Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТШО зоназынче чорудар Тывада ужудукчу чок ужар чүүлдерниң улуг партиязын чыып эгелээн

ТШО зоназынче чорудар  Тывада ужудукчу чок ужар чүүлдерниң улуг партиязын чыып эгелээн 05.02.2024

Регион чазааның деткиишкини-биле Кызылда ужудукчу чок ужар шериг дериг-херекселдер бүдүрүлгезиниң хемчээлин улгаттырган. Амгы үеде тускай шериг операциязынче чорудар дроннарны ында чыып турар. Республиканың баштыңы Владислав Ховалыг ол ажылды организастаан чаңгыс чер чурттугларывысты ам-даа деткиирин дыңнаткан.

Тускай шериг операциязының «Ирбис» деп шолалыг хоочуну дайынчы хөделиишкин үезинде балыгланганы дээш алган акша-хөреңгизи-биле эрткен чылдың төнчүзүнде дроннар кылып эгелээн. Хайгыыл шинчилелдеринге болгаш халдаашкынга ажыглаар ийи аңгы хевирниң ужудукчу чок аппараттарын операторлар белеткээр белеткел төвүнде чыып турар. Чыгдынган дроннарны операторлар белеткелинде ажыглап турар.

Январь эгезинде Владислав Ховалыг бүдүрүлгеге чорааш, ооң ажылының түңнелдери-биле таныжып, үлетпүр хемчээлинче үнер кылдыр чугула херектиг чүүлдер-биле дузалаар шиитпирни хүлээп алган. Ону эптеп чыыр кезектериниң өртээниң аары бүдүрүлге хемчээлин улгаттырарынга кол моондак ол турган деп, ажылдың организатору чугаалаан.

- Спонсорларны хаара тудуп, дузалашканындан херектиг шупту чүүлдерни садып алгаш, ону калбаа-биле чыып эгелээн. Тыва тиилелгени чоокшуладырынга эң херек болгаш түрлүг ындыг чепсекти херек кырында куруг черден бүдүрүп эгелээн. Төрээн чуртунуң патриоттарын ам-даа деткиир бис! — деп, Владислав Ховалыг цехке чораан соонда бижээн.

Цехке чыгган аппараттарны 55-ки гвардейжи бригаданың белеткел шөлүнде шенеп ужудуп турар. Компьютерлиг тускай программа дузазы-биле дайынчылар эге белеткелди эртип турарлар.


Возврат к списку