Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге инектерни дамчыдып, малынга камгалалды кылдырткан

Тывада «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге инектерни дамчыдып, малынга камгалалды кылдырткан 21.08.2020
Бо чылын төлевилел 500 киржикчини хаара туткан. Программа киржикчилериниң хөй кезии 2018 чылдың киржикчилеринден хунажыннарны алыр болза, артканнарынга бызааларлыг инектерни дамчыдар. 
«Бо хүннүү-биле алырга, чон чыыштарынга киржикчи кылдыр 498 өг-бүле шилиттинген, оларда 1755 ажы-төл бар – деп, яамы демдеглээн. – 917 ажы-төлдүг 250 өг-бүле бызаалыг инектерни алыр. 2018 чылдың киржикчилери 248 өг-бүледе 849 ажы-төлге хунажыннарны социал керээзи езугаар дамчыдар».
«Федералдыг бюджеттен субсидияны бээри-биле, социал керээге даянгаш, эвээш орулгалыг өг-бүлелерге болгаш чааскаан чурттап турар социал байдалы чегей кижилерге күрүнеден социал дузаламчы дугайында” Тыва Республиканың Чазааның доктаалынга дүүштүр федералдыг бюджеттен “Чемгерикчи инек малым” губернатор төлевилелин боттандырары уламчылавышаан. Төлевилелдиң күүселдезинче шупту 11 625 000 рубльди үндүрген. 
Август 13-ке чедир, бо чылдың чаа төлевилел киржикчилеринге 246 малды дамчыдып, демдеглээш, ажыл-агый дептеринче киир бижээн. Бо хонуктарда бызаалыг 245 инектерни база чизелээр. Ол малдың 212-ин төлевилелдиң чаа киржикчилери хүлээп алган. 
Тываның муниципалдыг 11 тургузугларның киржикчилеринге бызаалыг инектерни дамчыдары доозулган. Муниципалдыг тургузуглар чагыргалары бызаалыг инектерни болгаш хунажыннарны дамчыдарындан аңгыда, малдың баш санын кадагалап, камгалап арттырар ажылды күштелдирерин Күш-жыл болгаш социал политика яамызы сүмелээн. Малга кышкы чем белеткелин идепкейжидерин саналдаан.
Төлевилелге 2016 чылдан 2020 чылга чедир 1500 өг-бүле киришкен.

Возврат к списку