Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ЧАА ЧЫЛДЫҢ БАЙЫРЛАЛ ХҮННЕРИНДЕ КУЛЬТУРА-МАССАЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ПЛАНЫ

ЧАА ЧЫЛДЫҢ БАЙЫРЛАЛ ХҮННЕРИНДЕ КУЛЬТУРА-МАССАЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ПЛАНЫ 29.12.2018
Декабрь 29 
– «Щелкунчик» деп шии көргүзүглүг «Тоолчургу оранга бал» деп Чаа чылдың утренниги – «Тет-а-тет» биче театрга, 10.00; 12.30; 14.30; 16.30 шактарда. 
- Кызыл хоорайның Уруглар бажыңында чаштарга ачы-буянның Чаа чыл утренниги – Кызыл хоорайның Уруглар бажыңынга, 11.30 шакта. 
- Өөреникчилерге Чаа чылдың бал-маскарадтары - өөредилге организацияларынга. 
- «Ханума» деп шииниң көргүзүү – Тываның В.Ш. Көк-оол аттыг национал театрынга, 17.00 шакта.  
– «Тыва Джаз Бэнд» коллективтиң Чаа чыл концерти – Тываның В. Халилов аттыг күрүне филармониязынга, 18.00 шакта. 
 Декабрь 30 
– «Щелкунчик» деп шии көргүзүглүг «Тоолчургу оранга бал» деп чаа чылдың утренниги – «Тет-а-тет» биче театрга, 10.00; 12.30; 14.30; 16.30 шактарда. 
– Кызылдың хоорайның Кол елказының ажыдыышкыны – Тыва эки турачылар кудумчузунга, 16.00 шакта.
 – Мекпер-оол Херелдиң Чаа чылга тураскааткан концерти (коммерциялыг төлевилел) – Тываның В. Халилов аттыг күрүне филармониязынга, 18.00 шакта. 
 Декабрь 30, 31
 – «Өөрүшкүлүг Чаа чылда, өргүн чону театрда» деп Чаа чыл концерти – Тываның В.Ш. Көк-оол аттыг национал театрынга, 17.00 шакта. 
 2019 чылдың январь 1  
– «Тыва тоолдар делегейи» деп тыва мультфильмнер көргүзүү – Республиканың К.И Чуковский аттыг уруглар библиотеказынга, 10.00-15.00 шакта.  
– «Чаа чылдың мультпарады - 2019» деп мультипликастыг фильмнер көргүзүү – «Тет-а-тет» биче театрга, 12.00-16.00 шакта.
 – Тываның төөгүзүнге тураскааткан «Тыва – талыгырда болгаш чоокта», «Ак-көк хемнерниң чурту», «Дерсу Узала», «Ямбуйнуң каржы бугу» деп тыва актерларның киришкени барымдаалыг болгаш уран-чечен фильмнерниң көргүзүү – Тыва Республиканың Күрүне архивинге, 12.00-15.00 шакта.  
– «Содура» деп уран-чечен фильмниң көргүзүү – Тыва үндезин культура төвүнге, 18.00 шакта. 
 Январь 2  
– Социал хандрылгазы чегей өг-бүлелерден база социал албан черлеринден уругларга музейге халас көргүзүг – Алдан-Маадыр аттыг национал музейге. 
– «Музейниң илбичилериниң турнири» деп Гарри Поттер дугайында номнарга үнделээн Чаа чылдың утренниги – Алдан-Маадыр аттыг национал музейге, 10.30.,13.30.,15.30 шактарда. 
– «Тыва тоолдар делегейи» деп тыва мультфильмнер көргүзүү – Республиканың К.И Чуковский аттыг уруглар библиотеказынга, 10.00-15.00 шакта.  
– «Раз словечко, два словечко – будет песенка» караоке-клуб. Мультфильмнерден болгаш уругларга фильмнерден ырылар күүселдези – Алдан-Маадыр аттыг национал музейге, 13.00., 15.00 шакта.  
– Тываның төөгүзүнге тураскааткан «Тыва – талыгырда болгаш чоокта», «Ак-көк хемнерниң чурту», «Дерсу Узала», «Ямбуйнуң каржы бугу» деп барымдаалыг болгаш тыва актерларның киришкени уран-чечен фильмнерниң көргүзүү – Тыва Республиканың Күрүне архивинге, 12.00-15.00 шакта.
 – «Содура» деп уран-чечен фильмниң көргүзүү – Тыва үндезин культура төвүнге, 16.00 шакта. 
 Январь 3  
– Социал хандырылгазы чегей өг-бүлелерден база социал албан черлеринден уругларга музейге халас көргүзүг – Алдан-Маадыр аттыг национал музейге. 
– Уругларга Чаа чылдың утренниктери (чагыглар езугаар) – Тываның В.Ш. Көк-оол аттыг национал театрынга, 10.00 шакта. 
– «Музейниң илбичилериниң турнири» деп, Гарри Поттер дугайында номнарга үндезилээн Чаа чылдың утренниги – Алдан-Маадыр аттыг национал музейге, 10.30., 13.30., 15.30 шактарда (чагыглар езугаар). 
– «Чаа чылдың ужуралдары» деп культура-өөредиглиг программа – Тыва Республиканың А.С. Пушкин аттыг национал библиотеказынга, 11.00 шакта.  
– «Миниатюралар театры» бөлүктүң уругларга Чаа чылдың утренниги – Тываның В. Халилов аттыг күрүне филармониязынга 12.00 шакта.  
– «Щелкунчик» деп шии көргүзүглүг «Тоолчургу оранга бал» деп Чаа чылдың утренниги – «Тет-а-тет» биче театрга, 13.00 шакта.  
– «Мөгенниг аътчыгаш» деп тоолдуң көргүзүү – Тываның В.Ш. Көк-оол аттыг национал театрынга, 13.00 шакта.  
– «Раз словечко, два словечко – будет песенка» караоке-клуб. Мультфильмнерден болгаш уругларга фильмнерден ырылар күүселдези – Алдан-Маадыр аттыг национал музейге, 13.00., 15.00 шактарда. 
– Тываның төөгүзүнге тураскааткан «Тыва – талыгырда болгаш чоокта», «Ак-көк хемнерниң чурту», «Дерсу Узала», «Ямбуйнуң каржы бугу» деп барымдаалыг болгаш тыва актерларның киришкени уран-чечен фильмнерниң көргүзүү – Тыва Республиканың Күрүне архивинге, 12.00-15.00 шакта.  
– «Содура» деп уран-чечен фильмниң көргүзүү – Тыва үндезин культура төвүнге, 16.00 шакта.  
– «Чаа чыл! уламчылап турар…» ВСГАКИ доозукчуларының концерти – Тываның В.Ш. Көк-оол аттыг национал театрынга, 18.00 шакта. 
 Январь 4  
-Социал хандырылгазы чегей өг-бүлелерден база социал албан черлеринден уругларга музейге халас көргүзүг – Алдан-Маадыр аттыг национал музейге. 
– «Музейниң илбичилериниң турнири» деп, Гарри Поттер дугайында номнарга үндезилээн Чаа чылдың утренниги – Алдан-Маадыр аттыг национал музейге, 10.30.,13.30.,15.30 шактарда. (чагыглар езугаар). 
– Тываның төөгүзүнге тураскааткан «Тыва – талыгырда болгаш чоокта», «Ак-көк хемнерниң чурту», «Дерсу Узала», «Ямбуйнуң каржы бугу» деп барымдаалыг болгаш тыва актерларның киришкени уран-чечен фильмнерниң көргүзүү – Тыва Республиканың Күрүне архивинге, 12.00-15.00 шакта.  
– «Чаа чылдың хуулгаазыны» деп оюн – А.С. Пушкин аттыг национал библиотекага, 13.00 шакта. 
– «Мөгенниг аътчыгаш» деп тоолдуң көргүзүү – Тываның В.Ш. Көк-оол аттыг национал театрынга, 13.00 шакта.
 – «Мөгенниг аътчыгаш» деп тоолдуң көргүзүү – Тываның В.Ш. Көк-оол аттыг национал театрынга, 13.00 шакта.  
– «Раз словечко, два словечко – будет песенка» караоке-клуб. Мультфильмнерден болгаш уругларга фильмнерден ырылар күүселдези – Алдан-Маадыр аттыг национал музейге, 13.00.,15.00 шактарда.  
– «Содура» деп уран-чечен фильмниң көргүзүү – Тыва үндезин культура төвүнге, 16.00 шакта.  
-«Биче футболду школаларже» деп бүгү-российжи төлевилелдиң регион чадазы-биле биче бут бөмбүүнге маргылдаалар – Кызылдың 8 биле 16 дугаар школаларының спортчу залдарынга.  
- «Рождество чарыжы» деп улуг улус аразынга хаакка чарыш – «Тайга» станциязынга, 11.00 шакта.
Январь 5  
– Социал хандырылгазы чегей өг-бүлелерден база социал албан черлеринден уругларга музейге халас көргүзүг – Алдан-Маадыр аттыг национал музейге. 
– «Музейниң илбичилериниң турнири» деп, Гарри Поттер дугайында номнарга үндезилээн Чаа чылдың утренниги – Алдан-Маадыр аттыг национал музейге, 10.30.,13.30.,15.30 шактарда (чагыглар езугаар)  
– «Индия – талыгырда болгаш чоокта» деп диско-лекция – А.С. Пушкин аттыг национал библиотекага, 11.00 шакта. 
– Тываның төөгүзүнге тураскааткан «Тыва – талыгырда болгаш чоокта», «Ак-көк хемнерниң чурту», «Дерсу Узала», «Ямбуйнуң каржы бугу» деп барымдаалыг болгаш тыва актерларның киришкени уран-чечен фильмнерниң көргүзүү – Тыва Республиканың Күрүне архивинге, 12.00-15.00 шакта.  
– «Орус чогаалчыларның изи-биле» деп литературлуг шак, викторина – А.С. Пушкин аттыг национал библиотекага, 13.00 шакта.  
– «Харжыгаштар бөөлденип, ужуп-ла тур…» деп харлыг тулчуушкун – Культураның болгаш дыштанылганың национал парыгынга, 13.00 шакта.  
– «Раз словечко, два словечко – будет песенка» караоке-клуб. Мультфильмнерден болгаш уругларга фильмнерден ырылар күүселдези – Алдан-Маадыр аттыг национал музейге, 13.00, 15.00 шактарда.  
– «Рождествонуң элчизи» деп мастер-класс – К.И Чуковский аттыг уруглар библиотеказынга, 14.00 шакта. 
 – «Содура» деп уран-чечен фильмниң көргүзүү – Тыва үндезин культура төвүнге, 16.00 шакта. 
– Дириг хөгжүм клувунуң концерти – Тываның В. Халилов аттыг күрүне филармониязынга, 17.00 шакта. 
– «Үер» бөлүктүң 25 чылдаанынга тураскааткан концерт – Тываның В.Ш. Көк-оол аттыг национал театрынга, 17.00 шакта. 
-«Биче футболду школаларже» деп бүгү-российжи төлевилелдиң регион чадазы-биле биче бут бөмбүүнге маргылдаалар – Кызылдың 8 биле 16 дугаар школаларының спортчу залдарынга.  
- Кик-бокска республика маргылдаазы – Ярыгин аттыг спорт комплекске, 10.00 шакта.  
- Мөгелер аразынга шыдыраага республика маргылдаазы – Гамбит аттыг шахмат клувунга, 11.00 шакта.
 - «Рождество чарыжы» деп улуг улус аразынга хаакка чарыш – «Тайга» станциязынга, 11.00 шакта.  
- ССРЭ-ниң алдарлыг спорт мастери, Делегей чемпионадының мөңгүн призеру, хостуг хүрешке Европа чемпиону Доржу Александр Хертековичиниң шаңналы дээш элээдилер ортузунга хостуг хүрешке республика маргылдаазы - Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык суурга. 
 Январь 6  
– Социал хандырылгазы чегей өг-бүлелерден база социал албан черлеринден уругларга музейге халас көргүзүг – Алдан-Маадыр аттыг национал музейге. 
– «Экранда - Тываның кижилери» уран-чечен фильмниң көргүзүү, ооң сайгарылгазы – А.С. Пушкин аттыг национал библиотекага, 12.00 шакта. 
– Тываның төөгүзүнге тураскааткан «Тыва – талыгырда болгаш чоокта», «Ак-көк хемнерниң чурту», «Дерсу Узала», «Ямбуйнуң каржы бугу» деп барымдаалыг болгаш тыва актерларның киришкени уран-чечен фильмнерниң көргүзүү – Тыва Республиканың Күрүне архивинге, 12.00-15.00 шакта.  
– «Раз словечко, два словечко – будет песенка» караоке-клуб. Мультфильмнерден болгаш уругларга фильмнерден ырылар күүселдези – Алдан-Маадыр аттыг национал музейге, 13.00, 15.00 шактарда.  
– «Рождествонуң төөгүзү» деп лекция. «Дээрниң хуулгаазын чырыы» деп ус-шевер ажылдар көрүлдези – 14.00 шакта.
 – «Содура» деп уран-чечен фильмниң көргүзүү – Тыва Үндезин культура төвүнге, 16.00 шакта.  
– Тыва Республиканың алдарлыг артизи Айдаш Барыңмааның «Сценага 20 чыл» деп чогаадыкчы кежээзи – Тываның В.Ш. Көк-оол аттыг национал театрынга, 17.00 шакта.  
-«Биче футболду школаларже» деп бүгү-российжи төлевилелдиң регион чадазы-биле биче бут бөмбүүнге маргылдаалар – Кызылдың 8 биле 16 дугаар школаларының спортчу залдарынга.  
- Кик-бокска республика маргылдаазы – И. Ярыгин аттыг спорт комплекизинге, 10.00 шакта. 
 Январь 7 
 – Социал хандырылгазы чегей өг-бүлелерден база социал албан черлеринден уругларга музейге халас көргүзүг – Алдан-Маадыр аттыг национал музейге. 
– Кышкы тоолдарга үндезилээн «Литературлуг елка» деп викторина, «Чаа чылдың мультпарады» мультсалон, «Соок-Ирейниң мастерскаязы» (чаа чылдың хуулгаазын кылыглары) – К.И Чуковский аттыг уруглар библиотеказынга. 
– Тываның төөгүзүнге тураскааткан «Тыва – талыгырда болгаш чоокта», «Ак-көк хемнерниң чурту», «Дерсу Узала», «Ямбуйнуң каржы бугу» деп барымдаалыг болгаш тыва актерларның киришкени уран-чечен фильмнерниң көргүзүү – Тыва Республиканың Күрүне архивинге, 12.00-15.00 шакта.  
– Рождествонуң концерти – Орус культура төвүнге, 13.00 шакта. – «Щелкунчик» деп шии көргүзүгнүң «Тоолчургу оранга бал» деп чаа чылдың утренниги – «Тет-а-тет» биче театрга, 13.00 шакта.  
– «Соок-Ирейниң чаа чылда ужуралдары» деп чаа чылдың квези – Алдан-Маадыр аттыг национал музейге 13.00 шакта.
 – «Раз словечко, два словечко – будет песенка» караоке-клуб. Мультфильмнерден болгаш уругларга фильмнерден ырылар күүселдези – А.С. Пушкин аттыг национал библиотекага, 13.00, 15.00 шактарда.
– «Раз словечко, два словечко – будет песенка» караоке-клуб. Мультфильмнерден болгаш уругларга фильмнерден ырылар күүселдези – Алдан-Маадыр аттыг национал музейге, 13.00, 15.00 шактарда.  
– «Октай» ансамблиниң Рождествода концерти – Тываның В. Халилов аттыг күрүне филармониязынга, 15.00 шакта.  
– «Содура» деп уран-чечен фильмниң көргүзүү – Тыва үндезин культура төвүнге, 16.00 шакта.  
– Мөңгүн-Тайга кожууннуң улусчу театрының тургусканы Кызыл-Эник Кудажының «Идегелдиг инчеегим» деп шиизиниң көргүзүү – Тываның В.Ш. Көк-оол аттыг национал театрынга, 17.00 шакта.
-«Биче футболду школаларже» деп бүгү-российжи төлевилелдиң регион чадазы-биле биче бут бөмбүүнге маргылдаалар – Кызылдың 8 биле 16 дугаар школаларының спортчу залдарынга.  
- Кик-бокска республика маргылдаазы – Ярыгин аттыг спорт комплекске, 10.00 шакта. 
 Январь 8  
-Рождествода өңнүктерниң ужуражылгалары – Тыва Республиканың А.С. Пушкин аттыг национал библиотекага, 12.00 шакта.  
– Тываның төөгүзүнге тураскааткан «Тыва – талыгырда болгаш чоокта», «Ак-көк хемнерниң чурту», «Дерсу Узала», «Ямбуйнуң каржы бугу» деп барымдаалыг болгаш тыва актерларның киришкени уран-чечен фильмнерниң көргүзүү – Тыва Республиканың Күрүне архивинге, 12.00-15.00 шакта.  
– «Чаа чыл буянныг чуртче кел чыдыр» деп культура-өөредиглиг программа – А.С. Пушкин аттыг национал библиотекага. 
– «Соок-Ирейже аалдаашкын» деп оюн-тоглаалыг программа – Республиканың К.И Чуковский аттыг уруглар библиотеказынга, 14.00 шакта.  
-Дачалар чурттакчыларынга «Рождество байырлалы» деп үнүүшкүннүг хемчег – Солагай талакы дачалар, автобус доктаар 1-ги черге 14.00 шакта
-«Биче футболду школаларже» деп бүгү-российжи төлевилелдиң регион чадазы-биле биче бут бөмбүүнге маргылдаалар – Кызылдың 8 биле 16 дугаар школаларының спортчу залдарынга.

Возврат к списку