Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы тергиин өөредилгелиг доозукчулар-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы тергиин өөредилгелиг доозукчулар-биле ужурашкан 10.07.2024

Бөгүн Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республика школаларының медальдарлыг доозукчулары-биле ужурашкан. Ужуражылгага өөредилгеге тергиин чедиишкиннери дээш алдын болгаш медальдарны алган оолдар, уруглар киришкен.

Он чыл эрткенде, ийи “4” демдек-биле дооскан школачыларны шаңнап эгелээр шиитпир хүлээп алдынган. 2023-2024 өөредилге чылында Тывада 11 класстың 76 доозукчузу алдын, 58 кижи мөңгүн медальдарлыг школаны дооскан.

Владислав Ховалыг регионалдыг чазактың командазы амгы үеде кандыг төлевилелдер-биле ажылдап турарын, шиитпирлээр болгаш хөгжүдер берге болгаш перспективтиг угланыышкыннар дугайында сонуургаткан. Республикага тудуг, үлетпүр, энергетика адырларынга база социал адырга мергежилдиг кадрлар дыка херегин айыткан.

- Силерге улуг идегелдиг бис. Чүгле силер-биле кады, демнежип, республикавысты сайзырадыр бис. Силер эвес болзуңарза, ол планнарны кым боттандырарыл? Бедик күш-ажылчы түңнелдерже угланган кызымаккай ажылыңар-биле ону бадыткаан силер, шупту чүве болу бээринге бүзүрээр мен - деп чугаалааш, мынчаар демдеглээн. - Медаль-биле дооскан силерниң талантыңар болгаш тура-сорууңар бир дугаарында төрээн Тываңарга албан херек.

Бо чылын 11 класстың доозукчулары техниктиг эртемнер – физика, информатика, профильдиг математика, химияга бедик демдектерни алган деп, Тываның өөредилге сайыды Елена Хардикова демдеглээн.
Бистиң республикада Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң доозукчузу Арыя Хоюр-оол ийи эртемге шылгалданы 100 баллдарга бир-ле дугаар дужааган.

Республиканың көдээ, эвээш комплектилиг школаларының доозукчулары бо чылын ЕГЭ-ге эки демдектерни алган. Таңды, Улуг-Хем, Тес-Хем, Чөөн-Хемчик, Өвүр, Бии-Хем, Чеди-Хөл, Чаа-Хөл, Эрзин, Каа-Хем, Барыын-Хемчик, Сүт-Хөл, Бай-Тайга база ыраккы Тере-Хөл кожууннардан база Ак-Довурак хоорайдан доозукчулар школаны алдын медальдарлыг дооскан.


Возврат к списку