Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шагаан-Арыг хоорайның котельнаязында чылыг сезонунга белеткел ажылдары чоруп турар

Шагаан-Арыг хоорайның котельнаязында чылыг сезонунга белеткел ажылдары чоруп турар 10.07.2024

Дүүн Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың барыын талазында Улуг-Хем, Чөөн-Хемчик, Барыын-Хемчик база Бай-Тайга кожууннарда социал болгаш амыдырал-хандырылга объектилерниң тудуу болгаш капитал септелгези кайы хире чоруп турарын хынаан. 

Бо чылдың март айда өрт соонда, катап тургузуушкун ажылдары чоруп турар Шагаан-Арыгда котельная тудуунга бир дугаарында чедип, ында чылыг сезонунга белеткел ажылдарын көрген.

  Бөгүнде котельнаяның галереязы хааглыг, чылыг дамчыдар чаа конвейерни салган. Котельнаяның часьтыышкындан үрелген ханалары катап тургустунган. Амгы үеде объектиде бар дөрт котелдуң ийизи ажылдап турар, өске ийизи септелгеде. Кабельдер солуур ажылдар уламчылавышаан. 

- Объектини келир кышка бүзүрелдиг кылдыр кылыры чугула. Шагаан-Арыг хоорайга амгы үениң чаа котельная тудуун тударынга чедир, эвээш дизе ам-даа ийи чыл ажылдаар ужурлуг - деп, Тываның Баштыңы объектиге чораан соонда, социал четкилерде бижээн. 

Бо чылдың март 6-да, Шагаан-Арыг хоорайның “ЧЭК-4 БК” оран-савазының кадыг одаар чүүл бээр транспорт шугумунга хөмүр доозузундан өрт үнгенин, төпчүткен одалгалыг бажыңнарда чурттап турар 4000 ажыг кижиниң амыдырал байдалы бергедээнин сагындыраал. 

Озал-ондактан 23 кижи кемдээн, оларның аразындан аар байдалдыг сес кижини Красноярск крайның клиниктиг эмнелгезинге чыттырган. Бөгүнде Красноярск крайның клиниктиг эмнелгезинге чыткан кижилерни шуптузун үндүр бижээн. Тываның республиканың 1 дугаар эмнелгезинде үш кижи ам-даа эмнедип чыдар, Шагаан-Арыг хоорайда Улуг-Хемниң муниципалдар аразында медицина төвүнде чеди кижи амбулаторлуг эмнээшкинни ап турар. Улуг болгаш ханы өртеңнерлиг аарыг кижилер үр хуусаалыг эмнээшкинни алыр. Айыыл-халапка таварышканнарның бирээзин камгалап шыдавааны, харааданчыг. 

Федералдыг аңгы-аңгы яамылар болгаш ведомстволардан, Россияның регионнарындан специалистер Тывага болган озал-ондактың уржуктарын чайладырынга дузазын көргүскен. Республикага чылыдар 435 дериг-херекселдерни, ооң иштинде 13 модульдуг котельнаяны эккелген. 

Федералдыг эрге-чагырганың болгаш регионнарның талазындан материалдыг болгаш методиктиг деткимчезиниң ачызында, объектиниң чылыг хандырылгазының ажылын дүрген катап тургузуп, хоорайның төпчүткен чылыг четкилерин доңурарын болдурбаан.


Возврат к списку