Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг республика найысылалында тарылга пунктуларын хынаан

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг республика найысылалында тарылга пунктуларын хынаан 16.06.2021
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг республиканың найысылылында «Курай» садыг бажыңында коронавируска удур тарылга кылып турар пунктуга четкен. Тарыдар дээш келген кижилер-биле чугаалажып, чурттакчы чонну тарыыр ажыл кайы хире чоруп турарын эмчилерден сонуургаан. 
Хыналда чоруп турар үеде, оочурга тарыдар күзелдиг үш кижи турган. Санитарлыг болгаш эпидемияга удур бүгү чурумнар сагыттынганы көскү: кижилер маскаларлыг, буттарында бахилдерлиг, тарылга өрээли арыг, чырык, чогуур эт-сеп база дериг-херексел-биле дериттинген. Хүнде 25-ден 30 кижи тарыдып турарын, чогум 40 хирени кижини хүлээп болурун тарылга пунктузунуң ажылдакчызы чугаалаан. Тарыдар күзелдиг кижилерни 10.00 шактан 16.00 шакка чедир хүлээп турар. 
Чурттакчы чоннуң хөй кезии ажылдап турар болгаш, кежээ хосталыр, ынчангаш пунктунуң ажылдаар шагын узадырын чугаалашкан. Хоорайның хөй кижилер кээр черлеринде мындыг пунктуларны ажытканы эптиг, поликлиника чедип, оочурлап турбас деп, тарыдып келген кижилер чугалаан. 
Владислав Ховалыг коллективтиг иммунитетти чедип алыр дизе, 124 муң кижи тарылганы эрткен турар ужурлуун тайылбырлаан. Республиканың чону ону билип турар, ынчангаш күске чедир Тываның чонунуң 60 хуузун тарып четтигер дизе, тарыышкынның темпизин дүргедедир херек деп чугаалаан: - Ам тарылганы канчаар чорударывыстан, коронавирус эпидемиязының үшкү чалгыы канчаар эртери хамааржыр. Кижи бүрүзү ону медереп билир болза, эки – деп, В. Ховалыг сагындырган. 
Владислав Ховалыг тарылга пунктузун көрген соонда, регионнуң Кадык камгалал яамызының удуртукчузунга тарыышкын чериниң ажылдаар шагын узадыры-биле эмчилерниң ажыл графигин эде көөрүн сүмелээн.

Возврат к списку