Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Өөредилге яамызы 2024 чылда 36 школаны бүрүнү-биле септеп-чаартыр төлевилелдерни белеткээр

Тываның Өөредилге яамызы 2024 чылда 36 школаны бүрүнү-биле септеп-чаартыр төлевилелдерни белеткээр 27.06.2023

Ыраккы Өвүр кожууннуң Ак-Чыраа суурда школаның капитал септелгези адакталган. “Өөредилге” национал төлевилел-биле бо чылын чаартынар 13 ниити өөредилге черлериниң бирээзи ол. Республиканың Өөредилге яамызының медээзи-биле алырга, шупту объектилерде септелге ажылдары 60 хуу чеде берген. Ам ведомство 2024 чылда национал төлевилелге киришкеш, эде чаартынылгаже кордаар школалар даңзызын тургузуп эгелээн. Бөгүнде капитал септелге талазы-биле төлевилелдерлиг 36 албан чери даңзыже кирген. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг көдээ школаларны чаартып алыр арганы ажыглаар дээш, муниципалдыг тургузугларның удуртукчулары ол ажылга киржирин кыйгырган.
“Өөредилге” национал төлевилелдиң “Өөредилгениң школа системаларын модернизастаары” программа-биле Тывада: Шагаан-Арыгның гимназиязын, Туран биле Ак-Довурак хоорайлар школаларын, Чал-Кежиг, О-Шынаа, Бүрен-Аксы, Сесерлиг, Дөң-Терезин, Тоора-Хем, Сарыг-Сеп, Булуң-Терек база Сосновка суурларда 13 школаны чаартыр.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Ак-Чыраа суурда уругларга дээш школа септелгезинде ажылдап турар кижилерге өөрүп четтиргенин социал четкилер таварыштыр илереткен. Объектиде чүгле тудугжулар эвес, а кожа суурларның чурттакчылары база ажылдап турар. Суур чеже-даа ырак болза, тудугжулар материалдарын боттары садып ап, ажылды шалыпкын чоруткан.

Школа чаа өөредилге чылынга белеткенип алыр кылдыр, август 1-ге чедир ажылдарны доозарын губернатор сагындырган.

Өөредилге сайыды Елена Хардикова объектилерде чаартылга ажылдарының хуусааларын боду хыналдада алган. Сайыт неделя санында кожууннарже үнүп турар. Эрткен неделяда ол Тес-Хем кожуунда О-Шынаа суурнуң школазынга четкен. Көрдүнмээн чамдык ажылдар чоруп турары хыналда үезинде билдинген. Дөзевилел-смета документациязын шын эвес тургусканындан ол болу бергенин Хардикова чугаалаан: «Ооң түңнелинде, дөзевилел-смета документациязында кирбейн барган немелде ажылдарга элээн түңнүг акша салыышкыны херек апарган» - деп сайыт чугаалаан. Ам-даа дөрт школага капитал септелге хереглеттинип турар болганда, моон соңгаар ындыг документилерни кылырда эки хынап, кожуун чагыргазы ону бодунуң контролюнга тударын сүмелээн.

Чурттуң Президентизи Владимир Путинниң инициативазы-биле эрткен чылын «Өөредилге» национал төлевилелди боттандырып, 27 ниити өөредилге черлеринге капитал септелгени кылган.

Тываның Баштыңы федералдыг программага киржир чагыгны киирер школалар санын көвүдедирде, төлевилелдерни ажылдап кылыр даалганы яамының мурнунга тургускан. Муниципалдыг кожууннар чагыргалары ол ажылга эң идепкейжи ажылдаар ужурлуг.


Возврат к списку