Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада онза байдал үезинде иштики авиарейстерже тускай чиигелделиг тарифтерни бадылаан

Тывада онза байдал үезинде иштики авиарейстерже тускай чиигелделиг тарифтерни бадылаан 19.06.2023

Тываның Чазаа онза байдал чурумунуң үезинде республика иштиниң авиарейстеринче чиигелделиг тарифтерниң хемчээлин, ол ышкаш иштики авиасөөртүлге тарифтерин бадылаан.

Кызыл - Тоора-Хем аразынга МИ-8МТВ база АН-2 самолеттарга чиигелделиг авиабилет өртээ - 2 184 рубль, Кызыл - Чазылары (Хамсара) - 3 272,10, Тоора-Хем - Чазылары (Хамсара) - 1 092, Кызыл - Ырбан - 2 727,40, Тоора-Хем - Ырбан - 546, Кызыл - Кунгуртуг - 3 272,10, Кызыл - Соңгу Аржавн - 10 000 (МИ-8МТВ бортка) база 7 500 (АН-2-ге), Кызыл - Мугур-Аксы - 4 364,10 рубль кылдыр доктааттынган.

Тываның Тожу, Тере-Хөл база Мөңгүн-Тайга кожууннарның доктаамал чурттакчылары база доктаамал киир бижидилгелиг хамаатылар чиигелдиг тариф-биле аай-дедир чоруур эргелиин документиде айыткан. Тывада 18 хар чедир назылыг бичии уруглар, 55 хардан өрү назылыг херээжен, 60 хардан өрү назылыг эр кижилер, I бөлүктүң инвалидтери, чажындан-на II азы III бөлүктүң инвалидтери база оларны эдертип чоруур кижилер ол чиигелдени алыр. Ол кожууннарда санаторийлерге база курорттарга эмнедир путевказы бар республиканың чурттакчылары авиатранспортче чиигелделиг билетти садып алыр эргелиг. Тожу кожуннуң Чызалары суурда ажыткан реабилитиация төвүнче бар чыдар, тодаргай чурттаар чери чок хамаатылар база чиигелдени ажыглаар. Ыраккы кожуунга күрүне даалгазын база ажылын күүседир дээн күрүне органнарының ажылдакчылары – субсидиялыг билет садып алыр эргелиг база бир бөлүк.

Республикада онза байдал чурумунуң үезинде, иштики сес авиаугланыышкынга чартык өртектиг база доктааткан чиигелдеден-даа эвээш өртектиг тускай тарифтер ажылдаар. Чижээ, Кызылдан Тоора-Хемче - 1092 рубль, Кызылдан Чазыларыже - 1636,05, Тоора-Хемден Чазыларыже - 546, Кызылдан Ырбанче - 1363,70, Тоора-Хемден Ырбанче - 273, Кызылдан Кунгуртугже база Соңгу Аржаанче - 1636,05, Кызылдан Мугур-Аксынче - 2182,05 рубль акша-биле ужуп болур.

Онза байдал чурум киирген девискээрлерлиг кожууннарда доктаамал чурттап, киир бижидилгелиг, 18 хар чедир назылыг уруглар, пенсия назылыг эр база херээжен улус, инвалидтер база оларны үдеп чоруур, республикада бүрүткелдиг кижилер тускай тариф-биле билеттерни садып алыр. Доктаал езугаар оон аңгыда, хенертен бир чүүлге таварышкан – орнукшудулга, назылаан төрелдеринге, инвалидтерге, аъш-чем азы эмнер чедирип бээр хамаатылар тус чер бот-башкарылга органнарының чөпшээрели-биле ОБ чуруму чарлаан кожуунче ужудар чиигелдени алыр.

Сөөртүкчүнүң доктааткан нормазындан ажа берген деңзилиг азы санныг “нормадан эрткен чүъкке” чиигелделиг тарифти база бадылаан. Тываның үш кожуунга суг үерлээнинден онза байдалды чарлаанын сагындыраал. Тус черниң ажыл-агыйларынга суг халавының чедирген когаралының хемчээлин баш бурунгаар санаан соонда, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бүгү регионнуң девискээринге онза байдал чурумун киирер шиитпирни хүлээп алган.


Возврат к списку