Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы ФСП талазы-биле акшаландырыышкынны дээштиг камгалаарын дааскан

Тываның Баштыңы ФСП талазы-биле акшаландырыышкынны дээштиг камгалаарын дааскан 29.01.2016
 «Республиканың киржип турары, федералдыг тускай сорулгалыг программалар шугуму-биле көрдүнген күрүне инвестициязын бо чылын камгалаарда идепкейлиг болгаш бадыткалдыг камгалаар херек» - деп, регион сайыттары болгаш ведомстволар удуртукчулары-биле эрткен тускай хуралга Тываның Баштыңы дыңнаткан. 
 Амгы үеде 2016 чылдың бюджединиң чарыгдалдарын эде көөр талазы-биле ажылдар федералдыг яамыларда болгаш ведомстволарда эгелээнин Шолбан Кара-оол сагындырган. Бирги кварталдың төнчүзүнге чедир эдилгелер талазы-биле саналдарны тургузуп, киирер ужурлуг. Ынчангаш федералдыг чазактың планнааны кызырылда (РФ-тиң Саң-хөө яамызының медээлеринден алырга 10 хуудан эвээш эвес), республиканың киржип турары программалары-биле, Тывага көрдүнген акшаландырыышкын хемчээлинге дегбес кылдыр бүгү хемчеглерни алырын негээн. 
 «Федералдыг тускай сорулгалыг программаларның хемчээлин ведомстволарга эде көөр үеде бистиң республиканың үлүүн эвээжедирин болдурбас дээш күжениишкинниг ажылдаар херек. Кураторлар-биле харылзажып, кандыг эдилге болур деп турарын билип, турушту камгалаар дээш саналды дарый киирер. Бир эвес кызырылда болуру албан болза, ону баш бурунгаар тодарадып, удур акшаландырыышкынның хемчээлин чергелештир өскертип, хосталган акша-хөреңгини федералдыг акша-хөреңгини хаара тудар хемчээлин арттырар ийикпе, азы көвүдедип болур черже эде октаар» - деп, Шолбан Кара-оол тайылбырны берген. 
 Регионнарда чыып турар үндүрүг киирилдезиниң чамдык акша-хөреңгизи-биле ФСП-ни тургузуп турарын айтыылыңар. Ону федералдыг бюджетте регионнарның аразында удур акшаландырыышкын чорудуу-биле үлеп турар. Ындыг программаларга киришкениниң ачызында, Тывада бажың-балгаттарны септеп, эмнелгелерниң дериг-херекселдерин чаартып, спортчу, культура, социал болгаш өске-даа объектилерни тудуп турар. Чижээлээрге, ФСП акша-хөреңгизи-биле үерлээшкин үезинде Кызыл биле Ак-Довурак хоорайны камгалаар чалдар болгаш өске-даа чүүлдерни туткан.

Возврат к списку