Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сергей Уюсов, ТР-ниң Дээди Хуралының депутады: «Тывага кажан-даа школалар мындыг шапкын туттунмайн турган»

Сергей Уюсов, ТР-ниң Дээди Хуралының депутады: «Тывага кажан-даа школалар мындыг шапкын туттунмайн турган» 13.04.2023

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) депутады, «Восток» КХН тудуг компаниязының удуртукчузу Сергей Уюсов 2022 чылда Тываның Чазааның ажыл-чорудулгазының дугайында отчетка хамаарыштыр үзел-бодалын илередип тура, сөөлгү ийи чылда республиканың тудуг адыры дыка дүрген шимчеп турарын демдеглээн:
«Чазак тодаргай ажылдарны кылган, чуртталга тудуунга тудуг шөлдерин тускайлаан, элээн каш тудуг организациялары тускай тудуг черлери кылдыр бүрүткедип, ипотека чээлизинге киржир арганы алган. 2022 чылда элээн каш школаны тудуу эгелээн. “Восток” КХН бөгүнде Сукпак суурнуң школазында ажылдап турар бис. Объектини бо чылын ажыглалче дужаар. Өөредилге черлерин мындыг дүрген кажан-даа тудуп турбаан. Бөгүнде хары угда 10 школа туттунуп турар. Демир-бетон кылыгларының 130 хире хевирин бүдүрүп, аңаа хереглелди бүрүнү-биле хандырып турар бис. Тыва комплекстиг тудугже шилчээн. Ам чаңгыс черге турбайн, бурунгаарлаар херек».


Возврат к списку