Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазааның Мөңгүн - Тайга кожууннуң чагырга даргазы Алексей Очур-оолдуң хенертен мөчээнинге кажыыдал илередиишкини

Тываның Чазааның  Мөңгүн - Тайга кожууннуң чагырга даргазы Алексей Очур-оолдуң хенертен мөчээнинге кажыыдал илередиишкини 29.10.2013

     Дүүн Чазактың аппарат хуралы амыдырал - чуртталгазындан эрте чарлып чоруткан Мөңгүн - Тайга кожууннуң чагырга даргазы Алексей Ооржакович Очур-оолдуң чырык адынга тураскааткан кажыыдалдың минутазындан эгелээн. Кадыының байдалы баксырап турган - даа болза, ол амыдыралының сөөлгү хүнүнге чедир харысаалгалыг ажылынга ажылдап турган. Чуртталгазының сөөлгү хүнүнде малчыннарның кыштаглаашкынга белеткелин хынап чорааны - Алексей Ооржаковичиниң шудургу ажыл - агыйжы, даанган ижинге бердинген чоруунуң көскү херечизи.  

    Алексей Ооржакович Очур-оол октябрь 26 - да, 55 харлыында хенертен мөчээн. Ол 1959 чылдың октябрь 1 - де Тыва АССР - ниң Мөңгүн - Тайга кожууннуң Мугур - Аксы суурга төрүттүнген. 1982 чылда Красноярскиниң күрүнениң башкы институдун дооскан, 1996 чылда Россияның Федерациязының Президентизиниң чанында Россияның күрүне албанының академиязынга “күрүне болгаш тус - чер удуртулга” деп мергежилин чедип алган.

        Бодунуң күш - ажылчы базымнарын 1982 чылдың август айда Хову - Аксы ортумак школаның география башкызы кылдыр ажылдап эгелээн. 1984 чылда завуч, ооң соонда ук школаның директорунга ажылдаан. 1993 чылда Чеди - Хөл кожууннуң чагырга черинче бойдус хүрээлеңин камгалаар күрүне даамылы ажылче шилчиткен. А 2001 чылда кожуун чагыргазының амыдырал - хандырылга болгаш социал айтырыглар талазы - биле бирги оралакчызы кылдыр томуйлаткан.  

  2008 чылдан эгелеп  А. О. Очур-оол - Тыва Республиканың Мөңгүн - Тайга кожууннуң чагырга даргазы.

    Республиканың хөй - ниити болгаш политиктиг амыдыралының идепкейлиг киржикчизи, 2000 чылда Тыва Республиканың Улуг Хуралының ийиги чыыжының кежигүнү кылдыр соңгуттурган.  

   Хөй чылдарда ак сеткилдиг, эки түңнелдиг ажыл - херээ дээш Алексей Ооржакович “Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы” деп хүндүлүг ат - биле шаңнаткан.

    Алексей Ооржакович кандыг - даа ажылдарга ажылдап чорааш бедик мергежилдиин,сөглээн сөзүнге ээ болуп, даанган ажылын эчизинге чедирип, күш - ажылга долузу - биле бердинип, чонунга  биче сеткилдиин көргүзүп чораан.  

     Чедери берге, ырак-узак  черде кожуунну удуртуп чорааш, ол республикада база бир эки түңнелдерлиг удуртукчу кылдыр бодун көргүскен. 2012 чылдың социал - экономиктиг сайзыралының түңнелдери -биле Мөңгүн - Тайга кожуун республикада ийиги черни элээн.

    Алексей Ооржакович биче сеткилдиг, бөдүүн бүдүштүг, бодунга болгаш бодун долгандыр ажылдап турар улуска негелделиг, улус - чоннуң хүндүткелин бүзүрелдии - биле чаалап алган удуртукчу.

    Өг - бүлезиниң быжыг чөлеңгиизи, ийи уругларының ынак адазы, уйнуктарының энерелдиг кырган - адазы. Бодунуң чаңгыс чер - чурттугларынга үлегер - чижек болуп чораан.

     Алексей Ооржакович Очур - оолдуң чырык өртемчейден эрте чарлып чорутканы  ооң чоок кижилеринге болгаш кады ажылдап, амыдырап - чурттап чораан улустарга  улуг кажыыдал болган.

    Ооң чырык овур-хевири бистиң сагыш-сеткилдеривиске кезээ мөңгеде артар.

    Тыва Республиканың Баштыңы болгаш Чазааның кежигүннери өг - бүлезинге, уруг-дарыынга, чоок төрелдеринге, эш-өөрүнге ханы кажыыдалды илеретпишаан, катап эгиттинмес чидиригниң хомудалын үлежип тур.

 Ш. В. Кара-оол, М. С. Козлов, Ш. С. Иргит, В. М. Бартына-Сады, А. П. Дамба-Хуурак, А. М. Монгал, А. А. Шойгу, О. С. Достай, Е. В. Каратаева, О. Н. Косоротов, Ш. Ч. Монгуш, С. Т. Кызыл-оол, В. В. Сат, В. О. Донгак, Р. В. Кажин-оол, С. Х. Монгуш, О. Э. Ондар, М. Д. Ооржак, К. А. Бичелдей, О. Д. Натсак, А. Т. Бараан, У. С. Ондар, Ю. О. Ооржак, А. Ф. Лобанов 


Возврат к списку