Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Александр Новак биле Владислав Ховалыг Тываның энергетика хандырылгазының комплекстиг планының күүселдезин сайгарып чугаалашкан

Александр Новак биле Владислав Ховалыг Тываның энергетика хандырылгазының комплекстиг планының күүселдезин сайгарып чугаалашкан 28.09.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг эрткен неделяда Александр Новак-биле ужурашкаш, 2021 чылда ооң бадылааны Тываның энергохандырылгазының комплекстиг планында кирген энергетика объектилериниң тудуу болгаш модернизациязы кайы хире чоруп турарын илеткээн.

Планның хемчеглери регионнуң үлетпүр болгаш социал адырының хереглелинге электри энергиязының болгаш ооң күчүзүнүң чедишпезин чок кылып, Тожу кожуунну чырык-биле хандырып, Кызыл хоорайның энергетика күчүзүн күштелдирер.

Владислав Ховалыг Россия Федерациязының Чазааның даргазының оралакчызынга 272 километрге шөйлү бээр «Туран – Туманная» бедик вольтулуг чаа чырык шугумунуң тудуу 2024 чылдың төнчүзүнге чедир доостурун дыңнаткан. Амгы үеде чырык дамчыдар шугумнуң инфраструктуразын тудуп турар. Бо хүнде үш чүс ажыг чагыларны тургускан. Бии-Хем кожууннуң ыраккы, чедери берге черинде инженерлиг конструкцияларны тудуп турар: «Тудугда 161 кижи хаара туттунган, 69 машина бар. Ажылдар график езугаар чоруп турар» - деп, Ховалыг илеткээн.

Ырбан суурда подстанцияже бедик вольтулуг чырык шугумун кожар тудугнуң төлевили бо хүннерде күрүне экспертизазын эртип турар. Подстанцияны эптеп тургузары – комплекстиг планның бир хемчээ.

«Туран – Туманная» чаа чырык шугуму база Ырбанга подстанция Тываның стратегтиг тудуглары болур. Оларны ажыглалче киириптерге, республикага чырык күчүзү 2,5 катап улгадып – 400 Мвт чеде бээр. Чаа инфраструктура объектилери кол инвестиция төлевилели – Ак-Сугнуң чес-порфир чыдында комбинаттың чырык-биле хандырылгазынга херек. Оон аңгыда Кызыл хоорайда комплекстиг чуртталга тудуун дүргедир ужурлуг.
Возврат к списку