Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ЦСКА-ның сылдыстары Тывага чорааш, бичии спортчулар-биле ужурашкан

ЦСКА-ның сылдыстары Тывага чорааш, бичии спортчулар-биле ужурашкан 12.05.2017
 Армияның төп спортчу клувунуң олимпийжи десантызы май 9-та Тывага кээп чораан. Аныяк армейжилерниң байырлыг даңгырааның соонда, олимпийжилер тыва эки турачыларның тураскаалынга боодал чечектерни салгаш, бичии спортчулар болгаш аарыкчылар-биле ужурашкан.
  "Херел" спорт залында ужуражылгаже шанак спортунга олимпий оюннарның мөңгүн медалының үш дакпыр эдилекчизи чемпиону Альберт Демченко, фехтованиеге олимпий чемпиону Анна Сивкова, ча адарынга делегейниң дөрт дакпыр чемпиону Альбина Логинова олар кирген делегацияны ЦСКА-ның начальниги Михаил Барышев удуртуп алгаш келген.  
 Кижиниң амыдыралында спорттуң ролюнуң дугайында чугаа ужуражылганың кол темазы болган. Чемпион апаарындан эгелээш, солун айтырыглар-ла хөй. ЦСКА-ның төлээлери аңгы-аңгы деңнелдиң алдын медалын чаалап алыр дээш эрткен амыр эвес оруунуң дугайында сонуургаткан. 
 "Тиилээн тудум-на, херек кырында, ам-даа четпейн турар ышкаш апаар. Маргылдаага бөгүн ойнап алгаш, эртенинде ам база тиилээр дээш, белеткенип эгелээр сен» - деп, делегейде тулган дээн ча адыкчыларының бирээзи Альбина Логинова чугаалаан. 
 Оолдар, уруглар чемпионнарны кичээнгейлиг дыңнап, харын-даа улуг спортче кирер күзели кыптыгып келген
 "Бодунга чиге сорулганы салып алыры чугула. Чүгле тиилээр дээш спорт сеңээ кайы хире сеткилиңге кирерин билир херек. Быжыг тура-сорук, тиилээр күзелдиг болур» - деп, олимпийжи чемпион Анна Сивкова бодалын үлешкен. 
 "Улуг Тиилелге хүнүнде Тывада келдивис. Бистиң эгээртинмес, хөй националдыг чуртувустуң шупту чоннарының ниити байырлалын кады байырлаар дээш силерде келгенивис бо. Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында ЦСКА-ның спортчулары бир дугаар киргеннерниң одуруунга дайылдашкан. Олар тускай сорулгалыг килдистерге албанын эрттиргеннер. Күш-шыдалы шыдамык болганындан, оларны кайнаар-даа кыйгыртып турган. 
 «ЦСКА-ның коллективинден Совет Эвилелиниң ийи маадыры үнген» - деп, ЦСКА-ның начальниги, полковник Михаил Барышев чугаалаан.  
 Тыва Республика биле ЦСКА ийи чыл бурунгаар кады ажылдап эгелээнин сагындыраал. 2015 чылдың сентябрьда "ЦСКА-Тыва" школа ажыттынган, бир чыл чартык үениң дургузунда ол чурттуң эки дээн школаларының санынче кирген.

Возврат к списку