Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Экономиктиг хөгжүлде яамызы Тывага тускай экономиктиг зонаны тударын деткииринге белен

РФ-тиң Экономиктиг хөгжүлде яамызы Тывага тускай экономиктиг зонаны тударын деткииринге белен 03.03.2023

Россияның Экономиктиг хөгжүлде яамызының регион хөгжүлдезиниң департамент директору Виталий Алтабаев Красноярскиниң экономиктиг шуулганының (КЭФ) “РФ-тиң үлетпүр зоналарын хөгжүдери – дээре дээн практикалар” деп темалыг ажыл-агыйжы дискуссия үезинде, ведомство Сибирьниң регионнарындан тускай экономиктиг зоналар тударынга чагыгларны манап турарын дыңнаткан. Бо чылдың төнчүзүнге чедир хөй талалыг эрге-байдалды алыр «Хандагайты – Боршоо» эрттирилге пунктузундан ырак эвесте Моол кызыгаарынга, бизнеске чиигелделиг чурумнуг девискээрни тудар инициативаны Тыва Республика ажылдап кылып турар.
Экономиктиг хөгжүлде яамызының департамент директору Сибирьниң регионнарын бюджет чээлилерин эде санадыр, ОЭЗ инфраструктуразының объектилерин тударынга, модернизастаарынга база эде чаартырынга регионнуң чарыгдалдарын эиттирери, ОЭЗ ажылының шынарын бедидеринге инфраструктура бюджет чээлилерин алыры, оларны ажыдары дээн ышкаш деткимчениң федералдыг аргаларын идепкейлиг ажыглаарынче кыйгырган.
Тываның экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр сайыды Айдыс Сат ОЭЗ тургузар дээн Тываның эгелээшкининиң кайы хире чоруп турарын дыңнаткан. Ооң чугаазы-биле алырга, бөгүнде тускай экономиктиг зонаны тударынга техниктиг-экономиктиг үндезиннерни белеткээн, ам ОЭЗ девискээринге ажыл-чорудулганы организастаар хемчеглер дугайында дугуржулгага аттар салыры арткан:
- Красноярскиниң экономиктиг шуулганының үезинде боттуг төлээлер-биле 1,25 млрд ниити түңнүг инвестиция салыышкыннарның дугайында ийи дугуржулгага атты бөгүн салдывыс, бо чоокку үеде 3 млрд рубльдиң керээзинге атты салыр боор бис. Инвестиция салыышкыннарының баазалыг түңү 8 млрд рубль хире – деп, Сат ылавылап айыткан.
Технопарктар, индустрия парктары дээн ышкаш, үлетпүр инфраструктуразының кластерин тургузары , ол ышкаш бизнеске чиигелделиг чурумнуг девискээрлерни ажыдары – девискээрлерни хөгжүдер кол арга-хевирлериниң бирээзи болуп турар. Кластер төлевилелдеринге киржип, РФ-тиң Үлетпүр-садыг яамызының шугуму-биле бүдүрүлгеле


Возврат к списку