Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Кызыл хоорайның база Кызыл кожууннуң 154 чурттакчызы «Ажаап карактаарының дузалакчызы» программа-биле өөредилгени эртер

Тываның Кызыл хоорайның база Кызыл кожууннуң 154 чурттакчызы «Ажаап карактаарының дузалакчызы» программа-биле өөредилгени эртер 28.09.2023

Тывада ажаалда херек назылап кыраан болгаш инвалид кижилерни доктаамал ажаап карактаарының системазын ажылдадырының бирги чадазын боттандырып эгелээн. Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы социал ачы-дузаларга, ооң иштинде ажаап-карактаар дузалар көргүзеринге билдириишкиннерни хүлээп эгелээнин чарлаан. Билдириишкиннер хүлээп алырынга төлээлеттирген орган - Республиканың мониторинг, анализ база курлавыр хандырылгазының төвүнче бижикти Тываның найысылалының база Кызыл кожууннуң чурттакчылары киирип болур.

Назылап кырааннарны азы инвалидтерни бажыңынга, чартык стационарга азы стационарга шынарлыг социал хандырылганы чедирери-биле ам патронаж албанын азы аарыг кижи азыраар кижилерни хаара туткан комплекстиг программаны ажылдадыр. «Демография» национал төлевилелдиң “Узун назын” федералдыг төлевилел боттандырылгазы-биле ол программа ажылдаар.

Аарыг-аржык, бертик-межел, назылап кыраан азы инвалид кижилерниң амыдыралга кол херек негелделерин хандырып, боттары аай-дедир шимчээринге, бот-хандырттырып чоруурунга социал хандырылгалыг доктаамал ажаап-карактаарының ачы-дузазы көргүстүнер.

Чаа система амдыызынга Кызылга база Кызыл кожуунга ажылдаар, чоорту ону республиканың өске кожууннарынче киирери планнаттынган деп, Күш-ажыл яамызы дыңнаткан. Тускай шериг операциязының киржикчилери чурттап турар черинден хамаарылга чокка билдириишкиннерни киирип болур.

Республиканың Күш-ажыл яамызы «Ажаап карактаарының дузалакчызы» программа-биле кыска хуусаалыг курстарже дыңнакчылар чыылдазын чорудуп турар. Октябрь эгезинде курстуң ийиги бөлүү эмчи колледжизиниң баазазынга неделя дургузунда өөренип, тускай шынзылганы алыр. Бирги бөлүкке 26 кижи өөренген.

Дуза херек кижини ажаап-карактап турар чоок кижилери өөредилгени алгаш, ботарының ажылы дээш шалың төлевирин ап болур аргалыг. Күш-ажыл төлевири бир шакта 335 рубль болурун Күш-ажыл яамызы дыңнаткан. Чыл төнчүзүнге чедир 154 дузалакчыны өөредири планда кирген.

Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төптерде турар ажыл чок кижилер, олуруп чорбаан улус тускай программа-биле өөренип ап болур. Дузалакчы кижиден тускай эртем-билиг негеттинмес, курсту дооскаш, “Деткимче” республика төвүнге, Кызыл кожууннуң чурттакчы чоннуң комплекстиг социал хандырылга төвүнге ажылдап болур. ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызындан, Кызыл хоорайның чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төвүнден курстарга өөренир бижикти ап алыр.

Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының албан езузунуң сайтызындан системаның дугайында элээн долу тайылбырны көрүп болур.


Возврат к списку