Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республика девискээринде часкы суг үерлээшкини

Республика девискээринде часкы суг үерлээшкини 21.05.2021
Сөөлгү хонуктарда үргүлчүлелдиг чаъс тайгалар бажында эрээн хар суу-биле каттышкаш, улуг-бичии хемнер чоогу черлерде онза байдалды тургускан. 
Май 20-ниң хүнү-биле алырга, республиканың суг объектилеринде сугнуң хемчээли бедип эгелээнинден, чурттакчылыг черлерге айыылды тургузуп болур апарган деп дыңнадыгны, Тываның Баштыңының албан хүлээлгезин күүседип турар В. Ховалыг Бай-Тайга кожуунга сургакчылап чорааш алган. Республиканың удуртукчузу онза байдалдар талазы-биле комиссия кежигүннерин дарый чыып, онлайн видео-харылзаа таварыштыр хуралды эрттирген. 
Республика девискээринде, ооң иштинде Тожу кожуунда, ол шакта байдал кандыг дээрзинге дыңнадыгларны ТР-ниң Чазак даргазының оралакчызы албан-хүлээлгени түр када күүседип турар В. Ендан, республиканың хамааты камгалал болгаш онза байдалдар албанының удуртукчузу А. Сарыглар, ОБЯ-ның ТР-де кол эргелелиниң начальниги кылган.
Дыңнадыглардан алырга, Тожу кожууннуң Сыстыг-Хем суурга 2021 чылдың май 17-19 хүннеринде чагганындан, хемниң суу көдүрлүп, Кара-Суг кудумчузунда 9 бажыңның база ортумак школаның девискээрин апкан. Оон аңгыда дөрт кудумчу база сугга алзып болурунуң айыылы бар. Тожу кожуун чагыргазы ниити байдалды өөренип көргеш, муниципалдыг чергелиг онза байдалды чарлаан шиитпирни үндүрген. Республиканың хамааты камгалал база онза байдалдар албанының оперативтиг бөлүү ында ажылдап турар. 
Ол ышкаш Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп суурда хемниң көдүрүлген. Каа-Хем хемниң үерлээн суу Кызыл кожууннуң Көк-Тей чоогунда орук шывыынче үнүп, элди үрээн. Оон улаштыр, хем агымының уунда чыдар “Дар” дачалар ниитилелинде чурттакчыларга база айыыл тургустунганындан, камгалакчылар дыңнадыгны чарлап, бажыңнарны кезээнин дыңнаткан. Кызыл кожуун чагыргазы база онза байдалды чарлаан. 
Кызыл хоорайның солагай талакы дачалар, Вавилон ээптээниң районунда байдал база чогумчалыг эвес. Эрик дугаар чыдар ниитилежилгениң бажыңнар чурттакчылары кичээнгейге алыры чугула деп дыңнаткан. 
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг комиссия кежигүннериниң дыңнадыынга даянгаш, Тываның девискээринге онза байдал чурумун албан езузу-биле кииргенин айыткан. Онза байдалдар үезинде чонну хүлээп, чыттырар черлерни дарый белеткээрин, изиг чем хандырылгазын организастаарын дааскан. 
Республиканың удуртукчузу барыын кожууннардан келген дораан, сугга алыскан черлерни боду көрүп, комиссия кежигүннерин база катап чыгган. Май 20-ден 21 дүнезинде, Кызыл кожууннуң төвү Каа-Хем суурда белеткээн түр үеде чурттаар пунктуларга 27 кижи дүннү чарган. Тываның Метеорология албанының дыңандып турары-биле алырга, бо неделяның төнчүзүнге чедир чаъстаар. Кызыл хоорайның солагай талакы дачаларында, Каа-Хем кожууннуң Дерзиг-Аксында, Кызыл кожууннуң Оттуг-Дашта, Чеди-Хөл кожууннуң Элегесте, Тожу кожууннуң Сыстыг-Хемде байдал нарын. Ынчангаш, серемчилелде кеземче чок дээр, чурттакчы чонга кезээде белен байдалга турарын дыңнадып тур.

Возврат к списку