Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тожуда доктаамал чырык хандырылгазынче кожулда ажылдары дооступ турар

Тожуда доктаамал чырык хандырылгазынче  кожулда ажылдары дооступ турар 01.02.2024

Январь 31-ниң кежээзинде, Тожу кожууннуң Тоора-Хем суурунда 500 кВт күчүлүг дөрт чаа дизель генераторларын эптеп, өйлеп база белеткээр ажылдар доозулган. Ам станцияда ооң мурнунда эптеп тургускан ийи дизель генераторларынга немей, бирээзи-ле 500 кВт күчүлүг алды генераторлар кожуунну чырык-биле хандырар. Амгы үеде өйлекчилер оларның деңге ажылдай бээрин таарыштыр өйлеп турар.

"Дизельдиг генераторларны өйлээри – септелге ажылының төнчү чадазы болур. Ооң соонда чырык хандырылгазының турум дөзүнден чырык энергиязын бээр, а хереглекчилер чогуур күчүлүг чырык-биле хандырттынар" – деп, Тоора-Хем суурда септелге ажылдарын хайгаарап турар одалга болгаш энергетика сайыды Эдуард Куулар дыңнаткан.

"Россети Сибирь Тываэнерго" база "Бастион" КХН-ниң специалистеринден тургустунган ажылчын бөлүк Новосибирскиден эккелген 1500 метр удазынны база харылзаа кабелин эптеп дооскан.

Доктаамал дизель генераторларын ажылдадыр мурнунда, Тожу кожууннуң суурларынче курлавырга турган көжүп чоруур дизельдиг электростанциялардан чырыкты чада аайы-биле берген.

Бо хонуктарда чурттакчы чонга социал хандырылга албан черлерин база организацияларны доктаамал чырыкта кошкан. Септелге ажылдарының үезинде, тожуларны мобильдиг харылзаа-биле хандырып турар подстанцияларны база аңаа кожар.


Возврат к списку