Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чижилгени хөгжүдеринге деткимче көргүзер талазы-биле чөвүлелдиң ийиги хуралы Чазакка болуп эрткен

Чижилгени хөгжүдеринге деткимче көргүзер талазы-биле чөвүлелдиң ийиги хуралы Чазакка болуп эрткен 27.12.2017
 Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы А.В. Брокерттиң даргалаашкыны-биле эрткен Чижилгени хөгжүдеринге деткимче көргүзер талазы-биле чөвүлелдиң ийиги хуралында Тыва Республикада чижилгени хөгжүдеринче угланган чаңгыс аай турушту ажылдап кылыр сорулга-биле Тыва Республиканың күрүнениң автономнуг албан черлериниң садыглаашкын ажыл-чорудулгазы-биле холбаалыг айтырыгларын сайгарып көрген. 
Тыва Республиканың Чазааның 2017 чылдың июнь 21-де «Тыва Республикада чижилгени хөгжүдер стандартты киирериниң дугайында» № 294-р айтыышкыны-биле бадылаан «орук картазының» тускай сорулгалыг көргүзүглеринге чедиишкиннерни база ооң күүселдезин республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарында харыысалгалыг кижилер-биле сайгарып чугаалашкан. 
Тыва Республикада чижилгени хөгжүдеринге деткимче көргүзер талазы-биле чөвүлелдиң хуралында Монополияга удур федералдыг албанның Тыва Республикада эргелелиниң специалистери-биле кады Тыва Республиканың Садыглаашкын адырында керээ системазын өйлеп-таарыштырар яамыга Тыва Республиканың күрүнениң бюджет болгаш автономнуг албан черлериниң хереглелинге барааннарны, ажылдарны, ачы-дузаларны садып алырының дугайында чаңгыс аай чурумну ажылдап кылгаш, ону Тыва Республиканың Чазаанга бадыладыр даалганы онааган.  
Тыва Республикада чижилгени хөгжүдер талазы-биле «орук картазын» боттандырарынга харыысалгалыг Тыва Респубьликаның яамылары болгаш ведомстволары 2017 чыл дээш боттарының угланыышкыннарынга социал ужур-дузалыг болгаш кол рыноктарның чижилгелиг хүрээлелинге анализти чорудуп, «2017 чылда Тыва Республиканың чижилгелиг хурээлелиниң байдалы болгаш хөгжүлдези» түңнел илеткелди белеткээр кылдыр 2018 чылдың январь 20-ге чедир Тыва Республиканың Экономика яамызынче дужаар.

Возврат к списку