Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шаңналдарны,дүлгүүрлерни тывыскан

Шаңналдарны,дүлгүүрлерни тывыскан 26.06.2014

Полицияның эң эки участок төлээлеринге күрүне шаңналдарын болгаш албан-хүлээлгеге ажыглаар чаа автомобильдерниң дүлгүүрлерин тывыскан.

Байырлыг езулал Тыва Республиканың Чазааның бажыңының баарынга болган. Эң эки участок төлээлеринге оларның коллегалары болгаш ИХЯ-ның хоочуннары, Чазак кежигүннери, парлалга ажылдакчылары көрүп турда, байырны чедирген. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол полиция ажылдакчыларынга мынча дээн: «Полицияның участок шагдаазы дээрге эрге-чагырганың чонга эң чоок төлээзи-дир. Ону кижи бүрүзү таныыр-билир ужурлуг. Төлээниң харыылап турар участогунуң чурттакчы бүрүзү ооң телефонунуң дугаарын билир болза эки. Социал айтырыгларны безин шиитпирлээрде участок төлээзиниң киржилгези аажок чугула. Амгы үеде республикада 134 участок төлээлери хоойлу-дүрүмнү болгаш чоннуң амыр-дыжын камгалап турар. Кем-херек үүлгедиишкиннериниң бештиң бирин, чыл санында административтиг чурум хажыдыышкыннарын бүдүн чартык муңдан эвээш эвести илередип турар силер. Чер-черлерде ажылдап турар участок төлээлеринге техниканы тускайлаар дээни аажок шын шиитпир-дир. Ону ажыктыг ажыглаарыңарга, даандырган эт-хөреңгиге камныг чоруктуң үлегерин көргүзериңерге идегеп тур мен».

Шолбан Кара-оол албан-хүлээлгезин үлегерлиг күүсеткен шагдаа ажылдакчыларының аттарын адап демдеглээн. Участоктарның дөрт төлээлеринге Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиктерин тывыскан. Ол ышкаш Тываның Баштыңының өөрүп четтириишкинин база бөлүк ажылдакчыларга чарлаан.

Полицейжилерге Россияның кандыг-даа черге торулбас — «Нива» болгаш «УАЗ-Патриот» машиналарының дүлгүүрлерин тыпсып турда, чыылганнар адыш часкап байыр чедирген. Ол ышкаш иштики херектер органнарының хоочуннарынга чуртталга сертификаттарын тыпсырының езулалы база болган.


Возврат к списку