Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республикада долу тарыышкынны алыр ужурлуг 124 муң кижиниң 29 хуузу тарыткан

Республикада долу тарыышкынны алыр ужурлуг 124 муң кижиниң 29 хуузу тарыткан 31.05.2021
Россияның хереглекчилерниң эргелерин камгалаар болгаш болгаш хайгаараар албанның Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчактың дыңнадып турары-биле алырга, чаа коранавирус халдавырындан эрткен хүнде 5 кижи аараан. 
Майның 24-тен 29-ка чедир, кожууннарга 33 аарыг кижини тодараткан. Кызыл хоорайда 17, Мөңгүн-Тайга биле Улуг-Хем кожууннарда 4-4, Ак-Довурак хоорайда, Кызыл, Бай-Тайга, Чөөн-Хемчик, Сүт-Хөл, Эрзин кожууннарда 1-1 кижи немешкен. 
Хереглекчилер эргелерин камгалаар болгаш хайгаараар албанның удуртукчузу аарыгның немежип эгелээнин өөренип көргеш, делегейниң Уруглар хүнү – июнь 1-де эртер янзы-бүрү массалыг хемчеглерни онлайн-чурумга эрттирерин, ол ышкаш бажыңнар чанының девискээрлеринге хөй эвес санныг уругларга оюн-тоглааларны организастаарын сүмелээн.
Аарыгны чавырылдырар кол арга – чурттакчы чонга тарыышкынны үе-шаанда салып доозары. Республика девискээринде 43 тарылга пунктулары ажылдап турар. Ооң 23-ү – кожууннарда, а артканы – Кызыл хоорайда. Чурттакчы чоннуң 60 хуузу ковидке удур тарыышкынны албан алыр ужурлуг. Бо хүнде 50080 кижи тарылганың бирги кезээн салдырган. Оларның 34,4 хуузу 60 хардан өрү назылыглар. Долу тарыышкынны 36077 кижи алган, азы тарыдар ужурлуг 124 муң кижиниң 29 хуузу.
“Бо хүнде тарылганың ийиги кезээн албан салдырар кылдыр тайылбыр ажылын чорудары – информастыг дөстерниң ажылының бир угланыышкыны болур ужурлуг. 60 хардан өрү назылыг кижилерниң албан тарыдарын чедип алыр” – деп, Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Вячеслав Ховалыг чугаалаан.
 Республиканың муниципалдыг тургузуглар даргалары эмнелге албан черлериниң улуг эмчилери-биле кады, бүзүреттирген девискээринде чурттакчы чонну тарыышкынче хаара тударын хандырар, Информатизация болгаш харылзаа яамызы Кадык камгалал яамызы-биле калбак суртаал ажылын чорудар даалгаларны алган.

Возврат к списку