Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның 5 кожууну суг үериниң ийиги чадазынга удур белен

Тываның 5 кожууну суг үериниң ийиги чадазынга удур белен 18.04.2017
 Республика Баштыңының удуртканы Тываның Чазааның аппарадының хуралында часкы үерлээшкинни айыыл чок эртериниң талазы-биле хемчеглерниң чорудуун чугаалашкан.
 Видеоконференц-харылзаазы-биле эрткен хуралга муниципалдыг тургузуглар шупту киришкен. Республика девискээринде байдал амдыызында чогумчалыг. Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Улуг-Хем, Сүт-Хөл кожууннар эки быжыгланган. Агаар-бойдустуң хенертен чылып турары-биле, хемнерниң дожу эрип баткаш, муңгашталып, эриктерден үне бээри чадап чок деп, специалистер санап турар. Анаада июнь айның ийиги чартыында болур үерлээшкинниң ийиги чадазы бо хүннерде эгелээн деп болур. 13 кожууннарда чурттакчылыг черлер сугга алзып болур.  
 Тываның Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызы база ТР-ниң Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар яамызы онза байдал үезинде хөделириниң чурумун, онза байдалдың дугайында дыңнадыгны кылганнар. Бии-Хем, Улуг-Хем, Бай-Тайга кожууннар биле Кызыл хоорайның удуртукчулары чер-черлерде чоруткан ажылдарының база белениниң дугайында илеткээннер.  
 "Үерлэшкинни айыыл-халап чок эрттирип алыры – онза контрольда. Майда агаар чылыг болурун синоптиктер дыңнадып турар, ынчангаш кол айыыл ам-даа мурнувуста. Бот-боттарынче харыысалганы чугжуп турбайн, ажылдаар херек. Ондактыг девискээрлерге кайы кожууннар кирип турарын эрткен чылдарының өөредиинден билир бис, ынчангаш аңаа чиге хөделиишкиннерни планнап, ажылдаар. Өрттер талазы-биле байдал амдыызында тайбың – арга-арыгда чүгле чаңгыс өрт бүрүткеттинген, ону дораан өжүрген. Чурттакчылыг черлерни долгандыр черни аңдарарын дүргедедир, ынаар тус черниң чурттакчыларын эвилелдээр, бүдүн суурну хаара тудуп, удур туржур дээр ийикпе. Ону шыдавас деп бис бе? Шыдаар бис!" – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хурал соонда бодунуң блогунда бижээн.  
 Каа-Хем, Тере-Хөл, Тес-Хем, Эрзин, Чөөн-Хемчик, Тожу база Бай-Тайга кожууннарда 11 чурттакчылыг суурларда хуу бажыңнар үерлээшкинниң бирги чадазында чайынды база дагдан эрип баткан хар суунга алзыр боор деп дыңнадып турганын сагындыраал. Ол ындыг болбаан. Ындыг болзажок, Кызылда, Чадаанада Каа-Хем суурда 98 участок база 39 бажың сугга алыскан. 323 кижи база 100 санныг техника аймаа онза байдалды чайладышкан.

Возврат к списку