Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы РФ-тиң күрүне программаларында регион чагыгларын камгалаарын чазак кежигүннеринге дааскан

Тываның Баштыңы РФ-тиң күрүне программаларында регион чагыгларын камгалаарын чазак кежигүннеринге дааскан 07.02.2019
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Федерациязының күрүне программаларында боттарының чагыгларын камгалап алырын республиканың яамыларынга дааскан. Тыва Республика 16 күрүне программаларын 10 млрд рубль түңүнге, азы эрткен чылга деңнээрге 15 хуу хөйге чагаан.
 «Бюджет чагыын камгалаарынче ам шупту күштеривисти база аргаларывысты октаар херек. Ооң мурнундаазындан-даа шынарлыг кылдыр чагыгларывысты ажылдап кылыр ужурлуг бис» - деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. 
Республика Баштыңы федералдыг күрүне деткимчезинге санап кылган чагыглар бо чылын элээн көвүдээнин айыткан. Февраль 1-ге чедир 45 дугуржулганың түңнелин манап турган, «Электроннуг бюджет» системада амдыызында 26 дугуржулганы киирген, оларның чүгле чедизин бадылаан. «Сан-чурагайның, пунктуларның артында-ла кижилер бар дээрзин билген турар ужурлуг – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. – Ол анаа-ла Р-257 «Енисей» автооруун эде чаартыры азы Кызыл хоорай судунуң бажыңын тудары эвес-тир. Программаларның артында, ооң сан-чурагайларының артында чаңгыс чер-чурттугларывыстың амыдырал-чуртталгазының шынары туруп турарын бир дугаарында бис, эрге-чагырга сагыш човаар ужурлуг бис».  
Бо чылын федералдыг бюджеттен хаара туткан акша-хөреңгиниң хөй кезии ТР-ниң Өөредилге яамызынга онаажырын Тываның Баштыңы демдеглээн. «Хаара туткан акша-хөреңгиниң үш кезиинче ол кордап турар – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. – Ындыг болзажок яамы, Кызылда 825 олуттуг школа тудуунга база 2 айдан 3 харлыг чаштарга уруглар садтарынга немелде олуттар тургузарынга эрткен чылын тускайлаан 400 ажыг млн. рубльди шиңгээдип алыр дээш, олут-чыдын чок ажылдаар ужурлуг». 
Тываның Баштыңы республиканың Кадык камгалал, Орук-транспорт, Культура яамыларынга тускай даалгаларны берген. «Кадык камгалал яамызы Кызылда Терапия корпузунга дериг-херекселдер садарынга 296,0 млн. рубльди, Орук-транспорт яамызы республика найысылалында Коммунал көвүрүгнү эде чаартып тударынга 329,3 млн рубльди федералдыг бюджеттен тускайлаары-биле холбашкан шупту айтырыгларны шиитпирлээр херек – деп Шолбан Кара-оол айыткан. – Культура яамызы хажыызынга турбазын, Аныяктар ордузун тудуп доозарынга келир чылын оода 240 млн. рубльди үндүрерин чедип алыр дээш ажылдазын».

Возврат к списку