Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Медээлер

СФО регионнарының аразында Тывада инфляцияның деңнели эң куду 25.05.2022 СФО регионнарының аразында Тывада инфляцияның деңнели эң куду
Мартка деңнээрге апрельде Тывада чылдың инфляциязы 0,08 хуу пунктуга улгадып, Сибирь федералдыг округдан (19,35%) база Россиядан (17,83%) 15,05 хуу куду болган.

Тываның 2116 школа доозукчуларынга сөөлгү коңга эткен 25.05.2022 Тываның 2116 школа доозукчуларынга сөөлгү коңга эткен
Бөгүн май 25-те, Тываның 175 школаларынга 11 класстың 2116 доозукчузунга байырлыг шугум чыскаалы болуп эрткен. Росхереглелхайгааралының регион эргелелиниң санитар-эпидемиологтуг негелделерин сагывышаан, сөөлгү коңганы эрттирген.

Тывада паром кежиглер ажыттынган 25.05.2022 Тывада паром кежиглер ажыттынган
Тывада Бии-Хем биле Каа-Хемде суг оруу ажыттынганы-биле шупту паром кежиглер ажылдап эгелээн. Дош шимчээрге чедир, күстен часка чедир, “улуг чер-биле” харылзаа чок турган 7 суур кожуун төвү-биле аргыжар аргалыг апарган.

Арга-арыг ажыл-агыйларынга ажыктыг техникалар келген 25.05.2022 Арга-арыг ажыл-агыйларынга ажыктыг техникалар келген
«Экология» национал төлевилелдиң «Арга-арыглар камгалалы» федералдыг төлевилел күүселдези-биле республикада чаа тускайжыттынган техникалар келген.

Тываның чер ажылдыглары тарылга шөлдерин улгаттырган 24.05.2022 Тываның чер ажылдыглары тарылга шөлдерин улгаттырган
Тываның фермерлери эрткен чылдың тарылга шөлдеринге немей 1 муң га шөлдү ажыглалче киирген. Ынчап кээрге тарылга шөлү 56,2 муң га чедип, 20 хуу улгатканы ол.

Төп шериг округунуң шериглери Тожу кожуунда арга-арыг өртүн өжүреринге дузалажып турар 24.05.2022 Төп шериг округунуң шериглери Тожу кожуунда арга-арыг өртүн өжүреринге дузалажып турар
Тываның гидрометеорология база долгандыр хүрээлел мониторингизиниң төвү регионнуң найысылалынга база чамдык муниципалитеттерге бо неделя төнчүзүнге чедир 35 градус чедир изиирин дыңнаткан. Кааң изиг агаар, чер-черлдерге күштүг хат-биле катчы берген. Шак ындыг агаар-бойдус өрт айыылын улам күштелдирген.

Чаагайжыдар объектилер шилиир бадылаашкынның төнеринге чедир 6 хонук арткан 24.05.2022 Чаагайжыдар объектилер шилиир бадылаашкынның төнеринге чедир 6 хонук арткан
za.gorodsreda.ru сайтыга «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин» хевирлеп доозарынга чедир 6 хонук арткан, азы май 30-де ол доостур.

Тываның школаларынга 15 педагогика класстарын ажыдары планнаттынган 24.05.2022 Тываның школаларынга 15 педагогика класстарын ажыдары планнаттынган
Башкы мергежилге өөреникчилерниң сонуургалын хаара тударынче угланган тускай психологтуг-педагогиктиг 15 класс республиканың школаларынга сентябрь 1-де ажыттынар.

Тывада «Абилимпикс» регион чемпионадының тиилекчилери илереттинген 23.05.2022 Тывада «Абилимпикс» регион чемпионадының тиилекчилери илереттинген
Кызыл хоорайда «Россия – аргаларның чурту» президент платформазының «Абилимпикс» регион чемпионадының Тыва Республикада киржикчилериниң түңнелдерин үндүрген.

«ЗаБег» бүгү-российжи чартык марафонга Тываның спорт школаларының кижизидикчилери идепкейлиг киришкен 23.05.2022 «ЗаБег» бүгү-российжи чартык марафонга Тываның спорт школаларының кижизидикчилери идепкейлиг киришкен
Кызылга үш дугаар эрткен «ЗаБег» бүгү-российжи чартык марафон республиканың найысыладындан болгаш кожууннарындан чүгүрүктерни чыгган. Старттан үнген 978 спортчунуң финишке келген 775 кижизиниң 262-зи бичии уруглар болган. Спортчулар 21,1 км, 10 база 5 километр хемчээлге күжүн шенээннер.

Тыва биле Якутия чурттакчы чоннуң кадык камгалал адырында кады ажылдажылга керээзинге атты салган 20.05.2022 Тыва биле Якутия чурттакчы чоннуң кадык камгалал адырында кады ажылдажылга керээзинге атты салган
Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыгның даалга езугаар республиканың Кадык камгалал яамызы Якутиядан специалистерни чалаан.    

Тывада бедик деңнелдиң маргылдааларынга чемпионнаан болгаш шаңналдыг черлер ээлээн спортчуларга бажың садып азы тудуп алырынга субсидияның үстүкү хемчээлин 3 млн рубль чедир көвүдеткен 20.05.2022 Тывада бедик деңнелдиң маргылдааларынга чемпионнаан болгаш шаңналдыг черлер ээлээн спортчуларга бажың садып азы тудуп алырынга субсидияның үстүкү хемчээлин 3 млн рубль чедир көвүдеткен
Россия чемпионаттарындан эгелээш Олимпийжи оюннарга чедир дээди чаданың маргылдааларынга шаңналдыг черлерже үнген тыва спортчуларга база оларның тренерлеринге чуртталга байдалын экижидер күзели бар болза, эрге-чагырганың талазындан улуг деткимчени бээр.

Тывада «ТываЭкспо» регионнар аразының делгелге-ярмарказының кол ажылы ажыттынган 20.05.2022 Тывада «ТываЭкспо» регионнар аразының делгелге-ярмарказының кол ажылы ажыттынган

Бөгүн май 20-де, Тываның найысылалы Кызыл хоорайда, регионнар аразының универсалдыг делгелге-ярмарказы «ТЫВА ЭКСПО – 2022» ажылын эгелээн. Республиканың Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызының деткимчези-биле чылдың-на Россияның регионнарындан 100 хире киржкичини хаар тудуп турар хемчег бо чылын 24 дугаар эртер.

Тываның Чазаа бюджет акша-хөреңгизиниң башкарыкчыларын база алыкчыларын хынаарын түр када тургускан 20.05.2022 Тываның Чазаа бюджет акша-хөреңгизиниң башкарыкчыларын база алыкчыларын хынаарын түр када тургускан
Тываның Саң-хөө-бюджет хайгаарал албанының ревизорларынга бюджет акша-хөреңгизиниң кол башкарыкчыларын база алыкчыларын 2023 чылдың январь 1-ге чедир хынаарын соксаткан.

Тываның Баштыңы Россия Чазааның вице-премьери Татьяна Голикова-биле республика хөгжүлдезиниң перспективаларын чугаалашкан 20.05.2022 Тываның Баштыңы Россия Чазааның вице-премьери Татьяна Голикова-биле республика хөгжүлдезиниң перспективаларын чугаалашкан
Владислав Ховалыг ужуражылга дугайында социал четкилерде бодунуң блогунга дыңнаткан. “Россияның Чазааның вице-премьери Татьяна Голикова-биле ажыл-агыйжы ужуражылгада бистиң республиканың чедип алганы түңнелдеривисти үлештим” – деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.

Тывада культура болгаш уран чүүл адырында төлевилелдерге республика Баштыңының грант акшазының үстүкү хемчээлин көвүдеткен 19.05.2022 Тывада культура болгаш уран чүүл адырында төлевилелдерге республика Баштыңының грант акшазының үстүкү хемчээлин көвүдеткен
2022 чылда Тываның Баштыңының уран чүүл болгаш культура адырында грантызының үстүкү түңү 500 муң рубль болур. Республиканың Чазаа ол дугайында чогуур шиитпирни хүлээп алган. 

«Чаа делгемнер» марафонну 70 ажыг млн кижи көрген 19.05.2022 «Чаа делгемнер» марафонну 70 ажыг млн кижи көрген
«Чаа делгемнер» деп федералдыг чырыдыышкын марафону российжилерниң сонуургалын хаара туткан. Ийи хонук иштинде марафоннуң дамчыдылгазын 70 млн кижи көрген.

Тывада сүт-бараан фермаларын база сүт болбаазырадыр бүдүрүлгелер кылыр төлевилелдер мөөрейи чарлаттынган 19.05.2022 Тывада сүт-бараан фермаларын база сүт болбаазырадыр бүдүрүлгелер кылыр төлевилелдер мөөрейи чарлаттынган
“Тываның сүдү” губернатор төлевилелге киржир конкурс Тывада эгелээн. Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг сүт-бараан фермаларын база сүт хүлээп алыр пунктуларны база болбаазырадыр бүдүрүлгелер ажыдар сорулга-биле 2021 чылда ук төлевилелди саналдап киирген.

Тыва база Хүндүлээчел чорук индустриязының бүгү-национал эвилели кады ажылдажылга керээзин чарган 19.05.2022 Тыва база Хүндүлээчел чорук индустриязының бүгү-национал эвилели кады ажылдажылга керээзин чарган
Хүндүлээчел чорук индустриязының бүгү-национал эвилели туризм хөгжүлдезиниң чаа стратегиязын ажылдап кылырынга Тывага дузалажыр. Национал эвилел биле республика эрге-чагыргазының мурнундан регионнуң Турисчи информация төвүнүң ат салганы кады ажылдажылга дугайында дугуржулгазында кады ажыл угланыышкыннарының бирээзинге - Кызылга май 14-16 хүннеринде болуп эрткен “Тыва – дириг ужур-чаңчылдарның чери” турисчи шуулган хамааржыр.

#МЫВМЕСТЕ президент премиязы бодунуң лауреаттарын манап турар 19.05.2022 #МЫВМЕСТЕ президент премиязы бодунуң лауреаттарын манап турар
#МЫВМЕСТЕ делегей чергелиг премия 2022 чылдың март 16-да стартын алганын сагындыраал. Ол премия шак ындыг аттыг ачы-дуза акциязының уланчызы база Россияда 10 чыл дургузунда эрттирип турар “Россияның эки турачызы” бүгү-росcийжи конкурстуң салгалы болур.