Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Күш-ажылдың хоочуну Олег Сергеевич Седен мөчээн

Күш-ажылдың хоочуну Олег Сергеевич Седен мөчээн 09.09.2021

Күш-ажылдың хоочуну Олег Сергеевич Седен үр аараанының соонда, 2021 чылдың сентябрь 8-те мөчээн.
Олег Сергеевич Седен Өвүр кожууннуң Торгалыг суурга 1959 чылдың июнь 22-де төрүттүнген. Бодунуң күш-ажылчы оруун «Торгалыг» совхозка бөдүүн слесарь болуп эгелээн. 1978-1980 чылдарда Совет Армияга шериг албан хүлээлгезин эрттирген.
1980-1986 чылдарда Ленинградтың көдээ ажыл-агый институдунга өөренип, дээди эртемниг инженер-механик мергежилди чедип алган. Институт дооскан соонда, Шагаан-Арыг хоорайның септелге-техниктиг бүдүрүлгезинге ажылдаан.
Олег Сергеевич күш-ажылчы намдарының чээрби ажыг чылын күрүнениң болгаш муниципалитет албанынга бараалгаткан. Тыва Республикада күрүнениң үндүрүг инспекциязынга, күш-ажыл инспекциязынга ажылдап чораан. Ооң соонда Тыва Республиканың одалга болгаш энергетика сайыдының бирги оралакчызы, Тыва Республиканың кадрлар политиказының сайыдының бирги оралакчызы болуп ажылдаан. Республиканың тус чер бот-башкарылга органнарынга удуртукчу албан-дужаалдарга билдилии-биле ажылдаан. Чеди-Хөл кожуун чагыргазының баштыңының бирги оралакчызы, Кызыл хоорайның мэриниң бирги оралакчызынга база чедиишкинниг ажылдаан. Хүндүлүг дыштанылгаже пенсиялап үнгеш, Тываның күрүне университединге, Кызыл хоорайның бүдүрүлге организацияларынга эртем-мергежилиниң арга-сүмезин аныяк-өскенге дамчытпышаан, ажылдап чораан.
Ажылдап турган организацияларынга болгаш бүдүрүлгелеринге бедик мергежилдиг специалист, харыысалгалыг удуртукчу кылдыр бодун көргүскен. Ооң сагыш човаңгырын, эрес-кежээзин, омак-сергээн, амыдыралчызын кады ажылдап чораан эш-өөрү сактып чугаалаар.
Ооң дугайында чылыг чырык сактыышкын ооң эргим, чоок кижилериниң, эш-өөрүнүң, коллегаларының сеткил-чүрээнге кезээ мөңгеде артар.
Сөөлгү оруунче сентябрь 10-да 12:30 үдээр. Адрези: чоокку Каа-Хем, Профсоюз кудумчузу, бажың 33.Возврат к списку