Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның үндүрүг төлекчилери эрткен чылдарның өнчү-хөреңги үндүрүглеринге өрелерин июльда төлеп ап болур

Тываның үндүрүг төлекчилери эрткен чылдарның өнчү-хөреңги үндүрүглеринге өрелерин июльда төлеп ап болур 09.07.2024

ТР-ниң Чазаа июльда хуу кижилерден өнчү-хөреңги үндүрүглериниң өрезин чыыр айны чарлап, агар санныг карталарын хаар, аай-дедир чоруурунга кызыгаарлаашкыннар дээш хоругдалдарны болдурбазы-биле үндүрүг албанында өрелерин төлээр арганы берген.

Үндүрүглер - кижи бүрүзүнүң күрүнеге төлээр ужурлуг акшазы-дыр. Шериг хандырылгазы, оруктар тудуу, пенсия болгаш пособие төлевири, эмнээшкиннер, өөредилге дээш, күрүнениң бодунуң ажыл-чорудулгазын хандырып күүседиринге херек акша-хөреңги болур.

Чурттакчы чон үндүрүг төлээринден ойталаар болза, башкыларның болгаш эмчилерниң шалыңынга, оруктар септелгезинге болгаш айыыл чок чорук хандырылгазынга акшаландырыышкын чок болу бээр. Ынчангаш үндүрүглерни үезинде болгаш долузу-биле төлээри – кижи бүрүзүнүң конститусчу хүлээлгези.

«Амгы үеде кижилерниң өнчү-хөреңги, чер болгаш транспорт үндүрүглеринге өрези-дир 150 млн чедип турар. 2024 чылдың эгезинге деңнээрге, өре 58,1 млн. рубль, азы 28,2 хуу кызырылган. Үндүрүг эргелелиниң чоруткан ажыл-чорудулгазы-биле өрениң түңү элээн кызырылган» - деп, үндүрүг албаны дыңнадып турар.

Тыва Республиканың Чазааның 2024 чылдың июнь 25-те 373-р дугаарлыг айтыышкыны езугаар, өрелерни эвээжедир болгаш каттышкан бюджетти долдурар сорулга-биле, бо чылдың июльда республикада кижилерден өнчү-хөреңги үндүрүглеринге өрелер чыыр шалыпчы айны чарлап, бо чылдың август 1-ге чедир уламчылаарын айыткан.

Үндүрүг албанының ажылдакчылары өрелиг кижилерниң бажыңнарын кезип, чугааны чорудар. Банкоматтар болгаш терминалдар доктаамал ажылдаар. ГАИ ажылдакчылары стационарлыг постуларга өре чыыры-биле рейдилерни чорудар.

Үндүрүг төлекчизи күрүне ачы-дуза порталында хууда кабинединден, кайы-даа банкының салбырындан азы почта салбырындан өрелерин төлеп болурун сагындыраалыңар. Тывада 110 муң ажыг кижи хууда кабинеттерде коштунган.

Россияның федералдыг үндүрүг албан чериниң Тыва Республикада эргелелиниң дыңнатканы-биле алырга, республиканың үндүрүг төлекчилери өнчү-хөреңги үндүрүглериниң эрткен чылдарда өрезин июльда төлеп ап болур.

ТР-ниң Чазаа июль айда хуу кижилерден өре чыыр шалыпчы айны эрттирер деп шитпирлээн.


Возврат к списку