Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чедиишкинниг болуңар, доозукчулар!

Чедиишкинниг болуңар, доозукчулар! 22.05.2014

Сөөлгү коңга-2014

Майның 21. Кызылдың № 2 школазының сөөлгү коңгазы. Школа даштында Россияның болгаш Тываның күрүне туктарын чүзүн-бүрү өңнерлиг бөмбүктер-биле каастааш, азып каан, ыры-хөгжүм чаңгыланган, чараш идик-хептиг өөреникчилер база ооң ада-иелери байырлыг чыскаалды манап турлар. Агаар-бойдус салгын-хаттыг соок тыныжы-биле байырлалдың киржикчилерин шонуп каап тур. Алдын хүннүң херелдерин шырыш булут дуглаза-даа, школачыларның арын-шырайларында чайынналган хүлүмзүрүг, ада-иениң боодал чечектери байырлал шинчи киирген.

Сөөлгү коңга байырлалының чыскаалын школаның директору Мира Наксыл ажыдып, чыылганнарга байыр чедириишкининиң чылыг сөстерин сөңнеп, доозукчуларга чагыг-сүмезин берген. Ол ышкаш хүндүлүг аалчылар,  тус школаның аңгы-аңгы чылдарда доозукчулары чаагай күзээшкиннерин илеретти.

Байырлыг чыскаалда чүгле доозукчу 11-ги класстың эвес, а 9-ку болгаш эге школаның 4-кү классчылары. Чаптанчыг биргиклассчылар чокка кандыг сөөлгү коңга байырлалы турар боор. Олар школаны доозуп турар угбалары, акыларынга ак орукту, чедиишкиннерни күзеп, бичии эдискилерни белекке сөңнеди.

9 биле 11 класстарны доозуп турар тергиин өөредилгелиг, школаның хөй-ниити амыдыралынга идепкейжи, кызымак өөреникчилерни онзалап демдегледи. Ажы-төлүнүң деткикчилери ада-иелерге, школа-биле сырый харылзаазы, дуза-деткимчези, идепкейжизи, уругларының кижизидилгезинге киирген үлүг-хуузу дээш өөрүп четтириишкиннерниң бижиктерин тывысты.

Чыылган доозукчуларга, башкыларга болгаш ада-иелерге байыр чедириишкиннериниң соонда, доозукчуларның чаагай чаңчылы болу берген хөгжүм үделгези-биле вальсын чарлапты. Аныяк-чалыы оолдар, кыстарның хөгжүм аайы-биле танцылап, бөөлденип турарын көргеш, кижи ала-чайгаар бодунуң школачы үезин сактып кээр. Бо дээрге оларның кайгамчыктыг чараш, уттундурбас үези-дир. Ажы-төлүнүң өөрүшкүзүн үлежип чедип келген ада-иелер өөрүшкүнүң карак чажын чода аарак, уругларынче улуг чоргаарал-биле көрүп турлар.

2014 чылдың сөөлгү коңгазы төөгүлүг чылда болуп турары онзагай. Ынчангаш доозукчуларның 3 клазы Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чылынга тураскаадып, чыскаалдың ортузунга «100» деп санны көргүскеш, күзелдерин  сымыранган  өңнүг  бөмбүктерин дээрже ужудуп үндүрүптү.

Байырлалдың эң-не кол кезээ-даа чоокшулады. Доозукчуларның өөрүнчүг-даа, муңгаранчыг-даа эдискизин этсир аас-кежик 1-ги классчы Софья Хертек болгаш 11-ги класстың доозукчузу Соруктуг Сарыглар оларга онаашкан. Соруктуг Софьяны эктинге олуртуп алгаш, чыылганнарны эргий, сөөлгү коңганы чаңгыландыр эдисти. 

Байырлыг чыскаалды көрүп тура, мен база бо школага 32 чыл бурунгаар биргиклассчы болуп киргенимни сактып келдим. Сагыш-сеткилим муңгаргай хөөнге алзып турда, баштайгы башкымны көрүп калдым. Бир дугаар башкым – Нина Көгүйленовна Ондар. Өөрүшкү долган сеткилим-биле ужуражып чугаалаштым. Школаның хоочун башкызы 15 дугаар үндүрүлгезин ортумак класстарже үдеп турары бо.

Күрүнениң чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын дужаар республиканың бүгү доозукчуларынга ак орукту күзеп каалыңар. Чедиишкинниг болуңар, доозукчулар!

Валерия Конгар.

"Шын" солун


Возврат к списку