Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Енисей» Р-257 оруктуң беш участогун база үш көвүрүүн чаартыр

Тывада «Енисей» Р-257 оруктуң беш участогун база үш көвүрүүн чаартыр 05.06.2023

2023 чылдың төнчүзүнге чедир «Енисей» орук эргелели «Енисей» Р-257 оруктуң беш объектизинге септелге ажылдарын доозар, беш хире километр хемчээлдиг бир участокка капитал септелгени кылыр. Оон аңгыда Өөк, Хөндергей хемнерде көвүрүглерни эде чаартыр. 150 ажыг погон метр кылымад шывыгны чаартып септээр. Орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруун хандырары-биле, сагындырыглыг орук демдектерин, медээлээр чагыларны тургузар, ол ышкаш чаа шыйыгны чуруурун Орук-транспорт яамызы дыңнаткан.

Өвүр кожуунда «Енисей» Р-257 оруктуң 1061 база 1105 километрлеринде орук кезектерин калбартыр улуг ажылдар чорудуп турар. Ында ажылдап турар специалистер орук шывыын солуур, орук кыдыын болгаш оңгарларын быжыглаар.

Орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруун хандырары-биле, чаагайжыдылга ажылдарын кылып чорудар: шаптараазынның чаа чалдарын, 1061-ден 1066-гы километрниң оруктарының үндезин септелгезин чорудуп тура, ону калбартып, суг эрттирер хоолайларны, кудуктарга шүүрлерни салыр.

Чаа шывыгның дөжээ кылдыр асфальт сайлыг бетонну ажыглаар, ооң кырынга асфальт бетонунуң ийи каъдын чадар. Ындыг арга орук чадыының ажыглаар хуусаазын ийи катап көвүдедир. 

Улуг трассада Өөк, Хөндергей хемнерни база 651-ги километрде хемчигешти кежир кылымал дериг-херекселдерге көвүрүг дөжээн специалистер солуур, ооң шывыын сайлыг асфальт бетонундан кылыр, чал чагыларын быжыглаар, шаптараазын чалдарын чаартыр, чаа орук демдектерин шыяр.

Оруктуң 651-ги километринде кара-сугну кежилдир көвүрүгнүң ийи талазынга чаа чагыларны кагар, ындыг чүүл ону 12 метр чедир калбартыр болгаш орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруун көскүзү-биле бедидер.чыл төнчүзүнге чедир септьлешг ажылдарын доозары планнаттынган.

Айыттынган участоктарга септелге ажылдары чоруп турары-биле, ол оруктар кезээнде чаңгыс дилиндекте шимчээшкинни светофор таарыштырып башкарар. А Өөк биле Хөндергей хемнерни кежир көвүрүглер чанын, түр үениң оюп эртер оруу-биле чоруур. Септелге чоруп турар черлерге чоокшулап келгеш, машина-балгаттың дүргедээшкинин шакта 50-40 км чедир эвээжедип, доктааткан хемчеглерни сагыырын орукчулар сагындырып турар.


Возврат к списку