Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Нотариалдыг палатазы мөөңнээшкинде хамаатыларга чиигелделерни доктааткан

Тываның Нотариалдыг палатазы мөөңнээшкинде хамаатыларга чиигелделерни доктааткан 29.09.2022 Долу эвес мобилизация-биле шериг албанынче кыйгырткан хамаатыларны эрге-хоойлу болгаш техниктиг айтырыглар талазы-биле нотариустуң ачы-дузазын алганы дээш төлевирден хостаан. Тыва Республиканың Нотариалдыг палатазының президентизи Марианна Иргит ооң дугайында дыңнаткан.
Палата оон аңгыда, Кызыл хоорайда дыштаныр хүннерде база ажылдаар «дежурный нотариалдыг контораларны» организастаан. Ачы-дузаларны бүрүткеткен күрүне каайлызының 200-ден 500 рублин республика бюджединден мобилизастатканнарга эгидип бээр.
Юридиктиг хөделиишкиннерге назы четпээн ажы-төлге база өскелерге-даа хоойлу езугаар төлээлээринге, азыраарынга, ажаап-тежээринге херек бүзүредилге шынзыдылга, чагыг бижик, чөпшээрелди алыр талазы-биле нотариустуң ачы-дузазынга чиигелделерни доктааткан.
А назы четпээннерниң даштыкы үнеринге, назы четпээн уругга даштыкы паспорт алырынга, чолаачы шынзыдылга алырынга төлевир чокка ачы-дузаны көргүзер.
Донецк база Луганск Улус Республикалар болгаш Украинаның девискээринде тускай шериг операциязынга киржип тургаш, шериг албан хүлээлгезин күүседип тура мөчээн шериг албанныгларның өнчү-хөреңгизин салгап алыр эрге дугайында херечилелди кылдырар ачы-дузаның 50 хуузун төлээр.
Кызыл хоорайның нотариалдыг округунда 9 нотариус, а районнарның нотариалдыг округтарында 18 нотариус ажылдап турар.
Хамаатылар нотариалдыг ачы-дуза алыр талазы-биле айтырыгларынга харыыны бо телефондан билип ап болур: 8 (39422)-5-35-88.

Возврат к списку