Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чурттакчылары ХБАБ-тың ачы-дузаларын электроннуг хевир-биле ап болур

Тываның чурттакчылары ХБАБ-тың ачы-дузаларын электроннуг хевир-биле ап болур 18.11.2015
 Тыва Республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызы-биле чарган керээзи езугаар бодунуң хүээлгелерин «Ростелеком» чедиишкинниг күүсеткен. Национал оператор-биле керээде ажылдың бир кол угланыышкыны - Күрүне ачы-дузаларының чаңгыс аай порталы (www.gosuslugi.ru) таварыштыр ХБАБ-тың ачы-дузаларын хамаатылар элээн эптиг болгаш дүрген алырынга ведомстволар аразының электроннуг кады ажылдажылгазының системазын ажыглаар кылдыр программа хандырылгазын тургузары турган. 
  Амгы үеде ажылдар доозулган, Күрүне ачы-дузаларының чаңгыс аай порталында «хуу кабинеттиг» республиканың чурттакчы бүрүзү ХБАБ-тың эң-не хереглелде: бадылажыышкынның, уруг төрүттүнгениниң бүрүткелин, адын солудуп, ажы-төл азырап алганын долдуртуру дээн ышкаш, өске-даа ачы-дузаларны электроннуг хевир-биле алыр аргалыг апарган. 
  – Электроннуг хевирге күрүне ачы-дузаларын алыры – эрге-чагырга органнары-биле чурттакчы чоннуң кады ажылдажылгазының бөдүүн болгаш эптиг аргазы ол. «Ростелеком» компанияның ындыг хевирлиг программа продуктулары Тываның чурттакчыларынга күрүне ачы-дузаларын алырын бөдүүнчүдер талазы-биле элээн хөй айтырыгларны шиитпирлеп турар – деп, «Ростелеком» ЭАН-ның Красноярск филиалының директорунуң корпоративтиг болгаш күрүне чагыкчыларының талазы-биле ажылдың оралакчызы Сергей Карпачев тайылбырлаан.
  — Республикада санныг дең эвес чорукту чайладыр талазы-биле төлевилелди «Ростелеком» компания-биле кады боттандырып турар. Ооң ачызында Тываның хөй эвес чурттакчылыг суурларынче интернетти киирер арга тургустунган. А киирип турары электроннуг сервистер чурттакчылыг суурларның девискээрлер аразын база чедериниң бергезин ажып эртип, чонга күрүне ачы-дузаларын алырының хуусааларын эвээжедип, ону көргүзериниң чорудуун бөдүүнчүткен – деп, Тыва Республиканың информатизация болгаш харылзаа сайыды Аяна Шойгу таныштырган. 
  Немелде медээге: 2015 чылдың ноябрь 2-ниң көргүзүү-биле, Тыва Республиканың 49 муң чурттакчылары Күрүне ачы-дузаларының чаңгыс аай порталында бүрүткеткен, онлайн таварыштыр регионнуң 39 ачы-дузазын олар ап турар. Республикада «Ажаалда-тежээлде болгаш харагалзал органнарының уруг азырап алыр күзелдиг кижилерниң документилерин хүлээп алырының талазы-биле информацияны бээри» база «Школа назы четпээн уруглар албан черинде кол ниити өөредилге программазын чорудуп турар күрүне болгаш муниципалдыг өөредилге албан черлеринде уругну тургусканы дээш ада-ие төлевириниң компенсациязын тургузары болгаш төлээри» ачы-дузалар эң-не нептереңгей.

Возврат к списку