Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывадан шериг албанынче аъттаныр оолдарга тыва эр кижиниң ыдыктыг дүрүмнерин бээр

Тывадан шериг албанынче аъттаныр оолдарга тыва эр кижиниң ыдыктыг дүрүмнерин бээр 11.10.2021 Күскү шериг келдирилгези 2021 чылдың декабрь 31-ге чедир үргүлчүлээр. Бо үе дургузунда шериг комиссариаттары муниципалдыг эрге-чагырга черлери-биле шериг албанынче 600 ажыг оолдарны үдээр. Ноябрь 15-те республикага шериг чоруп турар оолдарның хүнүн эрттирер болгаш, тыва эр кижиниң ыдыктыг дүрүмнерин тыпсыр байырлыг хемчег соонда, оолдарны шеригже үдээрин республиканың шериг комиссары Демир-оол Артына чугаалаан.
Шериг албанынче оолдарны үдээрде, санитар-эпидемиологтуг бүгү чурумнарны сагыыр. Ол ышкаш шериг комиссариады Россияның ДОСААФ черинге специалистерни белеткээр, оларны шериг албанынче үе-шаанда аъткарар, чыылда пунктуларында шериг албанныгларны тургустунган чурум езугаар бүгү херектиг чүүлдер-биле хандырар, оолдарга эмчи шинчилгезин эрттирер.
Шеригже чоруур оолдарга баштайгы эмчи шинчилгези контроль-эрттирилге пунктузундан эгелээр. Мага-боттуң изиин хынап, COVID-19-ка анализти алыр, ооң харыыларын алган соонда, эмчи шинчилгезин улаштыр эрткенде, чыылда пунктузунче чорудар.
Шериг комиссариаттары комплекстиг профилактика хемчеглериниң чогуур эмчи дериг-херекселдери-биле үе шаанда хандырар.
Тываның баштыңының 2021 чылдың №496-РГ айтыышкыны-биле республиканың кыйгыртылга комиссиязының, муниципалдыг районнар база хоорай округтарның кыйгыртылга комиссияларның составын, кыйгыртылга комиссияларның ажыл графигин база шеригже кыйгыртып турар оолдарны шинчип, азы эмнээр эмнелге организацияларының даңзызын бадылаан.
Октябрь 10-га чедир Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы өөренмейн турар шериг чоруур назылыг оолдарның дугайында медээни бээр, муниципалдыг тургузугнуң шериг комиссариады доозукчу студентини демдеглээр шөлчүгешти хуудуска киирер. Информатизация яамызы республиканың шериг комиссиариады-биле кады Тыва эр кижиниң ыдыктыг дүрүмнерин бижээн хуудустарны белеткеп, ону шериг чоруур оолдарга үлээр.
Муниципалдыг чагырга черлери 27 хар чедир назылыг шериг эртпээн оолдарга хамаарыштыр шеригже келдирер ажылды ай санында чорудар.
Бо күзүн Россия Федерациязының Чепсектиг күштериниң одуруунче 1994–2004 чылдарда төрүттүнген оолдарны кыйгыртыр.

Возврат к списку