Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа найысылалдың оруктарын септээринче 180 млн рубльди тускайлаан

Тываның Чазаа найысылалдың оруктарын септээринче 180 млн рубльди тускайлаан 06.08.2021 «Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары» национал төлевилел күүселдези-биле, 2019 чылдан тура, Кызылда оруктарны септеп, кудумчуларны чаагайжыдары уламчылап турар.
Бо чылын Бай-Хаакская, Рихард Зорге, Пушкин база Шевченко кудумчуларынга капитал септелгени чорудар. Май айда ажылдар эгелээн. Регионнуң чазаа хоорайда орук ажылдарынче немей 180 млн рубльди үндүрүрүп берген болгаш, сес орук участогун чаартыр деп планнаан.
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг немей акша-хөреңгини үндүрер шиитпирни үндүрген. Тывага чай кыска болур болгаш, тудуг ажылдарын кылып четтигер дээш, бүгү күштү ынаар мөөңнээр деп чагаан. Аргалыг болза хөй объектини ап, шупту аргаларны ажыглаар. Ооң мурнунда камнап алганы 40 млн рубльди Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг хоорайда кудумчулар аразының орук септелгезинче үндүрер.
Ол ышкаш немей үндүрген акша-хөреңги-биле найысылалдың дараазында черлерин септээр деп мэрия дыңнаткан:
1. Каа-Хем кудумчудан «Востоктуң» долгандырыынга чедир Дружба кудумчузунда кезекти септээр.
2. Магистральнаядан Звездная кудумчузунга чедир Полигонная кудумчузунда кезекти септээр.
3. Спутникте Звездная кудумчузун чаартып, тудары.
4. Колхознаядан Каа-Хем кудумчузунга чедир Дружба кудумчузунуң кижи кылаштаар черлерин чаагайжыдар.
5. Дружба – Крылов кудумчу белдирин калбартып, кижи кылаштаар черлерни чаагайжыдар.
6. Ровенская — Московская кудумчу белдиринде долганыр черни калбартыр.
7. Дружба кудумчузунда (Каа-Хем кудумчудан Интернациональная кудумчузунга чедир) кижи кылаштаар черлерни чаагайжыдар.
8. Кочетов кудумчузу, 2 дугаар бажың чоогунда кижи кылаштаар черни септээр.
Звездная, Дружбы, Московская, Полигонная баз Кочетов кудумчуларда ажылдар кидин-түлүк чоруп турар.
Бай-Хаакская база Пушкин кудумчуларда капиталдыг септелге чазын-на эгелээн. Бай-Хаакская кудумчузун дөрт дилиндектиг кылдыр калбарткан, күзүн аңаа автобус доктаамнарын тургузуп, кижи кылаштаар черлер, орук кежер кежиглер, бордюрларны кылып, светофорларны болгаш чырыкты ажылдадыптар.
Пушкин кудумчузунда Оюн Курседиден Магистральная кудумчуга чедир оруктуң шывыын дескилеп, Рихард Зорге кудумчузундан Шевченкога чедир асфальтының адаккы кезээн чаткан. Магистральнаядан Рабочаяга чедир ыяштарны туруп, эрги бордюрларны ап каапкан. Светофор объектизиниң база бордюр дажының материалдарын садып алган.


Возврат к списку