Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Өөредилге» национал төлевилел боттанылгазы-биле школалар туттунуп, албан черлериниң материал-техниктиг баазазы чаарттынып, өөредилге төптери ажыттынар

Тывада «Өөредилге» национал төлевилел боттанылгазы-биле школалар туттунуп, албан черлериниң материал-техниктиг баазазы чаарттынып, өөредилге төптери ажыттынар 27.07.2021 «Өөредилге» национал төлевилелдиң 2021 чылда боттанылгазы-биле, Тывада алды регион төлевилелинче 449,5 млн. рубльди тускайлаан. Ында «Амгы үениң школазынче» - 392,0 млн. рубль, «Уруг бүрүзүнүң чедиишкининче» - 45,8 млн. рубль, «Чурагайлыг өөредилге хүрээлелинче» - 11,7 млн. рубль көрдүнген.
«Амгы үениң школазы» регион төлевилели-биле Кызылдың Пригородная кудумчузунда (ЛДО) 825 олуттуг школаны туткан база Бай-Хаакская кудумчуда 825 олуттуг школа тудары планнаттынган, ол ышкаш кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг уругларның № 10 республиканың коррекция школазының база кылаштай албас уругларның Ак-Довурак хоорайда школа-интернадының материал-техниктиг баазазын чаартыр.
Ол-ла төлевилел-биле Кызыл хоорайда № 5 гимназияның баазазынга «Кванториум» уруглар технопарыгын база Тываның өөредилгени сайзырадыр база мергежил бедидер институттуң баазазынга башкыларның профессионал мергежилин бедидер төптү ажыдар.
Көдээ черлерде база бичии хоорайларда 25 школаларның баазазынга бойдус-эртем база технологтуг угланыышкыннарлыг өөредилге төптерин ажыдып, чурагайлыг лабораториялар болгаш робототехника бөлгүмнерин эрттирер дериг-херекселдер-биле чепсеглээр.
«Уруг бүрүзүнүң чедиишкини» регион төлевилели-биле Тывага немелде өөредилгени эрткен дугайында сертификаттар тыпсыр уругларның персоналдыг немелде өөредилгезин киирери планнаттынган.
2021 чылда республиканың көдээ школаларынга күш-культура болгаш спорт кичээлдерин эрттирер кылдыр, чеди спорт залга капитал септелгени кылып, 11 спортчу шөлдү база 12 спортчу клубту тудар. Ынаар 31,8 млн. рубльди тускайлаан.
«Чурагайлыг өөредилге хүрээлели» регион төлевилели-биле Тываның информастыг технологиялар техникумунуң баазазынга «IT-куб» чурагайлыг өөредилге төвүн ажыдып, программалар чогаадыр кичээлдерге херек дериг-херекселдерни салыр.

Возврат к списку