Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаанга республикада мал эмчилери чедишпес айтырыгны шиитпирлээриниң аргаларын чугаалашкан

Тываның Чазаанга республикада мал эмчилери чедишпес айтырыгны шиитпирлээриниң аргаларын чугаалашкан 10.02.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың ветеринария албан черлеринде специалистер чедишпес айтырыгны Россияның көдээ ажыл-агый хайгааралының Хакасия, Тыве база Кемерово облазы – Кузбасста территориалдыг эргелелиниң удуртулгазы-биле сайгарып чугаалашканнар.
Эргелелдиң удуртукчузу Сергей Машуков мал эмчилери чедишпес байдалды база ону шитпирлээриниң чугулазын губернаторга илеткээн. Бөгүнде Тываның агроүлетпүр комплекизиниң эпизоотиктиг чаагай чоруун база биологтуг айыыл чок чоруун хандырып турар специалистерниң бөгүнде кылып турар ажылының чүъгү доктааткан нормадан каш катап ажып турар. Мындыг байдалдарда, ылаңгыя тус черниң мал ажыл-агыйынга улуг каражаны чедирип болур халдавырлар бар, чогумчалыг эвес эпизоотиктиг девискээрлерден кирип болур айыылдыг зона болур кызыгаар регионга, тус черниң ветеринария албанының эң бедик деңнелге албан күүседир ужурлуг комплекстиг хемчеглери элээн бергедээшкиннерге таваржып турар.
Россельхознадзорнуң эксперттери элээн чылдар дургузунда малдың айыылдыг халдавырлыг аарыгларны бо-ла өөскүп турар Бурятия биле Забайкальени чижекке киирген. Тус чер чагыргаларының шиитпири-биле мал эмчилериниң штадын элээн көвүдедип, тус черниң мал-маганын тарыыр ажылды чогуур деңнелге, үе шаанда, шынарлыг чорудуп эгелээн соонда, эпизоотиктиг байдалды чогумчудуп апкан. Мал ажыл-агыйын айыыл чок болдурар чүгле чаңгыс аргазы ол деп, эксперттер демдеглээн.
Регионнуң ветеринарлыг планы езугаар, айыттынган шупту хемчеглерни шынарлыг күүседир дизе, бөгүн Тывага ийи чүс ажыг специалистер херегин санаашкыннар көргүскен.
Владислав Ховалыг эксперттерниң барымдааларынга чөпшээрежип, аграрлыг адырны хайгаарап турар колегаларынга чидиг айтырыгны шиитпирлээр дээш харыысалганы онаап, ол угланыышкында ажылды күштелдирерин айыткан.
Ужуражылга соонда, губернатор бодунуң блогунда айтырыгны шиитпирлээр аңгы-аңгы аргаларны чазак көрүп турарын дыңнаткан. Ветеринария албанының удуртулгазы бодунуң ведомствозунуң адаанда албан черлеринге немей бюджет олуттарынга РФ-тиң Саң-хөө яамызындан акшаландрыышкынны камгалаарын кызыдар. «Мал эмчизин ажылче ап алырын улуг фермер ажыл-агыйларынга сүмелеп көөр, бир арга ол. Кожаларның арга-дуржулгазын өөренип, байдалды эдип алырынга өске-даа аргаларны дилээр апаар» - деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.


Возврат к списку