Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва биле Алтай край регионнар аразының кады ажылдажылгазын уламчылаар

Тыва биле Алтай край регионнар аразының кады ажылдажылгазын уламчылаар 03.03.2023

Красноярскиниң экономиктиг шуулганы-2023 үезинде, Владислав Ховалыг биле Виктор Томенко Тыва Республика биле Алтай крайның аразында кады ажылдажылганы хөгжүдер планга атты салганнар. Ында кожа регионнарның садыг-экономиктиг, эртем-техниктиг болгаш культурлуг адырларында кады чорудар ажылдары  кирген.

2023 чылдан 2026 чылга чедир регионнар аразының форумнарын болгаш делгелге-садыглаашкыннарын кады демнежип организастаар. Боттандырар планның бир кол угланыышкыны – республикаларның агроүлетпүр комплекизин хөгжүдери. Чижээ, Алтай крайның малчыннарының арга-дуржулгазын ажыглап, мал боозадып тарыыр бүдүрүлгени тудар.

2018 чылда регионнарның  ат салганы дугуржулгазы езугаар кады ажылдажылга чоруп турар. Документ езугаар, регионнар арга-дуржулгаларын солчуп, оон-даа кады хөгжүүрүнүң оруктарын шиңгээткен. Ылаңгыя, бистиң республика сыыннар бажын өстүрүп, ооң продукциязын болбаазырадырынга сыын ажыл-агыйын тудар талазы-биле Алтай крайның арга-дуржулгазын өөренип көрген. Кады кылган хемчеглерниң түңнелинде, Тываның Бии-Хем кожуунда “Туран” сыын ажыл-агыйы тургустунган.

- Алтай край-биле эки шимчээшкинниг планныг ажылдар чоруп турар. Чижээ, Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы ооң мурнунда план-биле, алтай коллегаларындан малды тарып боозадырының арга-дуржулгазын өөренип көрген, а бо удаада боозадып тарыыр бичежек станция тударын планнаан, азы бистиң республикада кожа регионнуң арга-дуржулгазын ажыглаар ажыл ам-даа уламчылавышаан.

2018-2022 чылдарда коронавирус аарыы-биле холбашкан кызыгаарлаашкыннар Алтай-биле кады ажылдажылга планынга улуг уржуктуг болганы, шын. Ам бо чаа ат салган план кады ажылдажылганы идепкейжидер – деп, Тываның даштыкы экономиктиг харылзаалар талазы-биле агентилелиниң директору Даваа-Церин Иргит демдеглээн.


Возврат к списку