Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада кем-херек үүлгедиишкини 27 хуу кызырылган

Тывада кем-херек үүлгедиишкини 27 хуу кызырылган 27.07.2022 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның чиңгине прокурорунуң оралакчызы Дмитрий Демешинниң удуртулгазы-биле эрткен Тыва Республиканың прокуратуразының коллегия хуралынга киришкен.
Регионнуң баштыңы ооң дугайында бодунуң блогунда бижээн: "Дмитрий Викторович прокурор хайгааралында дыка хөй айтырыгларны шиитпирлээр талазы-биле республикада байдал экижээнин демдеглээн. Бир дугаарында, кем-херек үүлгедиишкиннериниң деңнели баткан, чиигелделиг кижилерге чуртталга тудуунуң байдалы экижээн. Ол ышкаш, онза кичээнгей негеттинер чидиг айтырыглар ам-даа артпышаан, элээдилер болгаш херээженнерниң кем-херек үүлгедиишкинин болдурбас талазы-биле ажыл – ооң бирээзи болган".

Республиканың амгы удуртулгазы корум-чурум байдалын онза контрольда тудуп турар. Владислав Ховалыгның дыңнатканы-биле алырга, аар болгаш онза аар кем-херектер болган таварылгаларже чазак аппарадының ажылдакчылары, а ниитилелди хөлзеткен болуушкуннарже чазак даргазының оралакчызы Тимур Кууларга баштаткан бөлүктер үнүп турар. Болуушкуннуң канчаар болганын ол-ла черге тодарадып, тус чер бот-башкарылга органнарының албан-хаакчыларының ажылынга үнелелди берип турар. Орук чурумун хажыдарын болдурбас дээн профилактиктиг хемчеглерже 12 млн рубльди үндүрүп, Р-52 федералдыг оруктуң айыылдыг участоктарында видеокамераларны тургускан.

"Тываның чонунуң айыыл чок чоруун хандырып, оларның эргелерин сагыыр дээш, прокуратура органнары-биле кады ажылдажылгаже угланган бис” – деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.

2022 чылдың бирги чартыында Тывада ниитизи-биле кем-херек үүлгедиишкиннери 27 хуу кызырылган. Ооң иштинде аар болгаш онза аар кем-херектер саны 28, кадыкшылга аар болгаш онза аар хора чедирген кемниг херектер 29, өнчү-хөреңги оорлаар чоруктар 40 хуу эвээжээн.


Возврат к списку