг «Кадык камгалалы» национал төлевилелдиң “Бирги эмчи-санитар дузазы көргүзер системаны хөгжүдери» төлевилел күүселдези-биле санитар авиациязын ажыглаан эмчи дузазының чедингирин хандырарын онза контрольда алган.

Тываның абитуриентилери-биле тускайлаан олуттарже 919 керээни чарган 22.07.2021 Тываның абитуриентилери-биле тускайлаан олуттарже 919 керээни чарган
Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының медээзи-биле алырга, республиканың болгаш Россияның дээди өөредилге черлеринче улаштыр дужаап кирер кылдыр абитуриентилер-биле 919 тускай олуттарлыг керээлерни 2021 чылдың июль 20-ге чедир чарган. 

Россияның чыынды командалар кежигүннери болур тыва спортчуларга Тываның Баштыңының стипендияларын доктааткан 22.07.2021 Россияның чыынды командалар кежигүннери болур тыва спортчуларга Тываның Баштыңының стипендияларын доктааткан
Россияның чыынды командалар кежигүннери – тыва спортчуларга спортчу чедиишкиннери дээш регион Баштыңының 7000 рубль хемчээлдиг ай санының стипендилерин тывыскан.

Тывада «Эмчилерге четтирдивис» акция эгелээн 22.07.2021 Тывада «Эмчилерге четтирдивис» акция эгелээн
Пандемияның үшкү чалгыының үезинде, коронавирус-биле демиселдиң мурнуку одуруунда дүн-хүн дивейн ажылдап турар эмчи ажылдакчыларын деткиир сорулгалыг “Эмчилерге четтирдивис” деп акция июль 20-де Тывада катап ажылын эгелээн.

Тывада Фермер школазынга халас өөренир күзелдиглерден билдириишкиннерни хүлээп эгелээн 22.07.2021 Тывада Фермер школазынга халас өөренир күзелдиглерден билдириишкиннерни хүлээп эгелээн
Тывада фермер ажыл-агыйын хөгжүдүп, ук ажылды эгелеп чоруур болгаш холда тудуп алганнарга бизнести чорударының база бүдүрүлгениң хемчээлин өстүрериниң чажыттарынга өөредир сорулгалыг фермерниң школазынга халас өөредир кылдыр август 12-ге чедир чыылданы эгелээн.

Тыва Арат Республиканың 100 чылынга уткуштур республика найысылалында оран-саваларның даштыкы аян-шинчизинге мөөрейни чарлаан 22.07.2021 Тыва Арат Республиканың 100 чылынга уткуштур республика найысылалында оран-саваларның даштыкы аян-шинчизинге мөөрейни чарлаан
Кызылдың мэриязы Тыва Арат Республиканың 100 чылынга уткуштур сайгырлыкчы субъектилер аразынга оран-савазын чараштыр шимеп алганынга көрүлде мөөрейни чарлаан.

Владислав Ховалыг ханы кажыыдалын илереткен 30.06.2021 Владислав Ховалыг ханы кажыыдалын илереткен

Дүүн, июнь 29-та, кежээки үеде Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана – Бажың-Алаак автооруунга транспорт хөлгези аңдарылган, ооң түңнелинде руль артынга чораан назы четпээн оол мөчээн.
Баш буруңгаар медээден алырга, Чадаана хоорайның 13 харлыг чурттакчызы «УАЗ-31512» марканың автомашиназын мунуп чорааш, башкарылгага күш четпейн, машинаны аңдарган. Чолаачы-биле кады машина иштинге 12-14 хар назылыг 6 назы четпээн пассажир чораан.


Тывада уруглар дыштаныр чайгы лагерьлерниң ийиги сезонун сонгаарлаткан. Ада-иелер 8 (394-22) 2-70-75, 2-17-44 дугаарлыг “изиг-шугум” телефоннарынче долгап болур  30.06.2021 Тывада уруглар дыштаныр чайгы лагерьлерниң ийиги сезонун сонгаарлаткан. Ада-иелер 8 (394-22) 2-70-75, 2-17-44 дугаарлыг “изиг-шугум” телефоннарынче долгап болур

Республикада эпидемилогтуг байдалдың нарыыдап турарын база уруглар дыштаныр «Байлак» лагеринге Сovid-19 халдавырлыг аарыгның өөскээнин барымдаалап, Тываның шупту чайгы дыштанылга лагерьлериниң ийи дугаар сезонун түр када соксадырының дугайында ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Саида Сенгии дыңнаткан. Ук шиитпирни коронавирус хамчыының нептерели-биле демисел чорудар штаб  база Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр када күүседип турар Владислав Ховалыг деткээн.

«Байлак» лагеринге дыштанып турган уругларның чамдыызын “Буян-Бадыргы” аалчылар бажыңында чыттырган 29.06.2021 «Байлак» лагеринге дыштанып турган уругларның чамдыызын “Буян-Бадыргы” аалчылар бажыңында чыттырган

“Байлак” лагеринге аарыг кижилер-биле холбаа тудуп турган уругларны «Буян-Бадыргы» аалчылар өргээзинче көжүрериниң дугайында даалганы Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр када күүседип турар Владислав Ховалыг берген. Мооң мурнунда уругларны Тыванын тудуг техникумунуң ниити чуртталга бажыңынга чурттадып турган. Ынчалза-даа ол черниң байдалы бичии уругларга үр үеде чурттап болур хире таарымча чок болган. Владислав Ховалыг сургакчылаашкындан келген дораан тургустунуп келген нарын байдалды дургени-биле хуралга сайгарып корген.

Ɵскүс уругларны бажыӊ-биле хандырар ажыл-хүлээлгени Тудуг яамызынга дамчыткан 28.06.2021 Ɵскүс уругларны бажыӊ-биле хандырар ажыл-хүлээлгени Тудуг яамызынга дамчыткан

Тываныӊ Чазаа өскүс уругларны бажыӊ-биле хандырар бүрүн эргелиг ажыл хүлээлгени республиканыӊ Тудуг яамызынга дамчыдып бээрин шиитпирлээн. «Өскүс болгаш ада-иезиниӊ хайгааралы чок арткан уругларга социал деткимче талазы-биле немелде магадылалдар дугайында» республиканыӊ хоойлузунга чогуур эдилгелерни киирген. Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр када күүседип турар Владислав Ховалыг хоойлуга өскерилгелер киирер төлевилелге адын салган.

Тывада уруглар дыштаныр «Байлак» лагеринде назы четпээн уругнуң коронавирустан ааран чылдагаанын истеп турар 26.06.2021 Тывада уруглар дыштаныр «Байлак» лагеринде назы четпээн уругнуң коронавирустан ааран чылдагаанын истеп турар

Бөгун Тываның Чазааның коронавирус аарынга удур хемчеглер чорудар штабтың  хуралынга “Байлак” уругларның дыштанылга лагеринге турган назы четпээн уругнуң коронавирустан аарый берген дугайында айтырыгны сайгарып көрген.

Тывада суг-хөөлбектерге айыыл чок чорук айын чарлаан 26.06.2021 Тывада суг-хөөлбектерге айыыл чок чорук айын чарлаан

Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр када күүседип турар Владислав Ховалыг суг-хөөлбектерге айыыл чок чорук айын эрттирериниң дугайында айтыышкынга ат салган.

Тывада «Өөредилге» национал төлевилелдиң шугуму-биле 8 эвээш өөреникчилиг школаларга ажык спортчу шөлдерни тудуп турар 25.06.2021 Тывада «Өөредилге» национал төлевилелдиң шугуму-биле 8 эвээш өөреникчилиг школаларга ажык спортчу шөлдерни тудуп турар

Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының медээзи-биле алырга, эрткен неделяда Эрзин кожууннуң 250 ажыг чурттакчылыг Качык бичежек суурнуң школазынга «Өөредилге» национал төлевилелдиң шугуму езугаар ажык спортчу шөлдү эптеп-тургускан.

Тывада Covid-19-ка удур тарылга 48,7 хуу кылдынган 25.06.2021 Тывада Covid-19-ка удур тарылга 48,7 хуу кылдынган

Тывада коронавирус халдавырлыг аарыгга удур тарылга 48,7 хуу кылдынган. Коллективтиг иммунитеттиң тургустунарынга 124 290 кижиниң тарыдары чугула. Ол дээрге чурттакчы чоннуң 60 хуузу болуп турар. Тарылганың бирги кезээн 60 448 кижи тарыткан. Бирги, ийиги кезектер аразында чогуур хемчээлин сагывышаан 47 641 кижи тарыткан.

Тываның Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелдиң даргазынга Эртине Кууларны томуйлаан 24.06.2021 Тываның Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелдиң даргазынга Эртине Кууларны томуйлаан

Ук шиитпирни Тываның  Баштыңының албан-хүлээлгезин түр када күүседип турар Владислав Ховалыг республикада билдингир аныяк идепкейжи кижилерниң  бирээзи – Эртине Куулар-биле ужуражылга соонда хүлээп алган. Будунуң  социал четкилерде арынында Владислав Ховалыг ол дугайын мынча деп бижээн:

Тывада «Картофельди – бажың бүрүзүнге» деп чаа улусчу төлевилел боттанып эгелээн 23.06.2021 Тывада «Картофельди – бажың бүрүзүнге» деп чаа улусчу төлевилел боттанып эгелээн

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр када күүседип турар Владислав Ховалыгның эгелээни төлевилел езугаар хууда чер бажыннарда чурттап турар 26098 эвээш орулгалыг кижини картофель үрезини-биле хандырган. Ооң иштинде 1241 өг-бүле үрезинни «Социал картофель» деп социал төлевилелдиң боттанылгазының иштинге алган, 812 өг-бүлени 2020 чылдың дүжүдүнден алган үрезин-биле хандырган, 11 499 өг-бүле бодунуң күжү-биле ногаа аймаан тарып алган.

Кызылда чаа тарыдылга пунктузунга экономика сайыды Айдыс Сат Covid-19-ка удур тарыдып алган 23.06.2021 Кызылда чаа тарыдылга пунктузунга экономика сайыды Айдыс Сат Covid-19-ка удур тарыдып алган
Кызылда “Мээң бизнезим» төвүнде (Арбат шөлү, Чоннуң банкызының оран-савазы) чаа тарылга чорудар пунктуну ажыткан. Тываның Чазак Даргазының оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар – республиканың экономика сайыды Айдыс Сат тарылга чорудар чаа пунктуга коронавирус хамчыынга удур “Гам-Ковид-Вак” (Спутник V) вакцинаның бирги кезээн салдыртып алган.

“Чаңгыс демниг Россия” партияның Тываның регион салбыры Владислав Ховалыгның кандидатуразын идип үндүрген 20.06.2021 “Чаңгыс демниг Россия” партияның Тываның регион салбыры Владислав Ховалыгның кандидатуразын идип үндүрген

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр када күүседип турар Владислав Ховалыг “Чаңгыс демниг Россия” партиядан Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның даргазы албан-дужаалдың соңгулдаларынга киржир.

«Кадык камгалалы» национал төлевилел-биле Тывада эмнелге албан черлериниң чурагайлыг болгаш техниктиг дериг-херекселдерин чаартып турар 18.06.2021 «Кадык камгалалы» национал төлевилел-биле Тывада эмнелге албан черлериниң чурагайлыг болгаш техниктиг дериг-херекселдерин чаартып турар

«Кадык камгалалы» национал төлевилел чорудуу-биле, Тыва Республикада “Кадык камгалалының күрүнениң чаңгыс аай информация системазы-биле кадык камгалалынга чаңгыс аай чурагай дөзевилелин тургузары” регион төлевилелиниң хемчеглерин боттандырып, эмчи дузазының шупту системазын чурагайжыдар.

Тывада культура-массалыг хемчеглер эрттирерин кызыгаарлаан 18.06.2021 Тывада культура-массалыг хемчеглер эрттирерин кызыгаарлаан

Тыва Республиканың Культура яамызы культура хемчеглерин залдың чартыын долдургаш, эрттирип болурун дыңнаткан.

Тываның хемнеринде суг сыыгаан 18.06.2021 Тываның хемнеринде суг сыыгаан

Тываның гидрометеорология блогаш долгандыр хүрээлелге мониторинг төвүнүң дыңнатканы-биле алырга, бо неделя дургузунда Тываның хемнеринде сугнуң деңнели чоорту чавызап бадар.

Роспотребнадзорнуң саналдааны кызыгаарлаан хемчеглерни киирерде, Тываның бизнес ниитилежилгезиниң саналын өөренип көрген 17.06.2021 Роспотребнадзорнуң саналдааны кызыгаарлаан хемчеглерни киирерде, Тываның бизнес ниитилежилгезиниң саналын өөренип көрген

Республиканың эрге-чагыргазы регионнуң сайгарлыкчылар ниитилежилгези-биле ужуражып, Роспотребнадзорнуң саналдааны кызыгаарлаттынган хемчеглерни сайгарып чугаалашкан.

Тываның чурттакчыларынга база аалчыларынга ТАР-ның 100 чылдаанынга делгелгени белеткээн 17.06.2021 Тываның чурттакчыларынга база аалчыларынга ТАР-ның 100 чылдаанынга делгелгени белеткээн

Июнь 17-де, 12.00 шакта, Кызыл хоорайның Арбат шөлүнге Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чылынга уткуштур «Объективте 100 чыл» деп делгелге ажыттынган.

Тываның Чер болгаш өнчү-хөреңги яамызын Менги Кара-оол удуртуп эгелээн 16.06.2021 Тываның Чер болгаш өнчү-хөреңги яамызын Менги Кара-оол удуртуп эгелээн

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Тыва Республиканың чер болгаш өнчү-хөреңги сайыдының албан-хүлээлгезин күүседир кылдыр Менги Кара-оолду томуйлаар дугайында чарлыкка атты салган.

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг республика найысылалында тарылга пунктуларын хынаан 16.06.2021 Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг республика найысылалында тарылга пунктуларын хынаан

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг республиканың найысылылында «Курай» садыг бажыңында коронавируска удур тарылга кылып турар пунктуга четкен.

Тываның Баштыңының Администрациязының чаа удуртукчузун томуйлаан 16.06.2021 Тываның Баштыңының Администрациязының чаа удуртукчузун томуйлаан

Айдың Чюдюкту Тыва Республиканың Баштыңының Администрация база Тыва Республиканың Чазак Аппарадының удуртукчузу албан-хүлээлгеде томуйлаан.

Владислав Ховалыг: «Республикада ковид-биле аарыырының саны эвээш. Ындыг болзажок суларап болбас» 16.06.2021 Владислав Ховалыг: «Республикада ковид-биле аарыырының саны эвээш. Ындыг болзажок суларап болбас»

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Россияның регионнарында коронавирус-биле аарыыры көвүдээнинден республиканың чурттакчыларынга видеокыйгырыгны кылган:

Тываның найысылалынга Covid-19-ка удур тарылга кылыр пунктуларны немей ажыдар 15.06.2021 Тываның найысылалынга Covid-19-ка удур тарылга кылыр пунктуларны немей ажыдар

Кызыл хоорайда Кочетов кудумчузу, 43 бажыңда “Ажаалга банкызы” ЭАН база Кечил-оол кудумчузу, 7Б адресте хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төпке тарылга кылыр көжүп чоруур ийи пунктуну немей ажылдадыр.

2021 чылда Тывада 23 өг-бүле албан-ажыл бажыңнарын алыр 15.06.2021 2021 чылда Тывада 23 өг-бүле албан-ажыл бажыңнарын алыр

Тываның Чазааның бөгүнгү аппарат хуралында “Көдээ девискээрлерниң комплекстиг хөгжүлдези” Тыва Республиканың күрүне программазы-биле “Албан бажыңы” регион төлевилели кайы хире күүсеттинип турарын чугаалашкан.

Тываның Чазаанга, шылгараңгай кижилерге күрүне шаңналдарын Россия хүнүнде тывыскан 14.06.2021 Тываның Чазаанга, шылгараңгай кижилерге күрүне шаңналдарын Россия хүнүнде тывыскан

Тываның Чазаанга республика баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг база Дээди Хуралдың даргазы Кан-оол Даваа Россия хүнү-биле төрээн чериниң база чурттуң хөгжүлдезинге улуг үлүг-хуузун киириштирген республиканың чурттакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан.

Тываның Баштыңының чанында хамааты инициативалар чөвүлелинге улусчу төлевилелдер шилилдезиниң түңнелдерин сайгарып чугаалашкан 14.06.2021 Тываның Баштыңының чанында хамааты инициативалар чөвүлелинге улусчу төлевилелдер шилилдезиниң түңнелдерин сайгарып чугаалашкан

Тывада Хамааты инициативалар чөвүлелиниң чедиги чыыжынга республика Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип Владислав Ховалыг, вице-премьерлер бьаза ркгион чазааның кол сайыттары киришкен.

Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының чаа удуртукчузун томуйлаан 11.06.2021 Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының чаа удуртукчузун томуйлаан

Күрүне статистиказы федералдыг албанның Красноярск край, Хакас Республика база Тыва Республика талазы-биле эргелелдиң удуртукчузунуң оралакчызы турган Сандан Эдуард Феликсовичини Тыва Республиканың күш-ажыл болгаш социал политика сайыдында томуйлаан.

Лариса Кужугетовна Шойгунуң мөчээни-биле Тывада кажыыдал хүнүн чарлаан 11.06.2021 Лариса Кужугетовна Шойгунуң мөчээни-биле Тывада кажыыдал хүнүн чарлаан

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг, Россия Федерациязының Федералдыг Хуралының Күрүне Думазының депутады Лариса Кужугетовна Шойгунуң мөчээни-биле, кажыыдалды чарлаар дугайында чарлыкка атты салган.

Күрүне Думазының депутады Лариса Кужугетовна Шойгу мөчээн 10.06.2021 Күрүне Думазының депутады Лариса Кужугетовна Шойгу мөчээн

Июнь 10-да, 69 харлыында, Россия Федерациязының Күрүне Думазының депутады, Россияның алдарлыг эмчизи Лариса Кужугетовна Шойгу мөчээн.

Россия Федерациязының сенаторлары Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазының боттаныышкынынга бедик үнелелди берген 10.06.2021 Россия Федерациязының сенаторлары Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазының боттаныышкынынга бедик үнелелди берген

Тывага Федерация Чөвүлелиниң төлээлериниң ажыл-албанының түңнелдерин республиканың чазаанга чугаалажып көрген.

Республиканың социал ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан 09.06.2021 Республиканың социал ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан

Социал ажылдакчының хүнүнде, Тыва Республиканың социал башкыларның база социал ажылдакчыларның бирги съездизи болуп эрткен.

Тывада күрүне программаларының күүселдезиниң шынарын үнелээн 08.06.2021 Тывада күрүне программаларының күүселдезиниң шынарын үнелээн

Тываның Чазаа 2020 чылда күрүне программаларын боттандырганын түңнээн. ТР-ниң Экономика яамызы ооң дугайында илеткээн.

РФ-тиң Федерация Чөвүлелинден делегация ажыл-албан аайы-биле Тывада келген 08.06.2021 РФ-тиң Федерация Чөвүлелинден делегация ажыл-албан аайы-биле Тывада келген

Бөгүн, июньнуң 8-те, делегация Кызыл база Таңды кожууннарга, Кызыл хоорайга ажылдаар. Сенаторлар 2020–2024 чылдарда Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазының (ИПСЭР) кайы хире күүсеттинип турары-биле таныжып, нарын айтырыгларын сайгарып, чогуур санал-оналдарны болгаш арга-сүмени киирер.

Гидрометеотөп Тывага суг улгадырын баш бурунгаар дыңнадып тур 08.06.2021 Гидрометеотөп Тывага суг улгадырын баш бурунгаар дыңнадып тур

Тываның гидрометеорология болгаш долгандыр хүрээлелге мониторинг төвүнүң дыңнатканы-биле алырга, тайгалар бажында хар эрип, суггур чаъстар чаггаш, Улуг-Хемниң суу чаңгыс хүнде 52 см-ге көдүрүлген.

 Владислав Ховалыг вице-премьер Марат Хуснуллин-биле ажыл-агыйжы байдалда ужурашкан 07.06.2021 Владислав Ховалыг вице-премьер Марат Хуснуллин-биле ажыл-агыйжы байдалда ужурашкан

Петербуртуң делегейниң экономиктиг шуулган үезинде, Тываның Баштыңы албан-хүлээлгени түр када күүседип турар Владислав Ховалыг Россияның Чазааның даргазының оралакчызы Марат Хуснуллин-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы кылган.

Шуулган үезинде солун болгаш ажыктыг ужуражылга 04.06.2021 Шуулган үезинде солун болгаш ажыктыг ужуражылга

Тываның Баштыңы албан-хүлээлгени түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг, Санкт-Петербург хоорайда эртип турар экономиктиг шуулганның үезинде, солун болгаш ажыктыг ужуражылгаларга киришкен.

Тываның удуртукчузу делегей чергелиг экономиктиг шуулганның ажылында киржип турар 04.06.2021 Тываның удуртукчузу делегей чергелиг экономиктиг шуулганның ажылында киржип турар

Июньнуң 2-ден 5 хүннеринде Санкт-Петербургда делегей чергелиг экономиктиг шуулган эртип турар. Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг бо шуулганда киржип турар.

«Азия төвүнде фанфарлар-2021» үрер хөгжүм оркестрлериниң III делегей фестивалы Тывада эртип турар 03.06.2021 «Азия төвүнде фанфарлар-2021» үрер хөгжүм оркестрлериниң III делегей фестивалы Тывада эртип турар

Фестивальда российжи беш чогаадыкчы коллективтер киржип турар.

Тывада турисчи эки маршруттарны шилиир 02.06.2021 Тывада турисчи эки маршруттарны шилиир

Тывада эң эки турисчи маршрут дээш муниципалдар аразында мөөрей эгелээн. Республиканың Чазаа мөөрейниң негелделерин бодунуң доктаалы-биле бадылап, Даштыкы экономиктиг харылзаалар база туризм яамызын организатору кылдыр томуйлаан.

Тываның школаларында халас изиг чемниң бир кижиге өртээн 64,56 рубль чедир өстүрген 02.06.2021 Тываның школаларында халас изиг чемниң бир кижиге өртээн 64,56 рубль чедир өстүрген

Тывада школаларның эге класс өөреникчилеринге изиг чемненилгени организастаарының чурумун бадылаан. Республика Чазаа ооң дугайында доктаалды хүлээп алган.

Тываның Чазаа «Чаа сорук» төлевилелдиң боттанылгазынче 27 млн. ажыг рубльди угландырар 01.06.2021 Тываның Чазаа «Чаа сорук» төлевилелдиң боттанылгазынче 27 млн. ажыг рубльди угландырар

Тываның Чазаа 2021 чылда «Чаа сорук» төлевилелдиң киржикчилерин деткиир кылдыр регионнуң бюджединде 27 млн. 60 муң рубьди тускайлаан.

Тываның Баштыңы албан-хүлээлгени түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның республиканың уругларынга байыр чедириишкини 01.06.2021 Тываның Баштыңы албан-хүлээлгени түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның республиканың уругларынга байыр чедириишкини

Ажы-төл – бистиң эң-не үнелиг байлаавыс. Угаанныг, кадык болгаш төлептиг кижилер кылдыр өссүн дээш бүгү-ле чүүлдү кылыр дээн чүткүлүвүс, оларга ынакшылывыс төнчү чок.

Республикада долу тарыышкынны алыр ужурлуг 124 муң кижиниң 29 хуузу тарыткан 31.05.2021 Республикада долу тарыышкынны алыр ужурлуг 124 муң кижиниң 29 хуузу тарыткан

Россияның хереглекчилерниң эргелерин камгалаар болгаш болгаш хайгаараар албанның Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчактың дыңнадып турары-биле алырга, чаа коранавирус халдавырындан эрткен хүнде 5 кижи аараан.

Бойдус халавының уржуктарын демнежип ажып эртер 31.05.2021 Бойдус халавының уржуктарын демнежип ажып эртер

Бо хүн аппарат хуралының бирги айтырыы – суг үери болган. Республика девискээринде үргүлчүлелдиг чаъстар-биле дакпырлаштыр, бедик черлерден харның эрип бадып эгелээни, хемнер-сугларның хемчээлин улгаттырып, чурттакчылыг черлерде айыылды тургускан.

Кызылга «Аъттыг шериг марафону» база «Шериг ралли» бүгү-российжи маргылдааларның ийи мөөрейиниң байырлыг хаашкыны болуп эрткен 30.05.2021 Кызылга «Аъттыг шериг марафону» база «Шериг ралли» бүгү-российжи маргылдааларның ийи мөөрейиниң байырлыг хаашкыны болуп эрткен

Тыва Республикада Улуг-Хемниң эриинде «Азия төвү” скульптура комплекизинге, “Аъттыг шериг марафону” база “Шериг ралли” бүгү-российжи маргылдааларның байырлыг хаашкыны болуп эрткен.

Тыва суг үериниң чаа чадазынга белеткенип эгелээн 29.05.2021 Тыва суг үериниң чаа чадазынга белеткенип эгелээн

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар В. Ховалыг республикада суг үериниң талазы-биле дарый хуралды чыгган.

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг сугга алыскан черлерге четкен 29.05.2021 Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг сугга алыскан черлерге четкен

Тываның Баштыңы албан-хүлээлгениң түр када күүседикчизи, Москвадан ужуп келген дораан, Каа-Хем кожуунче бар орукта Көк-Тей деп черде сугга алыскан участок чоогунда көвүрүгге четкен. 

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр када күүседип турар В. Ховалыг Кызыгааржының хүнү-биле байырны чедирген 28.05.2021 Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр када күүседип турар В. Ховалыг Кызыгааржының хүнү-биле байырны чедирген

Хүндүлүг, кызыгааржылар болгаш кызыгаар албанының хоочуннары! Профессионал байырлалыңар – Кызыгааржының хүнү-биле байыр чедирип тур мен!

Газ үлетпүрүнүң удуртулгазы-биле ажыктыг ужуражылгаларны эрттирген 28.05.2021 Газ үлетпүрүнүң удуртулгазы-биле ажыктыг ужуражылгаларны эрттирген

Бо хонуктарда Москва хоорайга ажыл-албан аайы-биле сургакчылап турган Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг республикада суг халавы нарыыдааны-биле, Тывазынче чанар ужурга таварышкан.

Республика национал төлевилелдер боттаныышкыны-биле чаарттынып, сайзыраар 28.05.2021 Республика национал төлевилелдер боттаныышкыны-биле чаарттынып, сайзыраар

Чурттуң Президентизи В. Путин Тываның баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседир кылдыр В. Ховалыгны томуйлап тура, ооң кичээнгейин бир дугаарында национал сорулгалар күүселдезинче угландырган.

Май 26-ның хүнүнде республика девискээринде оруктарда байдал дугайында 27.05.2021 Май 26-ның хүнүнде республика девискээринде оруктарда байдал дугайында

Россияның Онза байдалдар яамызының Тыва Республикада кол эргелели май 27-де, республика оруктарында байдалдың дугайында дыңнатканы болза:

Республика девискээринде чаа коронавирус талазы-биле санитар-эпидемиологтуг байдал 27.05.2021 Республика девискээринде чаа коронавирус талазы-биле санитар-эпидемиологтуг байдал

Россияның хереглекчилер эргелерин камгалаар болгаш хайгаараар албанның Тыва Республикада эргелелиниң дыңнатканы-биле алырга, лабораторлуг шинчилел түңнели-биле коронавирус халдавырындан чаа аараан 6 кижини май 26-да бүрүткээн.

«Чемгерикчи инек малым» төлевилелдиң боттаныышкыны 26.05.2021 «Чемгерикчи инек малым» төлевилелдиң боттаныышкыны

Ук төлевилелдиң 2019 чылда киржикчилери бо чылдың киржикчилеринге 250 баш инекти дамчыдар.

Тываның хемнеринде сугнуң деңнелиниң дугайында дыңнадыг 26.05.2021 Тываның хемнеринде сугнуң деңнелиниң дугайында дыңнадыг

Тываның гидрометеорология болгаш долгандыр хүрээлелге мониторинг төвүнүң дыңнатканы-биле алырга, эрткен хүнде Каа-Хем хемниң суу - 100 ажыг сантиметрге, Улуг-Хем биле Бии-Хем хемнерниң суу ортумаа-биле 48 сантиметрге улгаткан.

Экономиктиг байдалдарны көрүп, Тываның хөгжүлдезиниң тускай программазынга эдилгелерни киирер 26.05.2021 Экономиктиг байдалдарны көрүп, Тываның хөгжүлдезиниң тускай программазынга эдилгелерни киирер

Тываның Чазаа республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң чамдык төлевилелдеринден ойталап, ёзулуг беримчелиг төлевилелдер-биле ону солуур. Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг социал четкилерде бодунуң арынынга ооң дугайында дыңнаткан.

Тываның чедери берге суурларындан школачыларны шылгалдаларже ОБЯ-ның катерлери-биле чедирер 26.05.2021 Тываның чедери берге суурларындан школачыларны шылгалдаларже ОБЯ-ның катерлери-биле чедирер

Майның 24-тен тоску классчыларның күрүне түңнел аттестациялары эгелээн. Республиканың өөредилге болгаш эртем сайыдының албан-хүлээлгезин күүседип турар Солангы Тамчай шылгалда кампаниязынга белеткелдиң дугайында республика чазаанга илеткээн.

Тывада уругларның чайгы дыштанылга лагерьлеринге 18 муң ажыг школачылар дыштаныр 25.05.2021 Тывада уругларның чайгы дыштанылга лагерьлеринге 18 муң ажыг школачылар дыштаныр

Тывада 184 кадыкшылга лагерьлери уругларның чайгы дыштанылгазын организастаар. Бөгүн республика чазаанга дыштанылга сезонунга белеткел дээш харыысалгалыг яамылар болгаш ведомстволарның удуртукчулары ынчаар отчеттаан.

60 хардан өрү назылыг чурттакчы чонну ковидке удур тарыыры-биле Тыва РФ-те 3-кү черде 25.05.2021 60 хардан өрү назылыг чурттакчы чонну ковидке удур тарыыры-биле Тыва РФ-те 3-кү черде

Тывада коронавируска удур тарылганың долу курузун 33013 алган, тарыышкын алыр ужурлуг 124 муң кижилерниң 26 %.

Тывада саргы энцефалиди-биле аараан бирги таварылганы бүрүткээн 25.05.2021 Тывада саргы энцефалиди-биле аараан бирги таварылганы бүрүткээн

Тываның Чазааның неделя санының аппарат хуралында ооң дугайында медээни дыңнаткан. Роспотребнадзорнуң регион эргелелиниң медээзи-биле алырга, Туранның 1 дугаар школазының бирги классчызы оон аараан.

Гидрометеотөп Тывага чаъстаарын дыңнаткан, а камгалакчылар айыыл чок чоруктуң хемчеглерин сагыырынче чонну кыйгырган 25.05.2021 Гидрометеотөп Тывага чаъстаарын дыңнаткан, а камгалакчылар айыыл чок чоруктуң хемчеглерин сагыырынче чонну кыйгырган

Тываның гидрометеорология база долгандыр хүрээлел мониторингизиниң төвү бо неделяда чаъстаарын, чамдык кожууннарга хар чагганындан, суг көдүрлүп болурун дыңнаткан.

Регионнуң күрүнениң чуртталга оран-сава инспекциязының чаа удуртукчузун томуйлаан 25.05.2021 Регионнуң күрүнениң чуртталга оран-сава инспекциязының чаа удуртукчузун томуйлаан

Тыва Республиканың күрүнениң чуртталга оран-сава инспекциязы болгаш тудуг хайгаарал албанының удуртукчузунга ооң мурнунда ол ведомствону удуртуп турган Мерген Ооржакты томуйлаан.

Тываның Чазааның даргазының чаа оралакчызын томуйлаан 24.05.2021 Тываның Чазааның даргазының чаа оралакчызын томуйлаан

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар В. Ховалыг албан-дужаалче кирген соонда, республика чазаан халаан турганын сагындыраал. Ажыл-агыйжы чоруун, билиг-мергежилин көрүп тургаш, чазактың чаа кежигүннерин томуйлаары уламчылап турар.

“Сорунза” төлевилел чорудуу-биле тудуг ажылдары эгелээн 24.05.2021 “Сорунза” төлевилел чорудуу-биле тудуг ажылдары эгелээн
2021 чылда «Сорунза» төлевилел-биле республиканың 7 биче суурларынга чаа культура одаан тудары планнаттынган.

Тывада "Аъттыг шериг марафону" биле "Шериг ралли" маргылдаалары эгелээн 22.05.2021 Тывада "Аъттыг шериг марафону" биле "Шериг ралли" маргылдаалары эгелээн

Май 22-де Кызыл хоорайның төп шөлүнге, 2021 чылдың бүгү-делегей чергелиг армейжи оюннарның “Шериг ралли” болгаш «Аъттыг шериг марафону» маргылдааларның байырлыг ажыдыышкыны болуп эрткен.

Владислав Ховалыг Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгуга төрүттүнген хүнү-биле байырын чедирген 21.05.2021 Владислав Ховалыг Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгуга төрүттүнген хүнү-биле байырын чедирген

Бөгүн Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгу 66-гы төрүттүнген хүнүн демдеглеп турар. Тыва Республиканың Баштыңы албан-хүлээлгени күүседип турар Владислав Ховалыг байырны чедирген:

Буянныг сеткилдиг мергежилдиң каңнакчызы – республиканың эмчи колледжизи 75 харлаан 21.05.2021 Буянныг сеткилдиг мергежилдиң каңнакчызы – республиканың эмчи колледжизи 75 харлаан

Республикада хоочун өөредилге черлериниң бирээзи – эмчи колледжизи 75 харлаан юбилейлиг байырлалын демдеглеп турар.

Республика девискээринде часкы суг үерлээшкини 21.05.2021 Республика девискээринде часкы суг үерлээшкини
Сөөлгү хонуктарда үргүлчүлелдиг чаъс тайгалар бажында эрээн хар суу-биле каттышкаш, улуг-бичии хемнер чоогу черлерде онза байдалды тургускан.

Тываның Баштыңы албан-хүлээлгезиниң түр када күүседикчизи республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазының төлевилелдерин боттандырар айтырыгларны инвесторлар-биле сайгарган 20.05.2021 Тываның Баштыңы албан-хүлээлгезиниң түр када күүседикчизи республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазының төлевилелдерин боттандырар айтырыгларны инвесторлар-биле сайгарган

Тываның Чазааның даргазынга «Чедер» санаторлуг-курорт комплекизиниң, бойдус байлаан болбаазырадыр фабрика биле ыяшты бүрүнү-биле болбаазырадып ажыглаар бүдүрүлгени тудар талазы-биле илеткээн.

Тывада 18080 уругнуң чайгы дыштанылгазын организастаар 19.05.2021 Тывада 18080 уругнуң чайгы дыштанылгазын организастаар

Тываның көдээ черлеринде 163 хүндүскү лагерьлерге - 14245, хоорай чоогунда 21 лагерьге - 3835, шупту 184 лагерьге ниитизи-биле 18080 уругну чайгы дыштанылгаже хаара тудары планнаттынган.

Тывада 8 муң ажыг доозукчу күрүнениң түңнел шылгалдазын дужаар 19.05.2021 Тывада 8 муң ажыг доозукчу күрүнениң түңнел шылгалдазын дужаар

Күрүнениң чаңгыс аай шылгалдазын тоску класстың - 5326, он бирги класстың – 3227 доозукчулары дужаар.

Тываның эрге-чагыргазы “хөлегеден” бизнестиң база ажылдакчыларның үнеринге күрүне деткимчелери-биле дузалаар 18.05.2021 Тываның эрге-чагыргазы “хөлегеден” бизнестиң база ажылдакчыларның үнеринге күрүне деткимчелери-биле дузалаар

Ажыл чоктар санын кызырып, ажыл хандырылгазын хөлегеден уштурун чедип алыр айтырыглар - май 17-де Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның даргалааны ээлчеглиг аппарат хуралында кол тема болган.

Тываның 10 улуг үндүрүг төлекчилериниң санында даг-тывыш компаниялары кирген 17.05.2021 Тываның 10 улуг үндүрүг төлекчилериниң санында даг-тывыш компаниялары кирген

Тываның башкарыкчы дагжы компаниялары - "Ойна", "Лунсин", "Межегейхөмүр", "Тардан голд" база Тываның даг-руда компаниязы 2020 чылдың түңнелдери-биле, республиканың он улуг үндүрүг төлекчилериниң санынче кирген.

Республикада чаа коронавирус халдавырының талазы-биле ниити байдал 17.05.2021 Республикада чаа коронавирус халдавырының талазы-биле ниити байдал

Тываның Чазааның ээлчеглиг аппарат хуралының бирги айтырыы – республикада оперативтиг байдалдар кандыгыл деп сайгарылгадан эгелээн.

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның Бүгү-делегейниң өг-бүле хүнү-биле байыр чедириишкини 15.05.2021 Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның Бүгү-делегейниң өг-бүле хүнү-биле байыр чедириишкини

Хүндүлүг, чаңгыс чер-чурттуглар! Бүгү-делегейниң өг-бүле хүнү-биле силерге байыр чедирип тур мен.

Вице-премьер Александр Новак улуг күчүлүг чырык дамчыдар немелде шугумну тудар дээн Тываның планын деткээн 14.05.2021 Вице-премьер Александр Новак улуг күчүлүг чырык дамчыдар немелде шугумну тудар дээн Тываның планын деткээн

Тыва Республика баштыңы албан-хүлээлгениң түр када күүседикчизи Владислав Ховалыг ажыл-албан аайы-биле Москва хоорайга чорааш, Россия Чазааның даргазының оралакчызы, одалга-энергетика комплекизин башкарып турар Александр Новак-биле ужурашкан.