Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шупту тиилекчилер силер!

Шупту тиилекчилер силер! 29.04.2014

Тываның күрүне филармониязынга «Тыва Республиканың чылдың башкызы – 2014», «Тыва Республиканың чылдың кижизидикчи башкызы – 2014», «Чылдың аныяк специализи – 2014» болгаш «Бүгү-россияның тыва дыл, орус дыл башкыларының мастер-класстары» Бүгү-россияның регионалдыг чадазының башкылар мөөрейиниң түңнелдерин үндүрген байырлал болуп эрткен. Аңаа башкылар ниитилелиниң тергииннеринден шилиттинген тергииннерни хүндүткеп байырлаан.

Беш хонуктуң дургузунда мөөрейниң киржикчилери боттарының билиг-мергежилин, арга-дуржулгазын, чаа бодалдарын, технологияларын республиканың башкылар ниитилежилгезинге бараалгаткан. Мөөрейлер ооң киржикчилериниң билиг-күжүн шенээринге, мергежилиниң бедик деңнелдиин илередиринге улуг дузалыг. Шынап-ла, бо мөөрейниң түңнелинде республиканың башкыларының эң-не эки көргүзүглери көстүп келир деп болур.

Башкы мергежилиниң мөөрейлериниң шылгарааннарын илередир хемчег «Бистиң чаа школавыс» деп национал өөредилге төлевилелин боттандырар сорулга-биле ниити өөредилге адырының чаартылга программазы-биле иштинде эртип турар. Мөөрейниң киржикчилерин жюри кежигүннеринде кирип турар мурнуку чылдарның тиилекчилери, тургузукчуларның төлээлери, хөй-ниити организациялары, дээди категорияның, ТывКУ-нуң башкылары шииткен.

Байырлыг хемчегни Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак киржикчилерге болгаш башкыларга байыр чедирип, ажыдып тура, башкыларның боттарының ажыл-херээнге кызыгаар чок бердингени Тывага, Россияга ниитизи-биле эргежок чугула дээрзин демдеглээн. Ол ышкаш Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң өмүнээзинден республиканың башкылар ниитилежилгезинге өөрүп четтириишкинниң сөстерин сөңнеп, оларның ажылы бистиң чуртувустуң келир үезин тургузуп, аныяк-өскенге быжыг билигни берип турары эң-не кол чүүл дээрзин айыткан.

«Чылдың башкызы – 2014» мөөрейниң эң-не идепкейжи киржикчилеринге, номинация аайы-биле тиилекчилеринге шаңналдар тыпсып турар аразында Кызылдың № 15 лицейиниң башкылар коллективиниң, № 9 гимназияның өөреникчилериниң концерт-көргүзүглүг номерлери байырлыг шинчи киирип каастаан.

Мөөрейниң киржикчилериниң, оларны деткээн эш-өөрүнүң четтикпейн манааны «сылдыс» шагы-даа келген. Байырлыг хемчегниң башкарыкчылары чыылганнарның кичээнгейин хаара тудуп, тиилекчилерниң аттарын адаан. «Чылдың аныяк специализи – 2014» номинацияның тиилекчизи Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурдан англи дыл башкызы Чаяна Домаалайболган. «Тыва Республиканың чылдың кижизидикчи башкызы – 2014» атты Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурнуң «Ручеек» уруглар садының аныяк башкызы Лана Алиевачаалап алган. «Бүгү-россияның тыва дыл, орус дыл башкыларының мастер-класстары»Бүгү-россияның башкылар мөөрейге Кызылдың Н.Н.Макаренко аттыг № 15 лицейниң орус дыл болгаш литература башкызы Наталья Белышева Тываның адын бо чылын камгалап төлээлээр. А республиканың башкылар ниитилежилгезиниң тергииннериниң тергиини «Тыва Республиканың чылдың башкызы – 2014» атты Кызыл кожууннуң Сукпак ниити билиг ортумак школазының орус дыл болгаш литература башкызы Анжелика Доржу чаалап алган. Ол Бүгү-россияның «Чылдың башкызы – 2014» мөөрейге Тыва Республиканың адын камгалап киржир эргени чаалап алган.

Чылдың-на болур башкылар мөөрейиниң байырлыг кезээн хаап тура, ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыды Каадыр-оол Бичелдей бодунуң байыр чедириишкининге база катап башкылар ниитилежилгезиниң эң-не чугулазын демдеглээш: «Мөөрейниң киржикчи бүрүзү, тиилекчи, лауреат азы номинант болганындан хамаарылга чокка, шупту тиилекчилер силер, шупту тергиин башкылар силер. Силер Тываның чоргааралы силер» — деп байыр чедирген.

Валерия Конгар.

"Шын" солун


Возврат к списку