Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Россияның Коммуникация болгаш харылзаа яамызының «Айыыл чок оруктар» деп медээлер төлевилелинче кирген

Тыва Россияның Коммуникация болгаш харылзаа яамызының «Айыыл чок оруктар» деп медээлер төлевилелинче кирген 14.06.2017
 Aвтомобиль оруктарында орук-транспорт озал-ондааның база септелге ажылдарын көргүскен бүгү чурт масштавында «Айыыл чок оруктар» медээлер курлавырын хевирлээринге киржири-биле Тыва белеткенип эгелээн. 
 Республика Чазаа безопасныедороги.рф сайтыны ажылдап кылгаш, 2016 чылдың сентябрьда ажыглалче киирген оператор РФ-тиң Комхарылзаа яамызы-биле дугуржулганың төлевилелин бадылаан. 
 Республика бодунуң девискээринде автомобиль оруктарында байдалдың дугайында чугула медээлер курларывыр дамчыдарын дугуржулгада хүлээндирген. Бүгү автооруктарның дугайында медээлер, ында чоруп турар ажылдарының, орук-транспорт болуушкуннарының болган чериниң, метеостанцияларның, орук демдектериниң, оларны тургусканының болгаш чырытканының, светофорлар дугайында информациялар албан бээр медээлер даңзызында кирген. Тываның Чазаа республиканың оруктарында байдалдар талазы-биле медээлерни чаартыры-биле холбашкан шупту айтырыгларны шиитпирлээр бүрүн эргени ТР-ниң Орук-транспорт комплекизиниң яамызынга онааган. 
 Сайтыда орук шимчээшкининиң киржикчилери-биле удур харылзааның шугуму ажылдап турар. Ажыглакчылар «Инициативы» кезек таварыштыр орук шимчээшкинин организастааны-биле холбашкан медээлерни дамчыдып болур. Күрүне ачы-дузаларының чаңгыс аай порталында Идентификация болгаш аутентификацияның чаңгыс аай системазы (ЕСИА) дамчыштыр авторларның иницивативаларын бадылаар.  
 Тываның орук четкизинден медээлерни сайт өйлеп-өйлеп салып турарын ТР-ниң Орук-транспорт яамызы дыңнаткан. Оруктарның интерактивтиг картазында эмнелге албан черлериниң, ОБЯ күштериниң адрестерин айыткан. Оон аңгыда болуп турар озал-одактарының болгаш когараан кижилерниң санын ол-ла дораан санап үндүрүп, оруктарның айыылдыг участоктарын ында көргүзүп турар. Чижээ, Тывада эң-не айыылдыг участокка – Шагаан-Арыг хоорайның Комсомольская кудумчузунда «Магнит» садыгның чоогун киирген, аңаа 8 озал-ондак болган, 23 кижи когараан. А Кызылда ындыг участокта «Найырал» кинотеатрның дужунда Кочетов кудумчузунуң кезээ кирген, 4 озал-ондакка 4 кижи когараан.

Возврат к списку