Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Экономика яамызы чаа бүдүрүлгеже даараныкчылар, быжыкчылар болгаш чурукчуларны чыып турар

Тываның Экономика яамызы чаа бүдүрүлгеже даараныкчылар, быжыкчылар болгаш чурукчуларны чыып турар 13.07.2017
 Тыва Республиканың Экономика яамызы чаа технологияның дериг-херекселдерин болгаш ажылдаарынга таарымчалыг байдалдарны тургускан амгы үениң дааранылга бүдүрүлгезинче мергежилдиг, профессионал, харыысалгалыг, өөрениичел даараныкчылар, быжыкчылар болгаш костюм талазы-биле чурукчуларны чыыр дугайында конкурсту чарлаан.  
 Ынаар республиканың ортумак тускай өөредилге черлерин дооскан, доктаамал ажылы чок кижилерни база чалаан. Ажылдаарынга таарымчалыг чурумну, коллективтиг керээни, социал пакет болгаш эки шалың төлевирин сүмелеп турар. Дараазында телефон-биле долгажыр: 8-(39422) 2-17-67.  
 2017 чылдың июнь 28-30 хүннеринде эрткен «Келир үениң Тывазы: өскерлиишкиннерниң стратегиязы» шуулган үезинде, Тыва Республиканың Чазаа биле «БТК ГРУПП» акционерлиг ниитилел (Россияның чиик үлетпүрүнүң улуг холдингизи) социал-экономиктиг кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салганнар.  
 «Компания Тывага дааранылга бүдүрүлгезин ажыдарын айыткан. Келир үениң бүдүрүлгезинге персоналды чыып, тестированиени эрттирип, дериг-херексел эптээр оран-саваны тып турар. Штатта ажылчыннарны тус черниң чурттакчыларындан чыырын планнаан бис. Дааранылга бүдүрүлгезинге тыва чиг этти ажыглаарын дыка күзеп тур мен, алызында барып алгы-кеш, дүк, текстильге херек өске-даа чиг этти болбаазырадыр технологтуг арганы киирер» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунга бижээн. 
 БТК компания бөлүү — Россияның чиик үлетпүрүнүң эң-не улуг холдингизи. Компания бедик технологтуг текстильди, тускайжыттынган форма дээш, биснестиң профессионал болгаш тускай хептерин, хүннүң кедер база дыштанырда кедер чүүлдерни, ол ышкаш чепсектиг күштерде база үлүтпүр бүдүрүлгелеринде кедер тускай идиктерни даарап, бүдүрер угланыышкынныг.  
 Холдинг Россия Федерациязында, Беларусь Республикада база Мурнуу Осетия Республикада 13 бүдүрүлгелер кирген амгы үениң сайзыраңгай бүдүрүкчү баазаларлыг. Шупту 7300 ажылдакчылыг, 5 млн. хире даараан чүүлдерни, 17 млн. санныг трикотажты база 1 млн. хире эжеш идиктерни чылда бүдүрүп турар.
  РФ-тиң яамылары болгаш ведомстволары, башкарыкчы российжи компаниялар: ЕВРАЗ, Транснефть, Русал, «Аэрофлот – российжи авиашугумнар», «Россия» КТК, «Россияның демир-оруктары», «Газпром газораспределение», «Спортмастер», «Детский мир», Камгалал яамызы, Иштики херектер яамызы, Россия Федерациязының Истелге комитеди дээш, өске-даа албан черлери БТК-ның клиентилери.

Возврат к списку