Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Чазаа Тывага халас эм-таң хандырылгазынга саң-хөө дузазының хемчээлин улгаттырган

РФ-тиң Чазаа Тывага халас эм-таң хандырылгазынга саң-хөө дузазының хемчээлин улгаттырган 21.12.2016
 Тывада чамдык бөлүктүң хамаатыларын эм-таң, эмнээшкин херекселдери база инвалид уругларга тускай эмнээр аъш-чем продуктулары-биле хандырар субвенцияның түңүн 119,2 млн. рубль чедирген улгаттырган. Ооң мурнунда ооң хемчээли 117 млн. хире рубль турган.
  Чиигелделиг эмнер алыр хамаатыларның ниити санының өскерилгени-биле, халас эм-таң хандырылгазында регион чарыгдалдарын немей акшаландырар дугайында шиитпирни чоокта чаа Россияның Чазаа хүлээп алган. Дмитрий Медведевтиң декабрь 14-те ат салганы айтыышкынында, социал дузаның ол хевириниң алыкчыларының федералдыг даңзызында 116 485 кижи немежип, оларның саны ам 676 747 кижи четкен деп айыткан.
 Федералдыг чиигелделиг кижилер халас эмнерни алырын сагындыраал. Оларның аразында дайын инвалидтери, Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчилери, «Бүзээлеткен Ленинградтың чурттакчызы» хөрек демдээ-биле шаңнатканнар, дайынның мөчээн инвалидтериниң өг-бүлезиниң кежигүннери, Ада-чурттуң Улуг дайынының база дайынчы хөделиишкиннерниң киржикчилери, Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде армияның составынга кирбейн турган шериг кезектериниң шериг албанныглары, ССРЭ-ниң орден болгаш медальдары шаңнаткан Ада-чурттуң Улуг дайынының шериг албанныглары, Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында тылда шериг объектилеринге ажылдап турган кижилер, Ленинград хоорайның госпитальдарынга болгаш эмнелгелеринге ажылдап турганнарның өг-бүлелериниң кежигүннери, инвалидтер, инвалид уруглар, Чернобыль АЭС-ке халаптың уржуун чайладып тургаш радиацияга алыскан кижилер бар.  
 База ол ышкаш «7 нозология» аарыгларлыг хамаатылар халас эмнерни алыр эргелиг.
 «Күрүнениң социал дузаламчызының дугайында» № 178-ФХ хоойлунуң 6.1 чүүлү база 2004 чылдың август 22-де № 122-ФХ хоойлунуң 125 чүүлү-биле чурттакчы чоннуң бөлүктериниң база аарыглар категорияларының бүрүн даңзызынга даянып, амбулаторлуг эмнээшкинке херек эмнерни болгаш медицина кылыгларын эмчиниң рецептизи-биле халас бээр.

Возврат к списку