Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның Ада-чурттуң камгалакчыларынга байыр чедириишкини

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның Ада-чурттуң камгалакчыларынга  байыр чедириишкини 23.02.2023

Ада-чурт Камгалакчыларыныӊ хүнү-биле силерге Тываныӊ Чазааныӊ болгаш бодумнуӊ өмүнээмден байыр чедирип тур мен!

Бо хүн дээрге онзагай байырлал-дыр. Тускай шериг операциязыныӊ баштайгы хүннеринден тура даг-адыгжы 55-ки бригаданыӊ шериглери, эки турачылар, ол ышкаш Россияныӊ Чепсектиг Күштериниӊ аӊгы-аӊгы кезектеринде бистиӊ республика чурттуг шериг албанын эрттирип турар оолдар холдарынга чепсек тудуп, демисежип турарлар. Мөөӊнээшкинче келдирткен чурттакчылар оларга каттышкан.

Бо үениӊ дургузунда дайынчы шаӊналдар-биле оларныӊ хөй кезии шаӊнаткан, Россияныӊ Маадыры деп бедик атты бистиӊ Мерген Донгакка тывысканы дээш онза чоргаарланып чоруур бис.

Россияныӊ шериглерин бистиӊ республиканыӊ чурттакчылары сеткилинден деткип, Россияныӊ Чепсектиг Күштериниӊ күчү-шыдалынга чоргаарланып чоруур. Ада-чурт камгалакчыларын болгаш оларныӊ өг-бүлелерин деткип, дузалажыр чорук бистиӊ шуптувусту каттыштырган. Чүс-чүс чурттакчыларывыс гуманитарлыг ачы-дуза чыырынга киржип, мөчээн шериглерниӊ өг-бүлелеринге дузалажып чоруур. Россияныӊ күчү-күжү – чонувустуӊ демниинде болгаш чаӊгыс аай эп-сеткилинде.

Ада-чурттуӊ бүгү камгалакчыларын ханы хүндүлеп, оларга чоргаарланып чоруур бис, бистиӊ Төрээн чуртувусту камгалап тургаш, демиселге мөчээннерни кезээде сактып чоруур бис. Россияныӊ болгаш Тываныӊ маадырлыг бижимелдеринге оларныӊ ат-сывын киирер.

Бис тиилээр бис! Ада-чурт камгалакчыларынга алдар!


Возврат к списку