Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның орукчуларын чаа тускай техника-биле чепсеглээн

Тываның орукчуларын чаа тускай техника-биле чепсеглээн 20.10.2023

Тываның эрге-чагыргазы кышкы ажылдарга белеткенир кылдыр республиканың орук организацияларынга дузалажып эгелээн. Бо неделяда чаа тускайжыттынган техникаларны байырлыг байдалда орукчуларга дамчыткан. Регионнуң орук-транспорт комплекизиниң сайыды Шораан Чыргал-оол Мөңгүн-Тайга, Барыын-Хемчик кожууннарның орук организацияларының база «Туваавтотранс» бүдүрүлгениң төлээлеринге беш автомашинаның дүлгүүрлерин тывыскан.

Бо чылын 14 тускайжыттынган машиналарны лизинг-биле садып алганын сайыт дыңнаткан. Республикада чедип келген баштайгы беш техниканы тус черлерде ажылын эгелээр кылдыр дораан дамчыдар деп яамы шиитпирлээн. Хөй ажыглалдыг аар чүък техниказы кыжын оруктарны үстүрүп, чайын тудуг болгаш септелге ажылдарынга ажыглаарынга эптиг. Республиканың орук организацияларының парыгын чаартырынче 190 ажыг млн рубльди үндүрген.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы езугаар регионда орук техниказын чаартыр ажылдар план-биле чоруп турарын Шораан Чыргал-оол демдеглээн. «Бодунуң хуусаазын эртир ажылдапкан транспорт ажыглалдан үнер. Ооң орнунга амгы үениң чаа машиналарын садып ап турар бис» - деп, сайыт тайылбырлааш, регионнуң орук адырын хөгжүдер комплекстиг ажылдар - оруктарны нормага дүүштүр кылырын дүргедедип, ооң-биле чергелештир септеттинген орук объектилерин чогуур байдалда ажаап-карактаарын хандырар хемчеглер алдынып турарын чугаалаан. «Техниканы орук септелгезинге база ажыглаар апаар, ындыг болзажок оруктарның байдалының талазы-биле ажыл – биске эң чугула» - деп, айыткан.

«Орук шимчээшкинин организастаар төп» ТР-ниң КУБ транспорт организациязының девискээринге техника аймаан дамчыткан. Боду чоруур 4 машиналарны, 1 трал биле аар сөөртүкчүнү орук-транспорт тудуг бүдүрүлгелери хүлээп алганын республиканың Орук яамызы дыңнаткан. Мөңгүн-Тайгаже чоруткан грейдер каяа-даа торулбас күштүү база мурнунда чайлады идер тускай херексели-биле өскелерден ылгалдыг.

Орукчулар улуг дуза-деткимчези дээш Тыва Республканың Баштыңынга база Чазаанга четтиргенин илередип, кыш чеже-даа харлыг болур болза, чаа транспорттар орук ажылдарының шынарын экижидеринге идигни бээрин чугаалаан.


Возврат к списку