Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Медээлер

Тываның сайгарлыкчылары чиигелделиг чээлилерни ажыглап болур 03.12.2021 Тываның сайгарлыкчылары чиигелделиг чээлилерни ажыглап болур
«Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту болгаш хууда сайгарлыкчы инициативаны деткиири» национал төлевилел-биле, региондан 1000 ажыг сайгарлыкчы чиигелделерни ап, азы амгы чээлизиниң хемчээлин эвээжедип болурун Тываның Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызы дыңнаткан.

Тывада бир кудумчуну Рушевтерниң өг-бүлезиниң ады-биле адаар 02.12.2021 Тывада бир кудумчуну Рушевтерниң өг-бүлезиниң ады-биле адаар
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бирги профессионал тыва балерина Наталья Ажыкмаа-Рушеваның база ооң кайгымчык салым-чаяанныг чурукчу кызы Надежданың адын мөңгежидер дээн саналды деткээн. Кызылда уругларның хореография школазынга Наталья Ажыкмаа-Рушеваның адын тыпсып, республика найысылалының бир кудумчузун Рушевтерниң өг-бүлезиниң ады-биле эде адаарын шиитпирлээн.

55-ки мотоадыгжы бригада кышкы өөредилгеже кирген 02.12.2021 55-ки мотоадыгжы бригада кышкы өөредилгеже кирген
Чылдың-на декабрь 1-де эгелээр кышкы өөредилге үезинге тураскааткан митинг 55115 шериг кезээнге болуп эрткен.

Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазы-биле туризмни хөгжүдер 01.12.2021 Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазы-биле туризмни хөгжүдер
Республика Баштыңы Владислав Ховалыг, Россия Федерациязының Федералдыг Хуралының Күрүне Думазының даргазының оралакчызы Шолбан Кара-оол база Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) даргазы Каң-оол Давааның киржилгези-биле туризм адырын хөгжүдериниң чугула айтырыгларын сайгарган хурал Тываның Чазаанга болуп эрткен.

Тываның Кадык камгалал яамызы уругларга соңгаарладып болбас эмчи дузазының хемчеглерин күштелдирген 01.12.2021 Тываның Кадык камгалал яамызы уругларга соңгаарладып болбас эмчи дузазының хемчеглерин күштелдирген
Тываның Кадык камгалал яамызы уруглар ортузунда ОРВИ-ден аарыыр чоруктуң сезоннуг үези эгелээни-биле, уруглар эмчилериниң үнүүшкүннүг үш бригадазын алды чедир көвүдеткен.

Тываның Чазаа республиканың кожууннарын комплекстиг хөгжүдеринче угланган төлевилелдерни деткиир 30.11.2021 Тываның Чазаа республиканың кожууннарын комплекстиг хөгжүдеринче угланган төлевилелдерни деткиир
2022 чылда база дараазында чылдарда республиканың кожууннарын болгаш хоорайларын хөгжүдүп сайзырадыры - Тываның Баштыңының тус чер чагырга даргалары-биле ужуражылгазының кол айтырыы ол болган.

Президентиниң грантылар фондузу-биле деткээн 100 шылгараңгай төлевилелдер санынче Тывадан төлевилелдер база кирген 30.11.2021 Президентиниң грантылар фондузу-биле деткээн 100 шылгараңгай төлевилелдер санынче Тывадан төлевилелдер база кирген
Президентиниң грантылар фондузу бо чылдың эгезинден бээр, 2020 чылдың төнчүзүнге чедир боттандырган төлевилелдерниң түңнелдеринге ажык-чарлыг демдек салыышкынын чоруткан.

Тываның Баштыңы Моолдуң чиңгине консулу-биле кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалашкан 30.11.2021 Тываның Баштыңы Моолдуң чиңгине консулу-биле кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалашкан
Тыва Республиканың Баштыңы Тыва Владислав Ховалыг биле Кызылда Моолдуң чиңгине консулу, дээрги Чимид Ганболд ужурашкан. 

Регионну хөгжүдер тускай программаның боттандырылгазынче Тыва 1,7 млрд руб. инвестицияны хаара туткан 29.11.2021 Регионну хөгжүдер тускай программаның боттандырылгазынче Тыва 1,7 млрд руб. инвестицияны хаара туткан
Экономиктиг хөгжүлде сайыдының оралакчызы Сергей Галкин журналистер-биле брифинг үезинде ону дыңнаткан.

Коронавирусту аар эртип турар аарыг кижилерниң саны Тывада көвүдээн 26.11.2021 Коронавирусту аар эртип турар аарыг кижилерниң саны Тывада көвүдээн
Сөөлгү хүнде Тывада COVID-19-тан аараан 59 кижини лабораторлуг шинчилел-биле илереткен. Кызыл хоорайда аарыг 21 кижи немешкен, эрткен хонуктан ийи кижи хөй. Аарыгның дамыр-ханга дес тывылдырар хевиринден качыгдаан аарыг кижилерниң саны көвүдеп турарын Кадык камгалал яамызы дыңнаткан.

Тывада кышкы спортчу сезон декабрь 4-те ажыттынар 26.11.2021 Тывада кышкы спортчу сезон декабрь 4-те ажыттынар
Кышкы спортчу сезонну “Тайга” хаак станциязынга ажыдары чаңчыл болур берген, бо удаада база, Тываның Спорт яамызы биле Хаактыг чарыш федерациязы хаак спортунуң профессионалдарын болгаш аңаа ынактарны чалап тур.

Тываның Баштыңы Дээди Хуралдың депутаттарынга Айыткалын бээр 26.11.2021 Тываның Баштыңы Дээди Хуралдың депутаттарынга Айыткалын бээр
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чаңчыл болган Айыткалын Дээди Хуралынга бээр. Республика Баштыңы регионда социал-экономиктиг байдалды шинчилеп, 2022 чылда мурнады боттандырар чугула айтырыгларны аңаа демдеглээр.

Владислав Ховалыг “Листвяжная” уургайынга озал-ондак-биле холбаштыр кажыыдалын илереткен 25.11.2021 Владислав Ховалыг “Листвяжная” уургайынга озал-ондак-биле холбаштыр кажыыдалын илереткен

Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг «Листвяжная» уургайга озал-ондак-биле холбаштыр Кемерово облазының чурттакчыларынга кажыыдалын илереткен.

Тывада тыва дыл инспекторун томуйлаан 12.11.2021 Тывада тыва дыл инспекторун томуйлаан

Ноябрь 9-та «Тыва дыл – чоннуң өнчүзү» деп республика чергелиг VI-гы шуулган болуп эрткен. Аӊаа республиканыӊ эртемденнери, башкылар ниитилели тыва дылдыӊ инспектору деп албан-дужаал тургузарыныӊ дугайында саналды киирген. Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг Республиканың тыва дыл инспектору кылдыр Национал школа хөгжүдер институттуң директору Сайзана Товууну томуйлаан.

Владислав Ховалыг Тываны даштыкы инвесторларга таныштырган 11.11.2021 Владислав Ховалыг Тываны даштыкы инвесторларга таныштырган
Ноябрь 11-де Москва хоорайга Россияның Даштыкы херектер яамызынга Енисей Сибириниң регионнарының бойдус байлааның болгаш туризм талазы-биле талаларын таныштырган шуулган болган. Делегейниң 50 ажыг чурттарындан келген дипломаттар болгаш бизнесменнерге Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бойдус шиңгээдири-биле холбашкан инвестиция төлевилелдерин таныштырган.

Тывада ковидке удур чурумну сагып турарынга хыналдалар эгелээн 29.10.2021 Тывада ковидке удур чурумну сагып турарынга хыналдалар эгелээн
Республика Чазааның айтыышкыны езугаар, Тывада коронавирус халдавырын нептеретпезинче угланган санитар-эпидемиологтуг негелдерни хажыдып турар кижилерни илередир рейд бөлүктерин тургускан.

Тываның чурттакчылары ажылдавас хүннерде Covid-19-тан тарыдып болур 29.10.2021 Тываның чурттакчылары ажылдавас хүннерде Covid-19-тан тарыдып болур
Тываның Кадык камгалал яамызы октябрь 30-ден ноябрь 7-ге чедир, республика найысылалынга база кожууннарга коронавируска удур тарылга кылыр пунктуларны немей ажыдар.

Тываның үш кожуунунга хөй ажыглалдыг хоккей шөлдерин тургузар 29.10.2021 Тываның үш кожуунунга хөй ажыглалдыг хоккей шөлдерин тургузар
Ноябрьда Эрзин, Бай-Тайга база Чаа-Хөл кожуун төптеринге тус черниң ажы-төлүнге кыжын ойнаар хоккей шөлдерин тургузар. Ол шөлдер хөй ажыглалдыг – чайын биче футбол, баскетбол азы волейбол ойнаар чер болур.

Тываның эмнелге албан черлериниң баазазын быжыглаарынга Москва дузалаан 28.10.2021 Тываның эмнелге албан черлериниң баазазын быжыглаарынга Москва дузалаан
Тыва Москваның мэриязындан социал ужур-дузалыг төлевилелдерни деткииринге 200 млн рубль трансфертти алган. Москва биле Тываның Чазактарының аразында, 2021 чылдың июль 13-те чарганы дугуржулга езугаар, республикага дузаламчыны берген.

Тывада «Енисей» Р-257 оруктуң беш километринде капитал септелгени хуусаадан эрте дооскан 28.10.2021 Тывада «Енисей» Р-257 оруктуң беш километринде капитал септелгени хуусаадан эрте дооскан
Республиканың Өвүр кожуунда «Енисей» Р-257 федералдыг оруктуң 1041-ден 1046 километрлер аразында орук участогун хуусадан эрте септеп доосканын, «Енисей» орук эргелели дыңнаткан.