Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның найысылалында дүрген дуза станциязы биле регионнуң медицинаның айыыл-халаптар төвүн каттыштырган

Тываның найысылалында дүрген дуза станциязы биле регионнуң медицинаның айыыл-халаптар төвүн каттыштырган 02.02.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дүрген эмчи дузазының ийи албаны - регионнуң медицинаның айыыл-халаптар төвү биле Кызыл база Кызыл кожууннарның дүрген дуза станцияларын каттыштырар ажылдар доозулганын дыңнаткан.  
 «Ол ам Дүрген эмчи дузазының база медицинаның айыыл-халаптар төвү апарган. Материал-техниктиг баазаны база кадрларны күштелдирип, чаңгыс аай диспетчер албанын тургустувус. Шын кылганывысты баштайгы түңнелдер бадыткаан. Аарыг кижилерге «соңгаарлатпас дузаны» көрдүнген нормада – 20 минута дургузунда 61 хуу турганындан 72 хуу чедирген. Ийи диспетчер албанын катканындан база медицинаның айыыл-халаптар төвүнүң ажылдакчылары-биле кады дүрген дуза бригадаларының саны көвүдээнинден, чалалгаларже дарый үнүп турар апарган. Автопаркта дүрген дуза машиналары-биле кады 9 техника ажыглалда. Кожуун төвүнден эмчилер ооң мурнунда, чижээ Сукпак суурже Кызылды дургаар, барык 30 километр хире черни эртип турган. Ам девискээр аңгылаашкыны чок: найысылалдың дүрген дуза бригадалары чалалга адрезинге чоок черде чеде берген болза, хоорай кыдыының кайы-даа районун хандырып болур.Үеге-даа, кывар-чаар чүүл чарыгдалынга-даа камныг, смена үезинде дүрген эмчи ачы-дузазын алган кижилерниң саны-даа көвүдээр. Кадык камгалал яамызы бирги эмчи дузазының шынарын бедидеринче угланган ол ажыл-чорудулганы бедик деңнелге тудар боор деп бодап тур мен. Ол эң чугула!» – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. 
Тываның Чазааның ээлчеглиг хуралынга дүрген эмчи дузазының ийи албанын каттыштырар дугайында доктаалды бадылаан.  
Бөгүнде экипажтың составы экижээн. Мооң мурнунда Кызыл кожуунда дүрген дуза бригадазынга чүгле чолаачы биле фельдшер ажылдап турган болза, ам дарый дуза көргүзер арга-дуржулгалыг тускай мергежилдиг эмчилерни ынаар хаара туткан. Найысылалга чоок чыдар көдээ кожууннуң дүрген дуза бригадазын төпке катканы ажылдың шынарын бедиткен. 
Каттыжыышкынның ажыктыын ооң мурнунда аңгы турган кезектиң - медицинаның айыыл-халаптар төвүнүң эмчилери база билип кааннар, олар дүрген дуза станциязында коллегаларындан элээн эвээшти ап турганнар. Ам оларның шалыңы өскен. Оон аңгыда эде тургузуушкун республика бюджединден элээн акша-хөреңгини камнап алыр арганы берген. Эргиде МАТ-ты Тыва бүрүнү-биле акшаландырып турган болза, ам ону Албан медицина камгаладылгазының фондузу бодунда алган. Республика ам бодунуң орулгазы-биле санитарлыг авиацияның чарыгдалдарын дуглаар.

Возврат к списку