Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Медээлер

Президентиниң грантылар фондузу-биле деткээн 100 шылгараңгай төлевилелдер санынче Тывадан төлевилелдер база кирген 30.11.2021 Президентиниң грантылар фондузу-биле деткээн 100 шылгараңгай төлевилелдер санынче Тывадан төлевилелдер база кирген
Президентиниң грантылар фондузу бо чылдың эгезинден бээр, 2020 чылдың төнчүзүнге чедир боттандырган төлевилелдерниң түңнелдеринге ажык-чарлыг демдек салыышкынын чоруткан.

Тываның Баштыңы Моолдуң чиңгине консулу-биле кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалашкан 30.11.2021 Тываның Баштыңы Моолдуң чиңгине консулу-биле кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалашкан
Тыва Республиканың Баштыңы Тыва Владислав Ховалыг биле Кызылда Моолдуң чиңгине консулу, дээрги Чимид Ганболд ужурашкан. 

Регионну хөгжүдер тускай программаның боттандырылгазынче Тыва 1,7 млрд руб. инвестицияны хаара туткан 29.11.2021 Регионну хөгжүдер тускай программаның боттандырылгазынче Тыва 1,7 млрд руб. инвестицияны хаара туткан
Экономиктиг хөгжүлде сайыдының оралакчызы Сергей Галкин журналистер-биле брифинг үезинде ону дыңнаткан.

Коронавирусту аар эртип турар аарыг кижилерниң саны Тывада көвүдээн 26.11.2021 Коронавирусту аар эртип турар аарыг кижилерниң саны Тывада көвүдээн
Сөөлгү хүнде Тывада COVID-19-тан аараан 59 кижини лабораторлуг шинчилел-биле илереткен. Кызыл хоорайда аарыг 21 кижи немешкен, эрткен хонуктан ийи кижи хөй. Аарыгның дамыр-ханга дес тывылдырар хевиринден качыгдаан аарыг кижилерниң саны көвүдеп турарын Кадык камгалал яамызы дыңнаткан.

Тывада кышкы спортчу сезон декабрь 4-те ажыттынар 26.11.2021 Тывада кышкы спортчу сезон декабрь 4-те ажыттынар
Кышкы спортчу сезонну “Тайга” хаак станциязынга ажыдары чаңчыл болур берген, бо удаада база, Тываның Спорт яамызы биле Хаактыг чарыш федерациязы хаак спортунуң профессионалдарын болгаш аңаа ынактарны чалап тур.

Тываның Баштыңы Дээди Хуралдың депутаттарынга Айыткалын бээр 26.11.2021 Тываның Баштыңы Дээди Хуралдың депутаттарынга Айыткалын бээр
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чаңчыл болган Айыткалын Дээди Хуралынга бээр. Республика Баштыңы регионда социал-экономиктиг байдалды шинчилеп, 2022 чылда мурнады боттандырар чугула айтырыгларны аңаа демдеглээр.

Владислав Ховалыг “Листвяжная” уургайынга озал-ондак-биле холбаштыр кажыыдалын илереткен 25.11.2021 Владислав Ховалыг “Листвяжная” уургайынга озал-ондак-биле холбаштыр кажыыдалын илереткен

Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг «Листвяжная» уургайга озал-ондак-биле холбаштыр Кемерово облазының чурттакчыларынга кажыыдалын илереткен.

Тывада тыва дыл инспекторун томуйлаан 12.11.2021 Тывада тыва дыл инспекторун томуйлаан

Ноябрь 9-та «Тыва дыл – чоннуң өнчүзү» деп республика чергелиг VI-гы шуулган болуп эрткен. Аӊаа республиканыӊ эртемденнери, башкылар ниитилели тыва дылдыӊ инспектору деп албан-дужаал тургузарыныӊ дугайында саналды киирген. Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг Республиканың тыва дыл инспектору кылдыр Национал школа хөгжүдер институттуң директору Сайзана Товууну томуйлаан.

Владислав Ховалыг Тываны даштыкы инвесторларга таныштырган 11.11.2021 Владислав Ховалыг Тываны даштыкы инвесторларга таныштырган
Ноябрь 11-де Москва хоорайга Россияның Даштыкы херектер яамызынга Енисей Сибириниң регионнарының бойдус байлааның болгаш туризм талазы-биле талаларын таныштырган шуулган болган. Делегейниң 50 ажыг чурттарындан келген дипломаттар болгаш бизнесменнерге Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бойдус шиңгээдири-биле холбашкан инвестиция төлевилелдерин таныштырган.

Тывада ковидке удур чурумну сагып турарынга хыналдалар эгелээн 29.10.2021 Тывада ковидке удур чурумну сагып турарынга хыналдалар эгелээн
Республика Чазааның айтыышкыны езугаар, Тывада коронавирус халдавырын нептеретпезинче угланган санитар-эпидемиологтуг негелдерни хажыдып турар кижилерни илередир рейд бөлүктерин тургускан.

Тываның чурттакчылары ажылдавас хүннерде Covid-19-тан тарыдып болур 29.10.2021 Тываның чурттакчылары ажылдавас хүннерде Covid-19-тан тарыдып болур
Тываның Кадык камгалал яамызы октябрь 30-ден ноябрь 7-ге чедир, республика найысылалынга база кожууннарга коронавируска удур тарылга кылыр пунктуларны немей ажыдар.

Тываның үш кожуунунга хөй ажыглалдыг хоккей шөлдерин тургузар 29.10.2021 Тываның үш кожуунунга хөй ажыглалдыг хоккей шөлдерин тургузар
Ноябрьда Эрзин, Бай-Тайга база Чаа-Хөл кожуун төптеринге тус черниң ажы-төлүнге кыжын ойнаар хоккей шөлдерин тургузар. Ол шөлдер хөй ажыглалдыг – чайын биче футбол, баскетбол азы волейбол ойнаар чер болур.

Тываның эмнелге албан черлериниң баазазын быжыглаарынга Москва дузалаан 28.10.2021 Тываның эмнелге албан черлериниң баазазын быжыглаарынга Москва дузалаан
Тыва Москваның мэриязындан социал ужур-дузалыг төлевилелдерни деткииринге 200 млн рубль трансфертти алган. Москва биле Тываның Чазактарының аразында, 2021 чылдың июль 13-те чарганы дугуржулга езугаар, республикага дузаламчыны берген.

Тывада «Енисей» Р-257 оруктуң беш километринде капитал септелгени хуусаадан эрте дооскан 28.10.2021 Тывада «Енисей» Р-257 оруктуң беш километринде капитал септелгени хуусаадан эрте дооскан
Республиканың Өвүр кожуунда «Енисей» Р-257 федералдыг оруктуң 1041-ден 1046 километрлер аразында орук участогун хуусадан эрте септеп доосканын, «Енисей» орук эргелели дыңнаткан.

Тываның башкыларының күш-ажыл төлевириниң чаа чурумунда  өскертилгелерни киирген  28.10.2021 Тываның башкыларының күш-ажыл төлевириниң чаа чурумунда өскертилгелерни киирген
Чазак даргазының социал политика талазы-биле оралакчызы Елена Хардикова, саң-хөө сайыды Орлан Достай база өөредилге сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Алексей Храмцов башкылар акшазының сентябрьда бадылаан чаа чурумун ажыглаарынга тайылбырны берген.

Владислав Ховалыг Тываның социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларын Виктория Абрамченко-биле сайгарып чугаалашкан 27.10.2021 Владислав Ховалыг Тываның социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларын Виктория Абрамченко-биле сайгарып чугаалашкан
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг октябрь 26-да, Москва хоорайга, Россияның Чазааның даргазының оралакчызы Виктория Абрамченконуң Сибирь федералдыг округтуң губернаторлары-биле регионнарның социал-экономиктиг сайзыралынче угланган төлевилелдерни болгаш өзек айтырыгларны тодарадыр айтырыглыг хуралынга киришкен.

Моолдуң, Тываның база Алтайның кызыгаар девискээрлеринде аргарның баш саны өскени демдеглеттинген 27.10.2021 Моолдуң, Тываның база Алтайның кызыгаар девискээрлеринде аргарның баш саны өскени демдеглеттинген
Бүгү делегейниң черлик бойдус камгалаар фондузу – Россияның WWF деткимчези-биле 2021 чылдың октябрь 9-тан 24-ке чедир Тываның Мөңгүн-Тайга кожуунунда “Убсу-Нур ыйгылаажы” заповедниктиң кластерлиг участогунуң камгалалдыг зоназының кызыгаар девискээрлеринге бүгү делегейниң черлик бойдус камгалаар фондузунуң деткиишкини-биле, аргарларны санап демдеглээриниң ээлчеглиг чадазын чоруткан.

Россияның почта салбырлары ноябрь 3, 4, 5 хүннеринден аңгыда, октябрьның 30-ден ноябрь 7-ге чедир анаа ажыл хүннеринде ышкаш ажылдаар 26.10.2021 Россияның почта салбырлары ноябрь 3, 4, 5 хүннеринден аңгыда, октябрьның 30-ден ноябрь 7-ге чедир анаа ажыл хүннеринде ышкаш ажылдаар
Ноябрь 4 – Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү – Тыва Республиканың почта салбырларынга дыштаныр хүн. Ынчангаш шупту почта салбырлары ноябрь 3-те бир шак эртежик хагдынар.

Тываның Баштыңы Каа-Хем уургайында садып турар хөмүрнүң өртээн хынаан 25.10.2021 Тываның Баштыңы Каа-Хем уургайында садып турар хөмүрнүң өртээн хынаан
Октябрь 20-де Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Чадаана уургайының хөмүр чүдүрер пунктузунга кандыг-даа сагындырыг чокка чедип, хөмүр өртээн хынаан.

Шериг мөгелер аразынга делегей чемпионадынга киржир спортчуларны илереткен бүгү-российжи хүреш маргылдаазы Тывага болуп эрткен 22.10.2021 Шериг мөгелер аразынга делегей чемпионадынга киржир спортчуларны илереткен бүгү-российжи хүреш маргылдаазы Тывага болуп эрткен
Тываның найысылалында «Сүбедей» спорт комплекизинге, Россияның Камгалал сайыдының Кубогу дээш спортчу хүрешке 4 дугаар бүгү-российжи чергелиг маргылдаа болуп эрткен.