Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Айыыл чок, шынарлыг оруктар» национал төлевилелдиң боттаныышкыны мурнап чоруп турар

Тывада «Айыыл чок, шынарлыг оруктар» национал төлевилелдиң боттаныышкыны мурнап чоруп турар 14.02.2024

2023 чылда Тывада кылдынган орук ажылдарының хемчээли ооң мурнунда чылдың көргүзүүнге деңнээрге ийи катап хөй. Президент Владимир Путинниң идип үндүргени «Айыыл чок, шынарлыг оруктар» национал төлевилелдер болгаш күрүнениң, тускай сорулгалыг программалары-биле эрткен чылын 67 объектиге ажылдарны кылган. 190 км оруктарны, 8 көвүрүгнү септеп, чаарткан.

- Республика тудуг ажылдарын шапкынчытканындан, адырның тускай сорулгалыг шупту көргүзүглерин күүседип, 2024 чылдың субсидияларын 2023 чылда эде хувааган – деп, орук-транспорт комплекизиниң сайыды Шораан Чыргал-оол ведомствонуң түңнел коллегиязында демдеглээн.

Ниитизи-биле 75,2 км автоорук участогун чогуур байдалче киир септээн. Эң улуг төлевилелдерниң бирээзи – улуг Аянгаты хемни кежир көвүрүг тудуун доозуп, ажыглалче киирген. 2020-2021 чылдарда суггур чаъстарның уржуундан көвүрүгнү база ооң эриин суг чууй шаап апарганын сагындыраал. Катап тудуушкун ажылдарын кылган соонда, калбаа 8 метр, көвүрүг адааның бирги хос чери 26 метр, а ийигизи 78 метр узун, ийи дилиндектиг чоннуң улуг аргыжылга кежиин туткан.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы-биле, Кызыл хоорайның улуг оруу - Колхозная кудумчузун эде чаарткан. Интернациональная база Магистральная кудумчуларының орук тургузуун септээн. Тываның найысылалының шупту 15,14 км орук четкизин чаарткан. Чаа өөредилге черлерин тутпушаан, чаа школаларже оруктар тудуу эгелээн. Сукпак суурда чаа школаже баар орукту 2023 чылда кылган. Орук фондузунуң бо чылын боттандырар хемчеглер даңзызынче Балгазын база Бай-Хаак суурларда, ол ышкаш Вавилин ээтпээнде школаларже баар оруктарны киирген.

Р-257 «Енисей» федералдыг оруктуң 21 км-де шөйлү берген «Хандагайты» эрттирилге пунктузунга төнер участогун септеп селээн. "Самагалтай – Ак-Чыраа", "Хандагайты – Мугур-Аксы" муниципалдар аразының автомобиль оруктарының септелге ажылдары доозулган.


Возврат к списку