Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Медээлер

Терапия эмнелгезиниң чаа оран-савазынга түр када ажылдап турган халдавырлыг аарыглар эмнелгези ажылын дооскан 19.01.2021 Терапия эмнелгезиниң чаа оран-савазынга түр када ажылдап турган халдавырлыг аарыглар эмнелгези ажылын дооскан

Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң терапия корпузунуң тудуу 2019 чылдың төнчүзүнде доозулган.

Тывада күш-культура болгаш спорттуң сайзыралынче 300 млн. хире рубльди угландырар 19.01.2021 Тывада күш-культура болгаш спорттуң сайзыралынче 300 млн. хире рубльди угландырар

Чурттакчы чонну спорт тудуглары-биле хандырып, спортчу инфраструктураны экижидеринче «Демография» национал төлевилел чорудуу-биле «Спорт – амыдыралдың нормазы» регион төлевилелин боттандырарынга Тыва Республика бо чоокку үш чылда федералдыг бюджеттен 300 хире млн рубльди алыр.

Тыва Республикада коронавирус инфекциязынга удур тарыышкын дугайында 18.01.2021 Тыва Республикада коронавирус инфекциязынга удур тарыышкын дугайында

Тыва Республикада тарыышкын чорудар эргелиг эмнелге организацияларының реестрин Кадык камгалалының чаңгыс аай күрүне информациязының системазында тургускан.

Тывада "Лунсин" КХН-ниң бир уургайында чер буступ дүшкен 18.01.2021 Тывада "Лунсин" КХН-ниң бир уургайында чер буступ дүшкен

2021 чылдың январь 17-де, Москваныы-биле 06:55 шак турда, Тожу кожууннуң девискээринде “Лунсин” компанияның бир уургайынга черниң довураа бузулган.

Крещениеде эштириниң дугайында: Covid-19-ту аары-биле эрткен кижилер доңуп болбас ужурлуг 18.01.2021 Крещениеде эштириниң дугайында: Covid-19-ту аары-биле эрткен кижилер доңуп болбас ужурлуг

Дыка хөй регионнарда чаңчыл болу берген Крещение хүнү - январь 19 дүнезинче эжиндириишкин Тывада база нептереңгей апар чыдар.

Тываның Баштыңы малчыннарны деткиир арга-хевирлерни сайгарып чугаалашкан 18.01.2021 Тываның Баштыңы малчыннарны деткиир арга-хевирлерни сайгарып чугаалашкан

Тываның Баштыңы республика чазааның кежигүннерин Шагаа бүдүүзүнүң чаңчыл болу берген чолукшулга ёзулалын эгелээрин сагындырган.

Республиканың 9 кожууну эмчи дузазының автомашиналарын алган 15.01.2021 Республиканың 9 кожууну эмчи дузазының автомашиналарын алган

Республиканың көдээ черлеринде бирги эмчи дузазын чедирип турар эмнелге организациялары база кожууннарның төп эмнелге черлериниң улуг эмчилери “LADA GRANTA 219010” биле “LADA 213100” маркалыг автомашиналарның дүлгүүрлерин бөгүн алгаш, далаш-биле суурларынче аъттаныпкан.

Тываның Баштыңы Россияның Айыыл чок албанының Тыва Республикада кызыгаар эргелелиниң чаа удуртукчузу-биле ужурашкан 15.01.2021 Тываның Баштыңы Россияның Айыыл чок албанының Тыва Республикада кызыгаар эргелелиниң чаа удуртукчузу-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Айыыл чок албанының Тыва Республикада Кызыгаар эргелелиниң чаа удуртукчузу Игорь Попель-биле ужурашкаш, республиканың чугула айтырыгларын чугаалашкан.

Олег Бады Тывага болган чер шимчээшкининиң уржуктарының дугайында 15.01.2021 Олег Бады Тывага болган чер шимчээшкининиң уржуктарының дугайында

2021 чылдың январь 12-де, тус чернии-биле 04.46 минута турда, Россия биле Моолдуң кызыгаарында чыдар Тыва Республиканың девискээринге 6,7 күштүг чер шимчээшкини болганы демдеглеттинген.

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы: «Кыштаг» губернатор төлевилелиниң 2021 чылда киржикчилерин шилип турар 14.01.2021 Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы: «Кыштаг» губернатор төлевилелиниң 2021 чылда киржикчилерин шилип турар

«2015 чылда эгезин алган шупту социал төлевилелдер эки түңнелдерни берген болгаш, ам-даа уламчылаар. «Аныяк өг-бүлеге кыштаг” - оларның эң чедиишкиннии.

Тывада “Албан бажыңы” төлевилелдиң боттаныышкыны уламчылавышаан 14.01.2021 Тывада “Албан бажыңы” төлевилелдиң боттаныышкыны уламчылавышаан

“Албан бажыңы” губернатор төлевилели-биле туттунган чаа бажыңның дүлгүүрлерин Хову-Аксы Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурда аныяк эмчи Саид Баазанга хүлээткен.

Тываның Баштыңы Парлалга хүнүнде хүнүнде байырны чедирген 14.01.2021 Тываның Баштыңы Парлалга хүнүнде хүнүнде байырны чедирген

Чурагайлыг технологиялар сайзыраан амгы бо үеде массалыг информация чепсектери бодунуң ажыл-угланыышкыннарын чаартса-даа, ооң кол шимчедикчилери – журналистер боттарының хамааты туружун салбайн, республикада болуп турар болуушкуннарны шынныг чырыдып, келир үеде чүү болурун тайылбырлап, профессионал ажылын ак сеткилдии-биле күүседип чоруур.

Чер шимчээшкининиң уржуктары: Сес кожуунда 51 объектиде үрегдээшкиннер бары илерээн 13.01.2021 Чер шимчээшкининиң уржуктары: Сес кожуунда 51 объектиде үрегдээшкиннер бары илерээн

Тываның Тере-Хөл кожууннуң Кунгуртуг суурдан 160 км-де, Моолдуң девискээринге 2021 чылдың январь 12-де чер шимчээн соонда үрелиишкиннер болган бе дээш, Тываның муниципалдыг тургузугларында амыдырал-хандырылга объктилерин, бажың-балгаттарны, тудугларны хынап турар.

Сөөлгү чылдарда Тывада мал бажы көвүдээн 13.01.2021 Сөөлгү чылдарда Тывада мал бажы көвүдээн

Эрткен чылдың түңнели-биле шээр малдың баш саны 1 млн. 300 чедип, чуртта эң эки көргүзүглүг болган.

Бии-Хем кожууннуң Суш суурда чаартынган культура одаа ажыттынган 13.01.2021 Бии-Хем кожууннуң Суш суурда чаартынган культура одаа ажыттынган

Чаа 2021 чылдың бүдүүзүнде Бии-Хем кожууннуң Суш суурда чаарттынган Культура бажыңы эжиин ажыткан.

Тывада онза байдалдар комиссиязы беш муниципалдыг тургузугда база Кызыл хоорайда онза байдал чурумун киирген 12.01.2021 Тывада онза байдалдар комиссиязы беш муниципалдыг тургузугда база Кызыл хоорайда онза байдал чурумун киирген

Регионнуң Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы езугаар Тыва Республиканың Чазаанга, вице-премьер Олег Бадының даргалааны ТР-ниң онза байдалдарны болдурбас база чайладыр болгаш өртке удур айыыл чок чорукту хандырар комиссия муниципалдыг тургузуглар-биле видео-конференц-харылзаазынга хуралдаан.

2020 чылда Тыва национал төлевилелдерни боттандырган 11.01.2021 2020 чылда Тыва национал төлевилелдерни боттандырган

Тыва Республика 2020 чылдың түңнелдери-биле национал төлевилелдерниң тускай сорулгалыг 158 көргүзүглериниң 157-зин (99,4%) күүсеткен.

Чаа чыл хүннеринде Тываның улусчу дружинниктери тонна хире арага суррогадын хавырган 11.01.2021 Чаа чыл хүннеринде Тываның улусчу дружинниктери тонна хире арага суррогадын хавырган

Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында ДНД кежигүннериниң киржилгези-биле хоойлуга чөрүштүр садып-саарар деп турган 936 литр спирт холумактыг суук чүүлдү хавырган.

Тывада назы четпээннер ортузунда кем-херек үүлгедиишкиннери 2020 чылда кызырылган 11.01.2021 Тывада назы четпээннер ортузунда кем-херек үүлгедиишкиннери 2020 чылда кызырылган

Тываның хөй-ниити айыыл чок чоруунуң сайыды Виктор Хулерниң дыңнадыы-биле алырга, назы четпээннер ортузунда кем-херек үүлгедиишкиннери 30,5 хуу кызырылган.

Тываның Чазаа шаңнал акшаларын республиканың бюджет ажылдакчыларынга дээш берипкен 29.12.2020 Тываның Чазаа шаңнал акшаларын республиканың бюджет ажылдакчыларынга дээш берипкен

Эртип турар чылдың түңнелдери-биле чурттуң эки ажылдыг удуртулга командаларынга берген грант акшазын бюджет адырының ажылдакчыларынга декабрь айның шалыңын төлээринче бээр деп шиитпирни Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол үндүрген.