Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа «Школаже белеткениринге дузалаш» акцияда идепкейлиг киржип турар

Тываның Чазаа «Школаже белеткениринге дузалаш» акцияда идепкейлиг киржип турар 20.08.2018
«Тыва Республиканың девискээринге «Школаже белеткениринге дузалаш!» деп акцияны эрттирер дугайында» Тыва Республиканың Чазааның июль 31-де №318-р айтыышкынын езугаар, республика девискээринде эвээш хандырылгалыг болгаш хөй уругларлыг база амыдыралдың берге байдалдарынга таварышкан өг-бүлелерниң ажы-төлүнге чаа өөредилге чылында школаже баарынга дузалажыр сорулгалыг акция 2018 чылдың август 1-де эгелээн. 
Август 17-нии-биле көөрге, Ак-Довурак биле Кызыл хоорайның база кожууннарның өг-бүлеге болгаш уругларга социал деткимче төптериниң учедунда 1481 өг-бүлени кезээш, ында 3370 назы четпээн уруглар барын тодараткан. 1399 школачыга канцеляр барааннары, 787 кижиге - школачы идик-хеп, 574-зинге – идик, 580-инге - өөренир портфель хереги билдинген.  
Тываның Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң агентилели мониторинг түңнели-биле ол даңзы хүннүң-не өскерлип турарын дыңнаткан.  
ТР-ниң Саң-хөө яамызы, ТР-ниң Экономика яамызы, ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы, ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы, ТР-ниң Культура яамызы база ТР-ниң Ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге чөпшээрел бээр болгаш хайгаараар албан акцияны деткип, 189 906 рубль ниити түңнүг өөренир дириг-херекселдерни чыгган. 
ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы акция чорудуу-биле, эвээш хандырылгалыг болгаш хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерден 1233 уругну хаара тудуп (13%), ниитизи-биле 129707 рубльге материалдыг дузаны көргүзүп, канцеляр барааннарын саткан. Яамының ажылдакчылары 3500 рубльди чыгган.  
ТР-ниң Саң-хөө яамызы Өвүр кожуунда хөй ажы-төлдүг, эвээш хандырылгалыг өг-бүлелерниң уругларынга база «Тываның кадет корпузу республиканың школа-интернады» КБӨА-ның оолдарынга школачы хептер база өөренир дериг-херекселдер-биле дузалаан.  
ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы амыдыралдың берге байдалдарынга таварышкан өг-бүлелер ажы-төлүнге идик-хеп, номнар, өөренир херекселдер чыыр, орнажыр пунктуну август 1-ден эгелеп организастаан. Кызыл хоорайда, Кочетов кудумчузунуң 35 дугаар бажыңында төп акцияга каттыжып, эвээш хандырылгалыг өг-бүлелерге деткимчени көргүзер. (Харылзажыр телефону: 2-14-23). Яамының ажылдакчылары 4000 рубльди чыгган, график езугаар Кызыл хоорайның төп рыногунче база садыгларынче үнүп, чугула херек чүүлдерни база өөредилге хептерин чыып турар. 
ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы база ТР-ниң агроүлетпүр комплекизиниң хоочуннар эвилели 1600 рубльге өөренир херекселдерни саткан. 
ТР-ниң Экономика яамызы 2099 рубльге өөренир чүүлдерни белеткээн. 
ТР-ниң Культура яамызы Р.Д. Кенденбиль аттыг республиканың кол ниити билигниң хөгжүм-уран чогаадылга школа-интернадында эвээш хандырылгалыг өг-бүлелерниң, 1-ден 4 класстың 11 база 5-10 класстың 10 өөреникчилеринге деткимче дузаны көргүзер. 
Кызыл хоорай мэриязы, август 1-ден сентябрь 20-ге чедир, шалыпчы айны эрттирер дугайында доктаалды үндүрген. Ында «Школаже белеткениринге дузалаш» деп энерел сеткилдиң болгаш ачы-буянның акциязы кирген. Хоорайның өөредилге албан черлеринде, социал политика департаментизинде, өөредилге департаментизинде, уругларның болгаш өг-бүлениң эргезин камгалаар килдисте канцеляр барааннар болгаш өөренир херекселдер чыыр пунктуларны ажыдып, дыңнадыглар бээр изиг шугумну организастаан: 3-25-66, 9-36-59, 2-31-42 – Кызыл хоорай мэриязының ЕДДС (хондур-хүнзедир). 
Эки турачылар кудумчузунда «Глория джинс» садыгның дужунда, 2018 чылдың август 10-дан сентябрь 15-ке чедир, «Школачы ярмарка» ажылдап турар.
 Шупту өнчүнүң организациялар удуртукчуларынга 90 бижиктерни белеткээш, чоруткан. Бо чылдың август 17-ге чедир, 2500 рубль акшага школачы хеп садып алыр кылдыр компенсация алыкчыларының даңзызын тургускан, 150 ажыг билдириишкинни сайгарып турар. 
Кызыл хоорай мэриязының аныяк активчилери, волонтерлар Кызылдың Уруглар бажыңында база Өг-бүлеге база уругларга социал дуза төвүнде уругларга ойнаарактарны болгаш херек чүүлдерни дамчыткан. 
ТР-ниң Ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге чөпшээрел бээр болгаш хайгаараар албан 4 бүдүн комплект канцеляр дериг-херекселдерин саткан. 
2018 чылдың август 17-ге чедир, федералдыг чаңгыс-даа орган акцияга киржип турарының дугайында дыңнадыг бербээн.  
Тыва Республиканың Аныяк болчукчулар эвилелиниң чөвүлели акцияны деткип, ниитизи-биле 10 муң рубль түңүнге өөренир дериг-херекселдерни саткаш, 4 кожуунда социал төптерниң учедунда уругларга дамчыткан.
 ТР-ниң КБА «Серебрянка» санаторий-профилакторий 4 муң рубльди чыгган.  
Ак-Довурак, Кызыл хоорайларның база шупту кожууннар чагыргаларының дыңнадыы-биле алырга, 2018-2019 өөредилге чылында уругларны школаже белеткээри-биле 74 чыылда пунктузун ажыдып, чер-черлерде «Школачы базаарларны» болгаш өөренир чүүлдер чыырының марафоннарын эрттирип турар. 
2018 чылдың август 20-де, Кызыл хоорайда, Кочетов кудумчузунуң 35 дугаар бажыңында «ТР-ниң Күш-ажыл яамызының мониторинг болгаш анализ төвү» күрүнениң бюджет албан чериниң бажыңында, амыдыралдың берге байдалынга таварышкан өг-бүлелерге чугула херек идик-хеп аймаан, школачы херекселдер хүлээп, орнажыр пунктуга канцеляр барааннарын үлээр. («Дом быта» бажың, кыдыындан кирер, харылзажыр телефону: 2-14-23). 
Федералдыг органнар, күүсекчи эрге-чагырга органнары база муниципалдыг тургузуглар органнары чарлаттынган акцияны деткиир дээш, ажылды чорудуп турар.

Возврат к списку