Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада өртке удур онза чурумну узаткан

Тывада өртке удур онза чурумну узаткан 24.08.2015
 Россия Федерациязының Арга-арыг кодекизиниң 11, 53.5 болгаш 83 чүүлдеринге, 1994 чылдың декабрь 21-де «Өрттүң айыыл чок чоруунуң дугайында» №69-ФХ Федералдыг хоойлуга, 2014 чылдың декабрь 29-та «Тыва Республикага өрттүң айыыл чок чоруунуң дугайында» Тыва Республиканың №1168 Хоойлузунга, 2011 чылдың ноябрь 3-те Арга-арыг ажыл-агыйының федералдыг агентилелиниң «Арга-арыгга өрттүң айыыл чок чоруун азы санитар айыыл чок чоруун хандырар сорулга-биле хамаатыларның арга-арыгже кирерин болгаш транспорт аймаан ынаар киирерин, арга-арыгга чамдык ажылдар кылырын кызыгаарлаарыны ңчурумун бадылаарының дугайында» №471 доктаалынга дүүштүр, арга-арыгга өрттүң айыыл чок чоруун хандырар сорулга-биле Тыва Республиканың Чазааның доктаадыры болза: 
 1. 2015 чылдың август 22-ден сентябрь 11-ге чедир Тыва Республиканың девискээринге өртке удур онза чурумну тургузар. 
 2. Өртке удур онза чурумнуң үезинде Тыва Республиканың девискээринге өртке удур немелде хемчеглерни эрттирериниң планын бадылаар. 
 3. Өртке удур онза чурумнуң үезинде өрттүң айыыл чок чоруунуң дараазында немелде негелделерин тургузар: 
айыттынган үеде хамаатыларның арга-арыг ажыл-агый органнарынга бүрүткел чокта арга-арыгже кирерин болгаш транспорт аймаан ынаар киирерин кызыгаарлаар; 
 арга-арыгга одаг кыпсырын, артынчылар болгаш бок-күзүрүм өрттедирин хоруур.
 4. Тыва Республиканың Арга-арыг ажыл-агыйының талазы-биле күрүне комитеди: 
 чон ортузунга, арга-арыг иштинде ажылдап турар организацияларга арга-арыгны өрттен камгалаарының айтырыгларының талазы-биле тайылбыр ажылын идепкейжидер;
 хамаатыларның арга-арыгже кирерин болгаш ынаар транспорт аймаан киирерин, арга-арыгга өрттүң айыыл чок чоруун хандырар сорулга-биле арга-арыгга чамдык ажылдарны кылырын кызыгаарлаан үеде хамаатыларның чагааларын сайгарары-биле тускайжыттынган диспетчер албаны-биле харылзажыр аргазының дугайында, а ол ышкаш хамаатыларның арга-арыгже кирерин болгаш транспорт аймаан киирерин, чамдык ажылдарны аңаа кылырын кызыгаарлаан үеде хөделиишкиннерниң чурумунуң дугайында чурттакчы чонга дыңнадырын хандырар.
 5. Боттарының девискээрлеринге онза байдалдың чурумун 2015 чылдың август 22-ден тургузарын, ооң күштүг болуп турар үезинде өрттүң айыыл чок чоруунуң немелде негелделерин ажылдап кылырын көдээ болгаш хоорай округтарының тус чер бот-башкарылга органнарынга сүмелээр. 
 6. Тыва Республиканың Чазааның 2015 чылдың июль 15-те «Тыва Республиканың девискээринге өртке удур онза чурумну тургузарының дугайында» №355 доктаалын күжүн чидирген деп санаар. 
 7. Бо доктаалды «Тувинская правда» болгаш «Шын» солуннарга парлаар, «Эрге-хоойлу медээлериниң албан-езузунуң интернет-порталынга» (www.pravo.gov.ru) болгаш «Интернет» информация-телекоммуникация четкизинде Тыва Республиканың албан-езузунуң сайтызынга киирер. 
 8. Бо доктаалдың күүселдезинге контрольду Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар С.К. Ондарга дагзыр. 
 Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.

Возврат к списку