Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Ялтага саналын Россияның Президентизи Владимир Путин деткээн болгаш Кызыл хоорайда аэропорттуң чаартып кылыышкынының акшаландырыышкынын контрольга алырын дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Ялтага саналын Россияның Президентизи Владимир Путин деткээн болгаш Кызыл хоорайда аэропорттуң чаартып кылыышкынының акшаландырыышкынын контрольга алырын дааскан 28.09.2015
 Бо чылдың август 17-де Россияның Президентизи Владимир Путинниң удуртулгазы-биле Ялтага болуп эрткен Күрүне чөвүлелиниң президиумунуң хуралынга бердинген даалгаларның даңзызын сентябрь 22-де парлап үндүрген. Ол документиде Россияның иштики-даа, даштындан кирер-даа туризм бизнезинге улуг өскерлиишкиннер киирери көрдүнген. Ол даалганың күүселдези дээш харыысалганы Россияның Чазаанга, Дмитрий Медведевтиң бодунга онааган деп, Travel.ru.-нуң корреспондентизи дыңнаткан. 
 Ол даалгаларның аразында Тыва Республикага хамааржыр одуруглар база бар. Күрчөвүлелдиң президиумунуң хуралынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналын езугаар РФ-тиң Чазаа Кызыл хоорайның аэропортунуң ужудуушкун шөлүн чаартып кылырының дугайында айтырыгны сайгарар болгаш саң-хөө төлевилелин 2015 чылдың ноябрь 1-ге чедир белеткээр ужурлуг. Бо хүннерде Москвада сургакчылап чоруп турар Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның транспорт сайыды Максим Соколов-биле ужурашкан. Аэропортту чаартып кылырының талазы-биле ажылдарның чурумун ооң-биле дугурушкан.
  «Кызыл аэропортун чаартып кылыр ажыл эгелээн. Бо чылын 300 млн. рубльди тускайлаар. Акшаландырыышкынны 2016 чылда-даа үзүктелдирбес херек. Келир чылын үнер чарыгдалдарның хемчээлин Транспорт яамызы-биле дугурушкан бис. Ону Владимир Владимирович Путин Ялтага болгаш Күрчөвүлелдиң президиумунуң хуралынга деткээн болгай, ол дээш аңаа четтирдим! Аэропорт – 2007 чылдан бээр бистиң мурнады көөр айтырыывыс турган. Кадагалап алган бис! Хөгжүүр бис!
 Россияның транспорт сайыды-биле ажыл-агыйжы болгаш үре-түңнелдиг чугаа болган, Максим Юрьевич аэропорт талазы-биле ажыл-чорудулганың чурумунга чөпшээрешкен. Кады күжениишкиннеривис-биле Кызылдың аэропортунга делегей чергелиг эрге-байдалды бээр дээш кызыдар бис» — деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунга бижээн.  
 Бо чылдың апрельде РФ-тиң Чазааның даргазы Дмитрий Медведевтиң ат салганы, 2025 чылга чедир Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде планында Кызылдың аэропортун эде чаартыры киргенин сагындыраал. Ужудуп-хондурар шөлдүң баштайгы септелге ажылдарын чорудары-биле «Сибмост» Новосибирск компаниязы-биле керээни чарган. Регионга чугула объектиниң үзүктелиишкин чок акшаландырыышкынын камгалаары - бирги чергениң айтырыы дээрзин, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол санап турар.

Возврат к списку