Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Антон Салчакка белек

Антон Салчакка белек 18.09.2013
Ол эштери-биле дагны куду бадып олургаш, улуг хар көшкеге бастырган. Хай-халап болуп, кады чораан эштери амы-тынындан чарылган, а Антон чааскаан дириг арткан. Бо таварылга чүгле республиканың эвес, а бүгү чурттуң дүвүрелин оттурган. Чаш ажы-төлдер, республиканың келир үезиниң өзүп олурган салгалдары коргунчуг хай-халаптан чок болган. Республиканың чурттакчы чону озал-ондактан шыңгыы түңнелдерни үндүрүп, баш удур хемчеглерни ап чоруткан. Онза байдалга хамаарыштыр Тыва Республикага 2013 чылдың март 7-ни кажыыдалдың хүнү кылдыр чарлаан.
    Хар көшкезиниң адаандан дириг үнген оолдуң кадыының болгаш психологтуг байдалынче эмчилер ынчан онза кичээнгейни салып турган. Озал-ондак дугайында дүрген дамчыткан 17 харлыг Антон-биле Тыва Республиканың Баштыңы — Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол ужуражып, ооң дидим мөзү-бүдүжүнге хүндүткелдиң демдээ кылдыр бодунуң япон шагын белекке берген. Шолбан Кара-оол ол үеде Москвадан ажылчын сургакчылаашкындан ээп келген дораан-на, школачы оолдарны дилеп тывар камгалал ажылдарынга киржи берген дээрзин сагындыраал.
    Шолбан Валерьевич ол берге үелерде, Антонга санаторийге дыштанып алырын сүмелээрге, эштери тывылбаан шаанда кайнаар-даа барбазын оол шиитпирлии-биле чугаалаан. Ол чорук оолдуң канчаар-даа аажок мөзү-бүдүштүүн, биче сеткилдиин, аныяк-даа болза, езулуг эр туруштуун бадыткаан. Чазак Даргазының ынчан: «Бедик мергежилдиг спортчунуң мөзү-бүдүжүдүр. Кикбоксингиге анаа эвес делегей чемпиону болган» — дээн сөстерин утпаан боор силер.
     Амгы үеде Антон эштериниң чырык адын сактып, оларга тураскаалдың демдээ кылдыр янзы-бүрү спортчу маргылдааларга тиилеп чоруур. Бо өөредилге чылында Антон Салчак Тываның күрүне университединиң күш-культура болгаш спорт факультединиң бирги курсчузу апарган. Озал-ондактыг таварылга соонда, Антон амыр эвес үелерни эрткен дээрзи чугаажок. Оолдуң амыдыралында чугула болуушкун-биле ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) даргазы Каң-оол Даваа, Кадык камгалал болгаш социал хөгжүлде комитединиң даргазы Ульяна Монгуш болгаш өскелер-даа байыр чедирип, Антонга планшетти болгаш айподту белекке берген. Ол ышкаш депутаттар Антоннуң спортчу тура-соруун деткип, ооң бо талазы-биле өзүлдезин хайгаарап турарын чугаалаан. Аныяандан тура-ла, амыдыралдың берге байдалдарынга таваржып, ону ажып эрткен, шыдамык оолга моон-даа соңгаар спортчу чедиишкиннерни, быжыг тура-сорукту болгаш кезээде бедик хей-аъттыг болурун күзеп каалыңар!

Алдынай Бады-Хоо.
"Шын"солун

Возврат к списку