Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Медээлер

Республиканың хөгжүлдезиниң үндезини – чер-чуртунга ынак кижилерниң ажыл-ижинде 09.06.2023 Республиканың хөгжүлдезиниң үндезини – чер-чуртунга ынак кижилерниң ажыл-ижинде

Бөгүн, Россия хүнүнүң байырлал бүдүүзүнде, Тываның Чазак бажыңынга, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың ажыл-ишчилеринге болгаш хоочуннарга күрүне шаңналдарын тыпсып, байырын чедирген.

Тываның Баштыңы социал болгаш орук инфраструктуразының объектилер тудуун дүргедедир даалганы берген 09.06.2023 Тываның Баштыңы социал болгаш орук инфраструктуразының объектилер тудуун дүргедедир даалганы берген

Тывада чугула социал болгаш орук тудугларының акшандырыышкынын мурнады хандырар. Ынчалдыр республиканың чазаа бюджет чээлизи кылдыр немелде саң-хөөнү берип болур объектилерни федералдыг даңзыже киирерин чедип алган.

Тывада чурагай шилчилгезиниң төвү тургустунуп турар 09.06.2023 Тывада чурагай шилчилгезиниң төвү тургустунуп турар

Тывада экономика, социал адырның база күрүне эргелеп-башкарылгазының өзек адырларын чурагайжыдар сорулгалыг Чурагай шилчилгезиниң төвү ажылын эгелээн.

2023 чылда Тывада малчыннарның Наадым байырлалының хүнүн тодараткан 09.06.2023 2023 чылда Тывада малчыннарның Наадым байырлалының хүнүн тодараткан

Тываның Чазаа август 13-те малчыннарның Наадым байырлалын эрттирерин доктааткан. 

Тывада агаарның изээнинден суг үериниң айыылы тургустунуп болур 09.06.2023 Тывада агаарның изээнинден суг үериниң айыылы тургустунуп болур

Тывада агаар бойдустуң изээнинден хемнер суу хенертен көдүрүлген. Изиг агаар чүгле арга-арыг өрттериниң айыылын тургузар эвес, а суг үерлээшкинин база болдуруп болур.

Тываның чурттакчылары Россия хүнүн спортчу, билиишкинниг база культурлуг болуушкуннар-биле демдеглээр 09.06.2023 Тываның чурттакчылары Россия хүнүн спортчу, билиишкинниг база культурлуг болуушкуннар-биле демдеглээр

Кызылда Россия хүнүнге тураскааткан хемчеглер эгелээн. Республиканың муниципалитеттер аразынга республика спартакиадазының түңнел кезээ июнь 6-да эгелээн, Чазак бажыңынга регионнуң болгаш чурттуң хөгжүлдезинге улуг үлүг-хуузун киирген аңгы-аңгы адырның ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын тыпсыр езулал июнь 9-та болуп эртер. 

Чонунга бараан болган буянныг ажылдың мурнакчыларын шаңнап-мактаан 08.06.2023 Чонунга бараан болган буянныг ажылдың мурнакчыларын шаңнап-мактаан

Бөгүн, июнь 8-те, Улусчу чогаадылга бажыңынга, өскелерниң өөрүшкү-муңгаралын деңге үлежип, олар дээш кезээде сагыш човап чоруур эң-не буян сеткилдиг кижилерниң профессионал байырлалын демдеглээн байырлыг хемчег болуп эрткен.

Июнь 10-га чедир Тывага өрт үнүп болур онза айыылдыг хүннер болур 08.06.2023 Июнь 10-га чедир Тывага өрт үнүп болур онза айыылдыг хүннер болур

Июнь 8-тиң хүнүнде республика девискээринде ийи арга-арыг өрттери хып турарын Тываның ХК болгаш ОБ албаны дыңнаткан. 0,4 га ниити шөлдүг өрттү өжүреринге 33 кижини база 6 техниканы хаара туткан.

Сибирь федералдыг округунда хөй квартиралыг бажыңнарның капитал септелгезин кылыр программаны чедишкинниг чоруткан регионнар санында Тыва кирген 08.06.2023 Сибирь федералдыг округунда хөй квартиралыг бажыңнарның капитал септелгезин кылыр программаны чедишкинниг чоруткан регионнар санында Тыва кирген

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Сибирь федералдыг округда РФ-тиң Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи Анатолий Серышевтиң удуртулгазы-биле эрткен Чөвүлел хуралынга киришкен.

Өвүр кожуунда көдүрүлген хем суунуң чууй шаап апарганы көвүрүг участогун катап кылып турар 07.06.2023 Өвүр кожуунда көдүрүлген хем суунуң чууй шаап апарганы көвүрүг участогун катап кылып турар

Тывада хенертен изип келирге, дагларда харлар эрип батканындан хемнер суу көдүрүлген. Регионнуң орук-транспорт албаннары Тывада Хандагайты - Мугур-Аксы база Хандагайты - Ак-Чыраа автооруктарын, ылаңгыя Дус-Хөлче баар Торгалыг хемни кежир көвүрүгнүң оруун суг чууй шаап апарганы демдеглеттинген.

Республиканың I дугаар чайгы спартакиадазының маргылдаалары эгелээн 07.06.2023 Республиканың I дугаар чайгы спартакиадазының маргылдаалары эгелээн

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың Дээди Хуралынга 2023 чылда чорудар иштики политика дугайында айыткалын таныштырып тура, республиканың шупту чурттакчылыг суурларын, уруглардан эгелээш пенсионерлерге чедир бүгү чонун хаара туткан республика спартакиадазын эрттирер даалганы регионнуң Спорт яамызынга берген турган. 

«Ада-чурт камгалакчылары» күрүне фондузунуң Тывада салбырының баазазында соцал албаннар хүлээп алыышкынны организастаан 07.06.2023 «Ада-чурт камгалакчылары» күрүне фондузунуң Тывада салбырының баазазында соцал албаннар хүлээп алыышкынны организастаан

Тывада «Ада-чурт камгалакчылары» фондунуң регионалдыг салбыры бодунуң ажылын июнь 1-де эгелээн. Тускай шериг операциязының хоочуннарын, мөчээн болгаш балыгланган дайынчыларның өг-бүлелерин персоналдыг үдээри фондузунуң кол сорулгазы. 

Тывада уругларга ийи чүс хире түр үениң дыштанылга төптери чайын ажылдаар 07.06.2023 Тывада уругларга ийи чүс хире түр үениң дыштанылга төптери чайын ажылдаар

Чайгы дыштанылга үезинде Тывада 180 ажыг дыштанылга төптери түр үеде ажылдаар.

Тывада Ак-Сугнуң комбинадын чырык хандырылгазынга кожар шугум  тудуу эгелээн 06.06.2023 Тывада Ак-Сугнуң комбинадын чырык хандырылгазынга кожар шугум тудуу эгелээн

Ак-Сугнуң даг-болбаазырадылга комбинадын чырык-биле хандырар шугум тудар төлевилел Тыва Республиканың девискээринде инвестиция болгаш социал объектилерниң чырык хандырылгазының комплекстиг планында кирген.

Чадаанада эрги АТП орнунга чаа школа тудар 06.06.2023 Чадаанада эрги АТП орнунга чаа школа тудар

Эрткен неделя тнчүзүнде Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайда чаа школа тудуу эгелээн. “Өөредилге” национал төлевилел күүселдези-биле туттунар 616 олуттуг амгы үениң школазын арга-дуржулгазы улуг, идегелдиг тудуг организациязы “Восток” КХН хүлээнип алган. 

Тывада орус дыл башкыларның ассоциациязы «Пушкин диктантызынче» чалап тур 06.06.2023 Тывада орус дыл башкыларның ассоциациязы «Пушкин диктантызынче» чалап тур

Июнь 6-7 хүннеринде Тыва Республиканың Орус дыл болгаш чогаал башкыларының ассоциациязы ТР-ниң Өөредилге яамызының деткимчези-биле X дугаар делегей чергелиг “Пушкин диктантызы 2023” чырыдыышкын акциязын эрттирер.

Россиядан база даштыкы чурттардан 60 хире эртемденнер Тывага хөөмей симпозиумунуң эртем конференциязынга киржир 06.06.2023 Россиядан база даштыкы чурттардан 60 хире эртемденнер Тывага хөөмей симпозиумунуң эртем конференциязынга киржир

Хөөмей симпозиумунга белеткел ажылдары Кызылда кидин түлүк. Тываның найысылалынга июнь 7-де эгелээш үш хонук үргүлчүлээр «Хөөмей — Төп Азия чоннарының культуразының эртинези» делегейниң этнохөгжүм симпозиуму «Хөөмей» бүгү-делегей эртем төвүнүң 30 чылдаанынга тураскааттынар.

Тываның муниципалитеттеринде чаа удуртукчуларны соңгаан 06.06.2023 Тываның муниципалитеттеринде чаа удуртукчуларны соңгаан

Муниципалдыг тургузугларның Төлээлекчилер хуралдарының депутаттарының шиитпири-биле республиканың Ак-Довурак хоорай база Тес-Хем кожуун чагыргаларның чаа удуртукчуларын томуйлаан.

Тываның Чазаанга Федерация Чөвүлелиниң социал политика талазы-биле комитеттиң үнүүшкүннүг хуралы болуп эртер 05.06.2023 Тываның Чазаанга Федерация Чөвүлелиниң социал политика талазы-биле комитеттиң үнүүшкүннүг хуралы болуп эртер

РФ-тиң Федералдыг Хуралының Федерация Чөвүлелиниң даргазы Валентина Матвиенконуң даалгазы езугаар, июньнуң 8-10 хүннеринде комитеттиң үнүүшкүннүг хуралы болуп эртер.

Тывада хемнерниң суу көдүрлүп эгелээнинден Улуг-Хемде паром кежиглерниң ажылын түр үеде соксаткан 05.06.2023 Тывада хемнерниң суу көдүрлүп эгелээнинден Улуг-Хемде паром кежиглерниң ажылын түр үеде соксаткан

Россияның Онза байдалдар яамызының Тыва Республикада кол эргелели Улуг-Хем биле Каа-Хем хемнерниң суу көдүрүлгени-биле паром кежиглерниң ажылын түр үеде тургусканын дыңнаткан.