Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Аңнаарының болгаш аңныыр сезонунуң хуусаазының дугайында дүрүмнерде өскерилгелерни киирген

Аңнаарының болгаш аңныыр сезонунуң хуусаазының дугайында дүрүмнерде өскерилгелерни киирген 07.04.2021
Чазактың аппарат хуралында аңнаар база аңныыр сезонунуң хуусаазынга хамааржыр дүрүмнерге өскертилгелер киргенин чугаалашкан. 
ТР-ниң Баштыңының 2021 чылдың март 30-де 67 дугаарлыг чарлыы-биле, республиканың аңныыр черлеринге аңнаашкынны чорударының параметрлеринче өскерлиишкиннерни киирип, аңнаашкында “чаа” хуусааларны тургускан.
 Россияның Бойдус яамызының 2020 чылдың июль 20-де 447 дугаарлыг дужаалы-биле хүлээп алган Аңнаарының чаа чурумунга даянып, өскерлиишкиннерни киирери чугула болу берген. 
Эртем ниитилежилгезиниң база хоочун аңчыларның санал-оналы, хөй чылдарда чоруткан хайгаарал-шинчилелдерге база регионнуң агаар-бойдузу-биле дириг амытаннар делегейиниң объектилериниң биологтуг онзагайын база сезоннуг байдалын көрүп тургаш тургускан Аңнаарының чаа чуруму езугаар, аңнаарының хуусааларын бадылаан. 
Часкы аңнаашкынның чаа хуусаазы-биле арга-арыг куштарын аңнаары апрельдиң 15-те эгелээр болгаш 10 хонук уламчылаар, апрельдиң дөрткү субботазындан өдүректи 10 хонук дургузунда адып болур. Адыгны декабрь 31-ге чедир аңнаарын узаткан.
Аңнаарының чаа дүрүмүнде төтчеглекчилер-биле демиселдиң шынарын экижидеринче угланган чаартылгалар кирген. (Аңныыр продукциязын документ чокка аай-дедир сөөртүрүн хораан). 
Дараазында кызыгаарлаашкыннарны киирген: 
Хорааны болза: 
- черлик дириг ивиниң мыйызын кезерин; 
- часкы аңныыр үезинде эжиндирер чүүлдерни ажыглаарын; 
- муңгаш черде азы оът-сиген аразындан ужуп үнүп бар чыткан кушту адарын; 
- балыгланган дириг амытанны боо моңгузу-биле согарын; 
- коллективтиг аңнаашкын үезинде, балыгланган, ушкан, тыпканы аңче чедип, дугаардан үнерин; - үрелик боо-биле аңнаарын;
- январь 1-ден февраль 28-ке (29) чедир черлик хаванны аңчы ыттар-биле аңнаарын (балыгланган черлик хаваннардан аңгыда); 
- аңныыр черлеринге шимчеп чоруур транспорт аймаанга, ужар аппараттарга чоруурун хораан.

Возврат к списку