Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Медээлер

Карачаев-Черкесиядан «Квест-А» компания Тывага дүктүң баштайгы больбаазырадылга фабриказын тударынга киржир чадавас 26.01.2021 Карачаев-Черкесиядан «Квест-А» компания Тывага дүктүң баштайгы больбаазырадылга фабриказын тударынга киржир чадавас

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дүктү бүрүнү-биле болбаазырадып турар Россияда кара чаңгыс бүдүрүлгениң ээзи, «Квест-А» компанияның тургузукчузу Марат Халкечев-биле Москвага ужурашкан.

Тываның Кадык камгалал яамызынга 2020 чылдың баш бурунгаар түңнелдерин үндүрген 26.01.2021 Тываның Кадык камгалал яамызынга 2020 чылдың баш бурунгаар түңнелдерин үндүрген

Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызынга түңнел коллегия хуралында фронтучу дүшкүүрлүг чылдың түңнелдерин үндүрген.

2020 чылда Тываның сайгарлыкчыларынга 217,2 млн. рубльга үндүрүг чиигелделерин берген 25.01.2021 2020 чылда Тываның сайгарлыкчыларынга 217,2 млн. рубльга үндүрүг чиигелделерин берген

Тываның Чазаанга пандемия үезинде биче болгаш ортумак бизнеске берген деткимче хемчеглериниң түңнелдерин сайгарып көрген.

Тывада 2021 чылда бойдус камгалалының мурнады боттандырар ажыл-чорудулгазын демдеглээн 25.01.2021 Тывада 2021 чылда бойдус камгалалының мурнады боттандырар ажыл-чорудулгазын демдеглээн

Тываның Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызы 2020 чылдың түңнелдерин болгаш 2021 чылда ажылдың өзек угланыышкыннарын тодараткан.

Тываның Баштыңы яамыларның коллегиялар ажылын идепкейжидерин негээн 23.01.2021 Тываның Баштыңы яамыларның коллегиялар ажылын идепкейжидерин негээн

2021 чылда Тывада чарлаан Улусчу бот-идепкейниң чылында, республиканың эрге-чагыргазы яамылар болгаш ведомстволарның чөвүлел органы – коллегияларның ролюн күштелдирер ужурлуг.

Тывада биче бизнестиң чамдык объектилери санитарлыг чурумну сагывышаан ажылын катап эгелээр 22.01.2021 Тывада биче бизнестиң чамдык объектилери санитарлыг чурумну сагывышаан ажылын катап эгелээр

Тыва Республиканың Чазаа 2021 чылдың январь 18-те, "Тыва Республиканың девискээринде кезээде белен байдалдар үезинде организациялар болгаш хуу сайгарлыкчыларның ажыл-чорудулгазының чурумунга өскерилгелер киирер дугайында" доктаалды хүлээп алган.

Тываның Садып алыышкын адырында керээ системазын өйлеп-таарыштырар яамы национал төлевилел боттанылгазының чогумчалыг ажылын уламчылаар 22.01.2021 Тываның Садып алыышкын адырында керээ системазын өйлеп-таарыштырар яамы национал төлевилел боттанылгазының чогумчалыг ажылын уламчылаар

2020 чылда кол көргүзүглер күүселдезин түңнээн база 2021 чылда мурнады боттандырар хемчеглер тодараткан коллегия хуралын сайыттың хүлээлгезин күүседип турар У. Смоленцева башкарып эрттирген.

Тываның Баштыңы Сукпактың котельнаязынга озал-ондактан когараан кижини Красноярскиге эмнедир кылдыр чоруткан 22.01.2021 Тываның Баштыңы Сукпактың котельнаязынга озал-ондактан когараан кижини Красноярскиге эмнедир кылдыр чоруткан

Январь 11-де, Кызыл кожууннуң Сукпак суурнуң котельнаязынга, озал-ондактан когараан дөрт кижиниң бирээзинге тускай бедик технологиялыг эмнээшкин херек. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эмчилер-биле сүмелешкеш, Красноярскиниң өртең эмнээр төпче чорудар деп шиитпирлээн.

Төлевилелдер боттанылгазы-биле спортчу инфраструктураны хөгжүдүп, аныяк-өскенни хаара тудар 21.01.2021 Төлевилелдер боттанылгазы-биле спортчу инфраструктураны хөгжүдүп, аныяк-өскенни хаара тудар

“Тыва Республиканың спорт яамызының 2020 чылда ажыл угланыышкыны “Демография” национал төлевилел чорудуу-биле “Спорт – амыдыралдың чаңчылы” регион төлевилелиниң боттанылгазын чедип алыры болган” - деп, республиканың спорт сайыды ведомствонуң коллегия хуралын эгелээн.

Тывада «Сорунза» губернатор төлевилелиниң күүселдези-биле чеди көдээ культура бажыңы туттунар 21.01.2021 Тывада «Сорунза» губернатор төлевилелиниң күүселдези-биле чеди көдээ культура бажыңы туттунар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тываның Баштыңының Дээди Хуралынга 2021 чылда республикага кылыр иштики ажыл-херектер дугайында айыткалын берип тура, “Сорунза” төлевилелди боттандырып, көдээниң культурлуг хөгжүлдезиниң төвү кезээде көдээ клуб чораан болгаш ол ындыг бооп артар деп демдеглээн.

Тываның Баштыңы инвестор-биле ужуражылгада регионнуң болгаш ооң чурттакчыларының сонуургалдарын айтып, капитал салыышкынын камгалаар болгаш деткиир аргаларны чугаалашкан 20.01.2021 Тываның Баштыңы инвестор-биле ужуражылгада регионнуң болгаш ооң чурттакчыларының сонуургалдарын айтып, капитал салыышкынын камгалаар болгаш деткиир аргаларны чугаалашкан

Тываның Чазаанга капитал салыышкынны камгалаарының болгаш деткиириниң дугайында дугуржулганың төлевилелин Голевтиң даг-руда компаниязы-биле кады сайгарып көрген.

Tываның Баштыңы Бай-Тал биле Сукпакка болуушкуннар дугайында – онза байдалдың уржуктары-биле демисежир эвес, а ону болдурбазын чедип алыр 20.01.2021 Tываның Баштыңы Бай-Тал биле Сукпакка болуушкуннар дугайында – онза байдалдың уржуктары-биле демисежир эвес, а ону болдурбазын чедип алыр

Бай-Тайга кожууннуң Бай-Тал суурда бир ай иштинде чайындылап чыткаш, чуртталга бажыңнарынга айыылды тургусканы ышкаш, ындыг онза байдалдарны моон соңгаар болдурбазы-биле комплектиг хемчеглерни кады ажылдап кылырын, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Бойдус курлавырларының яамызынга, «Тывамелиоводхоз» эргелелинге, муниципалдыг эрге-чагыргаларга база өске-даа албаннарга дааскан.

Терапия эмнелгезиниң чаа оран-савазынга түр када ажылдап турган халдавырлыг аарыглар эмнелгези ажылын дооскан 19.01.2021 Терапия эмнелгезиниң чаа оран-савазынга түр када ажылдап турган халдавырлыг аарыглар эмнелгези ажылын дооскан

Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң терапия корпузунуң тудуу 2019 чылдың төнчүзүнде доозулган.

Тывада күш-культура болгаш спорттуң сайзыралынче 300 млн. хире рубльди угландырар 19.01.2021 Тывада күш-культура болгаш спорттуң сайзыралынче 300 млн. хире рубльди угландырар

Чурттакчы чонну спорт тудуглары-биле хандырып, спортчу инфраструктураны экижидеринче «Демография» национал төлевилел чорудуу-биле «Спорт – амыдыралдың нормазы» регион төлевилелин боттандырарынга Тыва Республика бо чоокку үш чылда федералдыг бюджеттен 300 хире млн рубльди алыр.

Тыва Республикада коронавирус инфекциязынга удур тарыышкын дугайында 18.01.2021 Тыва Республикада коронавирус инфекциязынга удур тарыышкын дугайында

Тыва Республикада тарыышкын чорудар эргелиг эмнелге организацияларының реестрин Кадык камгалалының чаңгыс аай күрүне информациязының системазында тургускан.

Тывада "Лунсин" КХН-ниң бир уургайында чер буступ дүшкен 18.01.2021 Тывада "Лунсин" КХН-ниң бир уургайында чер буступ дүшкен

2021 чылдың январь 17-де, Москваныы-биле 06:55 шак турда, Тожу кожууннуң девискээринде “Лунсин” компанияның бир уургайынга черниң довураа бузулган.

Крещениеде эштириниң дугайында: Covid-19-ту аары-биле эрткен кижилер доңуп болбас ужурлуг 18.01.2021 Крещениеде эштириниң дугайында: Covid-19-ту аары-биле эрткен кижилер доңуп болбас ужурлуг

Дыка хөй регионнарда чаңчыл болу берген Крещение хүнү - январь 19 дүнезинче эжиндириишкин Тывада база нептереңгей апар чыдар.

Тываның Баштыңы малчыннарны деткиир арга-хевирлерни сайгарып чугаалашкан 18.01.2021 Тываның Баштыңы малчыннарны деткиир арга-хевирлерни сайгарып чугаалашкан

Тываның Баштыңы республика чазааның кежигүннерин Шагаа бүдүүзүнүң чаңчыл болу берген чолукшулга ёзулалын эгелээрин сагындырган.

Республиканың 9 кожууну эмчи дузазының автомашиналарын алган 15.01.2021 Республиканың 9 кожууну эмчи дузазының автомашиналарын алган

Республиканың көдээ черлеринде бирги эмчи дузазын чедирип турар эмнелге организациялары база кожууннарның төп эмнелге черлериниң улуг эмчилери “LADA GRANTA 219010” биле “LADA 213100” маркалыг автомашиналарның дүлгүүрлерин бөгүн алгаш, далаш-биле суурларынче аъттаныпкан.

Тываның Баштыңы Россияның Айыыл чок албанының Тыва Республикада кызыгаар эргелелиниң чаа удуртукчузу-биле ужурашкан 15.01.2021 Тываның Баштыңы Россияның Айыыл чок албанының Тыва Республикада кызыгаар эргелелиниң чаа удуртукчузу-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Айыыл чок албанының Тыва Республикада Кызыгаар эргелелиниң чаа удуртукчузу Игорь Попель-биле ужурашкаш, республиканың чугула айтырыгларын чугаалашкан.