Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның доозукчулары техниктиг мергежилдерже дужаап кирер чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын шилип алыры көвүдээн

Тываның доозукчулары техниктиг мергежилдерже дужаап кирер чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын шилип алыры көвүдээн 02.05.2024

2024 чылда күрүнениң түңнел аттестациязының кол үезиниң чаартынган расписаниези бадылаттынганын Тываның Өөредилге яамызы дыңнаткан. РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң Федералдыг Хуралга чылдың айыткалын берип тура идип үндүргени, бир өөредилге эртеминге чаңгыс аай күрүне шылгалдазын катап дужаар аргазын организастаар дугайында база шылгалда дужааган чылында дээди өөредилге черинче өөрениринге хүлээп алырынга катап дужааган шылгалданың түңнелдерин ажыглаар дугайында инициативазынга даянгаш, өскертилгелерни киирген.

Июньнуң 26-тан июль 1-ге чедир шылгалдаларны катап дужаап алырынче билдириишкинни киирер. 2024 чылдың июль 4-те база 5-те шылгалдаларны катап дужаап болур. Бо чылын катап дужааган шылгалдазының демдээн ажыглап болурун Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг социал четкилер таварыштыр тодарадып дыңнаткан.

2023 чылдың чаңгыс аай күрүне шылгалдаларының түңнелдеринден алырга, орус дылда, литературада, математикада, информатикада, химияда, физикада, географияда тестилерниң ортумак баллдары өскени бадыткаттынган деп, республиканың удуртукчузу демдеглээн. Эрткен чылдарга деңнээрге, химия, физика база информатика эртемнеринге өөреникчилерниң сонуургалы улгаткан.

- Бистиң доозукчуларывыс ортумак болгаш дээди өөредилге черлеринге улаштыр өөренири-биле, техниктиг мергежилдерни бо-ла шилип алыр апарган. Тываның индустриалдыг хөгжүлдезинге тус черниң мергежилдиг кадрлары биске херек – деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.

Бо чылын ЧКШ дужаар шупту доозукчулар ол арганы ажыглаарлар. Катап дужаар эртеминиң бирги демдээн чок кылып кааптар. Ынчангаш доозукчулар “канчап билир” дээш, катап дужаавазын билзе чогуур. Бодунуң билирин эки бодангаш, катап дужааганы дээре.

Чаартынган расписание езугаар бирги чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын, албан дужаар эртемнерге шылгалдаларны дужаарының хуусаалары мындыг:
- майның 23-те - география, литература база химия;
- майның 28-те – орус дыл;
- майның 31-те – баазалыг база профильдиг математика;
- июньнуң 4-те - ниитилел билиглери база физика;
- июньнуң 7, 8 - информатика база даштыкы дылга аас-биле ЧКШ;
- июньнуң 11-те – биологияга ЧКШ база даштыкы дылга бижимел, төөгү эртеминге шылгалдалар.

ОГЭ расписаниезинде география, информатика база ниитилел билиглеринге шылгалдаларны июнь 10-че шилчиткен.

Оон аңгыда курлавыр хүннерде шылгалдалар дужаар хүннерни эде көрген. Июнь 21-де шупту эртемнерге ЧКШ сөөлгү курлавыр хүн, ынчангаш шупту доозукчулар июль 1-ге чедир шылгалданың түңнелдерин билген турар ужурлуг. Оолдар, уруглар июльдуң 4 база 5-те катап дужааган шылгалдаларының түңнелдерин алгаш, шилип алганы дээди өөредилге черлеринче билдириишкиннерни үе шаанда киирер аргалыг апаар.

Рособрнадзорда чаңгыс аай күрүне шылгалдаларның талазы-биле бүзүрел телефонундан: +7 (495) 104 68 38 айтырыгларын тодарадып ап болур.


Возврат к списку